A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.068 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Népköltészet7
Köszöntők7
Ahol keletkezik8
Regösének10
Porka havak esedesnek10
Új esztendő, vígságszerző11
Sárdó gyüjjön!12
Kice-vice, villő12
Ma van husvét napja13
Pünkösdölő16
Szent István napja18
Serkenj fel, kegyes níp18
Mostan kinyilt egy szép rózsavirág18
Jézus ágyán nincsen paplany19
Karácsonynak éjszakáján20
Gyermekdalok20
Este van már, alkonyul20
Aludj baba, aludjál!20
Katalinka szállj el20
Gólya, gólya, gilice20
Kis kácsa fürdik fekete tóba21
Jöjjetek által, jó révészek!21
Most viszik, most viszik21
Klasszikus balladák22
Kőmives Kelemen22
Kádár Kata24
Budai Ilona26
Molnár Anna27
Júlia szép leány30
Kerekes Izsák31
A fogoly katona33
Istenem, istenem, áraszd meg a vizet36
Rákóci kis úrfi39
Komáromi szép lány41
Nagy Bihali Albertné42
Fehér Anna44
Barcsai47
Agnoli Borbála48
Görög Ilona51
Egyszer egy királyfi...53
Anyámat is kérette...55
Hová mégy, te három árva57
Jere hozzám vacsorára57
A rossz feleség58
Császárné pávája60
Szép Ilona60
Megöltek egy legényt62
Búsan búgó bús gerlice63
Dancsuj Dávid64
Szerelmi dalok64
Tavaszi szél vizet áraszt64
Az árgyélus kis madár65
Egy kicsi madárka65
A tavaszi szép időnek66
Madárka, madárka66
Nem hallok egyebet67
Ej-haj, gyöngyvirág67
Gerencséri utca68
Édesanyám mondta nékem68
Édesanyám rózsafája68
Jönnek, jönnek, majd elvisznek69
Zörög a kocsi69
Megrakják a tüzet70
Meghalok Csurgóért70
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba70
Az ökör a földet71
Szabad a madárnak71
Felülről fúj az őszi szél71
Három csillag jár az égen72
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok72
Cifra szűröm szegre van akasztva72
Megyen már a hajnalcsillag lefelé73
Siroki erdőben73
Virágos kenderem73
Ha folyóvíz vónék73
Hej, halászok, halászok74
A malomnak nincs kereke74
Piros alma kigurult a sárba75
Nem vagy legény, nem vagy75
Magas hegyen lakom76
Akkor szép az erdő, mikor zöld76
Sír a kis galambom, sírok én magam is77
Lám megmondtam, bús gilice77
Megkötöm lovamot77
A citrusfa levelestől, ágastól77
Szólnak a kakasok77
Hajts ki, babám, az ökröket78
Szomorú fűzfának79
A csitári hegyek alatt79
Szomorú az idő79
Elhervad a virág, akit nem öntöznek80
Vetettem violát80
Szegény vagyok, szegénynek születtem80
Mulatónóták81
Vasárnap bort inni81
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára81
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban81
Megismerni a kanászt cifra járásáról82
Hidló végén, padló végén82
Szőlőhegyen körösztül82
El kéne indulni...83
Mikor én tizennyolc éves voltam...84
Lányom, lányom, gyöngyvirágom84
Mikor engem férjhez adtak85
Járjad, pap uram, a táncot86
Egy nagy órú bóha86
Szegény legény a tücsök87
Kitrákotty mese87
Keservesek, bujdosóénekek88
Istenem, istenem88
Meg kell a búzának érni88
Istenem, istenem, hol leszen halálom89
Annyi bánat a szűvemben89
Hegyek-völgyek között van az én lakásom89
Amott látod, rózsám90
Erdő nincsen zöld ágak nélkül90
Szivárvány havassán91
Lengyelország szélén92
Úgy elmegyek, meglátjátok93
Amerre én járok, még a fák is sírnak93
Elmenyek, elmenyek94
Látom, az életem94
Elindultam szép hazámból94
Erdő mellett estvéledtem95
Hazám, hazám, édös hazám95
Érik a szőlő96
Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek96
Felszántottam a császár udvarát96
Látom a szép eget97
Újstílusú balladák98
Angyal Bandi98
Vidrócki99
Fábián Pista99
Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli100
Kismargita101
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette102
A főcinkos103
Erre alá, az endrédi határba...106
Szabú Vilma107
Farkas Julcsa107
Betyárdalok, rabénekek108
Mikor visznek Szeged felé108
Amott legel hat pej csikó magába109
Arra (j)alá az alföldi csárdába110
Mikor Rózsa Sándor110
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája111
Elhervadt citrusfa111
Isten hozzád, szülöttem föld111
Rab vagyok, rab vagyok112
Fújdogál a szellő magyar hazám felől112
Véremmel írattam113
Felszállott a páva114
48-as dalok115
Ezernyolcszáznegyvennyolcba115
Kossuth Lajos azt izente115
Most szép lenni katonának116
Huszárgyerek, huszárgyerek szeret a táncot116
Szépen szól a Kossuth muzsikája116
Zúg az erdő, zúg a mező117
Szép világja a magyarnak117
Kitelt már a hideg ősz118
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva118
Még Aradon szépen szólott a banda118
Könnyű a németnek119
Kossuth Lajos a Bakonyban119
Elkészült már Nyék alatt a vasút119
Kossuth lova megérdemli a zabot120
Szennyes az én ingem120
Garibaldi csárdás kis kalapja120
Katonadalok121
Katona vagyok én, ország őrezője121
Már minálunk verbuválnak kötéllel121
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját121
Ütik a rézdobot121
Megütik a dobot121
Sej, besoroztak, sej, besoroztak122
Azért, hogy én be vagyok sorozva122
Nagyabonyban csak két torony látszik123
Izend meg, izend meg123
Kimegyünk exercírozni123
Jól van dolga a mostani huszárnak124
Szalárd alatt, Szalárd alatt folyik el a Berettyó125
Semmit sem vétettem125
Őrmester úr, az istenit magának126
Áldja meg az isten126
Sírhat az az édesanya126
Töltik a nagy erdő útját128
Hideg szél fúj, édesanyám128
Szélös az Isonzó vize129
Mikor szürkébe öltöztem129
Kimegyek a doberdói harctérre130
Pásztordalok130
Gyűjtik a csordákat130
Tiszán innen, Dunán túl131
Esteledik, alkonyodik131
Nem akar a tehéngulya legelni131
Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mint a víz132
Mikor gulásbolytár voltam132
Ócsó mán a pásztor133
Eszterházy-kanász nótája133
Béresdalok133
Béres vagyok, béres133
Aladáron azé nem jó szógálni134
Mikor a szolgának telik esztendeje134
Verje mög az Isten azt az édösanyát134
Vállalat úr, mérje föl a munkát135
Intéző úr a kapuba kiáll135
A hatvani hodályba135
Füstöl már a cirokgyárnak kéménye135
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe136
Nagy óceán tenger vize136
Vagyok olyan legény, mint te136
Első rész
Ismeretlen himnusz-költők
Siratóének Magyarországról, amikor a tatárok pusztították139
István király verses históriája147
Magyarországi ének a világ megvetéséről152
Ómagyar Mária-siralom153
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (részlet)156
Janus Pannonius
Gryllusra158
Prosperhez158
Kikacagja a római búcsúsokat158
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását159
Búcsú Váradtól159
Aki csak a régi könyveket szereti161
Pálhoz161
Szilviáról161
Önmagáról162
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (részletek)162
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata164
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak164
Nyárdél egén ragyogó üstökös165
Siratóének anyjának, Borbálának halálára166
Mátyás királyhoz170
Pál pápáról171
Ugyanarról171
Pannonia dicsérete171
Polycarpushoz171
Saját lelkéhez172
A roskadozó gyümölcsfa173
Egy dunántúli mandulafáról174
Moré György sírfelirata174
Az árvíz175
Mars istenhez békességért179
Békéért180
Ismeretlen költők
Szabács viadala (részletek)180
Ének Szent László királyról182
Emlékdal Mátyás király halálára184
Soproni virágének185
Körmöcbányai táncszó186
Fohászkodás186
Vásárhelyi András
Ének Szűz Máriáról186
Szabatkay Mihály
Ének Beriszló Péter veszedelméről188
Apáti Ferenc
Feddőének190
Csáti Demeter
Ének Pannonia megvételéről192
Második rész
Sylvester János
Az magyar nípnek199
Tar Benedek
Házasságrul való dicsíret200
Szkhárosi Horváth András
Emberi szerzésről (részletek)202
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (részletek)204
Az fejedelemségről (részletek)207
Az fösvénységről (részletek)210
Az átokról (részletek)213
Sztárai Mihály
XII. Psalmus218
Ismeretlen énekmondák
Szendrői hegedős ének219
Pajkos ének221
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmán223
Adhortatio mulireum225
Tinódi Sebestény
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (részlet)228
Sokféle részögösről (részlet)229
Kapitán György bajviadalja (részletek)231
Losonczi Istvánnak haláláról (részletek)234
Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)237
Az udvarbírákról és kulcsárokról238
Bornemissza Péter
Siralmas énnéköm...241
Ismeretlen költő
Luther éneke242
Kecskeméti Vég Mihály
Az LV. zsoltár243
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási246
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra247
Szegedi Gergely
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (részletek)254
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya257
Ilosvai Selymes Péter
Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (részletek)262
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (részlet)264
Moldvai Mihály deák
Éneke268
Gergei Albert
Árgírus históriája (részletek)271
Balassi Bálint
Kit egy bokrétáról szerzett279
Bizonnyal esmérem...280
Egy török ének282
Losonczi Anna nevére283
Kit egy szép lány nevével szerzett284
Borivóknak való286
Széjjel tündökleni...287
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül287
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott 289
Méznél édesb szép szók...291
Egy kegyes képében...292
Hogy Júliára talála, így köszöne neki294
Kupidónak való könyörgés294
Az fülemilének szól297
Darvaknak szól299
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról301
Júliát hasonlítja a szerelemhez302
Én édes szerelmem...304
Ó nagy kerek kék ég...307
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról310
Egy katonaének311
Hymnus secundus313
Egy könyörgés315
Margaretáról316
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének319
Búcsúja hazájától320
Két szemem világa...321
Kegyelmes szerelem...322
Kiben az kesergő Coeliárul ír323
Kit egy citerás lengyel lányról szerzett324
Latrikánus vers325
Könyörög istennek326
Más327
Fulviáról328
Harmadik rész
Sárközi Máté
Ének a katonákról334
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás333
Erdély veszedelméről334
Illésházy István
Ferendum et sperandum336
Rimay János
Örülhetne szívem..338
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit340
Ez világ, mint egy kert...340
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán343
Kerekdéd ez világ...344
Az idő ósága nevel magos fákot345
Debreceni S. János
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz346
Szenci Molnár Albert
XLII. zsoltár353
LXV. zsoltár354
XC. zsoltár356
Miskolci Csulyak István
Jocoserium358
Ismeretlen költők
Pöngését koboznak...359
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (részletek)359
Csordapásztorok....362
Az gazdagról363
Bethlen Gábor364
Pécseli Király Imre
Jaj tenéked, ki prédálsz366
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátomhoz...368
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom368
Kertemben nyílott piros rózsám...369
Az rigónak ő szólása371
A szemeid két gyémántnál371
Jövel az táncban...372
Hajnal373
Nyéki Vörös Mátyás
A pokolról (részlet)374
Siralom az halandóságról375
Zrínyi Miklós
Fantasia poetica (részletek)379
Arianna sírása (részlet)381
Szigeti veszedelem (részletek)382
Attila400
Szigeti Zríni Miklós401
Az idő és hírnév401
Elégia402
Beniczky Péter
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat404
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről406
"Példa-beszéd"-eiből408
Balassa Bálint
Bujkálsz s nyilván van szépséged...409
Listi László
Magyar Márs (részlet)411
Eszterháy Pál
Pallas s Eszter kedves tánca415
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen...417
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala418
Kádár István éneke (részletek)420
Rákóczi László éneke421
Fegyvert s bátor szívet...422
Balogh Zsigmond
Bánatimnak örvényében...424
Gyöngyösi István
A Murányi Vénusz (részletek)426
Kemény János emlékezete (részletek)429
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)433
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar...434
Magyarország romlásáról436
Bónis Ferenc éneke439
Nimród ágyékábul...443
Papvilág Magyarországon (részletek)447
Rab prédikátorok éneke449
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám....451
Thököly hadi-tanács (részlet)453
Ó, szegény magyarság!...455
Szentpáli Ferenc
Imago veritatis (részlet)458
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének461
Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
Reménység az embert...462
Katonadal463
Oláh Gergő465
Buga Jakab éneke467
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény...468
Egy bujdosó szegénylegény469
Szegénylegény dala471
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékomban...475
Látom az időnek...475
Édes Júliám, gyenge violám...476
Ifjúság, mint sólyommadár...476
Menj el madár, menj el..478
Hová készülsz, szívem..480
Áll előttem egy virágszál...481
Ám úgy legyen mint akarod...482
Áldott pünkösdnek ...483
Ó gyönyörűséges484
Gonddal teljes idő486
Hallod-e ifjú...488
Mint az útonjáró..491
Isten áldjon meg, édes barátom...494
Jaj nékem szegénnek...495
Megmondanám, tűzégette...496
Hallod-e? Pendítsd az lantot...498
Éljetek vígan...500
Boldogság volt nádhoz bíznyi...500
Kedves rajom, szép leányom502
Rigócskám, rigócskám...503
Megkötözött engem...504
Ki urát nem szereti...504
Koháry István
A vadkert (részlet)505
Kőszeghy Pál
Bercsényi házassága (részlet)507
Petrőczi Kata Szidónia
Jaj, szívem gyötrelmi..510
Sebes árvizeknek511
Mi lelkünk világossága512
Radvánszky János
Levél514
Válasz514
Negyedik rész
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról519
A kolozsvári veszedelemről való história522
Siralmas ének az szömörei harcrul524
Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (részlet)528
Csinom Palkó529
Erdélyi hajdútánc534
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése537
A szegénylegény éneke541
Ráday Pál
Búcsú544
Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet545
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom...545
Sírva írt levelem...546
Rákóczi Ferenc bús éneke548
Rákóczi kesergője549
Rákóczi-nóta550
Én is hajdon magyar voltam...552
Megjártam a hadak útját...553
A boldog Szűz Máriához...554
Szent István királyhoz555
Zöld erdő harmatát...557
Amade Antal
Firhez menist megbánó, újabb ifjakot kívánó558
Paraszténekek a XVIII. századból
Porció-ének560
A diák és paraszt vetélkedése561
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...565
Generális insurrectio566
Parasztének570
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így572
Arany ideim folyása...573
Mint gerlice-madár574
Boldogtalan vagyok...576
Ej, haj, gyöngyvirág...578
Amade László
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete...579
Szünteeln bánkódnom...583
Áldott vagyok, én reményem...584
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak bús jó kedvet585
Édes dudi, duduskám587
Faludi Ferenc
Tündérkert588
Útravaló590
Forgandó szerencse591
Tavasz592
Tarka madár593
Nincsen neve594
Ráday Gedeon
A tormába esett féreg595
Dieneshez596
Orczy Lőrinc
A bugaci csárdának tiszteletére597
Panasz598
Megint panasz599
Ötödik rész
Bessenyi György
A Tiszának reggeli gyönyörűsége603
Az irígy elmérül605
Bessenyi György magához607
Részlet "A természet világá"-ból608
Barcsay Ábrahám
A télnek közelgetése609
Ányos Pálnak610
A kávéra611
A poétákhoz611
Ányos Pál
Barcsay kapitánynak611
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdhoz613
A szép tudományoknak áldozott versek (részlet)614
Barcsaynak615
Gróf Zrínyi Miklósról617
Kalapos király (részletek)617
Baróti Szabó Dávid
A magyar ifjúsághoz621
A magáéval élni nem tudóról621
Egy ledőlt diófához621
A holdhoz622
Soros jámbus623
Révai Miklós
Orosz Zsigmond halálakor624
A kikeletről626
Rájnis József
Egy kérkedékeny nemeshez627
A vargafiakhoz627
Egy jeles képíróhoz629
Virág Benedek
Vitézeinkhez630
A kalitkába zárt madárról630
Lantomhoz631
Békesség-óhajtás632
Előszózat633
Péczeli József
Szarkák és szajkók634
Jobbágy, halál635
Farkas, kutya636
Gvadányi József
Pöstényi förödés (részlet)637
Egy falusi nótáriusának budai utazása (részletek)638
Péteri Takács József
Sóhajtás a békesség után642
Kazinczy Ferenc
A vallástalan644
Bor mellett645
Széphalom645
Híven szeretni...646
Az ő képe646
A szonett múzsája647
A nagy titok647
A nyelvrontók647
A kész írók647
Írói érdem648
Szokott és szokatlan648
Az iskola törvényei648
A mi nyelvünk648
Hőseink a Kenyérmezején649
Férfilélek649
A pataki vár erkélyén649
A lengeséghez651
Gróf Szécheniy István (részlet)651
Batsányi János
Biztatás653
A franciaországi változásokra653
A látó654
Bartsaihoz655
Az európai hadakozásokra656
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz657
Levél egy régi várból661
Gyötrődés663
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál664
Tűnődés664
A rab és a madár666
Gabriellám emlékkönyvébe670
Magyar író670
Szentjóbi Szabó László
A Cenci rózsája671
A sírhalom671
A reménységhez672
A gyermekkori idők emlékezete673
A nagy szüret Telegden674
A holdhoz675
Verseghy Ferenc
Koppi Károlynak676
A marsziliai ének678
Szentjóbi Szabó László halálára680
A válogató 681
Az igazi bölcs682
A tejáruló menyecske683
Az igazsághoz684
Dayka Gábor
Esdeklés685
A bosszús szerelem687
Kesergés687
Titkos bú688
A rettenetes éj688
Esdeklés689
Kazinczyhoz690
A tavasz690
Vitéz Imréhez691
Földi János
Enyim Juliska692
Idegen szépség692
Pálóczi Horváth Ádám
De mit töröm fejemet693
A gyanúba esett szerelmes694
Magyar tánc695
Stájer tánc695
Fazekas Mihály
Rajta vitéz!696
Ajánló vers696
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok696
Mint mikor a nap...697
A tavaszhoz698
Az új bor698
Csokonai nevenapjára699
A tavaszhoz estendén699
Csokonai Vitéz Mihály halálára700
Hortobágyi dal701
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt701
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe703
Nyári esti dal703
A kelletekorán jött csendes esőhöz704
Ki a boldog?705
Kalendárium magyarázata után serkent gondolatok708
Az én poézisom709
Lúdas Matyi (részletek)710
Csokonai Vitéz Mihály
A gazdag715
A patyolat716
Az estve (Sander)717
A szabadság717
A Fársáng búcsúzó szavai718
Egy rózsához720
(Laura még ingó kegyelmed)721
Az estve722
Zsugori uram724
Konstancinápoly724
A tél729
Az ősz729
Szeptember729
Október730
November731
Magyar! Hajnal hasad!732
Búcsú a magyar Múzsáktól733
Bakhushoz735
Az emberiség s a szeretet738
A boldogság740
Az esküvés740
A fekete pecsét741
A békekötésre742
(Újévi ajándék)744
Újesztendei gondolatok744
Keserédes748
A tavasz748
Még egyszer Lillához749
A Magánossághoz750
Marosvásárhelyi gondolatok752
Kifakadás756
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársánghoz (részletek)757
Egy háládatlanhoz761
Egy fiatal házasúlandónak habozása763
Parasztdal763
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban765
Óh, szegény országunk767
Visszajövetel az Alföldről768
Az estvéhez770
A csendes élet772
A békétlenkedő774
Tavasz774
Nyár775
Ősz776
Tél776
Az ember, a poézis első tárgya777
(Ízenget már...)778
A Hafíz sírhalma779
Dr. Földi sírhalma felett784
Szerelemdal786
Szegény Zsuzsi,a táborozáskor788
Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet)789
A szeplő793
Az én poézisom természete793
Az éjnek istenihez795
A rózsabimbóhoz797
Az éj és a csillagok797
Tartózkodó kérelem798
Siralom798
A tihanyi ekhóhoz799
A reményhez801
Halotti versek (részlet)803
Tüdőgyulladásomról805
Főhadnagy Fazekas úrhoz807
Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem809
7. dal809
57. dal809
71. dal809
75. dal810
90. dal810
107. dal810
126. dal811
182. dal811
A boldog szerelem811
35. dal811
72. dal812
Részlet az ötödik énekből 812
165. dal814
Csobánc (részlet)814
Édes Gergely
A petri gulyás815
Kis János
Sopron tájékához816
Az idő eljár817
Berzsenyi Dániel
Osztályrészem818
Horác819
Magányosság819
A melancholia820
Az ulami ütközet821
A magyarokhoz822
Barátimhoz822
Búcsúzás Kemenesaljától823
Búcsúzás824
Levéltöredék barátnémhoz825
A közelítő tél826
Fohászkodás826
A jámborság és középszer827
Kazinczy Ferenchez828
A magyarokhoz832
Életfilozófia834
A táncok835
Napoleonhoz836
Vandal bölcsessége837
Dukai Takács Judithoz840
Vitkovics Mihályhoz843
A pesti magyar társasághoz845
Új Görögország846
Gróf Mailáth Jánoshoz847
A poézis hajdan és most847
Dukai Takács Judit
Az én lakhelyem848
Ungvárnémeti Tóth László
Tisztválasztás849
Laura keserve850
Berzsenyihez851
Vitkovics Mihály
Virág Benedekhez851
Bécs és Moszkva852
Barraihoz852
A költő852
Pirongatol...854
Bácskai regedal854
Katona József
Vágy855
Az andal855
Hatodik rész
Kölcsey Ferenc
Géniusz száll...859
Rákos nimfájához860
Elfojtódás861
Rákóczi hajh...861
Képzelethez863
Rákos863
Bordal864
Csolnakon866
Himnusz867
Zsarnok869
Vanitatum vanitas869
Igazsága871
Esti dal873
Áldozat874
Drégel874
A Szabadsághoz875
Balassa875
Hervadsz876
Zrínyi dala876
Szondi877
Kölcsey878
Búsan csörög...878
Huszt879
Kazinczy879
Emléklapra880
Paulina emlékkönyvébe880
Rebellis vers880
Zrínyi második éneke880
Pázmándi Horvát Endre
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (részlet)882
Kisfaludy Károly
A hazafi883
Honvágy883
Mohács885
"Tatárok Magyarországban"887
"Ilka"887
Alkonyi dal887
Rákosi szántó a török alatt888
Vedd sarlódat...889
Szülőföldem szép határa890
Aki szeretőjét891
Sárga levél..891
Az álmatlan király892
A bánkódó férj894
Vörösmarty Mihály
A három egyesült fejedelmekre895
Szebb az asszony, ha hamis895
A templomba záratásomkor896
Kisgyermekek halálára897
Csaba szerelme898
Zalán futása (részletek)898
Utóhang Cserhalomhoz906
Halvila halálán906
Mikes búja907
A magyar költő908
Zrínyi909
K. Matild dala911
A gyászkendő911
Haj, száj, szem912
A búvár Kund913
Puszta csárda915
Délsziget (részlet)916
A szeretők918
Pázmán918
A két szomszédvár (részlet)919
A kérő920
Becskereki923
Magyarország címere923
Szép Ilonka927
A hontalan928
Szózat930
Késő vágy930
Piros száj931
Csalogány932
A Guttenberg-albumba932
Vashámor932
Liszt Ferenchez935
Éj és csillag936
Az unalomhoz938
Petike939
Az élő szobor941
Emléksorok Fáy Andrásnak942
Virág és pillangó942
Egy politikus költőhöz945
Az úri hölgyhöz945
A szomju946
Laurához949
Fóti dal950
Haragszom rád951
Keserű pohár953
Honszeretet954
Ábránd955
A merengőhöz955
Megyeri955
Kölcsey958
Gondolatok a könyvtárban963
A Sors és a magyar ember963
Laurának965
Az embereknek966
Országháza969
A szegény asszony könyve969
Vásárhelyi Pál sírkövére971
Mi baj?973
Jóslat974
Szabad sajtó975
Harci dal976
Átok977
Emlékkönyvbe978
Előszó979
Mint a földmívelő...979
Az ember élete980
A vén cigány982
Fogytán van a napod...982
Czuczor Gergely
Hunyadi982
A falusi kisleány Pesten983
Fonóházi dal985
Mohács986
Korteskedés986
Alföldi legény987
Riadó988
Csárdás989
Ítélőszék előtt990
A bakonyi legény991
Garay János
Egy ismeretlen széphez993
Mennyasszonyomhoz994
Kont995
Mátyás király Gömörben998
A hetyke huszárok1000
Örökválság1001
Az obsitos1001
A költő-katona1008
Bajza József
Apotheosis1009
Isten hozzád1011
Sóhajtás1012
A rab költő1013
Az apáca1014
Emma1014
Kisleány dala1015
Ébresztő1015
Fohászkodás1017
Haynau-dal1020
Jóslat1021
Eötvös József
A megfagyott gyermek1023
Búcsú1024
Szörnyen szeretném...1026
Én is szeretném.1026
Mohács1027
Végrendelet1028
Szemere Miklós
A lukai pap1029
A vadon költészete1030
Erdélyi János
Egy gyermek születésére1031
Egy bitóra1032
Népdalok1033
Semmiházi1035
Jó órában1037
A menekültek1037
Vörösmartyhoz1038
Vajda Péter
Pórválasz1040
Utazó magyarok1041
Üdvözlet1044
Nagy Imre
Sashoz1047
Gaál József
Az ólmos botok1049
Tóth Lőrinc
Epigrammák1049
Szentiváni Mihály
A napszámos1049
A szolgalegény1050
A vértanú1051
A dévai váron1052
Kriza János
A villám1053
Erdővidék az én hazám....1054
Csipkebokor, galagonya1054
A hazatérő katona1055
Úrbér1056
Pap Endre
A pór sírja1056
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I. (töredék) Hét évszázad magyar versei I. (töredék) Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

A gerinc kissé elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 Ft
470,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I. (töredék) Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 Ft
650,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I. (töredék) Hét évszázad magyar versei I. (töredék) Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

A védőborító sérült, kopott, elszíneződött.

Állapot:
940,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!