1.042.968

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

História 1992/1-11.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/XIV. évfolyam 1-10. + különszám

Szerző

Kiadó: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 370 oldal
Sorozatcím: História
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Az 5-6. szám összevont. Mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1992. 1. szám
Glatz Ferenc: Városépítők, államalkotók3
Hóvári János: Temesvár, 19893
Engel Pál: Város és vidéke a középkorban 5
Kovács Éva: Temesvár krónikája 5
Hegyi Klára: Törökvilág, rácvilág8
Szakály Ferenc: Temesvár ostromai9
Heckenast Gusztáv: Közvetlenül Bécstől11
Temesi bánság11
Szász Zoltán: "A magyar Manchester"15
Palovics Lajos: Városrendezés az első világháború előestéjén21
A Kádár-rendszer történetéből
Zinner Tibor: Kegyelem, 196022
Figyelő
Andreas Oplatka: A Szovjetunió és szomszédai25
Ember és környezet
Sipos András: Olaj, petróleum, gáz29
Közös dolgaink
Románok és magyarok a történelemről
Glatz Ferenc: Tudomány és államnemzeti képviselet31
Radu Popa: A román történetírásról31
Szász Zoltán: A román-magyar kapcsolatok vitás kérdései32
Egyed Ákos: A népi együttélés néhány kérdése33
Nyílt tér
Békés Csaba: Az 1956-os Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete34
Bach Melitta - Laczkó Mihály. Leskelődők35
1992. 2. szám
Glatz Ferenc: Kérdések rossz döntéskor2
Sipos Péter: Háború páholyból...3
Juhász Gyula: Magyar társadalom, 19418
Pritz Pál: Bárdossy László10
Szakály Sándor: Hadüzenet12
Az 1941. jún. 26-i minisztertanácsi ülés (G.)13
Romsics Ignác: A magyar hadüzenet amerikai fogadtatása15
Borhi László: Egy anekdota igazságtartalma15
Rázsó Gyula: Végzetes japán győzelem17
Borus József: Breszt-Litovszktól Moszkváig19
Ember és környezete
Sipos András: Villany a köztereken és a lakásban22
Frisnyák Zsuzsa: Tungsram23
Figyelő
V. Muszatov: Szovjet források a magyar 1956-ról24
Szabó Dániel: Reklám és politika 1906-ban27
Család és szociálpolitika
Tóth István György: Férj, feleség, gyerek a 18. századi parasztcsaládban30
Őstörténet
Bartha Antal: Magyar törzsek a Kazár Birodalomban32
Nyílt tér
Szili Ferenc: A vallatások koreográfiája33
Kalászatok
Petneki Áron: Egy Budán zsákmányolt óra34
1992. 3. szám
Glatz Ferenc: Politika a forradalom nevében2
Szekeres József: Kereskedőcsaládból a forradalomba3
Feitl István: Életrajzi kronológia3
Sipos Péter: Fegyencek vagy politikai foglyok?8
Balogh Sándor: Politikus a koalícióban10
Nagy László: Kiállítás a 60. születésnapon14
T. Varga György: Rákosi Mátyás, Nagy Imre a Kremlben15
V. Muszatov: "Matvej" a Szovjetunióban20
Feitl István: Tizenöt év száműzetésben24
Ember és környezet
Andrásfalvy Bertalan: Német telepesek a 18. században27
Életképek, hétköznapok
Frisnyák Zsuzsa: A női kerékpározás hőskora29
Kalászatok
Romány Pál: Rákosiék és a magyar gyapot31
Horváth Zsolt: Jobb félni, mint megijedni31
Nyílt tér
Májer János levele33
Sasvári László: Ókatolikusok33
Endre Zsigmond levele35
1992. 4. szám
Glatz Ferenc: Jugoszlávia 1991-19922
A volt Jugoszlávia és népei3
Bíró László: Egy állam - sok etnikum4
Kertész István: Kik a makedónok?6
Szakály Ferenc: Magyarország és a "délszláv" térség8
Niederhauser Emil: Illirizmus és nagyszerb tervek11
Sipos Balázs: A terjeszkedő Szerbia13
Szász Zoltán: Horvátok a Monarchiában16
Ferenc Ferdinánd és a délszláv kérdés (Sz. Z.)17
Bíró László: Az egységes délszláv állam megalakítása19
Jugoszlávia keletkezése és bukása19
Borhi László: Jugoszlávia és az amerikai külpolitika23
Sipos Péter: Szovjetunió és Jugoszlávia 1945-195527
Nyílt tér
Somogyi Elemér: Hadifoglyok a Szovjetunióban32
Rainer M. János: A desztalinizáció problémái Magyarországon33
Dr. Del Medico Imre levele33
Dr. Stampa László levele33
1992. 5-6. szám
A világ 500 évvel ezelőtt
Borsányi László: Az "Újvilág"3
Indián kultúránk4
Félúton: Nyugat-Afrika7
Burucs Kornélia: Amerika felfedezésének krónikája8
Kolumbusz útinaplója9
Amerikából jöttek... (K. B.)
Kubinyi András: Európa és Magyarország14
Kalmár János: A spanyol királyságok17
Székely György: Itália20
Niederhauser Emil: A messzeség országa22
Hegyi Klára: Sakk török módra24
Ecsedy Csaba: Fekete-Afrika27
Államok Afrikában28
Wojtilla Gyula: India30
Japán (J. Maszaroni könyvéből)31
Műhely
Glatz Ferenc: Hová tartozunk? Kelet-Európa? Nyugat-Európa?34
Ember és környezete
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt38
Figyelő
Maróti Egon - Maróti György: Öttusa az ókori olimpián40
Alois Riklin: A svájci semlegesség funkciói41
Juhari Zsuzsa: A rejtélyes Hasfelmetsző Jack44
Pach Zsigmond Pál: Polgárosodás vagy nemesedés?46
Globus
Németh György: Az ókori felfedezők49
Életképek
Tóth István György: Írástudatlan tógás diák51
Kalászatok
Rákosi Mátyás, Rajk-per, Péter Gábor (Dokumentumok)
Rajk szembesítése (közzéteszi Zinner Tibor)53
Hajdu Tibor: Péter Gábor Rákosiról, a szovjet elvtársakról58
Nyílt tér
Levelek Magyarország hadba lépéséről63
Hannák Péter: Polgári lakáskultúra66
1992. 7. szám
Glóbusz
Glatz Ferenc: Értékmentés, európaiság, a mértékletesség erkölcse2
Kosáry Domokos: A kis nemzetek és Európa3
Göncz Árpád: Elfogulatlanul4
Közös dolgaink
Ádám Magda: Unió, kisállam, kisantant7
Ember és környezet
Andrásfalvy Bertalan: Árterek, folyómenti települések9
Heckenast Gusztáv: Vaskohászat és természetátalakítás12
Figyelő
Pósán László: A német lovagrend Poroszországban15
Kocsis Károly: Az 1990. május 20-i romániai választások18
Luft Ulrich: Egyiptom útja egy közel-keleti békéhez20
Pölöskei Ferenc: Az öreg generális22
Életképek, hétköznapok
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt III. rész24
Történelem az iskolában
Hajdu Tibor: A tanácsköztársaság mai szemmel26
Kalászatok
H. Haraszti Éva: Horthy Miklós Magyarország történelmi szerepéről29
Nyílt tér
G. Kabdebó Györgyi: A Polereczky-hős 31
Erényi Tibor: "Beszélgetés" Rákosi Mátyással33
Jávorszky Béla levele34
1992. 8. szám
Szlovákia
Glatz Ferenc: Szlovákiáról2
Szarka László: Felső-Magyarország, Csehszlovákia, Szlovákia I-II.3
Szarka László - G. Kovács László: Felső-Magyarországról Szlovákiáig, 1918-19897
Popély Gyula: 1938 - A komáromi magyar-szlovák tárgyalások11
Sz. L.: Szlovák nemzeteszme - kommunizmus, szocializmus18
Sipos Péter: Kádár János és az 1968. évi bevonulás22
Kalászatok
Sándor Pál: A zsidóság részvétele az 1848-49. évi szabadságharcban26
Történelem az iskolában
Heckenast Gusztáv: Magyarország a Habsburg Birodalomban28
Nyílt tér
Varga László: ENSZ és a magyar forradalom, 195630
Gabriel P. Katona levele32
Vaska Miklós: Szálasi Ferenc novai látogatása32
Gyarapodó közgyűjtemények
Frisnyák Zsuzsa: A vasminiszter34
1992. 9. szám
Fügedi Erik: A nemesi klán a középkori Magyarországon3
Váczy Péter: Honfoglalók eszközei5
Szűcs Jenő: A lepusztult ország, 12428
Makk Ferenc: A hatalom árnyékában10
Kristó Gyula: Az első Anjou Magyarország trónján13
Figyelő
Szinai Miklós: Magyarország II. világháborús szerepéről16
Stemlerné Balog Ilona: Haditudósító kiállítás18
Sipos Péter: Raoul Wallenberg19
Krónika a 2. magyar hadsereg pusztulásáról (Sára Sándor, Csoóri Sándor, Juhász Gyula írásai)23
Karsai László: A magyarországi cigányüldözések26
Egyház és társadalom
Hafenscher Károly: Rerum Novarum evangélikus "előzményei"28
Közös dolgaink
Demény Lajos: A román történetírás önvizsgálata?
Nyílt tér
Jánosik József levele32
A Görög Köztársaság Nagykövetsége levele32
Életképek, hétköznapok
Vörös Károly: Pesti látványosságok az 1870-es években33
1992. 10. szám
Glatz Ferenc: Ünnepeink 1945-902
Németh György: Görög ünnepek3
Szlávik Gábor: A római ünnepek6
Horváth Zsolt: A magyarországi nagyobb egyházak ünnepei9
Rosdy Pál: Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év10
Domán István: Zsidó ünnepek16
Sipos Péter: Világi ünnepek19
Fodor Sándor: Muszlim ünnepek20
Wojtilla Gyula: Hindu ünnepek23
Jemnitz János: Május elseje26
Burucs Kornélia: Madarak és fák napja28
Újév, 184834
História plusz 1992. 11. szám
Előszó5
Többségek és kisebbségek7
(Nemzet és állam, terület és igazgatás, ember és közösség viszonya a szovjet zóna országaiban)
Évszázados alapelvek megkérdőjelezése? (Bevezetés helyett)8
Etnikai keveredés Közép-Európában (9-20. század)
(Települések, vándorlások, munkaszervezet)11
Középkor, 9-15. század
Kora újkor, 16-17. század
Az újkor, 1848-1920
A legújabb kor, 1920-1990
Következtetés a Magatartáskódexhez
A rendezés lehetőségei Közép-Európában (1867-1992)
(Állam és nemzet)15
A német-osztrák-magyar érdek (1867-1918)
A liberális elv és hiányosságai
A francia-angolszász érdek (1919-1938)
Kisállamiság, "nemzetállamok"
A német érdekszféra (1938-1945)
Az etnikai elv diadala: határkiigazítások
Ütközőzóna
Kollektív felelősség: kitelepítések
Újabb érdekszféra-politika
A "szovjet internacionalizmus"
A szovjet rendszer felbomlása
Következtetés a Magatartáskódexhez
Közösségképzés és területrendezés új erői Európában19
Globális kihívás, a termelés érdeke
Regionalizmus
A közgondolkodásban: individualizálódás
Az állami kötődések lazulása
"Nemzetállam", klasszikus liberalizmus
Nemzetállam és bürokráciája
Antifasiszta hagyományok
A "német veszély"
A kis nemzetek védelme
A lezáratlan történelem
Az integráció új típusai?
A jövő: a kultúrnemzet
Következtetés a Magatartáskódexhez
Milyen államot építsünk ki? (Az új államberendezések és kisebbségpolitikai alapelvek. Javaslat)23
Az etnikai sokszínűség érték
A sokszínűség megőrzése állami feladat is
A kisebbségi konfliktusok feloldásáról
A történelem zsákutcái
Az új közösségképző erőkről és a területi-igazgatási keretekről
Rendszerváltás a közgondolkodásban
Új nemzetszemlélet igénye
Magatartáskódex a kisebbségi kérdésben
Magatartáskódex alapelvei a kisebbségi kérdés kezelésére (Javaslat)25
Államalkotók és állampolgárok
A kisebbséghez tartozásról
A kisebbségek is államalkotók
A kisebbségi (kollektív) jogok jellege
A kisebbségi szervezkedés szabadsága
A perszonális (személyi) autonómia
Területi autonómiák
A községi autonómia
Regionális kisebbségi autonómia
Az államok kölcsönös segítségnyújtásáról
Nemzetközi intézmények, garanciák
Kisebbségek, konfliktusforrások (Adattár)31
Lengyelország32
Csehszlovákia37
Magyarország42
Románia46
Jugoszlávia51
Bulgária57
Albánia60
Függelék61
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
História 1992/1-11. História 1992/1-11. História 1992/1-11. História 1992/1-11. História 1992/1-11.

Az 5-6. szám összevont.

Állapot:
4.360 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba