1.028.073

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

História 1989-1990/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/XI. évfolyam 1-6. - XII. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím: História
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes illusztrációkkal. Két teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

XI. évfolyam
1-2. szám
Kákosy László: A fáraó és a zsilipek 3
Kertész István: Hadvezér a törvény előtt 5
Lőrincz Barnabás: A római „átalakítás" atyja 6
Engel Pál: A király hűséges támasza 8
Barta Gábor: Illúzió: a méltányos hódító 10
Szakály Ferenc :Egy parasztpolgár harcai a török ellen 12
Péter Katalin: A „kényszer" felismerője 15
Zimányi Vera: Tiszttartó a 17. században 17
Varga J. János: A nemzet elnyomója vagy a nép felemelője 20
Poór János: Szoknyás zsarnok vagy művelt nagyasszony 23
Gunst Péter :A bankalapító 25
Lackó Mihály: „Aki tövis közt bolyongott" 28
Kosáry Domokos: Egy magyar mérnök a 19. században 31
Szent-Iványi István: „A becsület és a munka embere volt" 33
Glatz Ferenc: Egyéniség és társadalom 34
Gergely András: Egy polgár a századfordulón 37
Mucsi Ferenc: Értelmiségi a munkásmozgalomban 40
Gergely Jenő: Az egyház korszerűsítője 42
Gadanecz Béla: A Rákosi-kultusz első kommunista áldozata 44
Kardos József: Politikus, történész, publicista 46
Romsics Ignác: Miniszterelnök emberközelből 49
Vida István: A parasztpolitikus hányattatásai 52
MŰHELY
Stark Tamás: A magyar zsidóság vesztesége 54
ÚJRAKEZDÉS
Izsák Lajos: MEFESZ, MÉFB, MNB, MFIP 57
Rainer M. János: Pártok és irodalom 58
Burillák Attila: Mindszenty kiszabadulása 60
Ravasz Károly: Szociáldemokrata kibontakozási terv 61
FIGYELŐ
Törvénysértés nélkül
Szentirmay László: „Mindenki gyanús nekem, aki él" 63
Rátki András: Az emberi méltóság sérelmére 64
Balogh Sándor: Anyagi és erkölcsi rehabilitációval... 65
Glatz Ferenc: Törvénysértők 65
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Redő Ferenc: Emlékek a Sztálin-szobor születéséről 66
Pótó János: Kinek higgyek? 67
POSZTER MELLÉKLET
Dömötörfi Tibor: Magyar államcímer

3. szám
Glatz Ferenc: Temetés, újratemetés 2
Kralovánszky Alán: Szent István király temetése 3
Engel Pál: Temetkezések a székesfehérvári bazilikában 5
E. Kovács Péter: Mátyás temetése 7
Barta Gábor: Meghalt a király, éljen a király 9
Fodor Pál: A török hódítók és a királysírok 11
Szabó Péter: Főúri végtisztesség a 17. században 12
Bánkuti Imre: Rákóczi két temetése 14
Katona Tamás: Batthyány és az aradi vértanúk temetése 16
Katona Tamás: Kossuth temetése 19
Sipos Péter: Gyászszertartás Budapesten 1956. október 6-án 22
Rajk László temetése (összeállította: Hellner Zoltán) 24
FIGYELŐ
Kun Béla: Csonka Bereg 26
ÚJRAKEZDÉS
Ólmosi Zoltán: A Petőfi Kör 1956 nyaráig 28
Simon Péter: Javaslat az MDP Pártfőiskoláján 31
Arrabona Júlia: 1956-os napló 32

4-5. szám
Luft Ulrich: Öröm és élet az ókori Egyiptomban 3
Szakály Ferenc: ,Jámbor keresztyén áros népek" 4
Kapronczay Károly: Lengyel professzor Magyarországon 6
Kisteleki László: A „hideg napok" résztvevője 7
Lipcsey Ildikó: Szovjet katonai közigazgatás Észak-Erdélyben 10
Standeisky Éva: Az értelmiség Magyarországon 1945 után 12
Sipos Péter: Szakszervezet, 1956 14
Pető Iván: Népgazdasági érdek 16
Gellért Kis Gábor: Tervgazdálkodás, bürokrácia, elvi szilárdság 17
Juhász Lajos: Sztálin halála után 19
Horváth M. Ferenc: Egy gimnázium hétköznapjaiból 1948-56 21
FIGYELŐ
Vadas Ferenc: Rendezzünk-e? 22
ÚJRAKEZDÉS
1. A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból
1956. október 23. - november 4. 25
Glatz Ferenc: A történelem védelmében 26
Krónika, 1956. október 23. - november 4. (Összeállította: Rainer M. János 28
2. Az MSZMP Intéző Bizottsága a Jugoszláv Követségen 53
1956. november 5. - november 22.
3. Magyarország-Jugoszlávia-Szovjetunió 57
1956. november 22. - 1957. január 9.
Varga László: Tito dilemmája 65
GYARAPODÓ KÖZGYŰJTEMÉNYEINK
Rácskay Jenő: Pénzek, bankok, értékpapírok 67

6. szám
Glatz Ferenc: Emigráció és nemzeti történelem 2
Hegyi Dolores: Görög emigránsok a perzsa birodalomban 3
Kertész István: Az emigráns Hannibal 4
Zachar József: Bercsényi emigrációja 6
MŰHELY
Szabad György: Kossuth Európa egységéről 8
Litván György: Irányzatok és viták a bécsi magyar emigrációban 12
Borsányi György: A moszkvai emigráció 15
Strassenreiter Erzsébet: A szociáldemokrata emigráció 18
Czigány Lóránt: Szabó Zoltán az emigrációban 20
Tóth Pál Péter: Önvád és remény 22
Az amerikai külügyminisztérium a nyugati magyar
migrációról (Közzéteszi: Vida István) 24
ÚJRAKEZDÉS
Varga László: Nagy Imre 27
Sipos Péter: Nagy Imre ideológiai-politikai gondolatvilágáról 28
Kibontakozás keresése a magyar politikában
(Közzéteszi: Vörös Vince-Vida István) 31
FIGYELŐ
L. Nagy Zsuzsa: Bonyodalom egy budapesti szobor körül 34

XII. évfolyam
1. szám
Glatz Ferenc: Ránki György (1930-1988) 2
Kovács Tibor: Osi kéziszerszámoktól az ipari formatervezésig 4
Kertész István: Számmisztika és hadtudomány 6
Szakály Ferenc: A török uralom felszámolása Magvarországon 8
Benda Kálmán: A Moldvai csángó-magvar okmánytár 10
Vörös Károly: Mackó úr a millennium magvar világában 12
1 Glatz Ferenc: Kérdések a két világháború közti -Magyarország kutatásáról 15
Budapest az 1930-as években (Összeállította: Stemlerné Balog Ilona) 18
Diószegi István: A német stratégia dilemmája 20
Tokody Gyula: Németország és Közép-Kelet-Európa 23
Erényi Tibor: Ránki György és a társadalmi progresszió 24
1956. február. Interjú Újhelyi Szilárdnéval és Újhelyi Szilárddal I.
(Készítette: Hanák Gábor) 26
A csehszlov ákiai interv enció (Közzéteszi: Czakó Sarolta-Sipos Péter) 29
Bíró Ferencné: Töredékek Ránki Györgyről 34
MŰHELY
Palovics Lajos: Térkép a készülő Magyarország történeti atlaszához 35

2. szám
ŐSTÖRTÉNET
Veres Péter: A magyar nép etnogenezise 3
Szűcs Jenő: „Gentilizmus." A barbár etnikai tudat kérdéséhez 5
Gzeizel Endre: őstörténet és genetika 7
Halasi-Kun Tibor: A magyar-török rokonságról 8
Zimonyi István: Török-magyar rokonság és a nyelvcsere lehetősége 10
KÖZÖS DOLGAINK
Gergely Ferenc: A közeledés jegyében 12
Föglein Gizella: Nemzetiségi oktatás a II. világháború után 14
TÖRTÉNELEM AZ ISKOLÁBAN
Engel Pál: A középkori magyar társadalom 16
Szakály Ferenc: A két „Magyarország" a 16. században 19
Kosáry Domokos: Magyarország és a Habsburg monarchia, 1711-1765 22
Glatz Ferenc: Három reform Magyarországon 24
ÚJRAKEZDÉS
1956. február. Interjú Újhelyi Szilárdnéval és Újhelyi Szilárddal
II. (Készítette: Hanák Gábor) 30
Losonczy Géza feljegyzései. 1956. november-1957. június (Közzéteszi: Glatz Ferenc) 31
Kövér György: Losonczy Géza, 1917-1957 32

3. szám
Lörincz Barnabás: A Római Birodalom a Kárpát-medencében 3
Szakály Ferenc: Trianon török kori gyökerei 5
Szarka László: Kantonok, föderációs tervek Magyarországon 7
BÉKERENDSZER KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1920
Glatz Ferenc: Trianon tegnap és ma 11
Hajdú Tibor: Az angolszász hatalmak és Trianon 12
Juhász Gyula: A magyar revíziós célok és a nagyhala ak 15
Ormos Mária: Magyarország az első világháború utáni átéktéren 18
Ádám Magda: A „győztes" utódállamok 21
L. Nagy Zsuzsa: Trianon - a magyarság és Európa ügye 24
Kende János: Az MSZDP és Trianon 26
Hanák Péter: Trianon szubjektív tényezői 28
EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Gergely Jenő: Egyházak, egyházpolitika 31

4. szám
Glatz Ferenc: Rendszerváltás és a História 2
FIGYELŐ
Kertész István: Mi tartotta össze a Római Birodalmat? 4
Szász Zoltán: Reformtervek egy birodalom megőrzésére 6
Erényi Tibor: A magyar szociáldemokrácia és a szomszédos országok 9
Urbán Aladár: Terjeszkedés tengertől tengerig . 12
Niederhauser Emil: Az orosz gyarmatbirodalom kialakulása 15
Surányi Róbert: A Brit Birodalomtól a Nemzetközösségig 18
A KÁDÁR-KORSZAK TÖRTÉNETÉBŐL
Snagov-Budapest. Vas Zoltán levelestárából (Közzéteszi: Vas Zoltánné) 22
CSALÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKA
Sarkady János: A monogám család kialakulása 26
JELEN IDŐBEN
Erényi Tibor: Antiszemitizmus - zsidóság 29
Glatz Ferenc: Német-magyar kapcsolatok 30
EMBER ÉS KÖRNYEZETE
Vörös Károly: Mit ittunk, hova pisiltünk?

5-6. szám
Glatz Ferenc: Politikus, magánember és a „korszak" 2
Sipos Péter: A kormányzó 3
Horthy Miklós életpályájának krónikája (Összeállította:
Stemlerné Balog Ilona-Demeter Zsuzsanna) 5
Pál Csaba: Kenderes, a családi birtok 12
Budaörs, 1921 (Közzéteszi: Soldos László) 14
Romsics Ignác: A kormányzó és a „gazda" 15
Vígh Károly: Horthy és Zsilinszky 18
L. Nagy Zsuzsa: Amerikai diplomaták jelentései 20
Szűcs László: Osztrák diplomaták jelentései 22
Dömötörfi Tibor: A Horthy-kultusz elemei 23
Vargyai Gyula: Gyászszertartás és politika 26
Dombrády Lóránd: A Kormányzó Katonai Irodája 29
Utolsó üzenet a nyugati szövetségesekhez (Közzéteszi: Vida István) 31
Miért nem ült Horthy a háborús bűnösök padján? (Közzéteszi:
Haraszti Éva) 32
Horthy Miklós levelei Zsitvay Tiborhoz (Közzéteszi: Romsics Ignác) 33
Vajnai Lajos: Horthy Lisszabonban 36
Amit tanítottak róla (Összeállította: Horváth Zsolt) 37
JELEN IDŐBEN
Hajdú Tibor: A köztársaság kikiáltása, 1918 39
Vida István: A második köztársaság kikiáltása, 1946 41
SZEMTANÚ
Győriványi Sándor: Egy pártalakulás történetéhez 43
MŰHELY
Kosáry Domokos: 1849: Egy amnesztia legendája 45
KISEBBSÉGBEN
Egyed Ákos: Székelyek tanácskozása 47
TÖRTÉNELEM AZ ISKOLÁBAN
Pető Iván: Magyarország Közép-Európa gazdaságában, 1945-1949 50
EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Barcza József: Református kollégiumok 54
FIGYELŐ
Kapitánffy István: A konstantinápolyi hippodromosz 56
Engel Pál: A magyar őstörténet három problémája 58
Fejtő Ferenc: Liberalizálódás Hruscsov idején 60
Glatz Ferenc: Európa Intézet - Budapest, 1990 62
TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Borhi László: Agybeteg volt-e Wilson és Roosevelt? 65
Deák István: A magyar honvédség magatartásáról a megszállt szovjet területeken 67
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6. História 1989-1990/1-6.

Néhány lap nedvességtől hullámos, foltos. Az 1990/1. szám borítóján gyermekrajz látható.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
konyv