Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Hitel 2007. január-december

Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat - XX. évf. 1-12. szám

Tartalom

VERSEK
André András: Vallomás 12/81
Bakos Kiss Károly: Dal; Legyen vers; Cím nélkül;
Töredékes bemutatkozás; Ahogy; Népdal; Csavarok;
Permutáció 4/94
Barna T. Attila: Tüntetés után; Őszi jegyzetlap 12/53
Botár Attila: A szájhoz emelt kéz; Árpád-kori
templomra 6/83
Évjárat 10/43
Csengey Dénes: Utolsó echloga 4/3
Csoóri Sándor: Őszi esték; Ha minden így marad;
A két harmonikás; És a világé leszünk újra;
Mindent tudunk már; Hajrá, tücskök, tücskeim 1/17
Ne vigy engem, tavasz, a kísértésbe;
Nemzedéki dünnyögés 3/3
Deák Mór: 2004. december 5.; Ha ez nem 1/28
Dukai István: Barguzinból; Egy ég alatt; Istennel is 4/57
Ébert Tibor: Talán a porszemeknek;
Arra szerettelek volna kérni; Torlódások 9/48
Falusi Márton: Gérecz Attila öttusázik 10/118
Nem lesz; Nem engedsz fölnőni 6/100
Fazekas István: Újévi köszöntő, 2006; Harag 4/87
Fecske Csaba: A parkban; Minden erőmmel;
Baracktolvaj 9/82
Ficsor Mihály: Hazaszeretet; Turista Erdélyben;
Rácskirályság 3/57
Gál Éva Emese: Játék; Atlasz; Pengeélen 9/68
Gál Sándor: azon a napon; estéli töredék 4/35
Gáspár László: Van ám!; Ne vérdíj legyen!;
Hogy éred úgy meg 4/80
Gyurkovics Tibor: Köpeny; Párbajhős;
Nem - isten 12/3
Iancu Laura: Confessiones, Átmenet előtt;
Kivételes pokol 6/98
J. Szondy György: Válasz magamnak;
Használati utasítás; Friss múzsák; Átszálló 7/71
Károly György: Váci karácsony 12/67
Kemsei István: Immánuel Kant hálósipkája;
Petőfinek: „Szörnyű idő" 4/45
Kerék Imre: Halottak napján, 2005; Angyali üdvözlet;
Kisded váró; Ünnepek előtt 3/26
Kodolányi Gyula: Archaikus töredékek, II. Nap kelte;
Archaikus töredékek, IV. Odüsszeusz búcsúzik 11/55
Lehetne tavasz is 10/102
Kiss Benedek: Az úr helyett; Trianon?; Biberach;
Otthon vagyok 7/3
Szeressétek e nemzetet!; Az északi ember;
Ki megjön vagy elmegy; Katonatemető 12/17
Kiss B. Zsolt: Szent Pálra hallgatni;
Katonai reform 1/92
Kiss Dénes: Fényszövet; Nem verték le!;
Képek parázsló temetőkből 8/56
Verspróba; Magmagunkból; Csillagfutások;
Ne sírj, szaurusz! 1/67
Kürti László: Befejezetlen történetem;
Használati útmutató 7/82
Lackfi János: Inga; Mázsa; Hajdu-tánc 3/34
Lászlóffy Csaba: Ballada az elmenőhöz 8/61
Léka Géza: Gabi; Hibbe; Ötletroham 1/74
Madár János: Por és hamu; Gyász 9/111
Marsall László: Gázvezetékeséi;
Aszfaltozási idillium; A salgótarjáni kályhagyár;
Az elméleti fizika tanszék 4/3
Mogyorósi László: Ingajárat a valóságba 8/78
Nagy Gábor: Levél grafikus barátomnak 4/67
Litániás levél a parnasszusra 9/23
Nagy Gáspár: Októberi stációk - keserű töredékek 10/3
Tanulom már 9/3
Tíz májusi hosszú méla sor egy ártatlanul
hetvenkedőnek 5/3
Oláh András: Üzenet a toronyba;
Magyar kereszt 9/105
Pardi Anna: Kodály triószonáta 3/53
Pék Pál: A megnyíló idő; mellém zuhan 6/69
Pintér Lajos: Az idő rövid története, 2, 3, 4, 5;
Az univerzum dióhéjban 5/76
Tiszavirág 7/17
Pusztai Zoltán: Üzenet odaátra; Reáliák;
Dallam 1/43
Restár Sándor: A pusztulás tartománya;
Vívódó farkasok; A túlélő 4/52
Rózsássy Barbara: Hajnalig; Eladó; Vedlik az ördög 7/52
Serfőző Simon: Amikor nincs más; Azt láttam;
Nem tavaszt 5/69
Székely Szabolcs: Az országaink közti béke;
Miféle; Huszonhat sziget 3/82
Szentjánosi Csaba: Testamentum; Lopakodó;
Távirat 8/69
Szigeti Lajos: Fák 3/43
Szöllősi Zoltán: Egy élet; Triptichon 1/60
Most őt is 11/22
Takarom térdem; Uram 5/39
Tamás Menyhért: L. E. mester 5/6
Zúzalékok, II; Forrás-ölelésben 4/50
Rousseau kezét fogom (Pilis-hegyi zarándoklat) 8/16
Tarbay Ede: Kiáltás egy Petőfi-vers olvastán;
Út Ronsard mester kalauza nyomán 4/61
Tornai József: A parlamenti ember;
Szerelem-húsvét 12/28
Békülj, békülj meg; Carmen lugubre;
Az élet második felén 8/38
Ki tarthatna pünkösd vasárnapi menyegzőt (1956)? 10/43
Vagy eónoknál is többnyi;
Madách, avagy a riói karnevál;
Ágyék és múzsa; Trapéz és korlátlan gyönyör;
Mágia 3/9
Tóth Sándor: Kirótt szabadság;
XXI. századi ritmusok Szent Erzsébethez 6/85
Utassy József: Ritmusán a tengereknek;
Nézlek múlhatatlanul 3/19
Vári Csaba: In memóriám Walt Whitmann 7/31
Vasadi Péter: Játéktér; Szeles vidék 11/66
Vérpatyolat; Madarak; Virrasztás; Ellenmozgás 6/41
Zsillé Gábor: Nagy Gáspárnak 12/44
DRÁMA, SZÉPPRÓZA
BUDA FERENC: Világ, világom
(Egy kéziratos könyv fejezeteiből) 11/23
CZAKÓ GÁBOR: Kar, perec és pite
(Tudósítás Eufémiából) 12/20
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: Varjak nyugat-kelet irányban 3/13
LÉKA GÉZA: Puskás dekázik 7/19
ROTT JÓZSEF: A ragaszkodás mámora 11/68
SELMECI GYÖRGY: Négy írás 4/47
SERFŐZŐ SIMON: A tízforintos 1/23
SZÉNÁSI MIKLÓS: Még bármi megtörténhet 12/55
TAMÁS MENYHÉRT: Tamási 10/44
TÓTH ERZSÉBET: Láncok a csuklón 6/44
ESSZÉ, TANULMÁNY
ABLONCZY LÁSZLÓ: Alvilágosodás kora
(Töredékek a rendszerváltás személyes kisregényéből) 2/66
„Be mertünk avatkozni saját belügyeinkbe"
(Sinkovits Imre napjai, naplója, dokumentumai), I; II 10/12; 11/78
Sinkovits Imre hűsége; Agárdy Gábor csodái 3/21
„Valahogy": Tamási Áron harmadszori újrakezdése
(Az 1957-es év vázlata) 5/91
ÁCS MARGIT: Szabadon választott kényszerpálya 2/111
ÁGH ISTVÁN: „mi lehet szebb dolog"
(Az én Balassim) 6/3
Karsai Zsigmond festészete 3/55
ALBERT GÁBOR: És most jöjjenek a...
(Önéletrajzi esszévallomás) 2/58
ALEXA KÁROLY: „Lélek, s szabad nép"... „tesz"...
„csuda dolgokat" 2/106
ARDAMICA ZORÁN: A szlovákiai magyar irodalom
létének kérdéséről 4/103
BALOTÁ, NICOLAE: Sütő András 3/36
BARANYAI NORBERT: Az elbeszélés mint imádság
(A szenvedés kimondásának és eltörlésének lehetőségei
az Árvácskában) 3/84
BERTHA ZOLTÁN: Czine Mihály irodalomképe -
a kálvinizmus vonzásában 1/108
Emberi szavak
(Tamási Áron - beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei
tükrében) 5/79
B. KOVÁCS ANDRÁS: Az első hórától a visszarománosításig 7/85
BOGÁR LÁSZLÓ: „Mint oldott kéve..."
(A rendszerváltás bukása és ennek nemzetstratégiai
következményei) 2/153
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: Hozd vissza a mi foglyainkat! 2/54
BOGDÁN LÁSZLÓ: Szabad vagy
(Vallomás Makkai Sándorról) 12/83
BÓNIS FERENC: Ötvenegy kommentár Bartók amerikai
élet-képeihez 9/51
BORBÁNDI GYULA: Kettészakadt ország 2/24
CZAKÓ GÁBOR: Belépő 4/38
CZEGŐ ZOLTÁN: Epilógus József Attiláért 4/54
CSATH MAGDOLNA: Mi történt velünk,
avagy miért futott vakvágányra a rendszerváltás vonata? 2/139
CS. NAGY IBOLYA: Asszony, kisdeddel
(Lázár Ervin: Az asszony) 5/16
Hősök isten- és halálközeiben
(Balázs József: A torcellói Krisztus) 9/112
Teremtményből ember
(Gondolatok Sütő András Káin és Ábel című darabjának
Csokonai Színház-beli bemutatója okán) 8/80
CSOÓRI SÁNDOR: Fölébredhet-e az író? 9/4
CSŰRÖS MIKLÓS: Bágyoni Szabó István: Elszabadult
konténerek
(Naplóregény, 1986-89) 11/114
DOBOS LÁSZLÓ: Hogyan tovább Magyarország?
(Mikor lesz végre nemzetpolitika?) 2/28
DOLEZAL, BOHUMIL: Milyen messze van Magyarország?
(Távoli ország a szomszédban) 1/103
DOMOKOS MÁTYÁS: Madártávlatból az újabb magyar
önéletírásról
(Önéletírás és/vagy regényírás) 1/69
DÖBRENTEI KORNÉL: Röntgen-kép egy trójai falóról,
avagy szomorú tűnődéstöredék a görögök ajándékáról 2/117
DUSA ÖDÖN: Találkozásom a magyar színházi kasztrendszerrel 3/29
FASANG ÁRPÁD: Remény - illúziók nélkül 2/46
FECSKE ANDRÁS: Két part között
(Töprengés Simon Zoltán grafikái előtt) 9/107
Mártélyi etűd 4/97
FEKETE GYULA: A rendszerváltás felelőssége
és nyomorúsága 2/34
FILEP TIBOR: A Polgár-dosszié 10/140
FODOR MIKLÓS: Tánc a jégen, avagy lehet-e táncolni
a Ghymes-dalokra? 3/45
GAZDA JÓZSEF: A megtorlás, I, II, III
(„Az elnyomás csapatban károg... mint dögre száll") 3/61; 4/4; 5/42
G. KOMORÓCZY EMŐKE: Nemzedéki sorsmodell
- Kilencek, I, II
(Gondolatok Mezey Katalin és Oláh János
költészetéről) 6/102; 7/99
HANTI KRISZTINA: 1956 Nagy Gáspár költészetében 10/120
HELTAI BÁLINT: Néhány mondat Nagy Gáspár
költészetéről
(A Nagy Imre-versek jobb megértése felé) 10/125
IMRE LÁSZLÓ: Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalás
(Szabó Lőrinc: Vereség után) 10/103
JÁNOSI ZOLTÁN: „Siratlak, délceg fenség"
(Federico García Lorca és a spanyol világ -
Nagy László műfordításaiban) 7/111
JUHÁSZ GYÖRGY: Mit mond Belgrád? 12/61
KÁNTOR LAJOS: Ady-olvasat, Kós Károllyal 4/ 63
KECZÁN MARIANN: Márai Sándor 1956-os kommentárjai
a Szabad Európa Rádióban 10/64
KINDLER JÓZSEF: Számvetés 2/42
KODOLÁNYI GYULA: A hosszú forradalom
(Rendszerváltás. Rendszerváltozás. Rendszerváltoztatás) 2/11
KOVÁCS ISTVÁN: Meg nem támadási szerződés
és fegyverbarátság
(Lengyelország negyedik felosztása) 7/36
KURUCZ GYULA: Nyolc leütött etűd,
avagy egy marslakó hazatér, I; II 9/70; 11/90
LÁZÁR ERVIN: A szűkebb haza 3/5
MAROS MIKLÓS: „Vitézek, mi lehet...?"
(Gondolatok a hetvenéves Buda Ferenc költészetéről) 11/35
MEZEY LÁSZLÓ MIKLÓS: A rossz sors képletei
(Ardamica Ferenc novelláinak világa) 12/102
MÓSER ZOLTÁN: Feljegyzések a szokás súlyáról,
a hagyomány értelméről és a bennünk élő távolságról 1/62
NAGY GÁSPÁR: Lírai lábjegyzet a „rendszerváltás regényéhez" 2/97
NAGY KÁROLY: „Éjjel-nappal, minden hullámhosszon"
(Történelemhamisítás 1956-ról magyarországi
történelemtankönyvekben évtizedeken át) 10/165
N. PÁL JÓZSEF: „Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?"
(A rendszerváltozás értelméről, másfél évtized után) 2/125
Magyar nyom - Isten költeményén
(Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből; Közelebb az életemhez) 12/32
NYILASY BALÁZS: A komikus románc két arca
(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője;
Az aranykisasszony; Beszterce ostroma) 5/104
PAPP ENDRE: Feltámadásra várva
(Döbrentei Kornél közéleti írásairól) 11/46
PAPP ISTVÁN: „...én, aki egész életemben a nép
ügyéért harcoltam"
(Egy középosztálybeli életút a század viharaiban:
Fitos Vilmos [1913-2000]) 8/72
PETRIK BÉLA: Egy harmadik utas modernizáció
perspektívája
(„De mi a népiesség...?") 8/88
POMPOR ZOLTÁN: Az emlékek ereje
(Lázár Ervin: A fehér tigris; A Franka cirkusz) 5/24
POZSGAY IMRE: A rendszerváltozás közelről 2/4
RAAB JÓZSEF: Voks és valóság
(Vitairat) 7/73
RÁCZ ISTVÁN: Vallás, hit, szakralitás Kondor Béla
művészetében 1/76
RUSZOLY JÓZSEF: A magyar köztársaság alapvetése
(A „Magyarország államformájáról" szóló 1946: I. tc.
keletkezéstörténetéről) 8/42
SÜTŐ ANDRÁS: Édes néném, ne hagyj el!
(Pusztakamarási tűnődés anyanyelvünkről) 8/3
Erdély tizenegyedik parancsolata; A gordiuszi csomót
nem elvágni kell; Muszáj visszafordulnom... 11/11
SZABADI SÁNDOR: Veres Péter utolsó intelme 4/82
SZABADOS GYÖRGY: A kettős állampolgárság ügye
a világhálón 1/30
SZAKOLCZAY LAJOS: Bevégeztetett? Föltámadott!
(Szalay Lajos 1956-os grafikáiról) 10/136
Csíkszentmihályi Róbert művészete 5/72
SZÉCSÉNYI ANDRÁS: Apponyi Albert halála és temetése 1/93
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: Enyhítő körülmények;
Épp oly; Az angyalok szeretik nézni 4/101
SZÉKELYHÍDI ÁGOSTON: Nemzeti önrendelkezés,
1956-2006
(A véleményformáló értelmiség szerepe és felelőssége) 10/90
SZÉLES KLÁRA: Egy nem divatos művész
(Kaubek Péterről) 12/68
SZÍJÁRTÓ M. ISTVÁN: Helyzetelemzés és javaslat 9/39
TAMÁS ATTILA: Identitásproblémák az Illyés-költészetben 11/108
TORNAI JÓZSEF: Az idő titkainak hite 2/135
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: A rendszerváltozás valósága 2/149
A tiltott emlékezés és következményei 10/173
TŐKÉS LÁSZLÓ: Párbeszéd a hatalommal?
Párbeszéd magyarok között! 9/29
VASY GÉZA: Bevezetés és 12 pont Nagy Gáspárról
- kissé részletesebben, olykor személyesen 12/45
VERES ANDRÁS: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll" 2/50
VIGH KÁROLY: A felvidéki szellemiség élő hagyományai 11/57
ZELNIK JÓZSEF: Kurulok 8/23
ZSIDÓ FERENC: Az etnikai identitás térbeni kifejeződései 1/45
BESZÉLGETÉS, EMLÉKEZÉS, JEGYZET, LEVÉL,
KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ
A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottjai 2005-ben
(Monok István, Tőkés László, Jakubinyi György,
Duray Miklós, Lezsák Sándor, Pálfy G. István írásai) 1/3
ABLONCZY LÁSZLÓ: Álom-színházban
(Lengyel György köszöntése) 8/65
A bolygó magyar
(Bihari Józsefről) 12/72
Balladás fejedelemasszony
(Jancsó Andrienne emléke);
Császár Angéla idő és lélekjátékai 4/89
Tündöklő Jeromos;
Tamási Áron feltámadásjátékai 7/13
ÁGH ISTVÁN: író képíró
(Pataki Ferenc) 7/67
Nem is képzeltük akkor 5/4
A szivárványos ember
(Ablonczy László beszélgetése Tóth Gábor Sándorral) 6/87
Az észtek Szent Bertalan-éjszakája
(Mart Laar: Ezerkilencszáznegyvenegy június tizennegyedike;
Marié Rüütel: Emlékek Szibériából) 7/55
BORBÁNDI GYULA: Az ötvenhatos magyar forradalom és
a Szabad Európa Rádió 10/59
BUDA FERENC: Bella István, 1940-2006 6/128
CSOKITS JÁNOS: Szobrok használt tárgyakból
(Kodolányi László művészetéről) 8/59
CSOÓRI SÁNDOR: Engedjétek hozzám jönni - önmagamat
(Búcsú Sütő Andrástól) 11/3
Levél a szerzőkhöz 2/3
Születésnapra
(Vizi E. Szilveszter barátomnak) 12/10
DINESCU, MIRCEA: Őszi cseresznye
(Búcsú Sütő Andrástól) 11/6
DOMOKOS MÁTYÁS: A makulátlan költő
(Tóth Árpádról) 5/102
FEKETE GYULA: Fél évszázad rostájából 10/27
FERENCZES ISTVÁN: Ábel negyedik könyve, avagy:
Ábel hazatér 7/6
GÖRÖMBEI ANDRÁS: A magyarság égtartó embere
(Búcsú Sütő Andrástól) 11/8
Ervinnek hét szeretője van 5/8
Tamási Áron emlékezete 7/9
Játszott Vejnemöjnen ujja
(Alföldy Jenő beszélgetése Tornai Józseffel a bartókiságról
mint egyetemességről) 6/71
KÁNTOR LAJOS: Tanár és diák '56-ban a Bolyain 10/37
KORBULY DEZSŐ: Több életet éltem 10/31
KUBIK ANNA: Nemzet-szín tarisznya
(Sík Ferenc emlékezete) 8/62
KULIN BORBÁLA: Illyés Gyula-levelek Gara László
párizsi levelesládájából 1964-ből 4/70
Legenda Ratkó Józsefről
(Albert Zsuzsa, Antall István, Ágh István, Babosi László,
Buda Ferenc, Bugya István, Jánosi Zoltán,
Kocziszky Éva, Nagy András László és Serfőző Simon
kerekasztal-beszélgetése) 9/84
Lelkem lepedőjét a Kárpátokra akasztom...
(Lázár Fruzsina beszélgetése Ferencz István építésszel) 11/102
OLÁH ZOLTÁN: Kimondható-e a végtelen?
(Paksi köszöntő Lázár Ervin 70. születésnapjára) 5/10
Magyarországgal istennek terve van
(Döbrentei Kornéllal Bene Éva beszélget) 11/40
NAGY GÁSPÁR: Az „ökölbe görcsült kézből öntvény lesz:
harang meg szív" 7/50
NÓVÁK BÉLA DÉNES: Mi fájna? 8/64
PATAKI FERENC: Tó utca 7/69
SÁGHY ENDRE: Szovjet katonák és tisztek! 10/7
TAXNER TÓTH ERNŐ: A vágyak - 56-os - villamosa 10/78
Tisztázzunk fogalmakat!
(Kiss Anna beszélgetése Nagy Károllyal) 12/48
VIZI E. SZILVESZTER: Ami a szoborról eszembe jut
(A Műegyetem előtt álló szobor avatása) 12/6
VÖRÖS ANDRÁS: 1956. október 23.
(Egy akkor végzős villamosmérnök-hallgató visszaemlékezése) 10/8
KÖNYVISMERTETÉS, KRITIKA
(A bírálatok szerzői szerint)
ALFÖLDY JENŐ: Tornai József univerzitása
(Tornai József: Villámsújtotta kor) 3/108
BAKONYI ISTVÁN: Vissza a vershez
(Takács Imre: Jótékony kaszabolás) 8/103
BARANYAI NORBERT: Egy kistelepülés emlékezetének
tanulságai
(Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason) 11/125
BERTHA ZOLTÁN: A nagykorúsodás elméleti útjai
(Végh Balázs Béla: Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban) 12/121
BITSKEY ISTVÁN: Közbeszéd, tudománytörténet, értékőrzés
(Benkő Samu: Monológ alkonyatban) 4/114
DIÓSZEGI KATA: „Az ébredés előtti pillanat"
(Mogyorósi László: Ugyanaz a szépség) 8/124
Életfehér és szeretetzöld
(Kerékgyártó György: Hegyi szakaszok szobakerékpáron) 3/119
ELEK TIBOR: A széteséssel szembenézés méltósága
(Fűzi László: Maszkok, terek...) 4/116
ERŐS KINGA: Ahol három napon belül temetnek
(Grecsó Krisztián: Isten hozott) 6/126
A létra fokai
(Léka Géza: Hegyvidéki beszéd) 1/118
FODOR MIKLÓS: Csapongó idő
(Karátson Gábor: Ötvenhatos regény) 10/186
GÖRÖMBEI ANDRÁS: Három költő a forradalomról
(Buda Ferenc: Túl a falon - az én ötvenhatom;
Ágh István Októberi fogadalom;
1956 fénylő arcai. Nagy Gáspár versei - Kiss István rajzai) 10/177
In memóriám József Attila
(Eszmélet - In memóriám József Attila) 1/118
IMRE LÁSZLÓ: A Jókai-olvasás új állomása
(Nyilasy Balázs: A románc és Jókai Mór) 12/116
Szörnyű idők - daliás idők
(Domokos Mátyás: Nem-múló múlt) 7/121
KABDEBÓ TAMÁS: Táltosok unokája
(Máté Imre: Yotengrit, 1-2) 3/122
KISS HERMINA: A csónakos férfi szobra
(Szentmártoni János: Eleven csónak) 6/120
A másik apa
(Szentmártoni János kötetéről) 6/122
Vidám busók
(Szepesi Attila kötetéről) 5/123
KRAHULCSÁN ZSOLT: A forradalom
és szabadságharc fényképei
(Müller Rolf-Sümegi György: Fényképek, 1956) 10/189
LÁSZLÓFFY ALADÁR: Isteni dioptriák, 1895-2005
(Móser Zoltán: Ezt az utat bejártam) 1/116
MÁRIÁS JÓZSEF: „Amit a mű üzen, s amit
a szöveg felkínál"
(Az újraolvasott Móricz [előadások és tanulmányok]) 11/121
MÁRKUS BÉLA: A „szegények szabad kapitánya"
és csapatai könyve
(Jánosi Zoltán: „Kő alatti fény". Ratkó József
és „két" nemzedéke) 8/110
Hazamenni, segíteni
(Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése
a farkaslaki családdal) 12/111
NAGY GÁBOR: Organikusság és logika egy tudósi életműben
(Jánosi Zoltán: „Kő alatti fény". Ratkó József
és „két" nemzedéke) 8/114
NÓVÁK VALENTIN: Kiskapitalista kalauz -
avagy cseberből vederbe
(Paládi Zsolt: Kiskapitalista kalauz és Szótár) 7/124
Törvény a közöny
(Székely Szabolcs: Kilenc másodperc reggelente) 3/116
PAPP ENDRE: Angyalnyelv és anyanyelv,
avagy „én a dikcióm vagyok"
(Penckófer János: Boldogasszony tenyere) 3/112
PELLE JÁNOS: A század botránya
(Joel Kotek - Pierre Rigoulot: A táborok évszázada) 12/126
PÜSKI LEVENTE: Történészekről és politikusokról
(Pritz Pál: Az a „rövid" huszadik század) 7/126
SALAMON KONRÁD: Luka László rendhagyó
visszaemlékezéséről
(Rendhagyó életút [Luka Lászlóval beszélget Sneé Péter]) 4/120
SÁRKÖZY PÉTER: Álomeposz a „megszabadított Erdélyről"
(Tomaso Kemeny: Erdély Aranypora
[La Transilvania Liberata]) 4/123
SZAKOLCZAY LAJOS: Értékkoncentráció
(Novotny Tihamér: Szétguruló üveggolyókban) 3/125
Sorsszerűség, álom, etika
(Jékely Zoltán: Kalotaszegi elégia) 8/119
SZALONTAI JUDIT: A Hajdúság költője
(Hiány és hűség. Kertész László emlékezete) 11/127
SZÁSZ LÁSZLÓ: „A helyi és az egyetemes érdek együttlátása"
(Páskándi Géza: Mesterek kortárs szemmel) 5/119
SZEKÉR ENDRL:„Szétporló csillagok" alatt
(Buda Ferenc: Árapály) 6/117
SZÍJÁRTÓ ISTVÁN: A mi emberünk
(Vlagyimir Vojnovics: Iván Csonkin közlegény élete
és különleges kalandjai) 4/126
TAMÁS ATTILA: A többoldalúság jegyében
(N. Horváth Béla: József Attila: Egyéniség és valóság) 9/125
TORNAI JÓZSEF: Gondviselő szárnyak
(Dobozi Eszter: Másolhatatlan) 9/121
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: „Mátyás király útján"
(Beksics Gusztáv) 9/126
TÖRŐ NORBERT: Az „egyéni létezés" tapasztalata
(Rott József: Megszállók és megszállottak) 5/126
VÉGHELYI BALÁZS:„AZ ISTEN IS ÉNEK"
(Fazekas István: Vigasztaló) 9/123
Z. LAJTOS NÓRA: Milyen magasra jut el egy
gyaluforgács?
(Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete) 1/124
KONYVISMERTETES, KRITIKA
(A könyvek szerzője, illetve címe szerint)
ÁGH ISTVÁN: Októberi fogadalom
(Görömbei András) 10/177
Az újraolvasott Móricz (előadások és tanulmányok)
(Máriás József) 11/121
Beksics Gusztáv
(Tőkéczki László) 9/126
BENKŐ SAMU: Monológ alkonyatban
(Bitskey István) 4/114
BUDA FERENC: Árapály
(Szekér Endre) 6/117
Túl a falon - az én ötvenhatom
(Görömbei András) 10/177
DOBOZI ESZTER: Másolhatatlan
(Tornai József) 9/121
DOMOKOS MÁTYÁS: Nem-múló múlt
(Imre László) 7/121
Eszmélet - In memóriám József Attila
(Görömbei András) 1/118
FAZEKAS ISTVÁN: Vigasztaló
(Véghelyi Balázs) 9/123
FŰZI LÁSZLÓ: Maszkok, terek...
(Elek Tibor) 4/116
GRECSÓ KRISZTIÁN: Isten hozott
(Erős Kinga) 6/126
Hiány és hűség. Kertész László emlékezete
(Szalontai Judit) 11/127
JÁNOSI ZOLTÁN. „Kő alatti fény". Ratkó József
és „két" nemzedéke
(Márkus Béla; Nagy Gábor) 8/110; 8/114
JÉKELY ZOLTÁN: Kalotaszegi elégia
(Szakolczay Lajos) 8/119
KARÁTSON GÁBOR: Ötvenhatos regény
(Fodor Miklós) 10/186
Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése
a farkaslaki családdal
(Márkus Béla) 12/111
KEMENY, TOMASO: Erdély Aranypora
(La Transilvania Liberata)
(Sárközy Péter) 4/123
Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete
(Z. Lajtos Nóra) 1/124
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY: Hegyi szakaszok
szobakerékpáron
(Diószegi Kata) 3/119
KOTEK, JOEL - RIGOULOT, PIERRE: A táborok
évszázada
(Pelle János) 12/126
LÉKA GÉZA: Hegyvidéki beszéd
(Erős Kinga) 1/118
MÁTÉ IMRE: Yotengrit,1-2
(Kabdebó Tamás) 3/122
MOGYORÓSI LÁSZLÓ: Ugyanaz a szépség
(Diószegi Kata) 8/124
Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason
(Baranyai Norbert) 11/125
MÓSER ZOLTÁN: Ezt az utat bejártam
(Lászlóffy Aladár) 1/116
MÜLLER ROLF - SÜMEGI GYÖRGY: Fényképek, 1956
(Krahulcsán Zsolt) 10/189
NAGY GÁSPÁR - KISS ISTVÁN: 1956 fénylő arcai
(Görömbei András) 10/177
N. HORVÁTH BÉLA: József Attila: Egyéniség
és valóság
(Tamás Attila) 9/125
NOVOTNY TIHAMÉR: Szétguruló üveggolyókban
(Szakolczay Lajos) 3/125
NYILASY BALÁZS: A románc és Jókai Mór
(Imre László) 12/116
PÁSKÁNDI GÉZA: Mesterek kortárs szemmel
(Szász László) 5/119
PENCKÓFER JÁNOS: Boldogasszony tenyere
(Papp Endre) 3/112
PRITZ PÁL: Az a „rövid" huszadik század
(Püski Levente) 7/126
Rendhagyó életút [Luka Lászlóval beszélget Sneé Péter])
(Salamon Konrád) 4/120
ROTT JÓZSEF: Megszállók és megszállottak
(Törő Norbert) 5/126
SZÉKELY SZABOLCS: Kilenc másodperc reggelente
(Nóvák Valentin) 3/116
SZENTMÁRTONI JÁNOS: A másik apa
(Kiss Hermina) 6/120
Eleven csónak
(Kiss Hermina) 6/120
SZEPESI ATTILA: Vidám busók
(Kiss Hermina) 5/123
TAKÁCS IMRE: Jótékony kaszabolás
(Bakonyi István)8/103
TORNAI JÓZSEF: Villámsújtotta kor
(Alföldy Jenő) 3/108
VÉGH BALÁZS BÉLA: Kanonizáció a kisebbségi
irodalmakban
(Bertha Zoltán) 12/121
VOJNOVICS, VLAGYIMIR: Iván Csonkin közlegény élete
és különleges kalandjai
(Szíjártó István) 4/126

ILLUSZTRÁCIÓK
ALMÁSY ALADÁR 2. szám
A. TÓTH SÁNDOR 6. szám
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT 5. szám
FERENCZ ISTVÁN 11. szám
KARSAI ZSIGMOND 3. szám
KAUBEK PÉTER 12.szám
KODOLÁNYI LÁSZLÓ 8 .szám
KONDOR BÉLA 1. szám
PATAKI FERENC 7. szám
SIMON ZOLTÁN 9.szám
SZALAY FERENC 4. szám
SZALAY LAJOS 10. szám
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hitel 2007. január-december Hitel 2007. január-december Hitel 2007. január-december Hitel 2007. január-december Hitel 2007. január-december

Könyvtári könyvek voltak. A 12. szám hátsó borítója kissé sérült.

Állapot: Közepes
4.280 Ft
1.710 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!