A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata

Szerző
Róla szól

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 168 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal és 40 fekete-fehér képtáblával illusztrálva. Nyomtatta a Stephaneum nyomda, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

A magyarság tizenharmadik századi ragyogó csillagában, Szent Margitban, az erkölcsi erők, eszmények szépsége tökéletesedett ki. Mi magyarok féltett kincsünknek, glóriásnak láttuk őt kezdettől... Tovább

Tartalom

(Címlap előtt) Szent Margit, kezében liliommal és imakönyvvel. XV. század.
Az esztergomi Keresztény Múzeum /ametszetének kicsinyített mása. (11. old.)
Istókovits Kálmán: Tatárjárás. - (15. old.)
Molnár C. Pál: 1242. - (19. old.)
Molnár C. Pál: Szent Margit anyja, születendő gyermekét az egyháznak felajánlja. - (23. old.)
Molnár C. Pál: Szent Margitot a veszprémi zárdában Olimpiádis asszony oktatja. - (27. old.)
Istókovits Kálmán: Szent Margit tízéves korában a Boldogasszony szigetére kerül. - (34. old.)
Molnár C. Pál: «... vala nagy könyörülete a beteg sororokhoz» - (37. old.)
Ismeretlen mester: Szent Margit nyulakszigeti életből vett jelenetek- Rézkarc. XVIII. század. A weeseni dominikánus apácák könyvtárában. - (39. old.)
Istókovits Kálmán: Szent Margit «főz vala» - (43. old.)
Molnár C. Pál: Szent Margit «vizet merít vala és ő maga a konyhára viszi vala» - (48. old.) Istókovits Kálmán: «... kezdé Szent Margit Asszonyt arcul verni, a moslék-vizzel» - (54. old.)
Istókovits Kálmán: «A szolgáló-leányoknak és egyéb sororoknak szolgáló társuk vala» - (59. old.)
Molnár C. Pál: Szent Margit szegényeket istápol. - (63. old.)
P. Danzas: Három szent. Középen Szent Margit. XIX. század. Tollrajz. - (67. old.)
Hincz Gyula: «A Mennyei-jegyesnek szerelméért a földi jegyest immár másodszor utálja meg» - (70. old.)
Hincz Gyula: «... pünkösd harmad napján Szent Erzsébet oltára előtt» nyeri el Margit a fekete fátyolt. - (76. old.)
Molnár C. Pál: «... a szenteknek képeket, letérdepelvén alázatost tiszteié vala». - (83. old.) Molnár C. Pál:«... és látá e soror Elena, tűznek lángját Szent Margit asszonynak fején» - (90. old.)
Molnár C. Pál: Soror Benedicta «Szent Margit asszony kérésére a szent szüzet oly igen veré». - (95. old.)
Molnár C. Pál: «Gyakorta a sororok mennek vala Szent Margit asszonynak testéhez és megnézik vala, és látták vala, hogy szebb pirosabb vala hogynem életében» - (100. old.) Hincz Gyula: IV. László király lázából gyógyul meg 1273 szept. végén. Szent Margit fátyla által. - (104. old.)
A nyulakszigeti Szent Domonkos apácák konventjének pecsétje, 1282-1312. évekbeli okmányról.

TÁBLÁK.
I. Ismeretlen sienai mester: Cavallini tervei (?) után készült freskó. (XIV. század első fele.) Részlet az Utolsó ítéletből. Ábrahám, Izsák és Jákob fogadja a Mennyország kapujában az Árpádokat. (Nápoly. Donna Regina.)
II. A dominikánus képek mestere: Trónoló Krisztus és Mária. Köröskörül szentéletű dominikánusok. Lent a
jobb sarokban Szent Margit. (1336 után.) (Firenze. Chiesa di S. Maria Novella.)
III. Részlet az előbbi képből.
IV. Simoné Martini: Szent Margit. Falkép. (Assisi. S. Francesco, alsó-templom.)
V. Bartolomeo di Pietro: Üvegfestmény-részlet. Lent jobbról a második alak Szent Margit, stigmatizált kezében kereszt és könyv. Lábainál korona, feje felett szeráf. (1411.) (Perugia. S. Domenico.)
VI. Részlet az előbbi üvegfestményből. A középső alak Szent Margit.
VII. Beato Angelico: Részlet a Mennyországból. Alsó sorban imára kulcsolt kezekkel Szent Margit. (Firenze, S. Marco.)
VIII. Ismeretlen XV. századi olasz mester: Madonna, jobbján Szent Katalinnal, balján Szent Margit, összekulcsolt kezében feszület. (Bologna. S. Domenico.)
IX. Rossi. Bernardo dei (?): Szent Margit. Freskó. (XV. század vége.) (Milano. S. Maria delle Grazié refektoriumában.)
X. Ismeretlen mester. Perugino követője: Castelloi Szent Margit és montepulcianói Szent Ágnes között Szent Margit (XV. század vége, XI. század eleje.) (Perugia. Accademia.)
XI. Részlet az előbbi képtábláról.
XII. Fiorentino, Pier Francesco: Az oltárkép predéllájának jobbról a második részében Szent Margit. Felírása: «S. Margarita d'Ungaria». A képen a Szent éppen stigmáit kapja. (1494.) (San Gimignano. S. Agostino.)
XIII. Ismeretlen mester: Szent Margit. Freskórészlet. (XVII. század.) (Roma. S. Maria sopra Minerva.)
XIV. Ismeretlen mester: Szent Margit. (1678.) (Olajfestmény a szombathelyi dominikánusok kolostorában.)
XV. Maulbertsch, Anton: Mennyezetkép az Egri Lyceumban. (1792.) A kép jobb alsó sarkában a csillagos köpenyű alak Szent Margit.
XVI. Ismeretlen mester: Szent Margit. (XVIII. század.) (Olajfestmény a vasvári dominikánusok kolostorában.)
XVII. Ismeretlen mester: Szent Margit. (XVIII. század vége.) Olajfestmény. (Roma. SS. Domenico e Sisto apácák kolostorában.)
XVIII. Ismeretlen mester: Szent Margit. (XVIII. század vége, XIX. század eleje.) Olajfestmény. (Eredetileg a budai Szent Erzsébet apácák, jelenleg a pesti Szent Domonkosok kolostorában.)
XIX. Binder József: Szent Margit. Selyemre nyomott rézkarc. (Fővárosi Könyvtár.)
XX. Ismeretlen mester: Szent Margit. (XIX. századi első feléből.) (Nürnbergi acélmetszet.)
XXI. Az előbbi, nürnbergi acélmetszet magyar átdolgozása. Olajfestmény. (Kőszeg. Dominikánus rendház.)
XXII. Székely Bertalan: Szent Margit a Nyulak-szigetére érkezik. Falkép. (Pécs. Székesegyház.)
XXIII. Az előbbi falkép vázlata. Vízfestmény. (Budapest. Magántulajdon.)
XXIV. Szoldatics Ferenc: Patrona Hungáriáé, Szent Imre és Szent Margit. (1896.) Olajfestmény. (Veszprém. Püspöki kápolna.)
XXV. Than Mór: Szent Margit. Tanulmány a budapesti Belvárosi plébánia-templom egyik üvegfestményéhez. (Budapest. Szépművészeti Múzeum.)
XXVI. Roth M.: Jelenetek Szent Margit életéből. Üvegfestmény. (Budapest. Szent Margit-templom.)
XXVII. Damkó József: Árpádházi Szent Margit.
XXVIII. Z. Hadzsy Olga: Szent Margit a Nyulak szigetén levő kolostorban.
XXIX. Miskolczy Ferenc: Szent Margit imaközben. (Olajfestmény.)
XXX. Ohmann Béla: Szent Margit.
XXXI. Feszty Masa: Szent Margit. (Olajfestmény.)
XXXII. Madarassy Walter: Szent Margit. (Ölomszobor.)
XXXIII. Aba Nóvák Vilmos: Árpádházi Szent Margit a magyar Szentek seregében. Falkép. (Jászszentandrás.)
XXXIV. A magyar szentek csoportja az előbbi falképen. Alulról a harmadik sorban balról a második Szent Margit
XXXV. Jeges Ernő: Szent Margit-oltár. (Falképterv.)
XXXVI. Istókovits Kálmán: Szent Margit betegeket ápol a nyulakszigeti kolostorban. (Vízfestmény.)
XXXVII. Hincz Gyula: Szent Margit látomása. (Tusrajz.)
XXXVIII. Radnainé Szörédi Ilona: Szent Margit. (Olajfestmény.)
XXXIX. Kontuly Béla: Szent Margit élete. Falkép. (Budapest, Szent Domonkos-templom.)
XL. Részlet az előbbi képből
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata Árpádházi Szent Margit hétszázéves arculata

A kötés megnyílt.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba