Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

História 1979/1-4.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/I. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"A mai állandó diplomáciai képviseletek kezdetei a 16. század derekára nyúlnak vissza. A középkori európai államok közt csak alkalmi követségek jártak. Az utazás nagyon bizonytalan volt,... Tovább

Előszó

Részlet:
"A mai állandó diplomáciai képviseletek kezdetei a 16. század derekára nyúlnak vissza. A középkori európai államok közt csak alkalmi követségek jártak. Az utazás nagyon bizonytalan volt, nem egy tárgyalás azon hiúsult meg, hogy a követ sohasem ért célba. Útközben járvány vitte el, vagy rablók áldozatává lett, mint I Ferenc francia király Szulejmán szultánhoz küldött követe az 1520-aqs években. Ha elért rendeltetési helyére a békét vagy háborút vivő megbízott, tárgyalásait befejezve azonnal visszatért küldőjéhez. Mivel az írásbeliség még fejletlen volt, a levélbeli üzenetváltás meg amúgy is lassú és bizonytalan, a diplomáciai érintkezés szinte csak a szóbelisére szorítkozott." Vissza

Tartalom

1. szám
Benda Kálmán: Az újkori diplomácia hajnalán3
L. Nagy Zsuzsa: A párizskörnyéki békék, 1919-19205
Svéd László: A Ludivok ostroma 1919. június8
Hajdú Tibor: Gondolatok 1918-19 két forradalmáról10
Figyelő
Kosáry Domokos: A Széchenyi-napló12
Molnár György: Az Onedin-család hajói14
Pályázat15
Hahn István: Claudius és a történeti valóság16
Sipos Péter: Történész-szemmel az Októberi vasárnap c. filmről18
Kovács András: Filmrendező és a történelem19
Krónika
1944. okt. 1-31.19
Elsüllyedt világ
Vörös Károly: A Dunakorzó regénye21
Szemtanúk
Csurdi Sándor: Ágoston Péter 1919. nyaráról24
Közös dolgaink
Györffy György - Hanák Péter - Makkai László - Mócsy András: (kerekasztalbeszélgetése) A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt26
Történelem az iskolában
Hegyi Dolores: Homérosz és a trójai háború - Mítosz és valóság29
Unger Mátyás: Egyetemi felvételi történelemből31
Lexikon
Bertényi István: Főbb magyar méltóságviselők a középkorban32
Őseink asztalánál
Kertész István: Lakoma a császárkori Rómában33
Kállay István: Grófi kamra, grófi pince - 170 évvel ezelőtt33
Gyarapodó közgyűjteményeink
Bánkúti Imre: Rákóczi-korabeli arcképcsarnok35
2. szám
Makkai László: A gyermek a középkorban3
Erényi Tibor: Egy szociáldemokrata a századelőn5
Pölöskei Ferenc: Bethlen István útja az ellenforradalomhoz7
Pályázat8
Juhász Gyula: Magyar béketapogatózások 1943-ban9
E számunk szerzői11
Figyelő
Castiglione László: Pompeji: Az élő és a romváros12
Kristó Gyula: Ki volt és mikor élt Anonymus?14
Urbán Aladár: A Vadnyugat hőskora16
Esti Béla: Munkáséletmód a "boldog békeidők"-ben19
Disputa
Benczédi László: "A trombitás" a történelmi valóság tükrében21
Glóbusz
Anderle Ádám: Sandino tábornok24
Közös dolgaink
Szakály Ferenc: Délszláv menekültek a középkori Magyarországon26
Történelem az iskolában
Unger Mátyás - Bíró Ferencné - Mautner Zsuzsa - Szabolcs Ottó - Hársfalvi Péter Egyetemi felvételi történelemből28
Egy kép - egy esemény
Stemlerné Balog Ilona: Szekszárd, 1919. augusztus 17.30
Lexikon
Bölöny József: Országzászlósaink az újkorban. A nádor31
Őseink asztalánál
Petneki Áron: A borivás ártalmáról32
Tisztelt Szerkesztőség!34
Glatz Ferenc: Önkritikus történettudomány35
3. szám
Hegyi Klára: A török birodalom felemelkedése3
Poór István - Sárhidai Gyula: Páncélvonatok a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében5
E számunk szerzői6
Péter János: Az első szovjet követségi sajtókonferencia Magyarországon7
Borsányi György: A Magyarországi Vörös Segély9
Vida István: Harminc tonna arany hazakerült11
Figyelő
Heckenanst Gusztáv: A Dózsa-parasztháború - új megvilágításban13
Bona Gábor: Az aradi vértanúk15
Kardos József: Korona és koronaeszme17
Mucsi Ferenc: Széljegyzetek Szabó Ervin levélgyűjteményéhez20
Dombrády Lóránd: Mi volt a Vk-2?21
Disputa
Berend T. Iván - Gábor Pál - Glatz Ferenc - Jancsó Miklós - Kovács András - Lackó Miklós - Rózsa János: A kortárs magyar film és a történelem22
Tisztelt Szerkesztőség!25
Szemtanú
Szakály Ferenc: Egykorú leírás a kenyérmezei csatáról27
Műhely
László Gyula: Régészprofesszor levelei28
Történelem az iskolában
Sarkady János: A görög antikvitás és a rabszolgaság30
Őseink asztalánál
Trogmayer Ottó: Étkezés a kőkorszakban32
Lexikon
Bertényi Iván: Főbb magyar világi méltóságviselők a középkorban. A herceg és a bán33
Hírek34
Gyarapodó közgyűjtemények
Temesváry Ferenc: Díszfegyverek Károlyi-gyűjteményből35
4. szám
Kertész István: December 25. A Nap ünnepe3
Sarlós Béla: Olajfestmény Ferenc József dolgozószobájában5
Vörös Antal: A paraszti életmód a kapitalizmus hajnalán7
Kende János: A magyarországi munkásság az I. világháború éveiben9
Pintér István: A KMP újjászervezése és a népfrontpolitika - 1938-194111
Figyelő
Szokolay Katalin: Az "Éjjelek és nappalok" a képernyőn13
Komjáthy Miklós: Egy hívő holland polgár antifasizmusa15
Hanák Gábor: Erdei Ferenc élete képekben17
Rozsnyói Ágnes: Szálasi naplója18
Krónika
Sipos Péter: A nyilasmozgalmak 1931-194418
Disputa
Rázsó Gyula: A "ráció" I. Szulejmán háborúiban20
Tisztelt Szerkesztőség22
Pályázat22
Szemtanú
Vörös Vince: A debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívása23
Történelmi Sajtószemle
A. Rényi Zsuzsa: Újsághírek 200 évvel ezelőtt26
Őseink asztalánál
Molnár György: Mit ettek egykor a tengerészek?27
Közös dolgaink
Szász Zoltán: A román-magyar összefogás kísérlete 1849 után28
Történelem az iskolában
Györffy György: Történelem és földrajz kapcsolata: történeti földrajz30
Ritoók Zsigmond: Mit játszottak a görög gyerekek?32
E számunk munkatársai33
Hírek
Gyarapodó közgyűjteményeink
Zombori István: Vasvirágok35
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem