Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.730

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.350 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Népköltészet
Ahol keletkezik egy ékes nagy út7
Regösének7
Porka havak esedeznek, de hó reme róma9
Serkenj fel, kegyes nép10
Kis kacsa fürdik fekete tóba10
Katalina, katalina11
Gólya, gólya, gilice11
Lengyel László-játék11
Az egek teremptő12
Sardó gyüjjön13
Kicevice villő13
Ma van husvét napja14
Pünkösdölő15
Szent Iván napja18
Karácsonynak éjszakáján20
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág20
Júlia szép leány21
Kádár Kata23
Kőmíves Kelemenné24
Molnár Anna27
Budai Ilona29
Barcsai 31
Bodor Katalin32
A fogoly katona34
Komáromi szép lány37
Nagy Bihal Albertné38
Angoli Borbála40
Fehér Anna43
Nagy hegyi tolvaj46
Görög Ilona47
Megölték a Basa Pistát49
Katona vagyok én, ország őrizője50
Látom a szép eget50
A rab legény51
Amott kerekedik52
Kerekes Izsák55
A három árva57
Búsan búgó bús gerlice58
Dancsuj Dávid59
Szerencsétlen fejem, mire jutott ügyem?60
Elmegyek, elmegyek61
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom61
Elindultam szép hazámbul62
Erdő nincsen zöld ág nélkül62
Hej páva, hej páva! Császárné pávája62
El kéne indulni63
Jere hezzám vacsorára64
A tücsök meg a légy lakodalma66
Egy nagyorrú bóha67
Kitrákotty mese68
Vasárnap bort iszom68
Sári Mári69
Járjad, pap uram a táncot69
Ó be sok hal terem a nagy Balatonban70
Hej! mikor még tizennyolc éves voltam70
Elment a két lány virágot szedni71
Mikor éngem férjhez adtak72
Szép Ilona72
Kéreti a nénémet74
Egyszer egy királyfi76
A rossz feleség78
Megöltek egy legényt80
Felszállott a páva80
Rab vagyok, rab vagyok81
Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj az Alföldre82
Nem messze van ide Kismargit83
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette84
Kormos Pista85
A Vidróczki híres nyája85
Zúg az erdő, zúg a mező86
Mikor Rózsa Sándor86
Szegény Rózsa Sándor87
Mikor visznek Szeged felé88
Elhervadt citrusfa89
Engem hívank Fábián Pistának90
Kocsmárosné gyujts világot90
Arra alá dörög az ég alja91
A lopódi nagy tölösbe91
Esteledik, alkonyodik92
Arra alá az alföldi csárdában92
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája93
Fujdogál a szellő magyar hazám felől93
Azér, hogy én bé vagyok sorozva94
Meg kell a búzának érni94
Szivárvány havassán94
Amerre én járok, még a fák is sírnak95
Látom, az életem96
Szomorú az idő96
Nem hallok egyebet97
A citrusfa levelestől, ágastól 97
Tavaszi szél vizet áraszt98
Csillagok, csillagok98
Nem vagy legény, nem vagy99
Megrakják a tüzet 99
Szabad a madárnak ágról, ágra szállni99
Siroki erdőben100
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem100
Szólnak a kakasok101
Istenem, istenem101
Egy kicsi madárka102
Annyi bánat a szívemen102
Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék103
Sír a kis galambom, sírok én magam is103
Megyen már a hajnalcsillag lefelé103
Gerencséri utca104
Hej, tulipán, tulipán104
Aki szép lányt akar venni:104
Éva szívem, Éva105
Házasító dal105
Virágos kenderem106
Csillagos a nagy ég, csillagos106
Vetettem violát106
Aj, de én is tartottam106
Úgy elmegyek, meglátjátok107
Lám megmondtam, bús gilice108
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba108
Szomorú fűzfának108
Az ökör a földet108
Édesanyám mondta nékem109
Édesanyám rózsafája109
Jönnek, jönnek majd elvisznek109
Zörög a kocsi, pattog a Jancsi110
Világos az én kis kötőm110
Isten adta volna111
Magas hegyen lakom111
Akkor szép az erdő, mikor zöld111
Piros alma kigurult a sárba112
Cifra bunda szegre van akasztva112
Hajtsd ki babám, az ökröket112
Most jöttem a tetétleni pusztáról113
Három csillag van az égen egy sorba113
Kolozs város olyan város114
Sej, most kezdtem egy fehér kendőt viselni114
Olvad a hó, tavasz akar lenni114
Meghalok, meghalok115
Kis kertemben kinyílt szép dupla viola116
Felszántom a császár udvarát116
Izend meg, izend meg116
Kimegyünk egzercírozni117
Nagyabonyban csak két torony látszik118
Sej, besoroztak, sej, besoroztak engemet katonának118
Már minálunk verbuválnak kötéllel119
Sohasem vétettem119
Megütik a dobot120
Ütik a rézdobot120
Mikor a nagyerdőn kimész121
Hazám, hazám, édes hazám121
Amott látod, rózsám122
Az én lovam Pejkó122
Áldja meg az Isten123
Ezernyolcszáznegyvennyolcba125
Most szép lenni katonának125
Kossuth Lajos azt izente125
Huszárgyerek, huszárgyerek126
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva126
Magyarország jaj, de föl van zöndülve!126
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját127
Szépen szól a Kossuth muzsikája127
Damjanics a vezérünk128
Kitelt már a hideg ősz128
Majd elkészül mán majd az a vasút:128
Kossuth Lajos a Bakonyban128
Perczel Móric katonája128
Kossuth lova megérdemli a zabot!129
Még Aradon szépen szólott129
Könnyű a németnek129
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára;129
Garibaldi csárdás kis kalapja130
Szennyes az én ingem130
Fujdogál a szellő131
Madárka, madárka132
Rózsa virít, rózsa nyílik132
Nem hitted, hogy katona vagyok én133
Magos a kaszárnya teteje133
Őrmester úr, az áldóját magának!133
A bakancsom el akarnám cserélni134
A barackfa pirosat virágzik134
Jó módja van a szegedi bakának134
Hideg szél fúj, édesanyám,135
Mikor szürkébe öltöztem,135
Széles az Isonzó vize136
Kimegyek a doberdói harctérre137
Esik eső, esik a kaszárnya falára137
Szendre báró leánya137
Farkas Julcsa föllépett138
Érik a szőlő139
Hej, Dunáról fúj a szél139
Nyomorúság az életem140
Hej halászok, halászok!141
Amott legel, amott legel141
Ócsó mán a pásztor142
Kiszáradt a tóból mind a sír,142
Eszterházy-kanász nótája142
Béres vagyok, béres143
Mikor a szolgának143
Nincsen rosszabb, mint a szegény béresnek144
Jaj istenem, de nagy baj a szegénynek144
Aladáron azé nem jó szolgálni144
Intéző úr kiáll az eresz alá145
A hatvani hodályba145
Verje meg az isten azt az édesanyát145
Vállalat úr, mérje föl a munkát!146
Kubikosnak de bajos az ílete146
Vagyok olyan legény, mint te147
Ismeretlen himnusz költők
Siratóének Magyarországról mikor a tatárok pusztították151
István király verses históriája160
Magyarországi ének a világ megvetéséről165
Ómagyar Mária-siralom 166
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát (Részlet)169
Janus Pannonius:
Gryllusra170
Prosperhez171
Kikacagja a római bucsusokat171
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását171
Búcsú Váradtól172
Aki csak a régi könyveket szereti173
Pálhoz174
Szilviáról174
Önmagáról175
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (Részletek)175
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata177
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak177
Nyárdél egén ragyogó üstökös179
Siratóének anyjának Borbálának halálára180
Mátyás királyhoz184
Pál pápáról184
Ugyanarról185
Pannónia dicsérete185
Polycarpushoz185
Saját lelkéhez186
A roskadozó gyümölcsfa187
Egy dunántúli mandulafáról188
Móré György sírfelirata188
Az árvíz189
Mars istenhez békességért194
Békéért194
Ismeretlen költők
Szabács viadala (Részletek)195
Ének Szent László királyról197
Emlékdal Mátyás király halálára199
Soproni virágének200
Körmöcbányai táncszó200
Fohászkodás201
Vásárhelyi András:
Ének Beriszló Péter veszedelméről203
Apáti Ferenc:
Feddőének205
Csáti Demeter:
Ének Pannonia megvételéről207
Sylvester János:
Az magyar nípnek215
Tar Benedek:
Házasságrul való dícséret215
Szkhárosi Horvát András:
Emberi szerzésről (Részletek)218
Kétféle hitről: A krisztusbéli és a pápai foltos hitről (Részletek)220
Az fejedelemségről (Részletek)223
Az fösvénységről (Részletek)227
Az átokról (Részletek)230
Sztárai Mihály:
XII. Psalmus235
Ismeretlen énekmondók
Szendrői hegedős ének236
Pajkos ének239
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára241
Adhortatio mulierum243
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (Részlet)246
Sokféle részögösről (Részlet)247
Kapitán György bajviadalja (Részletek)249
Losonczi Istvánnak haláláról (Részletek)252
Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet)256
Az udvarbírákról és kulcsárokról257
Bornemissza Péter:
Siralmas énnéköm260
Ismeretlen költő
Luther éneke261
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár262
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási265
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra268
Szegedi Gergely:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (Részletek)274
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya277
Ilosvai Selymes Péter:
A híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (Részletek)282
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (Részlet)285
Moldova Mihály Deák:
Éneke290
Gergei Albert:
Árgírus históriája (Részletek)294
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett303
Bizonnyal esmérem304
Egy török ének306
Losonczi Anna nevére307
Kit egy szép leány nevével szerzett308
Borivóknak való310
Széjjel tündökleni311
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtűl312
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott 314
Méznél édesb szép szók...316
Egy kegyes képében317
Hogy Júliára talála, így köszöne neki319
Kupidónak való könyörgés319
Az fülemilének szól323
Darvaknak szól325
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról326
Júliát hasonlítja a szerelemhez328
Én édes szerelmem330
Ó nagy kerek kék ég333
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról336
Egy katonaének337
Hymnus secundus339
Egy könyörgés341
Margaretáról342
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének345
Búcsúja hazájától346
Két szemem világa347
Kegyelmes szerelem348
Kiben az kesergő Coeliárul ír349
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett350
Latrikánus vers352
Könyörög istennek352
Más 354
Fulviáról355
Sárközi Máté:
Ének a katonákról359
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás361
Erdély veszedelméről362
Illésházy István:
Ferendum et sperandum365
Rimay János:
Örülhetne szívem367
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit368
Ez a világ, mint egy kert369
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán372
Kerekded ez világ...373
Az idő ósága nevel magos fákot...374
Debreceni S. János:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz375
Szenci Molnár Albert:
XLII. zsoltár382
LXV. zsoltár384
XC. zsoltár386
Miskolci Csulyak István:
Jocoserium387
Ismeretlen költők
Pöngését koboznak388
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (Részletek)389
Csordapásztorok391
Az gazdagságról392
Bethlen Gábor394
Pécseli Károly Imre:
Jaj tenéked ki prédálsz396
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátom 398
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom398
Kertemben nyílt piros rózsám399
A rigónak ő szólása401
A szemeid két gyémántnál402
Jövel az táncban402
Hajnal404
Nyéki Vörös Mátyás:
A pokolról (Részlet)405
Siralom a halandóságról406
Zrínyi Miklós:
Fantasia poetica (Részletek)410
Arianna sírása412
Szigeti veszedelem (Részletek)414
Peroráció432
Attila433
Szigeti Zrínyi Miklós433
Az idő és hírnév433
Elegia434
Beniczky Péter:
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat437
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről439
"Példa-beszéd"-eiből442
Balassa Bálint:
Bujkálsz s nyilván van szépséged443
Listi László:
Magyar Márs (Részlet)444
Eszterházy Pál:
Pallas s Eszter kedves tánca449
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen451
Tatár rabságban lévő erdélyiek dal452
Kádár István éneke (Részletek)453
Rákóczi László éneke455
Fegyvert s bátor szívet456
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében458
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (Részletek)460
Kemény János emlékezete (Részletek)463
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet)467
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar469
Magyarország romlásáról470
Bónis Ferenc éneke474
Nimród ágyékábul478
Papvilág Magyarországon (Részletek)482
Rab prédikátorok éneke484
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám487
Thököly hadi-tanácsa (Részlet)489
Ó, szegény magyarság!491
Szentpéli Ferenc:
Imago veritatis (Részlet)495
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének497
Katona és bujdosó énekek a XVII. század végéről
Reménység az embert499
Katonadal500
Oláh Gerő502
Buga Jakab éneke504
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény505
Egy bujdosó szegénylegény507
Szegénylegény dala508
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékodban512
Látom az időnek513
Édes Júliám, gyenge violám513
Ifjúság, mint sólyommadár514
Menj el madár, menj el516
Hová készülsz szívem517
Áll előttem egy virágszál519
Ám úgy legyen, mint akarod520
Áldott pünkösdnek521
Ó gyönyörűséges522
Gonddal teljes idő524
Hallod-e ifjú527
Mint az útonjáró529
Isten áldjon meg, édes barátom533
Jaj nékem szegénnek534
Megmondám, tűzégette535
Hallod-e? Pendítsd az lantot537
Éljetek vígan539
Bolondság volt nádhoz bízni540
Kedves rajom, szép leányom541
Rigócskám, rigócskám542
Megkötözött engem543
Ki urát nem szereti544
Koháry István:
A vadkert (Részlet)544
Kőszeghy Pál:
Bercsényi házassága (Részlet)546
Petróczi Kata Szidónia:
Jaj, szívem gyötrelmei549
Sebes árvizeknek551
Mi lelkünk világossága552
Radvánszky János:
Levél544
Válasz554
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról557
A kolozsvári veszedelemről való história560
Siralmas ének az szömörei harcrul563
Magyarország, Erdély, hallj új hírt!567
Csinom Palkó568
Erdélyi hajdútánc573
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése577
A szegénylegény éneke581
Ráday Pál:
Búcsú584
Rákóczi Ferencz tiszteletére mondott versezet585
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom586
Sírva írt levelem587
Rákóczi Ferenc bús éneke588
Rákóczi kesergője589
Rákóczi-nóta591
Én is hajdon magyar voltam593
Megjártam a hadak útját594
A boldog Szűz Máriához595
Szent István királyhoz596
Zöld erdő harmatát598
Amade Antal:
Firhez menísit megbánó ujabb ifjakat kívánó599
Paraszténekek a XVIII. századból
Porció-ének601
A diák és paraszt vetélkedése602
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél607
Generális insurrectio608
Parasztének612
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így613
Arany ideim folyása615
Mint gerlice-madár616
Boldogtalan vagyok618
Ej, haj, gyöngyvirág620
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete621
Szüntelen bánkódnom625
Áldott vagyok én reményem626
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak búsnak jó kedvet627
Édes dudi, duduskám629
Faludi Ferenc:
Tündérkert 630
Útravaló633
Forgandó szerencse634
Tavasz635
Tarka madár636
Nincsen neve637
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg638
Dieneshez639
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére640
Panasz642
Megint panasz642
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége647
Az irígy elmérül649
Bessenyei György magához651
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése652
Ányos Pálnak653
A kávéra654
A poétákhoz654
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak 654
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál656
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet)657
Barcsaynak658
Gróf Zrínyi Miklósról660
Kalapos király (Részletek)661
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz664
A magáéval élni nem tudóról665
Egy ledőlt diófához665
A holdhoz666
Soros jámbus667
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor 668
A kikeletről670
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez671
A vargafiakhoz671
Egy jeles képíróhoz673
Virág Benedek:
Vitézeinkhez674
A kalitkába zárt madárról674
Lantomhoz675
Békesség-óhajtás677
Előszózat677
Péczeli József:
Szarkák és szajkók678
Jobbágy, halál679
Farkas, kutya680
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet) 682
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részletek)683
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után688
Kazinczy Ferenc:
A vallástan689
Bor mellett690
Széphalom691
Híven szeretni691
Az ő képe691
A szonett múzsája692
A nagy titok692
A nyelvrontók693
A kész írók693
Írói érdem693
Szokott és szokatlan693
Az iskola törvényei693
A mi nyelvünk694
Hőseink a Kenyérmezején694
Férfilélek694
A pataki vár erkélyén694
A lengeséghez695
Gróf Széchenyi Istvánhoz (Részlet)697
Batsányi János:
Bíztatás 699
A franciaországi változásokra700
A látó700
Bartsaihoz701
Az európai hadakozásokra702
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz704
Levél egy régi várból708
Gyötrődés710
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál711
Tünődés711
A rab és a madár713
Gabriellám emlékkönyvébe717
Magyar író718
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája718
A sírhalom719
A reménységhez719
A gyermekkori idők emlékezete 720
A nagy szüret Telegden722
A holdhoz723
Verseghy Ferenc:
Koppi Károlynak723
A marsziliai ének726
Szentjóbi Szabó László halálára728
A válogató729
Az igaz bölcs730
A tejáruló menyecske731
Az igazsághoz732
Dayka Gábor:
Esdeklés733
A bosszús szerelem735
Kesergés736
Titkos bú736
Esdeklés 737
Kazinczyhoz738
A tavasz738
Vitéz Imréhez739
Földi János:
Enyim Juliska740
Idegen szépség740
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet741
A gyanúba esett szerelmes742
Magyar tánc743
Stájer tánc743
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!744
Ajánló vers745
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok745
Mint mikor a nap746
A tavaszhoz746
Az új bor747
Csokonai nevenapjára747
A tavaszhoz estendén748
Csokonai Vitéz Mihály halálára749
Hortobágyi dal749
A debreczeni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt750
A debreczeni kalendárium második kiadása eleibe751
Nyári esti dal752
A kelletekorán jött csendes esőhöz753
Ki a boldog?754
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok757
Az én poézisom758
Lúdas Matyi (Részletek)759
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag765
A patyolat766
Az estve766
A szabadság767
A fársáng búcsúzó szavai768
Egy rózsáihoz770
(Laura, még ingó kegyelmed)771
Az estve772
Zsugori uram774
Konstancinápoly775
A tél777
Az ősz780
Szeptember780
Október781
November782
Magyar! Hajnal hasad!783
Búcsú a magyar Múzsáktól784
Bakhushoz786
Az emberiség s a szeretet789
A boldogság791
Az esküvés791
A fekete pecsét792
A békekötésre793
(Újévi ajándék)795
Újesztendei gondolatok796
Keserédes799
A tavasz800
Még egyszer Lillához800
A Magánossághoz802
Marosvásárhelyi gondolatok804
Kifakadás808
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon (Részletek)809
Egy háládatlanhoz813
Egy fiatal házosúlandónak habozása815
Parasztdal816
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban818
Óh, szegény országunk819
Az estvéhez820
A csendes élet822
A békétlenkedő824
Tavasz824
Nyár825
Ősz826
Tél827
Az ember, a poézis első tárgya828
(Izenget már...)829
A Hafíz sírhalma830
Dr. Főldi sírhalma felett835
Szerelemdal837
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor839
Gróf Erdődyné őnagyságához (Részlet)840
A szeplő844
Az én poézisom természete845
Az éjnek istenihez846
A rózsabimbóhoz848
Az éj és a csillagok849
Tartózkodó kérelem849
Siralom849
A tihanyi ekhóhoz850
A reményhez853
Halotti versek (Részlet)854
Tüdőgyúladásomról857
Főhadnagy Fazekas úrhoz859
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem861
A boldog szerelem864
Részlet az ötödik énekből864
Csobánc (Részlet)866
Édes Gergely:
A peti gulyás867
Kis János:
Sopron tájékához868
Az idő eljár869
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem870
Horác871
Magányosság871
A melancholia872
Az ulmai ütközet873
A magyarokhoz874
Barátimhoz875
Búcsúzás Kemenesaljától876
Búcsúzás877
Levéltöredék barátnémhoz877
A közelítő tél878
Fohászkodás879
A jámborság és középszer880
Kazinczy Ferenchez881
A magyarokhoz885
Életfilozófia886
A táncok888
Napoleonhoz889
Vandal bölcseség889
Dukai Takács Judithoz890
Vitkovics Mihályhoz893
A pesti magyar társasághoz896
Új Görögország898
Gróf Mailáth Jánoshoz899
A poézis hajdan és most900
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem902
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás903
Laura keserve904
Berzsenyihez905
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez905
Bécs és Moszkva906
Barraihoz906
A költő906
Pirongatol907
Bácskai regedal908
Katona József:
Vágy909
Az andal909
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll913
Rákos nimfájához914
Elfojtódás915
Rákóczi hajh915
Képzelethez917
Rákos918
Csolnakon919
Bordal920
Himnusz921
Zsarnok923
Vanitatum vanitas924
Esti dal926
Igazság927
Áldozat929
Drégely929
A Szabadsághoz929
Balassa930
Hervadsz930
Zrínyi dala931
Szondi932
Kölcsey 932
Búsan csörög933
Huszt934
Kazinczy934
Emléklapra934
Paulina emlékkönyvébe934
Rebellis vers935
Zrínyi második éneke935
Pázmándi Horvát Endre:
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében936
Kisfaludy Károly:
A hazafi937
Honvágy938
Mohács939
"Tatárok Magyarországban"941
"Ilka"942
Alkonyi dal942
Rákosi szántó a török alatt943
Vedd sarlódat944
Szülőföldem szép határa944
Aki szeretőjét945
Sárga levél946
Az álmatlan király946
A bánkódó férj948
Vörösmarty Mihály:
A három egyesült, fejedelmekre959
Szebb az asszony, ha hamis950
A templomba záratásomkor950
Kisgyermek halálára951
Csaba szerelme952
Zalán futása (Részletek)953
Utóhang Cserhalomhoz961
Mikes búja962
A magyar költő962
Zrínyi 963
Helvila halálán965
K. Matild dala966
A gyászkendő967
Haj, száj, szem967
A buvár Kund968
Puszta csárda970
A délsziget971
A szeretők974
Pázmán974
A két szomszédvár (Részlet)974
A kérő975
Becskereki976
Magyarország címere979
Szép Ilonka979
A hontalan983
Szózat 981
Késő vágy986
Piros száj987
Csalogány988
A Guttenberg-albumba988
Vashámor989
Liszt Ferenchez989
Éj és csillag991
Az unalomhoz992
Petike994
Az élő szobor996
Emléksorok Fáy Andrásnak 998
Virág és pillangó998
Egy politikus költőhöz999
Az úri hölgyhöz999
A szomju1002
Laurához1002
Fóti dal1003
Haragszom rád1007
Keserű pohár1007
Honszeretet1009
Ábránd1011
A merengőhöz1012
Megyeri1013
Kölcsey1013
Gondolatok a könyvtárban1013
A Sors és a magyar ember1016
Laurának1022
Az emberek1022
Országháza1024
A szegény asszony könyve1025
Vásárhelyi Pál sírkövére 1028
Mi baj?1028
Jóslat1030
Szabad sajtó1033
Harci dal1033
Átok1034
Emlékkönyvbe1035
Előszó1036
Mint a földmivelő1037
Az ember élete1038
A vén cigány1039
Fogytán van a napod1041
Czuczor Gergely:
Hunyadi 1042
A falusi kislány Pesten1043
Fonóházi dal1044
Mohács1045
Korteskedés1046
Alföldi legény1047
Riadó1048
Csárdás1049
Itélőszék előtt1050
A bakonyi legény1051
Garay János:
Egy ismeretlen széphez1053
Menyasszonyomhoz1054
Kont1055
Mátyás király Gömörben 1058
A hetyke huszárok1060
Örökváltság1061
Az obsitos1061
A költő-katona1069
Bajza József:
Apotheosis1070
Isten hozzád1072
Sóhajtás1073
A rab költő1074
Az apáca1075
Emma1076
Kisleány dala1076
Ébresztő1077
Fohászkodás1078
Haynau-dal1081
Jóslat1083
Eötvös József:
A megfagyott gyermek1084
Búcsú1086
Szörnyen szép1087
Én is szeretném1088
Mohács1089
Végrendelet1090
Szemere Miklós:
A lukai pap1091
A vadon költészete1092
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére1093
Egy bitóra1094
Népdalok1095
Semmiházi1097
Jó órában1099
A menekültek1100
Vörösmartyhoz1101
Vajda Péter:
Utazó magyarok1102
Nagy Imre:
Sashoz1106
Gaál József:
Az ólmos botok1107
Tóth Lőrinc:
Epigrammák1109
Szentiváni Mihály:
A napszámos1109
A szolgalegény1110
A vértanú1111
A dévai váron1112
Kriza János:
A villám1113
Erdővidék az én hazám1114
Csipkebokor, galagonya1114
A hazatérő katona1115
Úrbér1116
PAP ENDRE
A pór sírja1116
Petőfi Sándor
Hazámban1119
Befordúltam a konyhára1120
Síkos a hó, szalad a szán1120
A nemes1121
Vándorélet1121
Füstbement terv1123
Egy estém otthon1123
Fürdik az holdvilág az ég tengerében1125
István öcsémhez1126
Megy a juhász a szamáron1127
Az Alföld1127
Egy telem Debrecenben1129
A helység kalapácsa (részlet)1130
A tintásüveg1135
Csokonai1136
János vitéz (részletek)1137
A királyok ellen1144
Játszik öreg földünk1145
Ha életében1145
Téli világ1146
Magyarország1147
A jó öreg kocsmáros1147
Fa leszek, ha1148
Piroslik már a fákon a levél1149
Alku1149
A négyökrös szekér1149
A magyar nemes1150
A csárda romjai1151
A gyüldei ifjakhoz1153
Tündérálom1155
Az őrült1161
Itt állok a rónaközépen1163
A bánat? Egy nagy óceán1164
Nem süllyed az emberiség1164
Az álom1164
Sors, nyiss nekem tért1165
Dalaim1165
Levél Várady Antalhoz1166
A nép1169
Csalogányok és pacsirták1169
Nagykárolyban1171
Erdélyben1172
Véres napokról álmodom1173
Reszket a bokor, mert1174
Halhatatlan lélek1175
Egy gondolat bánt engemet1175
Szabadság, szerelem!1176
Ha férfi vagy, légy férfi1176
Kutyakaparó1177
Palota és kunyhó1180
A kutyák dala1181
A farkasok dala1182
A XIX. század költői1183
Arany Jánoshoz1184
Magyar vagyok1185
A Tisza1186
A magyar ifjakhoz1188
A nép nevében1189
Háború volt1191
Az ítélet1191
Rongyos vitézek1193
Arany Lacinak1195
A gólya1198
Levél Arany Jánoshoz1200
Falu végén kurta kocsma1201
Homér és Oszián1203
A szájhősök1204
Azokon a szép hegyeken túl1205
Beszél a fákkal a bús őszi szél1206
Szeptember végén1206
Elértem, amit ember érhet el1207
Meddig alszol, még hazám?1209
A táblabíró1210
Nézek, nézek kifelé1211
Szép napkeletnek1213
Rózsabokor a domboldalon1213
Pató Pál úr1214
Okatotáia1216
A magyar politikusokhoz1218
Vasuton1219
A téli esték1222
Van- egy marok föld1223
Minek nevezzelek?1224
A puszta, télen1226
Olaszország1227
Anyám tyúkja1227
A tél halála1228
Kemény szél fúj1229
Dicsőséges nagyurak1231
Nemzeti dal1233
Föltámadott a tenger1234
A királyokhoz1235
Megint beszélünk s csak beszélünk1236
A gyáva faj, a törpe lelkek1237
Ausztria1238
Szülőföldemen1239
Kiskunság1242
A nemzetgyűléshez1243
Respublika1244
A nemzethez1246
Forradalom1248
Az apostol (részeletek)1254
Itt benn vagyok a férfikor nyarában1254
Tudod, midőn először ültünk1254
A vén zászlótartó1256
Bucsú1258
Ti akácfák e kertben1259
18481260
Szeretlek kedvesem1262
Itt van az ősz, itt van újra1264
Itt a nyilam, mibe lőjjem?1265
Akasszátok föl a királyokat!1266
Vesztett csaták, csufos futások1267
Az év végén1268
Európa csendes, ujra csendes1270
Csatában1271
Bizony mondom, hogy győz most a magyar1272
Pacsirta szót hallok megint1272
Az erdélyi hadsereg1273
Jött a halál1274
A honvéd1275
Szörnyű idő1277
Vachott Sándor
Népdal1279
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő1280
A napipolitka költőihez1280
Búcsú 1848-től
Lauka Gusztáv
XIX. század1284
Butter Flórián1284
Kerényi Frigyes
Az erdei lak1285
Zsarnok1286
Pákh Alberthez1286
Pákh Albert
Csont1287
Greguss Ágost
A tudós1290
Úri parancs a hajdúhoz1291
Samarjay Károly
Szegény deák1292
Harc lesz talán1292
Halász leány dala1293
Hogyan haljunk?1293
Berecz Károly
Fővárosi románc1294
Népéletből1294
Anno domini1296
Ne húzd cigány1297
Mentovich Ferenc
A Szajna partján1297
A fölkelt nép1298
Tavaszhoz1299
Tompa Mihály
Népdalok1300
A hangyákhoz1301
Némuljatok meg1302
Egy valóságos magyar gróf1303
Pusztán1303
Az én lakásom1306
A gólyához1308
Pünköst reggelén1309
Levél egy kibujdosott barátom után1310
Égő szerelem1313
Tornácomon1314
Őszi tájnak1316
A madár, fiaihoz1317
Forr a világ1318
Új Simeon1319
Ikarus1321
Sárosi Gyula
Népdal1323
A rákász lány1324
Arany trombita (részlet)1324
Farsangi dal1326
Ingeborg önszületése napján1327
Medgyes Lajos
Jósszózat1329
Börtön-dal1329
Megelégedés1330
Békeszózat1331
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem