Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

História 1991/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/XIII. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Glatz Ferenc: Az új történetírásról3
A magyar társadalom a 20. században
Takács Péter: A paraszti munka eszköz-használat átalakulása6
Egy kép - egy esemény
A Sack-eke10
Vörös Károly: A magyar burzsoázia11
Hanák Péter: A halál Budapesten és Bécsben14
Ránki György: A budapesti polgár a két világháború között17
L. Nagy Zsuzsa: Iskolázottság és társadalmi emelkedés20
Gyáni Gábor: A hazai munkásság társadalomtörténete23
Pető Iván: Magyarország a szovjet típusú gazdasági rendszerben27
Figyelő
Deák István: Beszélgetés 1956 történeti irodalmáról30
Hunyadi István: 1956 francia szemmel33
2-3. szám
Fügedi Erik: A soknyelvű ország3
Glatz Ferenc: Európa és a mi új nemzettudatunk4
Kiss József: A jászkunok meghonosodása6
Kordé Zoltán: Besenyők az Árpád-kori Magyarországon8
Kubinyi András: Németek és magyarok a középkori Budán10
Hegyi Klára: Megszálló törökök és kisebbségeik12
Szakály Ferenc: Szerbek a középkori Magyarországon15
Hanák Péter: A zsidó kereskedők Magyarország modernizálásában17
Soós István: A cigány kisebbség első századai20
Szász Zoltán: Magyarok, románok, szászok23
Ádám Magda: A kisantant és a magyar kisebbségi kérdés26
Balogh Júlia: Hűségeskü28
Galántai József: Kisebbségvédelem a párizsi békekonferencián28
Kisebbségvédelmi szerződés30
Magyarok kisebbségben
Szarka László: Adatok a csehszlovákiai magyar kisebbségről32
Stumpf Benedek Aladár: Kárpátalja35
Sebők László: Az erdélyi magyarság36
Bíró László: Magyarok Jugoszláviában39
Sebők László: Burgenland41
Jelen időben
Rudolf Chmel: Szlovák-cseh-magyar kapcsolatok42
Glatz Ferenc: Új típusú kapcsolatrendszer43
Dusan Kovác: A történeti Magyarország tehertétele43
Jozef Klimko: Etnikai és állami határok44
Július Mesáros: A szlovákok magyarellenességének forrásai44
Glatz Ferenc: Történetírás 1989 után47
Mészöly Miklós: A jövő még elrontatlan 49
Kiss Gy. Csaba: A nyelv, ami elválaszt51
Pléh Csaba: Nyelv és a mások megítélése53
Figyelő
Sipos Péter: A nemzeti kérdés időszerűsége54
Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület56
Nyílt tér
Bárány István: A szabadságharc tábornoki karának személyi adatai62
Pályázat társadalomtudományi kutatásokra64
K. A. Antanova: Ügynök volt-e Nagy Imre?65
Szabó Imre: Erdei Ferenc kitagadása66
Poszter melléklet
Bíró László - Horváth Zsolt: Adatsorok a nemzeti kisebbségek történetéhez
4. szám
Glatz Ferenc: Az ún. Kádár-korszak kutatásáról2
Kádár-rendszer történetéből
Sipos Péter: A kínai kártya7
Az 1960. év históriája7
A szovjet-kínai konfliktus és Magyarország9
Nagyhatalom-kommunizmus14
Charles Gáti: A Kádár-korszak mai szemmel16
Történelem az iskolában
Pető Iván: A gazdasági reform és ellenzői19
Életképek, hétköznapok
F. Dózsa Katalin: Magyar divattörténet 1945-194922
Figyelő
V. P. Galickij: Hadifoglyok a Szovjetunióban25
Nemeskürty István: Paszomány, kesztyű, rang28
Ember és környezete
Held József: Mocsarak, lápok és lakói31
Kalászatok
Zinner Tibor: A Nagy Imre-per iratainak sorsa32
A Rajk-ügy és a szovjet tanácsadók
Nyílt tér
Nagy Bertalan: Kassa bombázása33
Még mindig Horthy Miklósról
Pál Csaba: A kormányzó születésnapja - szülőfalujában34
Szinai Miklós: A társadalom manipulálható35
5-6. szám
Glatz Ferenc: A mi egyházaink2
Modernizálódó egyház
Gergely Jenő: A százéves Rerum novarum3
Balogh Margit: Quadragesimo anno, 19316
Rosdy Pál: A katolikus társadalmi tanítás8
Csohány János: Református reformprogram11
Szemtanú
Benda Kálmán: A Lónyai utcai Gimnázium 12
Kisebbségben
Balogh Júlia: Szórványmagyarság, református egyház14
Szigeti Jenő: A szabadegyházak indulása17
Jakob Katz: A végzetes szakadás20
Egyház és társadalom
Ólmosi Zoltán: Proletárdiktatúra és egyház, 195123
Balogh Margit: Egyházügyi hivatalok24
A Kádár-rendszer történetéből
T. Varga György: Nemzetközi egyhülés és egyházpolitika, 197727
Gergely Jenő: A Vatikán és Magyarország (1963-1989)28
Jelen időben
A szovjet típusú egyházigazgatás felszámolása (1989-90)31
Glatz Ferenc: Egyház és kormányzati politika, 198932
Figyelő
Havas László: A soknépű Római Birodalom36
Held József: Hányan éltek Magyarországon a középkorban38
Stark Tamás: A magyarokat meg kell büntetni39
Őstörténet
Fodor István: Őstörténet és történeti tudat42
Ember és környezete
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt45
Életképek, hétköznapok
Lakner Judit: A halál megállapítása. A teszthalott47
F. Dózsa Katalin: Magyar divattörténet II.50
Család és szociálpolitika
Maróti Egon: A harmadik gyerek52
Szemtanú
Vass Henrik: Rákosi Mátyás levelei Dimitrovhoz54
Kalászatok
Kovács Éva: A vesztes ország tankönyvei, 194657
Nyílt tér
Sándor Pál: Huszadik századi történet58
Borus József: Kassa bombázása60
Péter Katalin: A protestáns egyháztörténetírás új útjai61
Esztergom, 1985. február66
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
História 1991/1-6. História 1991/1-6. História 1991/1-6. História 1991/1-6. História 1991/1-6.

A lapok borítója enyhén kopottas, töredezett, lapéleik foltosak.

Mellékletek nélkül.

Állapot:
1.900 Ft
1.330 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!
Állapotfotók
História 1991/1-6. História 1991/1-6. História 1991/1-6. História 1991/1-6.

A kötetek borítója enyhén kopottas.

Mellékletek nélküli példányok.

Állapot:
1.900 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!