Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.725

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata - XIV. évfolyam 1-9.,11. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 350 oldal
Sorozatcím: História
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. A 10. szám hiányzik. Az 5-6. szám összevont.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1992. 1. szám
Glatz Ferenc: Városépítők, államalkotók3
Hóvári János: Temesvár, 19893
Engel Pál: Város és vidéke a középkorban 5
Kovács Éva: Temesvár krónikája 5
Hegyi Klára: Törökvilág, rácvilág8
Szakály Ferenc: Temesvár ostromai9
Heckenast Gusztáv: Közvetlenül Bécstől11
Temesi bánság11
Szász Zoltán: "A magyar Manchester"15
Palovics Lajos: Városrendezés az első világháború előestéjén21
A Kádár-rendszer történetéből
Zinner Tibor: Kegyelem, 196022
Figyelő
Andreas Oplatka: A Szovjetunió és szomszédai25
Ember és környezet
Sipos András: Olaj, petróleum, gáz29
Közös dolgaink
Románok és magyarok a történelemről
Glatz Ferenc: Tudomány és államnemzeti képviselet31
Radu Popa: A román történetírásról31
Szász Zoltán: A román-magyar kapcsolatok vitás kérdései32
Egyed Ákos: A népi együttélés néhány kérdése33
Nyílt tér
Békés Csaba: Az 1956-os Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete34
Bach Melitta - Laczkó Mihály. Leskelődők35
1992. 3. szám
Glatz Ferenc: Politika a forradalom nevében2
Szekeres József: Kereskedőcsaládból a forradalomba3
Feitl István: Életrajzi kronológia3
Sipos Péter: Fegyencek vagy politikai foglyok?8
Balogh Sándor: Politikus a koalícióban10
Nagy László: Kiállítás a 60. születésnapon14
T. Varga György: Rákosi Mátyás, Nagy Imre a Kremlben15
V. Muszatov: "Matvej" a Szovjetunióban20
Feitl István: Tizenöt év száműzetésben24
Ember és környezet
Andrásfalvy Bertalan: Német telepesek a 18. században27
Életképek, hétköznapok
Frisnyák Zsuzsa: A női kerékpározás hőskora29
Kalászatok
Romány Pál: Rákosiék és a magyar gyapot31
Horváth Zsolt: Jobb félni, mint megijedni31
Nyílt tér
Májer János levele33
Sasvári László: Ókatolikusok33
Endre Zsigmond levele35
1992. 4. szám
Glatz Ferenc: Jugoszlávia 1991-19922
A volt Jugoszlávia és népei3
Bíró László: Egy állam - sok etnikum4
Kertész István: Kik a makedónok?6
Szakály Ferenc: Magyarország és a "délszláv" térség8
Niederhauser Emil: Illirizmus és nagyszerb tervek11
Sipos Balázs: A terjeszkedő Szerbia13
Szász Zoltán: Horvátok a Monarchiában16
Ferenc Ferdinánd és a délszláv kérdés (Sz. Z.)17
Bíró László: Az egységes délszláv állam megalakítása19
Jugoszlávia keletkezése és bukása19
Borhi László: Jugoszlávia és az amerikai külpolitika23
Sipos Péter: Szovjetunió és Jugoszlávia 1945-195527
Nyílt tér
Somogyi Elemér: Hadifoglyok a Szovjetunióban32
Rainer M. János: A desztalinizáció problémái Magyarországon33
Dr. Del Medico Imre levele33
Dr. Stampa László levele33
1992. 5-6. szám
A világ 500 évvel ezelőtt
Borsányi László: Az "Újvilág"3
Indián kultúránk4
Félúton: Nyugat-Afrika7
Burucs Kornélia: Amerika felfedezésének krónikája8
Kolumbusz útinaplója9
Amerikából jöttek... (K. B.)
Kubinyi András: Európa és Magyarország14
Kalmár János: A spanyol királyságok17
Székely György: Itália20
Niederhauser Emil: A messzeség országa22
Hegyi Klára: Sakk török módra24
Ecsedy Csaba: Fekete-Afrika27
Államok Afrikában28
Wojtilla Gyula: India30
Japán (J. Maszaroni könyvéből)31
Műhely
Glatz Ferenc: Hová tartozunk? Kelet-Európa? Nyugat-Európa?34
Ember és környezete
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt38
Figyelő
Maróti Egon - Maróti György: Öttusa az ókori olimpián40
Alois Riklin: A svájci semlegesség funkciói41
Juhari Zsuzsa: A rejtélyes Hasfelmetsző Jack44
Pach Zsigmond Pál: Polgárosodás vagy nemesedés?46
Globus
Németh György: Az ókori felfedezők49
Életképek
Tóth István György: Írástudatlan tógás diák51
Kalászatok
Rákosi Mátyás, Rajk-per, Péter Gábor (Dokumentumok)
Rajk szembesítése (közzéteszi Zinner Tibor)53
Hajdu Tibor: Péter Gábor Rákosiról, a szovjet elvtársakról58
Nyílt tér
Levelek Magyarország hadba lépéséről63
Hannák Péter: Polgári lakáskultúra66
1992. 7. szám
Glóbusz
Glatz Ferenc: Értékmentés, európaiság, a mértékletesség erkölcse2
Kosáry Domokos: A kis nemzetek és Európa3
Göncz Árpád: Elfogulatlanul4
Közös dolgaink
Ádám Magda: Unió, kisállam, kisantant7
Ember és környezet
Andrásfalvy Bertalan: Árterek, folyómenti települések9
Heckenast Gusztáv: Vaskohászat és természetátalakítás12
Figyelő
Pósán László: A német lovagrend Poroszországban15
Kocsis Károly: Az 1990. május 20-i romániai választások18
Luft Ulrich: Egyiptom útja egy közel-keleti békéhez20
Pölöskei Ferenc: Az öreg generális22
Életképek, hétköznapok
Vörös Károly: Pesti emberek száz évvel ezelőtt III. rész24
Történelem az iskolában
Hajdu Tibor: A tanácsköztársaság mai szemmel26
Kalászatok
H. Haraszti Éva: Horthy Miklós Magyarország történelmi szerepéről29
Nyílt tér
G. Kabdebó Györgyi: A Polereczky-hős 31
Erényi Tibor: "Beszélgetés" Rákosi Mátyással33
Jávorszky Béla levele34
1992. 8. szám
Szlovákia
Glatz Ferenc: Szlovákiáról2
Szarka László: Felső-Magyarország, Csehszlovákia, Szlovákia I-II.3
Szarka László - G. Kovács László: Felső-Magyarországról Szlovákiáig, 1918-19897
Popély Gyula: 1938 - A komáromi magyar-szlovák tárgyalások11
Sz. L.: Szlovák nemzeteszme - kommunizmus, szocializmus18
Sipos Péter: Kádár János és az 1968. évi bevonulás22
Kalászatok
Sándor Pál: A zsidóság részvétele az 1848-49. évi szabadságharcban26
Történelem az iskolában
Heckenast Gusztáv: Magyarország a Habsburg Birodalomban28
Nyílt tér
Varga László: ENSZ és a magyar forradalom, 195630
Gabriel P. Katona levele32
Vaska Miklós: Szálasi Ferenc novai látogatása32
Gyarapodó közgyűjtemények
Frisnyák Zsuzsa: A vasminiszter34
1992. 9. szám
Fügedi Erik: A nemesi klán a középkori Magyarországon3
Váczy Péter: Honfoglalók eszközei5
Szűcs Jenő: A lepusztult ország, 12428
Makk Ferenc: A hatalom árnyékában10
Kristó Gyula: Az első Anjou Magyarország trónján13
Figyelő
Szinai Miklós: Magyarország II. világháborús szerepéről16
Stemlerné Balog Ilona: Haditudósító kiállítás18
Sipos Péter: Raoul Wallenberg19
Krónika a 2. magyar hadsereg pusztulásáról (Sára Sándor, Csoóri Sándor, Juhász Gyula írásai)23
Karsai László: A magyarországi cigányüldözések26
Egyház és társadalom
Hafenscher Károly: Rerum Novarum evangélikus "előzményei"28
Közös dolgaink
Demény Lajos: A román történetírás önvizsgálata?
Nyílt tér
Jánosik József levele32
A Görög Köztársaság Nagykövetsége levele32
Életképek, hétköznapok
Vörös Károly: Pesti látványosságok az 1870-es években33
História plusz 1992. 11. szám
Előszó5
Többségek és kisebbségek7
(Nemzet és állam, terület és igazgatás, ember és közösség viszonya a szovjet zóna országaiban)
Évszázados alapelvek megkérdőjelezése? (Bevezetés helyett)8
Etnikai keveredés Közép-Európában (9-20. század)
(Települések, vándorlások, munkaszervezet)11
Középkor, 9-15. század
Kora újkor, 16-17. század
Az újkor, 1848-1920
A legújabb kor, 1920-1990
Következtetés a Magatartáskódexhez
A rendezés lehetőségei Közép-Európában (1867-1992)
(Állam és nemzet)15
A német-osztrák-magyar érdek (1867-1918)
A liberális elv és hiányosságai
A francia-angolszász érdek (1919-1938)
Kisállamiság, "nemzetállamok"
A német érdekszféra (1938-1945)
Az etnikai elv diadala: határkiigazítások
Ütközőzóna
Kollektív felelősség: kitelepítések
Újabb érdekszféra-politika
A "szovjet internacionalizmus"
A szovjet rendszer felbomlása
Következtetés a Magatartáskódexhez
Közösségképzés és területrendezés új erői Európában19
Globális kihívás, a termelés érdeke
Regionalizmus
A közgondolkodásban: individualizálódás
Az állami kötődések lazulása
"Nemzetállam", klasszikus liberalizmus
Nemzetállam és bürokráciája
Antifasiszta hagyományok
A "német veszély"
A kis nemzetek védelme
A lezáratlan történelem
Az integráció új típusai?
A jövő: a kultúrnemzet
Következtetés a Magatartáskódexhez
Milyen államot építsünk ki? (Az új államberendezések és kisebbségpolitikai alapelvek. Javaslat)23
Az etnikai sokszínűség érték
A sokszínűség megőrzése állami feladat is
A kisebbségi konfliktusok feloldásáról
A történelem zsákutcái
Az új közösségképző erőkről és a területi-igazgatási keretekről
Rendszerváltás a közgondolkodásban
Új nemzetszemlélet igénye
Magatartáskódex a kisebbségi kérdésben
Magatartáskódex alapelvei a kisebbségi kérdés kezelésére (Javaslat)25
Államalkotók és állampolgárok
A kisebbséghez tartozásról
A kisebbségek is államalkotók
A kisebbségi (kollektív) jogok jellege
A kisebbségi szervezkedés szabadsága
A perszonális (személyi) autonómia
Területi autonómiák
A községi autonómia
Regionális kisebbségi autonómia
Az államok kölcsönös segítségnyújtásáról
Nemzetközi intézmények, garanciák
Kisebbségek, konfliktusforrások (Adattár)31
Lengyelország32
Csehszlovákia37
Magyarország42
Románia46
Jugoszlávia51
Bulgária57
Albánia60
Függelék61
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz História 1992. (nem teljes évfolyam)/História plusz

A lapok borítója kissé kopott, sérült.

Állapot:
3.400 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba