Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Antropológia és irodalom

Egy új paradigma útkeresése

Fülszöveg

Humán tudományos körökben régóta hallani arról a kölcsönös kapcsolatról és dialógusról, mely két területet, az antropológiát és az irodalomtudományt összeköti. Ennek ellenére úgy látszik, mintha e két terület szakemberei óvakodnának egymástól; helyesebben óvatosan közelítenék meg azt a viszonylag még frissnek és túl általánosnak számító modellt, melyet kultúratudománynak kereszteltek el. Az antropológia és az irodalomtudomány, vagy más nevén az irodalomantropológia módszere és tárgya hazánkban egyelőre szórványosan lelhető fel, s bizonyos intézmények számára egyáltalán nem létezik ilyen összehasonlító, komplex kutatása a kultúrának. Adósok vagyunk tehát elemezésekkel, melyek alapvetően a két tudományág kapcsolatáról szólnak. Ezzel függ az a nem titkolt szándék, hogy a magyar szellemtudományokban helyet keressünk az új paradigma számára, amely reményeink szerint új szempontokat, eddig ismeretlen perspektívákat kínál fel mindkét tudomány képviselőinek. A könyv több mint harminc... Tovább

Tartalom

Előszó (Biczó Gábor-Kiss Noémi) 7
I.
HÁRS Endre: (Szeged)
Antropológia és irodalom - mi van a között? 11
Peter Braun: (Konstanz)
A kultúra és az elbeszélés. A kultúratudományos narratológiáért 27
Molnár Gábor Tamás: (Budapest)
Antropológia és fikcióelmélet (Geertz, Greenblatt, Giles Goat-Boy) 43
Wilhelm Gábor: (Budapest)
Egzotikus szövegek értelmezhetősége 53
Gráfik Imre: (Budapest)
Etnográfiai szöveg narratív változatai 71
N. KOVÁCS Tímea: (Pécs)
Utazás, kultúra, szöveg: történetek és etnográfiák 88
II.
Vajda Károly: (Győr)
Antropológiai és ontológiai irodalomtudomány 100
Simon Attila: (Debrecen)
Dionüszosz színrevitele
(Néhány gondolat az identitás megjelenítéséről Arisztophanésznál) 117
Hansági Ágnes: (Budapest)
Kanonizáció és identifikáció (Az Ixion-szindróma) 124
Frida Balázs: (Miskolc)
Textualitás: az értelmezés posztmodern paradigmája
és az antropológia - a vallás kontextusában 131
Bengi László: (Budapest)
Találkozás vagy szétválás? A kulturális fenomenológia kérdéséhez 153
TÖRÖK Dalma:
Közvetítések fenomenológiája (Saját és idegen viszonyáról Günter Figal
hermeneutika-koncepciójában) 167
Lörincz Csongor: (Budapest)
Az „emberi" megkettőződései 175
Kulcsár-Szabó Zoltán: (Budapest)
Cselekvés és textualitás (A szégyen retorikája és az olvasás „eticitása") 184
III.
Tóth Zsombor: (Kolozsvár)
„Pun-Club" Zrínyi, 1664.
(Megjegyzések a Zrínyi-kultuszhoz az angol nyelvij életrajz tükrében) 211
Porkoláb Tibor: (Miskolc)
Néhány szempont az emlékbeszéd műfajának vizsgálatához 225
Hites Sándor: (Budapest)
Hozzáértés, köztudalom, dilettantizmus: történetírás a 19. században 24]
Szabó Levente: (Kolozsvár)
Csupán zene? Liszt Ferenc A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon
című könyve és kontextusai 252
Biczó Gábor: (Miskolc)
Szász János: Az utolsó méhvadász (egy naiv szépíró fenomenológiai portréja) 270
Csillag Gábor: (Budapest)
Írásbeliség és rekontextualizáció - avagy az erdélyi jiddis mondák
irodalommá tétele 284
Sz. Molnár Szilvia: (Budapest)
Az obi-ugor folklór önértelmező elbeszélései 290
Ilyés Zoltán: (Miskolc)
A meghittség narratívái: a költészet mint a múltközvetítés és a lokális identifikáció eszköze egy szlovákiai német közösségben 297
A. Gergely András: (Budapest)
.A „hamis nemzet" mint irodalomantroplógiai tematika 309
Illés Péter: (Szombathely)
Pável Ágoston - Az élmény, az irodalomtudós és az etnográfus konfliktusa 324
IV.
Dobos István: (Debrecen)
Az idegenség retorikája (A Puszták népe újraolvasása) 337
Hanno Loewy: (Frankfurt)
Ruhákról és kertekről. Balázs, Lesznai, Lukács és a mese: a szép felszín élete 348
Hima Gabriella: (Budapest)
Az idegen-tapasztalat módozatai az Esti Kornél utazástörténeteiben 366
Bálint Péter: (Debrecen)
Márai Sándor idegenség-tudata (Ami a Naplókból kiolvasható) 373
Martonffy Marcell: (Budapest)
Szemlélődés, történelem, szolidaritás. Pilinszky esszéi és a teológiai hagyomány 385
Szirak Péter: (Debrecen)
A megérthetetlen megőrzése. (A holocaust-diskurzus és a Sorstalanság) 402
Fodor Péter (Debrecen)
A közvetítés kódjai (Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása) 414
Menyhért Anna: (Budapest)
Trafik (Esterházy Péter: Javított kiadás. Melléklet a Harmónia caestishez) 421
Zárszó
Kiss Noémi (Miskolc)
Antropológia az irodalomtudományban és irodalom az antropológiában.
Egy új paradigma vázlata 431
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem