996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét évszázad magyar versei I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.084 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-1440-4
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Népköltészet
Porka havak esedesnek...10
Új esztendő, vígságszerző10
Sárdó gyüjjön!11
Kice-vice, villő12
Ma van husvét napja...12
Pünkösdölő13
Szent István napja16
Magos a rutafa, ága elágazik17
Serkenj fel, kegyes níp18
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág18
Jézus ágyán nincsen paplany18
Karácsonynak éjszakája19
Gyermekdalok
Este van már, alkonyul20
Aludj, baba, aludjál!20
Katalinka, szállj el20
Gólya, gólya, gilice20
Kis kácsa fürdik, fekete tóba21
Jöjjetek által, jó révészek!21
Most viszik, most viszik21
Klasszikus balladák
Kőmíves Kelemenné22
Kádár Kata24
Budai Ilona26
Molnár Anna17
Júlia szép leány30
Kerekes Izsák31
A fogoly katona33
Istenem, istenem áraszd meg a vizet36
Rákóczi kis úrfi39
Komáromi szép leány41
Nagy Bihali Albertén42
Fehér Anna44
Barcsai47
Angoli Borbála48
Görög Ilona51
Egyszer egy királyfi...53
Anyámat is kérette....55
Hová mégy, te három árva57
Jere hezzám vacsorára57
A rossz feleség58
Császárné pávája60
Szép Ilona60
Megöltek egy legényt62
Búsan búsongó gerlice63
Dancsuj Dávid64
Szerelmi dalok
Tavaszi szél vizet áraszt64
Az árgyélus kis madár65
Egy kicsi madárka65
A tavaszi szép időnek66
Madárka, madárka66
Nem hallok egyebet67
Ej-haj gyöngyvirág67
Gerencséri utca68
Édesanyám mondta nékem68
Édesanyám rózsafája68
Jönnek, jönnek majd elvisznek68
Zörög a kocsi69
Megrakják a tüzet69
Meghalok Csurgóér70
Lányok ülnek a toronyba arankoszorúba70
Az ökör a földet70
Szabad a madárnak71
Felülről fúj az őszi szél71
Három csillag jár az égen71
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok72
Cifra szűröm szegre van akasztva72
Megyen már a hajnalcsillag lefelé72
Siroki erdőben73
Virágos kenderem73
Ha folyóvíz vónék73
Hej, halászok, halászok74
A malomnak nincs kereke74
Piros alma, kigurult a sárba75
Nem vagy legény, nem vagy75
Magas hegyen lakom76
Akkor szép az erdő, mikor zöld76
Sír a kis galambom, sírok én is magam77
Lám megmondtam, bús gilice77
Megkötöm a lovamot77
A citrusfa levelestől, ágastól77
Szólnak a kakasok77
Hajtsd ki, babám, az ökröket79
Szomorú fűzfának79
A csitári hegyek alatt79
Szomorú az idő79
Elhervad a virág, akit nem öntöznek80
Vettem violát80
Szegény vagyok, szegénynek születtem80
Mulatónóták
Vasárnap bort inni81
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára81
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban81
Megismerni a kanászt cifra járásáról82
Hídló végén, padló végén82
Szőlőhegyen körösztül82
El kéne indulni...83
Mikor én tizennyolc voltam...84
Lányom, lányom, gyöngyvirágom84
Mikor engem férjhez adtak85
Járjad, pap uram, a táncot86
Egy nagy órú bóha86
Szegény legény a tücsök87
Kitrákotty mese87
Keservesek, bujdosóénekek
Istenem, istenem88
Meg kell a búzának érni88
Istenem, istenem, hol leszen halálom89
Annyi bánat a szűvemen89
Hegyek-völgyek között van az én lakásom89
Amott látod, rúzsám90
Erdő nincsen zöld ág nélkül91
Szivárvány havasán91
Lengyelország szélén92
Úgy elmegyek, meglátjátok93
Amerre én járok, még a fák is sírnak93
Elmegyek, elmegyek94
Látom, az életem94
Elindultam szép hazámból94
Erdő mellet estvédtem95
Hazám, hazám, édös hazám95
Érik a szőlő96
Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek96
Felszántom a császár udvarát97
Látom a szép eget97
Újstílusú balladák
Angyal Bandi98
Vidrócki99
Fábián Pista99
Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli100
Kismargita101
Jó ló volt a fakó, jó ló is ellette102
A főcinkos103
Erre alá, az endrédi határban...106
Szabú Vilma107
Farkas Julcsa107
Betyárdalok, rabénekek
Mikor visznek Szeged felé108
Amott legel hat pej csikó magába109
Arra (j)alá az alföldi csárdába110
Mikor Rózsa Sándor110
Jaj de szennyes a kend inge, gatyája111
Elhervadt citrusfa111
Isten hozzád, szülöttem föld112
Rab vagyok, rab vagyok112
Fújdogál a szellő magyar hazámban felől113
Véremmel írattam113
Felszállott a páva114
48-as dalok
Ezernyolcszáznegyvennyolcba115
Kossuth Lajos azt izente115
Most szép lenni katonának116
Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot116
Szépen szól a Kossuth muzsikája118
Zúg az erdő, zúg a mező118
Szép világja a magyarnak118
Kitelt már a hideg ősz118
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva118
Még Aradon szépen szólott a banda118
Könnyű a németnek119
Kossuth Lajos a Bakonyban119
Elkészült már Nyék alatt a vasút119
Kossuth lova megérdemli a zabot119
Szennyes az én ingem119
Garibaldi csárdás kis kalapja120
Katonadalok
Katona vagyok én, ország őrezője121
Már minálunk verbuválnak, kötéllel121
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját122
Ütik a rézdobot122
Sej, besoroztak, sej, besoroztak122
Azért, hogy én be vagyok sorozva122
Nagyabonyban csak két torony látszik123
Izend meg, izend meg123
Kimegyünk exercírozni123
Jól van dolga a mostani huszárnak124
Szalárd alatt, Szalár alatt folyik el a Berettyó125
Semmit se vétettem125
Őrmester úr, az istenit magának126
Áldja meg az isten126
Sírhat az az édesanya128
Töltik a nagy erdő útját128
Hideg szél fúj, édesanyám128
Szélös az Isonzó vize129
Mikor szürkébe öltöztem129
Kimegyek a doberdói harctérre130
Pásztordalok
Gyűjtik a csordákat130
Tiszán innen, Dunán túl131
Esteledik alkonyodik131
Nem akar a tehéngulya legelni131
Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a víz132
Mikor gulásbojtár voltam133
Ócsó mán a pásztor133
Eszterházy-kanász nótája133
Béresdalok, munkásdalok
Béres vagyok, béres133
Alabárdon azé nem jó szógálni134
Mikor a szolgának telik esztendeje134
Verje mög az Isten azt az édösanyát135
Vállalat úr, mérje föl a munkát135
Intéző úr a kapuba ha kiáll135
A hatvani hodályba135
Füstöl mán a cirokgyárnak kéménye136
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe136
Nagy óceán tenger vize136
Vagyok olyan legény, mint te136
Első rész
Ismeretlen himnusz-költők
Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok pusztították (1242)139
István király verses históriája (1280-90 között)147
Magyarországi ének a világ megvetéséről (XIII. század)152
Ómagyar Mária-siralom (1300 körül)153
Szent ének, ki dícséri Szíz Máriát (XV. század)156
Jannus Pannonius:
Gryllusra (1447-50)158
Prosperhez (1447-50)158
Kikacagja a római búcsúsokat (1450)158
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását (1450)159
Búcsú Váradtól (1451)159
Aki csak a régi könyveket szereti (1451 körül)161
Pálhoz (1451 körül)161
Önmagáról(1451 körül)162
Ladvancusra (1451 körül)163
Szilviáról (1447-54)163
Névváltoztatásról (1453 körül)163
Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz (1454-55)163
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (1456)163
Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért (1458)165
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak (1458)166
Nyárdél egén ragyogó üstökös (1462)166
A vadkan és a szarvas (1463)167
Siratóének anyjának, Borbálának halálára(1463)168
Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba (1463-64)170
Pannónia dicsérete (1465 körül)174
Pál pápáról (1465)174
Ugyanarról (1465)175
Egy dunántúli mandulafáról (1466)175
Az Álomhoz (1466)175
Saját lelkéhez (1466)178
Polycarpushoz (1467)179
Mátyás királyhoz (1468)179
Moré György sírfelirata (1468 körül)180
A roskadozó gyümölcsfa (1468)180
Az árvíz (1468)181
Mars istenhez békességért (1469-71)186
Békéért (1469-71)186
A haldokló Janus Pannonius (1472. márc. 27. előtt)187
Ismeretlen költők
Szabács viadala (1476)187
Ének Szent László királyról (XV. század vége)156
Emlékdal Mátyás király halálára (1490)191
Soproni virágének (1490)192
Körmöcbányai táncszó (1505)192
Fohászkodás (1506 körül)192
Vásárhelyi András:
Ének Szűz Máriáról (1508)193
Szabatkay Mihály:
Ének Beriszló Péter veszedelméről (1515)195
Apáti Ferenc:
Feddőének (1523-26)196
Csáti Demeter:
Ének Pannonia megvételéről (1526 körül)198
Második rész
Sylvester János:
Az magyar nípnek (1541)205
Tar Benedek:
Házasságrúl való dícsíret (1541)205
Szkhárosi Horváth András:
Emberi szerzésről (1542 előtt)208
Kétféle hitről: a krisztusbéli és a pápai foltos hitről (1544)210
Az fejedelemségről (1545)213
Az fösvénységről (1545)216
Az átokról (1547)219
Sztárai Mihály:
XII. Psalmus (1544 körül)224
Ismeretlen énekmondók
Szendrői hegedős ének (1540-45)115
Pajkos ének (1545-50)227
Házas énekek ismeretlen szerzőktől
Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára (1548)119
Adhortati mulierum (1550 körül)231
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról (1542)234
Sokféle részögösről (1548)235
Kapitán György bajviadala (1550)237
Losonczi Istvánnak haláláról (1552)240
Zsigmond király és császárnak krónikája (1552)243
Az udvarbírákról és kulcsárokról (1553)244
Bornemissza Péter:
Siralmas énnéköm... (1553-56)247
Ismeretlen költő
Luther éneke (1550 körül)248
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár (1561)249
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hajmási (1561)252
Gyulai névtelen
Cantio de militibus pulchra (1561-66)255
Szegedi Gergely:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról (1566)260
Semptei névtelen
Béla király és Bankó leánya (1570)263
Ilosvai Selymes Péter:
Az híres-neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história (1574)268
Pataki névtelen
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája (1577)270
Moldvai Mihály deák
Éneke (1580 körül)274
Gergei Albert:
Árgírus históriája (1570-80)277
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett (1578)285
Bizonnyal esmérem... (1578)286
Egy török ének (1578-83)288
Losonczi Anna nevére (1578-83)289
Kit egy szép leány nevével szerzett (1583-84)290
Borivóknak való (1583-84)292
Széjjel tündökleni.... (1583-84)293
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtűl (1583)294
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett, akkor hogy házasodni szándékozott (1584)295
Méznél édesb szép szók... (1588)297
Egy kegyes képében.. (1588-89)298
Hogy Júliára talála, így köszöne neki (1588-89)300
Kupidónak való könyörgés (1588-89)300
Az fülemilének szól (1588-89)303
Darvaknak szól (1588-89)305
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (1588-89)307
Júliát hasonlítja a szerelemhez (1588-89)308
Én édes szerelmem... (1588-89)310
Ó, nagy kerek kék ég... (1588-89)313
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról (1589)317
Egy katonaének (1589)317
Hymnus secundus (1585-89)319
Egy könyörgés (1589)321
Margaretáról (1589)322
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének (1589)325
Búcsúja hazájától (1589)326
Két szemem világa.... (1590-91)328
Kegyelmes szerelem... (1590-91)328
Kiben az kesergő Coeliárul ír (1590-91)329
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett (1590)330
Latrikánus vers (1590)331
Könyörög istennek (1591)332
Más (1591)333
Fulviáról (1593)334
Harmadik rész
Sárközi Máté:
Ének a katonákról (1597)337
Névtelen énekesek panaszai
Pusztaság, kárvallás (1600 körül)339
Erdély veszedelméről (1602)340
Illésházy István:
Ferendum et sperandum (1604)342
Rimay János:
Örülhetne szívem... (1591 után)345
Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit (1605 előtt)346
Ez világ, mint egy kert... (1601-06)347
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán (1601-06)349
Kerekdéd ez világ... (1628 előtt)350
Az idő ósága nevel magos fákot (1628-29)352
Debreceni S. János:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz (1604)352
Szenci Molnár Albert:
XLII. zsoltár (1606)360
LXV. zsoltár (1606)361
XC. zsoltár (1606)363
Miskolci Csulyak István:
Jocoserium (1608)365
Ismeretlen költők
Pöngést koboznak.... (XVII. század eleje)365
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (1607)366
Csordapásztorok...(XVII. század eleje)368
A gazdagról (1620 körül)369
Bethlen Gábor (1630 körül)371
Pécseli Király Imre:
Jaj tenéked, ki prédálsz (1631)373
Szerelmi énekek a XVII. század első feléből
Egy bízott barátom...374
Az erős mágneshez hasonlatos sólyom375
Kertemben nyílt piros rózsám....376
Az rigónak ő szólása...377
A szemeid két gyémántnál378
Jövel a táncban...378
Hajnal380
Nyéki Vörös Mátyás:
A pokolról (1629)380
Siralm az halandóságról (1630 körül)381
Zrínyi Miklós:
Fantasia poetica (1645)385
Arianna sírása (1645)387
Szigeti veszedelem (1645-46)388
Attila (1650-51)406
Szigeti Zrínyi Miklós (1650-51)407
Az idő és hírnév (1651-53)407
Elegia (1659)408
Benczky Péter:
Hogy az isten egyedül maga veri a hadakat (1652)410
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről (1664)412
"Példa-beszéd"-eiből (1664)415
Balassa Bálint:
Bujkálsz s nyilván van szépséged... (1649)416
Listi László:
Magyar Márs (1653)417
Eszterházy Pál:
Pallas s Eszter kedves tánca (1680 körül)421
Névtelen énekesek
Zöldítsed, úristen... (1648)423
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala (1657 körül)424
Kádár István éneke (1662)426
Rákóczi László éneke (1662)427
Fegyvert s bátor szívet... (1663)428
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében.. (1664)430
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (1663-64)432
Kemény János emlékezete (1665-70)435
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (1670 után)439
Kuruc nemesi versek
Gondolkodjál szegény magyar...(1668-70)440
Magyarország romlásáról (1670)442
Bónis Ferenc éneke (1671)445
Nimród ágyékábul... (1671 körül)449
Papvilág Magyarországon (1671)453
Rab prédikátorok éneke (1674)455
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám... (1678)457
Thököly hadi-tanácsa (1681)459
Ó, szegény magyarság!... (1697)461
Szentpáli Ferenc:
Imago veritatis (1672)464
Ismeretlen nemesi költő
Az világhoz szabott ének (1670-79)467
Katona- és bujdosóénekek a XVII. század végéről
Reménység az embert...468
Katonadal469
Oláh Gerő471
Buga Jakab éneke473
Bujdosik, bujdosik a szegény árva legény...474
Egy bujdosó szegénylegény475
Szegénylegény dala477
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Vagyon-e, szívem, szándékodban...481
Látom az időnek..481
Édes Júliám gyenge violám...482
Ifjúság, mint sólyommadár..483
Menj el madár, menj el...484
Hová készülsz, szívem... (1666)486
Áll elöttem egy virágszál... (1670)487
Ám úgy legyen, mint akarod...488
Áldott pünkösdnek...489
Ó gyönyörűséges... (1672)490
Gonddal teljes idő...492
Hallod-e ifjú...495
Mint az útonjáró... (1670)497
Isten áldjon meg, édes barátom...500
Jaj, nékem szegénnek...501
Megmondám, tűzégette... (1692)502
Hallod-e? Pendítsd az lantot...505
Éljetek vígan...506
Bolondság, volt nádhoz bíznyi... (1690)507
Kedves rajom, szép leányom...508
Rigócskám, rigócskám... (1676-1700)510
Megkötözött engem....510
Ki urát nem szereti...511
Koháry István:
A vadkert (1683-86)511
Kőszeghy Pál:
Bercsényi házassága (1695)513
Petrőczi Kata Szidónia:
Jaj, szivem gyötrelmi... (1690 körül)516
Sebes árvizeknek517
Mi lelkünk világossága519
Radvánszky János:
Levél (1693 körül)521
Válasz (1693 körül)521
Negyedik rész
Kuruc versek a Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról (1704)525
A kolozsvári veszedelemről való história (1704)528
Siralmas ének a szömörei harcrul (1704)530
Magyarország, Erdély, hallj új hírt! (1705)534
Csinom Palkó (1705 körül)535
Erdélyi hajdútánc (1705 körül)540
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése (1706)543
A szegénylegény éneke (1706-07)547
Ráday Pál:
Búcsú (1703 körül)550
Rákóczi Ferenc tiszteletére mondott versezet (1707)551
Kesergő versek a XVIII. század első feléből
Édes hazám, szánjad válásom....551
Sírva írt levelem...552
Rákóczi Ferenc bús éneke553
Rákóczi kesergője (1711 körül)554
Rákóczi-nóta (1730 körül)556
Én is hajdon magyar voltam...558
Megjártam a hadak útját...559
A boldog Szűz Máriához560
Szent István királyhoz561
Zöld erdő harmatát.. (1708 előtt)563
Amade Antal:
Firhez menisit megbánó, újabb ifjakot kívánó (1730 körül)564
Paraszténekek a XVIII.századból
Porció-ének (1730 körül)566
A diák és a paraszt vetélkedése567
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél...571
Generális insurrectio (1740)572
Parasztének576
Szerelmi versek a XVIII. századból
Nem lesz mindenkor így...578
Arany ideim folyása...579
Mint gerlice-madár580
Boldogtalan vagyok... (1704 körül)582
Ej, haj, gyöngyvirág...584
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete... (1740 körül)585
Szüntelen bánkódnom... (1750 körül)589
Áldott vagyok, én reményem... (1750 körül)590
Madárkák is vigasztalják sokszor a bús szívet, s értelmes énekikkel adnak búsnak jó kedvet (1750 körül)591
Édes dudi, duduskám (1750 körül)593
Faludi Ferenc:
Tündérkert (1775 előtt)594
Útravaló (1775 előtt)596
Forgandó szerencse (1775 előtt)597
Tavasz (1775 előtt)598
Tarka madár (1775 előtt)599
Nincsen neve (1775 előtt)600
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg (1760 körül)601
Dieneshez (1760 körül)602
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére (1772-82)603
Panasz (1772-82)604
Megint panasz (1772-82)605
Ötödik rész
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége (kb. 1772)609
Az írigy elmérűl (kb 1777.)611
Bessenyei György magához (kb. 1777)613
Részlet a "Természet világá"-ból (1797-1801)614
Barcsay Ádám:
A télnek közelgetése (1774)615
Ányos Pálnak (1781)616
A kávéra (posztumusz)617
A poétákhoz (posztumusz)617
Ányos Pál:
Barcsay Kapitánynak (1780)617
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál (1780)619
A szép tudományoknak áldozott versek (1780)621
Barcsaynak (1782)623
Gróf Zrínyi Miklósról (1782)623
Kalapos király (1782-83)623
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz (1777)627
A magáéval élni nem tudóról (1768)627
Egy ledőlt diófához (1790)627
A holdhoz (1791)628
Soros jámbus (1798)629
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor (1782)630
A kikeletről (1783)632
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez (1773)633
A vargafiakhoz (kb. 1790)634
Egy jeles képíróhoz (1790)634
Virág Benedek:
Vitézeinkhez (1789)636
A kalitkába zárt madárról (kb. 1799)636
Lantomhoz (kb. 1799)637
Békesség-óhajtás (1081)638
Előszózat (1822)639
Péczeli József:
Szarkák és szajkók (kb. 1788)640
Jobbágy halál (kb. 1788)641
Farkas, kutya (kb. 1788)642
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (1787)643
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (1787-88)644
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után (kb. 1796)648
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan (kb. 1786)650
Bor mellett (1788-90)651
Széphalom (1793)651
Híven szeretni (1795)652
Az ő képe (1811)652
A szonett múzsája (1809)652
A nagy titok (1808)652
A nyelvrontók (1810)653
A kész írók (kb. 1810)653
Írói érdem (kb. 1810)653
Szokott és szokatlan (kb. 1810)653
Az iskola törvényei (kb. 1810)654
A mi nyelvünk (kb. 1810)654
Hőseink a Kenyérmezején (1811-18)654
Férfilélek (1811-18)654
A pataki vár erkélyén (1818)654
A lengéshez (kb. 1830)655
Gróf Széchenyi Istvánhoz (1832)657
Batsányi János:
Biztatás (1783)659
A franciaroszági változásokra (1789)659
A látó (1791)660
Bartsaihoz (1792)661
Az európai hadakozásokra (1792)662
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz (1792)667
Levél egy régi várból(1792-80)669
Gyötrődés (1795)670
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál (1795)670
Tünődés (1795)672
A rab és a madár (1795)676
A római ősök szelleméhez (1795-96)676
Gabriellám emlékkönyvébe (1799)676
Viaskodás (1799-1809)677
Magyar író (kb. 1820)677
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája678
A sírhalom679
A reménységhez680
A gyermekkori idők emlékezete681
A nagy szüret Telegden682
A holdhoz683
Verseghy Ferenc:
Koppi Károlynak684
A marsziliai ének686
Szentjóbi Szabó László halálára688
A válogató689
Az igaz bölcs690
A tejáruló menyecske690
Az igazsághoz692
Dayka Gábor:
Esdeklés693
A bosszús szerelem694
Kesergés695
Titkos bú696
A rettenetes éj696
Esdeklés697
Kazinczyhoz698
A tavasz698
Vitéz Imréhez699
Földi János:
Enyim Juliska699
Idegen szépség700
Pálóczi Horváth Ádám:
De mit töröm fejemet701
A gyanúba esett szerelmes702
Magyar tánc703
Stájer tánc703
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!704
Ajánló vers704
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok704
Mint mikor a nap....705
A tavaszhoz706
Az új bor706
Csokonai nevenapjára707
A tavaszhoz estendén707
Csokonai Vitéz Mihály halálára708
Hortobágyi dal709
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt709
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe710
Nyári esti dal711
A kelletekorán jött csendes esőhöz712
Ki a boldog?713
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok714
Az én poézisom716
Lúdas Matyi (részletek)718
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag (1785-87)723
A szabadság (1789)724
A patyolat (1792)725
Az estve (Sander) (1792)725
A Fársáng búcsúzó szavai (1793)726
Egy rózsához (1793)728
(Laura, még ingó kegyelmed) (1793)729
Az estve (1794)730
Zsugori uram (1794)732
Konstancinápoly (1794)733
A tél (1794)735
Az ősz (1794)738
Magyar! Hajnal hasad! (1795)741
Búcsú a magyar Múzsáktól (1795)742
Bakhushoz (1795)743
Az emberiség s a szeretet (1795)747
A boldogság (1797)748
Az esküvés (1797)750
A fekete pecsét (1797)751
A békekötésre (1797)752
(Újévi ajándék) (1797)754
Újesztendei gondolatok (1798)757
Keserédes (1798)758
A tavasz (1798)758
Még egyszer Lillához (1798)759
Siralom (1798)760
A Magánossághoz (1798)763
Kifakadás (1798)764
Dorottya, vagyis dámák diadalma a Fársángon (1798)768
Egy háládatlanhoz (1799)772
Egy fiatal házosúlandónak habozása (1799)773
Parasztdal (1799)774
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban (1799)776
Visszajövetel az Alföldről (1800)777
Az estvéhez (1800)780
A csendes élet (1801)781
A békétlenkedő (1801)783
Tavasz783
Nyár784
Ősz785
Tél785
Az ember, a poézis első tárgya (1801)786
(Ízenget már..) (1801)787
A Hafíz sírhalma (1801)788
Dr. Főldi sírhalma felett (1801)793
Szerelemdal (1802)794
Szegény Zsuzsi táborozáskor (1802)797
Gróf Erdődyné őnagyságához (részlet) (1802)798
A szeplő (1803)802
Az én poézisom természete (1803)802
Az éjnek istenihez (1803)804
A rózsabimbóhoz (1803)806
Az éj és a csillagok (1803)806
Tartózkodó kérelem (1803)807
A tihanyi ekhóhoz (1803)807
A reményhez (1803)809
Halotti versek (1804)811
Tüdőgyúladásomról (1804)813
Főhadnagy Fazekas úrhoz (1804)815
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem (1796-98)817
7.dal817
57.dal817
71.dal817
75.dal818
90.dal818
107.dal818
126.dal819
182.dal819
A boldog szerelem (1800-04)819
35.dal819
72.dal820
Részlet az ötödik énekből822
165.dal822
Csobánc (1802-03)822
Édes Gergely:
A perti gulyás (1823)823
Kis János:
Sopron tájékához (1815)824
Az idő eljár (1819)825
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem (kb. 1799)826
Horác (1799-1804)827
Magányosság (1799-1804)827
A melancholia (1802-08)828
Az ulmai ütközet (1805)829
A magyarokhoz (1807)830
Barátimhoz (1804-08)830
Búcsúzás Kemenesaljától (1804-08)831
Búcsúzás (18040-08)832
Levéltöredék barátnémhoz (1804-08)833
A közelítő tél (1804-08)834
Fohászkodás (1802-10)834
A jámborság és a középszer (1804-09)835
Kazinczy Ferenchez (1809)836
A magyarokhoz (1796-1810)840
Életfilozófia (1811)842
A táncok (1811)843
Napoleonhoz (1814)844
Vandal bölcsesség (1813-15)844
Dukai Takács Judithoz (1815)845
Vitkovics Mihályhoz (1815)848
A pesti magyar társasághoz (1815)851
Himnusz Keszthely isteneihez (1817)853
Új Görögország (kb. 1827)855
Gróf Mailáth Jánoshoz (1830)856
A poézis hajdan és most (kb. 1830)857
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem (1823)858
Ungvárnémeti Tóth László:
Tisztválasztás (kb. 1816)859
Laura keserve (kb. 1816)860
Berzsenyihez (kb. 1816)861
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez (1805)861
Bécs és Moszkva (kb. 1817)862
A költő (kb. 1817)862
Pirongatol... (1821-27)862
Bácskai regedal (1827)864
Katona József:
Vágy (1816-20)865
Az andal (1816-20)865
Hatodik rész
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll... (1812)869
Rákosi nimfájához (1814)870
Elfojtódás (1814)871
Rákóczi hajh... (1817)871
Képzelethez (1818)873
Rákos (1822)873
Bordal (1822)874
Csolnakon (1822)876
Himnusz (1823)877
Zsarnok (1823)878
Vanitatim vanitas (1823)879
Igazság (1824)881
Esti dal (1824)883
Áldozat (1825)884
Drégel (1825)884
A Szabadsághoz (1825)884
Balassa (1825)885
Hervadsz.. (1825)886
Zrínyi dala (1830)886
Szondi (1830)887
Kölcsey (1831)888
Búsan csörög... (1831)888
Huszt (1831)889
Kazinczy (1832)889
Emléklapra (1833)890
Paulina emlékkönyvébe (1837)890
Rebellis vers (1838)890
Zrínyi második éneke (1838)890
Pázmándi Horvát Endre:
A pesti Nemzeti Theatrom ügyében (1815)892
Kisfaludy Károly:
A hazafi (1820)893
Honvágy (1822)893
Mohács (1824)895
"Tatárok Magyarországban" (1826)897
"Ilka" (1826)897
Alkonyi dal (1827)897
Rákosi szántó a török alatt (1828-29)898
Vedd sarlódat... (1828-29)899
Szülőföldem, szép határa (1828-29)900
Aki szeretőjét... (1828-29)901
Sárga levél...(1828-29)901
Az álmatlan király (1829)902
A bánkódó férj (1830)904
Vörösmarty Mihály:
A három egyesült fejedelmekre (1823)905
Szebb az asszony, ha hamis (1823)905
A templomba záratásomkor (1823)906
A bűnös sírverse (1823)907
Kisgyermek halálára (1824)907
Csaba szerelme (1824)908
Zalán futása (1825)909
Utóhang Cserhalomhoz (1825)916
Délsziget (1829)917
Helvila halálán (1826)919
Mikes búja (1826)920
A magyar költő (1827)921
Zrínyi (1828)922
K. Matild dala (1828)924
A gyászkendő (1828)924
Haj, száj, szem (1829)925
A búvár Kund (1829)926
Puszta csárda (1829)928
A szeretők (1830)929
Pázmán (1830)929
A két szomszédvár (1831)929
A kérő (1831)930
Becskereki (1831)931
Magyarország címere (1832)934
Szép Ilonka (1833)934
A hontalan (1835)938
Szózat (1836)939
Késő vágy (1839)941
Piros száj (1839)941
Csalogány (1839)942
A Guttenberg-albumba (1839)943
Vashámor (1839)943
Liszt Ferenchez (1840)943
Éj és csillag (1841)946
Az unalomhoz (1841)947
Petike (1841)949
Az élő szobor (1841)950
Emléksorok Fáy Andrásnak (1841)952
Virág és pillangó (1841)952
Egy politikus költőhöz (1841)953
Az úri hölgyhöz (1841)953
A szomju (1842)956
Laurához (1842)956
Fóti dal (1842)957
Az ifjú költő (1842)960
Haragszom rád (1842)962
Keserű pohár (1843)962
Honszeretet (1843)964
Ábránd (1843)966
A merengőhöz (1843)967
Laurához (1843)968
Megyeri (1844)968
Kölcsey (1844)968
Gondolatok a könyvtárban (1844)968
A Sors és a magyar ember (1846)971
Az emberek (1846)976
Országháza (1846)978
A szegény asszony könyve (1847)979
Vásárhelyi Pál sírkövére (1847)982
Mi baj? (1847)982
Jóslat (1847)984
Szabad sajtó (1848)986
Harci dal (1849)987
Átok (1849)988
Emlékkönyvbe (1849)989
Előszó (1850)990
Mint földmívelő (1853)991
Az ember élete (1854)991
A vén cigány (1584)993
Fogytán van a napod... (1854)995
Czuczor Gergely:
Hunyadi (kb. 1832)995
A falusi kisleány Pesten (1837)996
Fonóházi dal (1842)998
Mohács (1833-42)999
Korteskedés (1844)999
Alföldi legény (1845)1000
Riadó (1848)1001
Csárdás (1845-53)1001
Ítélőszék előtt (1849)1003
A bakonyi legény (1845-53)1004
Garay János:
Egy ismeretlen széphez (1837)1006
Menyasszonyomhoz (1837)1007
Kont (1838)1008
Mátyás király Gömörben (1840)1011
A hetyke huszárok (1840)1013
Örökválság (1842)1014
Az obsitos (18431014
A költő-katona (1848-49)1021
Bajza József:
Apotheosis (1834)1022
Isten hozzád (1834)1024
Sóhajtás (1834)1025
A rab költő (1835)1026
Az apáca (1835)1027
Emma (1835)1028
Kisleány dala (1835)1028
Ébresztő (1845)1028
Fohászkodás (1849)1030
Haynau-dal (1850)1033
Jóslat (1850)1034
Eötvös József:
A megfagyott gyermek (1833)1036
Búcsú (1836)1037
Szörnyen szép (1837)1039
Én is szeretném... (1846)1039
Mohács (1847)1040
Végrendelet (1848)1041
Szemere Miklós:
A lukai nap (1848)1042
A vadon költészete (1850-60)1043
Erdélyi János:
Egy gyermek születése (1839)1044
Egy bitóra (1839)1045
Népdalok (1839-40)1046
Semmiházi (1841)1048
Jó órában (1844-45)1050
A menekültek (1850)1050
Vörösmartyhoz (1854)1051
Vajda Péter:
Pórválasz (kb. 1844)1053
Utazó magyarok (kb. 1844)1054
Üdvözlet (kb. 1844)1057
Nagy Imre:
Sashoz (1837)1059
Gaál József:
Az ólmos botok (1842)1060
Tóth Lőrinc:
Epigrammák (1838-48)1062
Szentiványi Mihály:
A napszámos (1840)1062
A szolgalegény (1840)1063
A vértanú (1840)1064
A dévai váron (1841)1065
Kriza János:
A villám (1835-39)1066
Erdővidék az én hazám.... (1835-39)1067
Csipkebokor, galagonya.. (1835-39)1067
A hazatérő katona (1840-49)1068
Úrbér (1840-49)1069
Pap Endre:
A pór sírja (1847-50)1069
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei I. (töredék)
Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba