1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hét tenger éneke I-II.

Versfordítások kétezer év költészetéből

Előszó

Első fordításom huszonhét évvel ezelőtt, tizennyolc éves koromban jelent meg: Dietzgen, a munkásfilozófus levele volt Marxhoz, A tőke megjelenése alkalmából. Nincs okom büszkélkedni vele:... Tovább

Előszó

Első fordításom huszonhét évvel ezelőtt, tizennyolc éves koromban jelent meg: Dietzgen, a munkásfilozófus levele volt Marxhoz, A tőke megjelenése alkalmából. Nincs okom büszkélkedni vele: tűrhetetlenül, olvashatatlanul suta és magyartalan; ha egy fiatalember ma ilyen próbafordítást mutatna, alighanem igyekeznék neki kíméletesen megmagyarázni, hogy hagyjon fel minden reménnyel. Pedig emlékszem még a büszkeségre, mellyel a megbízást fogadtam, az áhítatra, mellyel hozzáfogtam. Talán annál is izgalmasabb élményem volt, mint mikor ugyanannak a folyóiratnak következő számában az első versem jelent meg. Elvégre a munkásmozgalom legendás korszakáról volt benne szó, s Marxról és a Kapital-ról. Nyilván ennek az áhítatos elfogódottságnak is része volt a kudarcomban: úgy éreztem, itt a legapróbb elemnek is fontos és megmásíthatatlan szerepe és helye van, s a szórend felcserélésével, a mondatszerkezet átalakításával, egy-egy nagyon is elvont s a magyarban idegen szó helyettesítésével magát a gondolatot változtatnám meg. Szóval, olyasfajta képzeteim volta a fordításról, amilyenek még ma is élnek a közvélemény egy részében.
De ezzel az első próbálkozásommal egyidejűleg, sőt már jóval előbb, anélkül, hogy tudtam volna, másfelől is megközelítettem az átváltási folyamatot, ami a fordítás lényegéhez tartozik. Hiszen akkor már évek óta, egész kamaszkorom át írtam verseket, és ahogy az már lenni szokott, ezeknek tartalmi elemei igen kevéssé voltak eredetiek, formai elemei meg egyáltalában nem. Elsősorban persze magyar költők utánérzései voltak. De akadt köztük egy-egy kezdetleges, ügyetlen Heine-vers, később Verlaine-vers, Whitman-vers is, még később Iwan Goll, Éluard és Hölderlin hatása érződött rajtuk. Akkoriban, ha valamelyik idegen költő erősen foglalkoztatta képzeletemet, mindig kísértett az a nyugtalanság, hogy ilyesmit magyarul is kellene írni. Ez a kísértés később egyre halványodott bennem, s csak hosszú évek múlva, éppen abban az időben, amikor úgy gondoltam, rátaláltam sajátos mondanivalómra és, ahogy mondani szokták, a magam hangjára - akkor támadt fel újra, egészen más formában. Vissza

Tartalom

I. kötet
A fordító köszönete5
Előszó az első kiadáshoz9
Lucretius: Vénusz15
Catullus
Gyönyörűséged, Flavius...16
Nyomorult Catullus...17
Vergilius
Első ekloga18
Második ekloga20
Horatius: Vergiliushoz23
Tibullus: Corcyrai elégei25
Probertius
Boldog éjszaka28
Elégia a halálról30
Al Mu' tamid
A féltékeny őrző31
De megjött a hírnök31
Ibn Khafádzsa: Az éjfél ruháját magára csavarta32
Dzseláleddin Rumi
Te meg én33
Szerelmesek, szerelmesek33
Ismeretlen magyar költő: Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok pusztították35
A "Carmina buraná"-ból: Visszatérve vígadó...45
Sejját Hamza
Meddig futsz még a haláltól?47
A halál pohara48
Chaucer: Canterbury mesék -prológus49
Háfiz
Fürtjeid sötétlő terhe71
Muzulmánok72
Ne félj72
Charles d'Orléans: Ballada74
Villon
A nagy testamentum77
Ballada a hajdani hölgyekről87
Ballada a hajdani urakról88
Ballada régi írás szerint89
A szép fegyverkovácsné panasza öregkorában91
A szép fegyverkovácsné balladája az örömlányokhoz94
Kettős ballada ugyanerről a tárgyról97
Ballada Miasszonyunk imádására105
Ballada barátnőjéhez107
Rondó (Halál, én úrasszonyomat...)109
Ballada és könyörgés117
Ballada, melyet Villon adott egy nemrég nősült nemesembernek...122
Ballada a rossz nyelvekről 124
Ballada Franc Gontier ellen126
Ballada a párizsi nőkről128
Ballada a vastag Margot-ról131
Szép lecke az elveszett fiúknak134
Jó tanítás balladája135
Dal (Ha visszatér a rab, ki lenn...)138
Sírfelirat142
Rondó (Örök nyugalmat adj neki...)142
Ballada az irgalomról145
Búcsúballada146
Janus Pannonius
A narni Galeottóhoz147
Ugyanahhoz147
Polycarpushoz148
Saját lelkéhez148
Navarrai Margit: Isten veled!150
Louise Labé: Ó elfordult tekintet...152
Joachim du Bellay
No, nézd csak, de Magny....153
Te, ki Rómában...154
Ronsard
Szonett Pasitheához155
Virágok közt155
Hogy megtudják a még jövendő századok...156
A bál157
Hamvazószerda157
Kasszandra és Mária158
Szégyellem szégyenem...158
Télen159
A tánc160
Habár fejem fehér...160
Olivier de Magny: No, ülj le már, Guyon...161
Fuzúli: Mit nekem...162
Hajáli
Világ fénye163
Hol az a nap?163
Báqi: Gázel164
Avilai Szent Teréz
Lássalak csak téged...165
Minden ékességeken...166
Keresztes Szent János: A lélek örömdala, mikor a hitben megismeri Istent167
Ismeretlen spanyol költő: A megfeszített Krisztushoz169
Edmund Spenser: A megszelídült szarvas170
Ruhi
A mi borunk171
Elfogadjuk a szenvedést...172
Lope de Vega: Szökni, maradni...173
John Donne
Üzenet174
Jó reggelt!175
Twickenham kert175
A szerelem növekedése176
Éjféli vers Luca napján, mert ez az év legrövidebb napja177
Jelentés179
Önkívület179
A temetés181
Az álom182
A bolha183
Elégia vetkező kedveséhez184
Te készítettél...185
Nem egy jogon...186
No köpjetek le...186
Ó, mennyi kínzó ellentét terem...187
Himnusz Krisztushoz, mikor a szerző utoljára Németországba utazott187
Himnusz Istenhez, betegen189
Robert Herrick
Corinna májusi sétája190
A százszorszépekhez192
George Herbert: Templomablak193
Milton
Az idő viszi...194
Cromwellhez195
John Suckling: Szerelemben a szerelem196
Richard Lovelace
Kutatás197
Altheához, a börtönből198
Lucastához199
Andrew Marvell
Test és lélek párbeszéde200
Rideg úrnőjéhez201
A képtár203
Henry Vaughan: Egyedül ülök...205
Nábí
Elég volt207
Mi maradt meg dzsem korából?207
A gondtalan lakomán...208
Nédím
Sztambul mellett...209
Szádábád210
Álomból nyílik szemed...211
Hajnali szél212
Ünnep212
Ghálib: Titkos tánc214
Burns: Violaillat, csöndes éj...215
André Chénier: A fogoly lány217
Goethe
Charlotte von Steinhez219
Mindent megadnak...220
A villikirály221
Mignon222
A Nagy-kofta dala223
A Nagy-kofta másik dala223
Első római elégia224
Második római elégia224
Harmadik római elégia225
Mikor adtam én tanácsot?226
Elemek226
Jelenben a múlt227
Üdvözült vágy228
A vándor lelkinyugalma229
Vakmerőség229
Hegire230
Négy kegyelem231
Hátem és szulejka232
Schiller koponyája233
Önmagáról234
Friedrich Rückert: Dzseláleddin rumí éneke235
Shelley
Szerelem filozófiája236
Visszaemlékezés237
Csüggedt nápolyi stancák239
Keats
Szonett a szabadban241
A tenger241
Ha félelem fog el...242
Hyperion243
Heine
Anno 1839267
Belzacár268
A boldogság, ha megölel...270
Alfred de Vigny: Zsuzsánna fürdője271
Puskin
Búcsúszavak társaihoz, mielőtt az iskolát elhagyták273
Válasz arra a felhívásra, hogy írjunk őfelsége Erzsébet cárnő tiszteletére274
Anyegin (részletek)275
Lenau
Indiánok vonulása291
Hárman294
Gérard de Nerval
Delfica296
Myrtho296
Musset
Agyő, Zsuzsanna298
Szonett az olvasóhoz299
Browning
Fenn a villa - lenn a város301
Egy Galuppi Toccata303
A püspök megrendeli síremlékét Szent Praxedis templomában305
Fra Filippo Lippi309
Lermontov
Kaukázusi reggel319
Gyönyörű vagy...319
Rosztopcsina grófnőhöz320
Theodor Storm
Amit szavakra bízni átall...321
Este322
Leconte de Lisle: A tiszta menny alatt323
Walt Whitman
Az én-t éneklem325
Ne csukjátok be az ajtót325
Ülök és nézem326
Volt egy gyerek, aki elindult326
Paumanokból indultam328
Átkelés a brooklyni réven340
Mannahatta346
Nyekraszov
Falun348
Ősz351
Thomas Hardy
Az utolsó krizantém352
"Országok megtöretése" idején353
Remény, gyötrődés...353
Azután354
Végére értünk...355
Arthur Rimbaud: Négysoros356
Jean Moréas: Szívem nem az a zsenge ág már...357
II. kötet
Kavafisz
A szatrapia5
Március idusa6
Az Isten elhagyja Antoniust6
Theodotosz7
Amennyire tudod8
Trójaiak8
Démétriosz király9
A léptek10
Manuel komnénosz10
A templomban11
Fölöttébb ritkán11
Iónikusan12
A kávéház bejáratánál12
Egy éjszaka13
Csillár13
Kilenc óta14
Megértés14
Caesarion15
Nero határideje16
Iaszisz sírja16
Oszroéné egyik városában17
Ignatiosz sírja17
Amnoniszról, a költőről, aki meghalt huszonkilenc éves korában, 610-ben18
Ha fellobbantak18
Az utcán19
A kivilágított trafik19
Este19
Szürke20
A ház előtt21
A szomszéd asztal21
Test, gondolj arra...22
Vágyak 22
Gyertyák23
Könyörgés23
Thermopylé24
Hűtlenség24
Délutáni nap25
A héber26
A hajón26
Démétriosz szótér27
Ha mégis meghalt28
Komnéna Anna29
Bizánci főúr száműzetésében verselget30
Fogantatásuk31
Démaratosz31
A sokat emlegetett filozófus iskolájából32
Akik az achaiai szövetségért harcoltak33
Egy régi könyvben34
Julianus, közönyt látván34
Ioannész Kantakuszénosz felülkerekedik35
Színes üvegből36
Élete huszonötödik évében36
Egy kisázsiai községben37
A beiruti kocsmákban38
Papok és laikusok díszmenete38
Julianus és az antiochiaiak39
Antiochia környékén40
Két fiatalember, huszonhárom-huszonnégy évesek 41
Spártában42
Jöjj, ó, lakedaimoniak királya43
Egy nagy görög gyarmaton44
Fejedelem Nyugat-Líbiából45
Úton Szinopé felé46
Műrész, Alexandria, Kr. u. 34047
Alexandrosz Iannaiosz és Alexandra49
Tükör az előcsarnokban49
Megtehették volna50
Kérdezte, milyen minőségű...51
1908 napjai53
1909, 1910 és 1911 napjai54
Yeats
Egy régi dal visszhangja55
A fekete disznó völgye55
Ádám átka56
A tudósok57
Ima, házamba lépve57
A sötét torony58
Gorkij: A lány és a halál60
Francis Jammes
Szeretem Clara D' Ellébeuse-t67
Magára gondolok...68
Tűz mellett69
Eh! Öregedni jó...69
Walter de la Mare: Sírfelirat70
Paul Valéry: Caesar71
Rilke
Az olajfák kertje72
Utolsó este73
Mindig és újra...74
Már egyedül...74
Hölderlinhez75
Most, ti barátaim...76
Max Jacob: Széttört az óvilág77
Apollinaire
Rajnai éjszaka78
Május78
A harangok79
Loreley80
A proletárhoz81
A remete82
A lator85
A megcsalt szerető éneke90
Búcsú99
A halottak háza99
A cigánylány105
A tűzkosár106
Eljegyzés108
Jel112
A Santé fogházban112
Ősz115
A Mirabeau híd115
Marizibill116
Clotilde116
Máriácska117
Menet 118
1909120
Vendémiaire121
Az ablakok126
Anna kertjében127
Hétfő Rue Christine129
1904130
Rád gondolok...131
A kantin füstje száll...132
Kis Lou az éj leszáll...132
Kis Lou a szerelemről...133
Még tél van...134
Lou koszorúja135
Katonavonat136
Ami van138
Északi ég138
Áprilisi éjszaka 1915-ben141
A megtalált hajfürt142
Ünnepély143
Egyidejűségek144
Gyakorlat145
Rakéta145
A láthatár dala Champagne-ban146
A háború csodája149
Árnyék150
Mindig151
Rakéta-jel152
A szerelmek tolonganak...152
Ó, én elhagyott ifjúságom...153
A dombok153
Egy csillag bánata160
Leopold Staff: Chopin varsói szobrának pusztulásakor161
John Drinkwater: Cotswoldi szerelem162
Ahmet Hásim
Gólyák a holdfényben163
Fehér madarak éjszaka163
A lépcső164
Jahja Kemál Bejátli
Nyílt tenger165
A hang166
Találkozás167
Janicsár-gázel167
Jules Supervielle: Madame168
William Carlos Williams
Tavasz és minden171
Egy öreg hölgy ébresztésére172
Robinson Jeffers
Felirat egy sírkőre173
A világ csodái174
Saint-John Perse
Bóják177
Invokáció177
Strófa185
Kórus205
Ajánlás235
T. S. Eliot
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke249
Prelüdök253
Rapszódia egy szeles éjszakán255
Reggel az ablakban257
Helén néni258
Nancy kuzin258
Gerontion259
Burbank Baedekerrel, Bleistein szivarral261
Sweeney fölmered262
Átokföldje264
Az üresek282
Hamvazószerda285
A háromkirályok utazása292
Simeon éneke293
Animula294
Marina295
New Hampshire297
Virginia297
Burnt Norton298
East Coker303
Dry Salvages309
Little Gidding316
Cocteau
Dél 323
Gyönyör súlyától323
Szerelmünk egybefont rajzára325
Gőgöm mindent leront325
Conrad Aiken: Huszonkilencedik prelűd327
Ehrenburg: 1939 január329
Nelly Sachs
A kürtők330
De ki szórta ki a homokot...331
Az aggastyánok...331
Micsoda titkos vágyai a vérnek...332
A megmenekültek kórusa333
Árnyak kórusa334
Kövek kórusa334
Hogy azt üldözöttekből üldözők ne legyenek336
Ó ti állatok...337
Ha betörnének a próféták...338
Jób339
Számok340
Hová jaj hová...341
Pillangó341
Világ népei...342
Ha a koranyári hold...343
Egy akkordot...343
Ki tudja, hol állnak a csillagok...344
Olykor...345
Idelent...345
Feledés...346
Még mindig éjfél...346
Az endori óra347
Kiugrik...351
Ha jön valaki...351
Elfordulva várok...352
A körvonal353
De lombfedele alatt...354
A két öreg...354
Már kivándorlóban...355
A szenvedés meggörbült vonala...355
Izzó rejtvények356
Archibald MacLeish
Emlékvirágzás371
Amerikai levél372
Temető a talpfák mellett375
Illinoisi táj376
Sorok egy temetésre377
Invokáció a társadalmi múzsához378
A spanyol hazugság380
A halott fiatal katonák381
A konkvisztádor382
Amerikai ígéret volt385
Az államok beszélgetése392
Faruk Náfiz Csamlibel: Vörös haj397
Federico García Lorca
Gitár398
Szélrózsa399
Bárkás Miasszonyunk románca400
Sztyepan Scsipacsov
Nyírfácska402
Ruganyos szél402
Csak haljak meg...403
Kellett, hogy meglássam...403
Két hárs404
Éjfélkor indult404
Legszebbek akkor a virágok...405
Tudjátok-e ?405
Születésnapra405
Azt álmodtam406
Ősz haj406
Nedzsip Fázil Kiszakürek: Hotelszobák407
Cecil Day Lewis: Hol vannak a háborús költők?408
W. H. Auden: A nagy titok409
Louis MacNeice
A British Museum olvasóterme410
Kutatás411
Hol az igazság?412
Alekszandr Tvardovszkij
Barátaimhoz413
Apák és dédapák igéje415
Dylan Thomas: Ne ballagj csöndben amaz éjszakára416
Tennessee Williams: Férfi az étkezőkocsiban417
James Laughlin: Kellemetlen éjszaka a harmadik Avenue-n419
Donald Davie
Emlékezés a harmincas évekre420
Válasz egy kritikusnak422
Jevgenyij Jevtusenko: Minket zsúfolt villamos döcögtet...423
Robert Creeley
Azt mondják425
A tisztességtelen postások425
Allen Ginsberg
Napraforgó szutra426
Kaliforniai szuperpiac428
Versrakéta429
A Hét tenger éneke (Kétezer év, Huszadik század) költőiről433
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II.

A védőborítók gerince foltos.

Állapot:
1.730 Ft
1.210 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
1.730 Ft
1.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II. Hét tenger éneke I-II.

Szép állapotú példányok.

Állapot:
1.730 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba