Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.405

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hidrológiai Közlöny 1976. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 56. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 568 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Alföldi László - Lorberer Árpád: A karsztos hévizek háromdimenziós áramlásának vizsgálata kútadatok alapján
Bencze Kázmér: Korszerű műszaki megoldások a szabadszállási öntözőfürtben
Benedek Pál - Kiteráthy Péter - Jolánkai Géza - László Ferenc: A magyar Dunaszakasz néhány vízminőségi problémája
Blahó Miklós - Vajna Zoltán: Közel vízfajsúlyú szemcsék eltávolítása szennyvízből flotációval
Bogárdi István - Koris Kálmán - Vajnai Imre: A Velencei-tó vízgazdálkodási problémái
Bogárdi István - Sziarovszky Ferenc: Játékelmélet alkalmazása a vízminőség gazdálkodásában
Bogárdi John L.: Elmélet, oktatás és gyakorlat a hidraulikában és hidromechanikában
Bozóky-Szeszich Károly - Dulovics Dezső - Smrek Jozef - Böhm Bohumir - Öllős Géza: Malacky vízellátási hálózatának tervezése rendszerszelméleti alapon
Bozóky-Szeszich Károly - Marek Vojtech - Dulovics Dezső - Oleksyn Iván: Bratislava vízellátási hálózata fejlesztésének tervezése elektronikus számítógéppel
Bozzay Józsefné - Hegedüs János: Újabb adatok a Duna plankton algáin élősködő moszatgombákról
Böcskei László - Hajós Béla: A Rába folyó hidromechanizációs töltéserősítésének tapasztalatai
Bugyi Balázs: Fürdőügyi megnyilatkozások a reformkori orvostudományban
Buzetzky Győző - Zyuffa István: Természetvédelmi területek vízrendezésének hidrológiai előkészítése
Csoma Jánosné - Major Pál - Molnár György: Regionális nedvességmérő hálózat adatainak felhasználása a várható nedvességtartalom előrejelzésére
Dégen Imre: Kvassay Jenő és Sajó Elemér szellemi öröksége
Dér István - Vermes János: A solymári völgy negyedidőszaki hegységperemi képződményeinek jellemzése és vízföldtani jelentőségük, I. rész
A solymári völgy negyedidőszaki hegységperemi képződményeinek genetikája és osztályozása, II. rész
Farkas Péter: Lásd: Réczey Gusztáv és Mtsai
Fehér Ferenc: Előrejelzés síkvidéki rendszerhidrológiai modellek segítségével
Ferencz Rezső: Szakosított állattartó telepek trágyakezelése
Forstner István: Résfal építés
Fleps Walter: Új laboratóriumi szennyvízvizsgáló készülék (respirométer) - II. rész. Mérések szakaszos üzemmód mellett
III. rész. Mérések átfolyásos üzemben
Gábriel András: Az erózió mértékétől és lejtős területek mértékadó lefolyásának kérdéséről
Gefferth Károly: Duna-vízzel végzett talajvízdúsítás hidrobiológiai vizsgálatainak néhány tanulsága
Györgyi József: Lásd: Roller Béla és mtsai
Hajós Béla - Böcskei László: Lásd: Böcskei László
Hegedüs János - Bozzay Józsefné: Lásd: Bozzay Józsefné
Hegedüs János - Hegedüs Jánosné: A Duna bakterioplanktonja biokémiai aktivitásának vizsgálata az 1659 folyam km-nél
Hegedüs János - Kollár György: Felszíni víz tisztításával kapcsolatos zoológiai vizsgálatok jelentősége
Hegedüs Jánosné - Hegedüs János: Lásd: Hegedüs János
Herodek Sándor - Tamás Gizella: A fitoplankton tömege, termelése és a Balaton eutrofizálódása
Hoffmann István: lásd: Tóth András és mtsai
Hokky György - Nagy Lajos: Lásd: Nagy Lajos
Hortobágyi Tibor: Hidrobiológiai vizsgálatok tapasztalatai a Fővárosi Vízművek víztermelő rendszerében
Horváth Imre: Átfolyási vizsgálatok zárt gyorsszűrőben
Horváth László: Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI)
Horváth László - H. Tamás Gizella: Lásd: H. Tamás Gizella
H. Tamás Gizella - Horváth László: Pontyfélék előnevelése optimális zooplankton viszonyok között
Ihrig Dénes: Kvassay Jenő, mint vízimérnök
Ijjas István: Tiszai vízkészletek optimális elosztása determisztikus modellel
Janurik V. - Lelkes J. - Kalavszky K. - Marjai Gy. - Szitó J.: Az öntözővíz adagolása egy gépesített, automatizált megoldása felületi öntözésnél
Jolánkai Géza: Lásd: Benedek Pál és mtsai
Juhász Endre: A vasbeton előregyártás alkalmazási lehetősége a szennyvíztisztítás területén
Kalavszky K.: Lásd: Janurik V. és mtsai
Karácsonyi Sándor: Gázmentesítés
Karcagi Gábor: A rácsos - KMZ - szerkezet alkalmazásával kapcsolatos építési és üzemi tapasztalatok
Kiss János - Tóth András: Lásd: Tóth András
Kontur István: Hidrológiai rendszervizsgálati modell vízhozamidősor előállítására
Kollár György - Hegedüs János: Lásd: Hegedüs János
Koris Kálmán: Lásd: Bogárdi István és mtsai
Korisné, Akantisz Zsuzsanna: Mozgómedrű folyószabályozási kisminta tervezése és bearányosítása
Kovács Iván: Községi törpevízműveknél alkalmazott 150-300 m3-es vasbeton víztornyok építési technológiája
Kovács Lajos: A mezőgazdasági vízgazdálkodásfejlesztés új tervezési módszere
László Ferenc: Lásd: Benedek Pál és mtsai
Lászlóffy Woldemár: Sajó Elemér 1875-1934. Születésének századik évfordulójára
Lelkes J.: Lásd: Janurik V. és mtsai
Literáhy Péter: Lásd: Benedek Pál és mtsai
Lorberer Árpád - Alföldi László: Lásd: Alföldi László
Lorberer Árpád - Lorbererné Szentes Izabella: Lásd: Lorbererné
Lorbererné Szentes Izaballa - Lorberer Árpád: A földtani szerkezet és a természetes felszínalatti vízáramlások kapcsolatának vizsgálata egy Duna-Tisza-közti példaterületen
Magyar Gábor: A növénytermelési rendszerek és a vízgazdálkodás kapcsolata
Magyar József - Szalai György - Szitó János: A felszín alatti öntözés néhány hidraulikai kérdésének vizsgálata
Major Pál: Lásd: Csoma Jánosné és mtsai
Vojtech Marek: Lásd: Bozóky-Szeszich Károly és mtsai
Marjai Gyula: Az öntözőberendezések rendszerezése
Maros Árpád: Elektronikus irányító berendezések alkalmazása városi vízműveknél
M. Murvai Ilona - Molnár Béla: Lásd: Molnár Béla
Molnár Béla - M. Murvai Ilona: A Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi szikes tavainak kialakulása és földtani története
Molnár György: Lásd: Csoma Jánosné és mtsai
Nagy Lajos - Hokky györgy: A vízközművesítés technológiai-gépészeti szerkezeteinek és berendezéseinek fejlődése a Vízgépészeti Vállalatnál
Nagy Tamás: Lásd: Roller Béla és mtsai
Oláh József: Lásd: Tóth András és mtsai
Iván Oleksyn: Lásd: Bozóky-Szeszich Károly és mtsai
Oroszlány István: Üzemi belvizek keletkezésének dinamikája
Orosz Ottó: A Dunántúli Vízügyi és Közműépítő Vállalat műszaki fejlesztésének tevékenysége
Öllős Géza: Lásd: Bozóky-Szeszich Károly és mtsai
Ördög Vince: Eljárás algatörzsek közepes tűréshatárának megközelítésére toxikológiai tesztelésnél
Pálfai Imre: Beépített esőztető berendezések optimális szórófej-kötésének meghatározása
Pap László - Dzsida Ottó: Lásd: Dzsida Ottó
Papp Gábor: Szimulációs modell a tározók hidrológiai méretezése
Papp Gábor: A mederbeli és hullámtéri tározás szerkezeti hidraulikai kérdései
Petrasovits Imre: Az öntözővízformák fontosabb elvi és módszertani kérdéseiről
Petrasovits Imre: Az öntözési kapacitáskihasználás mérésének ökológiai módszeréről
Rácz Tamás - Rymorz Pál - Timler Róbertné: A budapesti szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósulása
Ravasz Tibor: A síkvidéki vízrendezés területi és agronómiai alapjainak elemzése
Réczey Gusztáv - Dobolyi Elemér - Farkas Péter: A söripari szennyvizek tisztítási lehetőségei Magyarországon
Ress Sándor: Lásd: Tóth András és mtsai
Roller Béla - Nagy Tamás - György József: Szivárgási áramképek vizsgálata véges elemek módszerével
Rymorz Pál: Lásd: Rácz Tamás és mtsai
Salánki János: Kagyló-teszt vízszennyezések biológiai hatásának vizsgálata
Jozef Smrek: Lásd: Bozóky-Szeszich Károly és mtsai
K. Stundl: A Mura és a Dráva vízminősége
Schmidt Antal: Adatok a Duna Baja környéki mellékágainak limnológiájához
Szakváry Jenő: A bányavízhasznosítás szerepe a vízgazdálkodásban
Szabó Lajos: A Baja-Dunapataj közötti Duna bal part töltéserősítés hidromechanizációs technológiával
Szalai György: Lásd: Magyar József és mtsai
Szalay Miklós: Kis ártéri öblözetek elöntésének szimulációja
Szidarovszky Ferenc - Bogárdi István: Lásd: Bogárdi István
Szigyártó Zoltán: A Keleti főcsatorna a rekonstrukciójának alapelvei
Szitó János: Lásd: Magyar József és mtsai
Szitó J.: Lásd: Janurik V. és mtsai
Tamás Gizella - Herodek Sándor: Lásd: Herodek Sándor
Timler Róbertné: Lásd: Rácz Tamás és mtsai
Tokár Tiborné Rudas Julianna: Számítási segédlet a vízhiányt mérő vízkorlátozási mutató meghatározásához
Tóth András - Kiss János: Gazdaságos áramlási sebesség regionális vízellátó rendszerek távvezetékeiben
Tóth András - Tóthné Palotai Emese - Hoffmann István - Bulkai Lajos - Oláh József: Kísérletek új, hazai alapanyagú derítőszerrel
Tóth András - Tóthné Palotai Emese - Ress Sándor: Univerzális mutatószám a szennyezettség jellemzésére
Tóth Géza: A Központi-Bükk karasztvíztérképe
Tóthné Palotai Emese: Lásd: Tóth András és mtsai
Vágás István: Általánosabb átfolyásos rendszer-láncolatok
Vajnai Imre: Lásd: Bogárdi István és mtsai
Vajna Zoltán - Blahó Miklós: Lásd: Blahó Miklós
Váncsa András Lajos: Adatok Észak-Magyarország vízfolyásainak algavegetációjához, különös tekintettel a vízminőségi állapotok megítélésére
A Sajó algái és a folyó vízszennyeződése
A Sajó algái II.
A Sajó algái III.
Vermes János - Dér István: Lásd: Dér István
Vitális György: Komárom megye, valamint Fejér megye északi része vízföldtani tömbszelvénye
Jean Weber - Domonkos Miklós: Lásd: Domonkos Miklós
Zsuffa István - Buzetzky Győző: Lásd: Buzetzky Győző
Hozzászólások
Bozzay Józsefné: "A korszerű vízminőségvizsgálat igényei" c. tanulmányához (Hidr. Közl. 1975. évi 12. sz. 529. o.)
Szakváry Jenő: A vízminőség-vizsgálat korszerűsítésének jelentősége a vízgazdálkodásban
Karácsony Sándor: A vízellátásra igénybevehető vízkészletek vízszerzési és vízminőségi összefüggései
Sellyei Gyula: A vízminőség-vizsgálat korszerűsítésének kémiai feladatai
Takács Sándor: A vízminőség-vizsgálat és a minősítés komplex mikrobiológiai problémái és feladatai
Abos Brunó: A vízminőség vizsgálata és a víztechnológia kapcsolata
Pálinkás Lajos: A minőségvizsgálat jelentősége és feladata a víz felhasználhatóságának megítélésére
Öllős Géza: Elnöki zárszó
Horváth Imre: "Átfolyási vizsgálatok zárt gyorsszűrőben" c. (4-160) tanulmányához, Muszkalay László, Mészáros Gábor, Pálhidy Attila részéről, a szerző válaszával
Szakváry Jenő: "A bányavíz hasznosítás szerepe a vízgazdálkodásban" c. (9-385) tanulmányához
Tóth Miklós: A bányavíz hasznosítás bányagazdasági jelentősége
Pohl Károly: Bányavízvédelmi módszerek
Böcker Tivadar: Karsztvízszint észlelés, értékelés
Pálinkás Lajos: A bányavíz hasznosítás egészségügyi kérdései
Varga Miklós: A bányavíz emelések vízelvonó hatása és kárelhárítása
Karácsonyi Sándor: A bányavíz hasznosítás vízellátási kérdései
Gerhardt József: A bányavíz hasznosítás gazdasági kérdései
Öllős Géza: Elnöki zárszó
Tóth András - Kiss János: "Gazdaságos áramlási sebesség regionális vízellátó rendszerek távvezetékeiben" c. (5-229) tanulmányához Költő Gábor és Bozóky-Szeszich Károly részéről, a szerző válaszával
Könyvismertetés
Egyesületi és műszaki hírek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Közlöny 1976. január-december Hidrológiai Közlöny 1976. január-december Hidrológiai Közlöny 1976. január-december Hidrológiai Közlöny 1976. január-december

Néhány lap kissé sérült. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba