Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.725

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

História 1990-1991.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata - XII. évfolyam 1-6. szám, XIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 420 oldal
Sorozatcím: História
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal illusztrálva. Színes posztermelléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1990. XII. évfolyam 1. szám
Glatz Ferenc: Ránki György (1930-1988)2
Kovács Tibor: Ősi kéziszerszámoktól az ipari formatervezésig4
Kertész István: Számmisztika és hadtudomány6
Szakály Ferenc: A török uralom felszámolása Magyarországon8
Benda Kálmán: A Moldvai csángó-magyar okmánytár10
Vörös Károly: Mackó úr a millennium magyar világában12
Glatz Ferenc: Kérdések a két világháború közti Magyarország kutatásáról15
Budapest az 1930-as éveben (Összeállította: Stemlerné Balog Ilona)18
Diószegi István: A német stratégia dilemmája20
Tokody Gyula: Németország és Közép-Kelet-Európa23
Erényi Tibor: Ránki György és a társadalmi progresszió24
1956. február. Interjú Újhelyi Szilárdnéval és Újhelyi Szilárddal I. (Készítette: Hanák Gábor)26
A csehszlovákiai intervenció (Közzéteszi: Czakó Sarolta-Sipos Péter)29
Bíró Ferencné: Töredékek Ránki Györgyről34
Műhely
Palovics Lajos: Térkép a készülő Magyarország történeti atlaszához35
2. szám
Őstörténet
Veres Péter: A magyar nép etnogenezise3
Szűcs Jenő: "Gentilizmus." A barbár etnikai tudat kérdéséhez5
Czeizel Endre: Őstörténet és genetika7
Halasi-Kun Tibor: A magyar-török rokonságról8
Zimonyi István: Török-magyar rokonság és a nyelvcsere lehetősége10
Közös dolgaink
Gergely Ferenc: A közeledés jegyében12
Föglein Gizella: Nemzetiségi oktatás a II. világháború után14
Történelem az iskolában
Engel Pál: A középkori magyar társadalom16
Szakály Ferenc: A két "Magyarország" a 16. században19
Kosáry Domokos: Magyarország és a Habsburg monarchia, 1711-176522
Glatz Ferenc: Három reform Magyarországon24
Újrakezdés
1956. február. Interjú Újhelyi Szilárdnéval és Újhelyi Szilárddal II. (Készítette: Hanák Gábor)30
Losonczy Géza feljegyzései. 1956. november-1957. június (Közzéteszi: Glatz Ferenc)31
Kövér György: Losonczy Géza, 1917-195732
3. szám
Lőrincz Barnabás: A Római Birodalom a Kárpát-medencében3
Szakály Ferenc: Trianon török kori gyökerei5
Szarka László: Kantonok, föderációs tervek Magyarországon7
Békerendszer Közép-Európában, 1920
Glatz Ferenc: Trianon tegnap és ma11
Hajdú Tibor: Az angolszász hatalmak és Trianon12
Juhász Gyula: A magyar revíziós célok és a nagyhatalmak15
Ormos Mária: Magyarország az első világháború utáni játéktéren18
Ádám Magda: A "győztes" utódállamok21
L. Nagy Zsuzsa: Trianon - a magyarság és Európa ügye24
Kende János: Az MSZDP és Trianon26
Hanák Péter: Trianon szubjektív tényezői28
Egyház és társadalom
Gergely Jenő: Egyházak, egyházpolitika31
4. szám
Glatz Ferenc: Rendszerváltás és a História2
Figyelő
Kertész István: Mi tartotta össze a Római Birodalmat?4
Szász Zoltán: Reformtervek egy birodalom megőrzésére6
Erényi Tibor: A magyar szociáldemokrata és a szomszédos országok9
Urbán Aladár: Terjeszkedés tengertől tengerig12
Niederhauser Emil: Az orosz gyarmatbirodalom kialakulása15
Surányi Róbert: A Brit Birodalomtól a Nemzetközösségig18
A Kádár-korszak történetéből
Snagov-Budapest. Vas Zoltán levelestárából (Közzéteszi: Vas Zoltánné)22
Család és szociálpolitika
Sarkady János: A monogám család kialakulása26
Jelen időben
Erényi Tibor: Antiszemitizmus - zsidóság29
Glatz Ferenc: Német-magyar kapcsolatok30
Ember és környezete
Vörös Károly: Mit ittunk, hova pisiltünk?34
5-6. szám
Glatz Ferenc: Politikus, magánember és a "korszak"2
Sipos Péter: A kormányzó3
Horthy Miklós életpályájának krónikája (Összeállította: Stemlerné Balog Ilona-Demeter Zsuzsanna)5
Pál Csaba: Kenderes, a családi birtok12
Budaörs, 1921 (Közzéteszi: Soldos László)14
Romsics Ignác: A kormányzó és a "gazda"15
Vígh Károly: Horthy és Zsilinszky18
L. Nagy Zsuzsa: Amerikai diplomaták jelentései20
Szűcs László: Osztrák diplomaták jelentései22
Dömötörfi Tibor: A Horthy-kultusz elemei23
Vargyai Gyula: Gyászszertartás és politika26
Dombrády Lóránd: A Kormányzó Katonai Irodája29
Utolsó üzenet a nyugati szövetségesekhez (Közzéteszi: Vida István)31
Miért nem ült Horthy a háborús bűnösök padján? (Közzéteszi: Haraszti Éva)32
Horthy Miklós levelei Zsitvay Tiborhoz (Közzéteszi: Romsics Ignác)33
Vajnai Lajos: Horthy Lisszabonban36
Amit tanítottak róla (Összeállította: Horváth Zsolt)37
Jelen időben
Hajdú Tibor: A köztársaság kikiáltása, 191839
Vida István: A második köztársaság kikiáltása, 194641
Szemtanú
Győriványi Sándor: Egy pártalakulás történetéhez43
Műhely
Kosáry Domokos: 1849: Egy amnesztia legendája45
Kisebbségben
Egyed Ákos: Székelyek tanácskozása47
Történelem az iskolában
Pető Iván: Magyarország Közép-Európa gazdaságában, 1945-194950
Egyház és társadalom
Barcza József: Református kollégiumok54
Figyelő
Kapitánffy István: A konstantinápolyi hippodromosz56
Engel Pál: A magyar őstörténet három problémája58
Fejtő Ferenc: Liberalizálódás Hruscsov idején60
Glatz Ferenc: Európa Intézet - Budapest, 199062
Tisztelt Szerkesztőség!
Borhi László: Agybeteg volt-e Wilson és Roosevelt?65
Deák István: A magyar honvédség magatartásáról a megszállt szovjet területeken67
1991. XIII. évfolyam 1. szám
Glatz Ferenc: Az új történetírásról3
A magyar társadalom a 20. században
Takács Péter: A paraszti munkaeszköz-használat átalakulása6
Egy kép-egy esemény
A Sack-eke10
Vörös Károly: A magyar burzsoázia11
Hanák Péter: A halál Budapesten és Bécsben14
Ránki György: A budapesti polgár a két világháború között17
L. Nagy Zsuzsa: Iskolázottság és társadalmi emelkedés20
Gyáni Gábor: A hazai munkásság társadalomtörténete23
Pető Iván: Magyarország a szovjet típusú gazdasági rendszerben27
Figyelő
Deák István: Beszélgetés 1956 történeti irodalmáról30
Hunyadi István: 1956 francia szemmel33
2-3. szám
Fügedi Erik: A soknyelvű ország3
Glatz Ferenc: Európa és a mi új nemzettudatunk4
Kiss József: A jászkunok meghonosodása6
Kordé Zoltán: Besenyők az Árpád-kori Magyarországon8
Kubinyi András: Németek és magyarok a középkori Budán10
Hegyi Klára: Megszálló törökök és kisebbségeik12
Szakály Ferenc: Szerbek a középkori Magyarországon15
Hanák Péter: A zsidó kereskedők Magyarország modernizálásában17
Soós István: A cigány kisebbség első századai20
Szász Zoltán: Magyarok, románok, szászok23
Ádám Magda: A kisantant és a magyar kisebbségi kérdés26
Hűségeskü (Közzéteszi: Balogh Júlia)28
Galántai József: Kisebbségvédelem a párizsi békekonferencián28
Kisebbségvédelmi szerződés (Közzéteszi: B. J.)30
Magyarok kisebbségben
Szarka László: Adatok a csehszlovákiai magyar kisebbségről32
Stumpf Benedek András: Kárpátalja35
Sebők László: Az erdélyi magyarság36
Bíró László: Magyarok Jugoszláviában39
Sebők László: Burgenland41
Jelen időben
Rudolf Chmel: Szlovák-cseh-magyar kapcsolatok42
Új típusú kapcsolatrendszer (Glatz Ferenc)43
A történeti Magyarország tehértétele (Dusan Kovác)43
Etnikai és állami határok (Jozef Klimko)44
Július Mesáros: A szlovákok magyarellenességének forrásai44
Történetírás 1989 után (Glatz Ferenc)47
Mészöly Miklós: A jövő még elrontatlan49
A nyelv, ami elválaszt (Kiss Gy. Csaba)51
Nyelv és a mások megítélése (Pléh Csaba)53
Figyelő
Sipos Péter: A nemzeti kérdés időszerűsége54
Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület56
Nyílt tér
Bárány István: A szabadságharc tábornoki karának személyi adatai62
Pályázat társadalomtudományi kutatásokra64
K. A. Antonova: Ügynök volt-e Nagy Imre?65
Szabó Imre: Erdei Ferenc kitagadása66
Poszter melléklet
Bíró László - Horváth Zsolt: Adatsorok a nemzeti kisebbségek történetéhez
4. szám
Glatz Ferenc: Az ún. Kádár-korszak kutatásáról2
Kádár-rendszer történetéből
Sipos Péter: A kínai kártya7
Az 1960. év históriája7
A szovjet-kínai konfliktus és Magyarország9
Nagyhatalom-kommunizmus14
Charles Gáti: A Kádár-korszak mai szemmel16
Történelem az iskolában
Pető Iván: A gazdasági reform és ellenzői19
Életképek, hétköznapok
F. Dózsa Katalin: Magyar divattörténet 1945-194922
Figyelő
V. P. Galickij: Hadifoglyok a Szovjetunióban25
Nemeskürty István: Paszomány, kesztyű, rang28
Ember és környezete
Held József: Mocsarak, lápok és lakói31
Kalászatok
Zinner Tibor: A Nagy Imre-per iratainak sorsa32
A Rajk-ügy és a szovjet tanácsadók
Nyílt tér
Nagy Bertalan: Kassa bombázása33
Még mindig Horthy Miklósról
Pál Csaba: A kormányzó születésnapja - szülőfalujában34
Szinai Miklós: A társadalom manipulálható35
5-6. szám
Glatz Ferenc: A mi egyházaink2
Modernizálódó egyház
Gergely Jenő: A százéves Rerum novarum3
Balogh Margit: Quadragesimo anno, 19316
Rosdy Pál: A katolikus társadalmi tanítás8
Csohány János: Református reformprogram11
Szemtanú
Benda Kálmán: A Lónyai utcai Gimnázium12
Kisebbségben
Balogh Júlia: Szórványmagyarság, református egyház14
Szigeti Jenő: A szabadegyházak indulása17
Jakob Katz: A végzetes szakadás20
Egyház és társadalom
Ólmosi Zoltán: Proletárdiktatúra és egyház, 195123
Balogh Margit: Egyházügyi hivatalok24
A Kádár-rendszer történetéből
T. Varga György: Nemzetközi enyhülés és egyházpolitika, 197727
Gergely Jenő: A Vatikán és Magyarország (1963-1989)
Jelen időben
A szovjet típusú egyházigazgatás felszámolása (1989-90)31
Glatz Ferenc: Egyház és kormányzati politika, 198932
Figyelő
Havas László: A soknépű Római Birodalom36
Held József: Hányan éltek Magyarországon a középkorban38
Stark Tamás: A magyarokat meg kell büntetni39
Őstörténet
Fodor István: Őstörténet és történeti tudat42
Ember és környezete
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt45
Életképek, hétköznapok
Lakner Judit: A halál megállapítása. A teszthalott47
F. Dózsa Katalin: Magyar divattörténet II.50
Család és szociálpolitika
Maróti Egon: A harmadik gyermek52
Szemtanú
Rákosi Mátyás levelei Dimitrovhoz (Közzéteszi: Vass Henrik)54
Kalászatok
A vesztes ország tankönyvei, 1946 (Közzéteszi: Kovács Éva)57
Nyílt tér
Sándor Pál: Huszadik századi történet58
Borus József: Kassa bombázása60
Péter Katalin: A protestáns egyháztörténetírás új útjai61
Esztergom, 1985. február66
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem