Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője

Az 1926/1927. iskolai évről/Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola értesítője 1926-1927

Előszó

Részlet a könyvből:

Halottaink.
MIHÁLY JÓZSEF dr.
1853-1927.
Mély gyász borult május 15-én intézetünkre, szellemi tervezőjének halálával. A jövő generáció érdekében méltó megemlékezni az... Tovább

Tartalom

I. RÉSZ.
Halottaink.
1 Mihály József dr. Irta: Híves A. Gergely 3
2 Markscheid Nándor. Irta: Farkas László dr 7
3. Haug Gyula. Irta: Cservenka Károly 11
3a. Diákhalottaink 14
II. RÉSZ.
Gyakorlati férfiak előadásai a Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi
Szaktanfolyamán.
4. Ipartörvényeinkről. Purébl Győző dr., egyetemi m. tanár, székesfővárosi
tanácsnok, a tanulmányi tanács társelnökének előadása 1927. máj. 4. 15
5. Mit kell a jó revizornak tudnia? Katona Lajos dr., a Pénzintézeti
Központ igazgatójának előadása 1927. május 5-én 34
6. Fiume. Szendrei Mihály, fiumei nagykereskedő, a Fiumei M. Kir.
Kiviteli Akadémia volt tanárának előadása 1927. május 7-én ... 39
7. Egy exportüzlet lebonyolítása. Szénásy Béla, a hasonnevű papírgyári
cég tulajdonosának előadása 1927. május 19-én 45
III. RÉSZ.
8. Művészi nevelés a felső kereskedelmi iskolákban. Irta: Simon Ferenc 49
9. A mozgószínház kulturális jelentősége. Irta és az 1927. április 29-én
tartott szülői értekezleten előadta Szerb Antal dr. 52
10. Rádió. Irta: Molnár Béla 54
11. Molnár Imre dr. hangversenye. Irta: Margittai Sándor dr 56
IV. RÉSZ.
Tanulmányútjaink.
12. A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyamának
tanulmányútjai: Páris-London-Rotterdamba 1926. július 25-től aug.
15-ig. Németh Sándor dr. és Schwalm Amadé vezetőtanárok tanulmányúti beszámolója 59
13. Csepel, a budapesti kereskedelmi és ipari kikötő megtekintése
1927. május 25-én. Varga Vilmos, kir. műszaki tanácsos, vezetőtanár
beszámolója 88
14. A Felső Kereskedelmi Iskola növendékeinek tanulmányútja Törökországba (Budapest-Belgrád-Szófia-Filippopol-Konstantinápoly és
vissza) 1927. április 8-tól április 21-ig. Farkas László dr. tanulmányúti
beszámolója. Vezetőtanárok: Hajdú Miklós és Farkas László dr. . . 90
V. RÉSZ.
Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Fiúiskola.
Felső Kereskedelmi Iskolánk 1926-27. évi története:
15. Törekvéseink 105
16. Beírás. A tanulók létszáma . . . .105
17. Az iskolaév megnyitása 106
18. Tanulóink 106
19. A tanári testület iskolai működése 106
20. Változások a tanári testületben 106
21. A tanárok társadalmi és irodalmi működése 106
22. Az iskolaorvosi intézmény működése az 1926-27. iskolaévben. Irta:
Schneemayer Márton dr., iskolaorvos . 108
23. Szülői értekezletek. Előadók : Rózsa Dezső dr.: A modern nyelvekről.
Turkovich Ferenc dr.: Az iskolai tanulmányutak fontosságáról.
Szerb Antal dr.: A mozgószínház kulturális jelentőségéről. (Lásd az
értesítő 52. oldalán 109
24. Gépírás 109
25. Látogatóink 110
26. Turáni tanfolyam intézetünkben 110
27. Kirándulások 111
28. Iskolai ünnepélyeink:
1. Október 6. Krisch Jenő igazgató megnyitóbeszéde 111
2. „ 6. Szerb Antal dr. tanár emlékbeszéde 112
3. December 8. Molnár Imre dr. jótékonycélú hangversenye . . 56
4. „ 11. Mohács emlékére 116
5. „ 19. Ferenc József halálának 10 éves évfordulója. . .116
6. Március 15. Krisch Jenő igazgató megnyitóbeszéde Vasváry Pál
emlékére 116
7. Június 9. Trianoni gyászünnepély. Szilassy Tibor dr. beszéde 118
8. „ 28. Záróünnepély 121
29. Az iskolaév ünnepélyes bezárása. Jutalmak kiosztása 121
30. Adományok. Segélyezés 122
31. Nagy diáktalálkozó. A Végzett Tanulók Szövetségének felújítása. Gergely
Ferenc alelnök beszámolója 122
1. Krisch Jenő igazgató megnyitóbeszéde 123
2. Ivanich Frigyes önképzőköri elnök üdvözlőbeszéde az intézet
jelenlegi ifjúsága nevében 126
3. Raith Tivadar tanár és író, volt növendékünk ünnepi beszéde a
nagy diáktalálkozó alkalmából 127
4. Híves Gergely, az intézet jelenlegi tanárának beszéde a szövetség
munkaprogrammjáról 128.
5. A Végzett Tanulók Szövetségének újjáalakuló közgyűlése . . .131
6. Az új tisztikar 132
7. Gergely Ferenc alelnök székfoglaló beszéde 133
32. Öt-, tíz-, tizenötéves diáktalálkozók 137
33. Hősi halottaink emléktáblájának ügye ... 137
34. Jelentés a „Gróf Széchenyi István önképzőkör" működéséről. Jelentés
a „Gróf Széchenyi István Önképzőkör" ezévi pályázatairól és szavalóversenyéről. A szavalóverseny eredménye 138
35. Jelentés az Ifjúsági Segítő-Egyesület működéséről 140
36. Jelentés a Sportkör működéséről 140
37. Jelentés a Nagy Sándor Gyorsírókör 1926-27. évi működéséről . . 142
38. Felszerelés 144
39. Ifjúsági könyvtár 144
40. Rádió-telefon 145
41. Intézetünknek járó napilapok és folyóiratok 145
42. Vendégintézményeink iskolaépületünkben 146
43. Hatóságaink. . 146
44. A tanári kar tagjai 146
45. A tanulók névsora 149
46. Jelentés az érettségi vizsgálatokról 154
47. Fontosabb statisztikai adatok az 1926-27. évben 155
48. Tájékoztató a jövő iskolai évre 157
49. A magánvizsgálati szabályzat főbb intézkedései 157
50. Az 1927-28. iskolai évben használandó tankönyvek jegyzeke . . . 158
Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyama.
Mozzanatok a szaktanfolyam 1926-27. iskolaévének történetéből:
1. Szaktanfolyamunk törekvései 161
2 Változások a tanári testületben 161
3 A hallgatók szorgalma és előmenetele 161
4. A szaktanfolyam elhelyezése és felszerelése 162
5. Látogatóink 163
6. Külföldi vendégeink 163
7. Tanulmányútunk Olaszországba az 1928. év folyamán 163
8. Tanulmányi kirándulások az 1926-27. iskolaévben 163
9. Gyakorlati férfiak előadásai 164
II. Tájékoztató az 1927 -1928. iskolaévre 165
Kivonat a szaktanfolyam szervezeti szabályzatából:
1. Cél 165
2. Vezetés és felügyelet 165
3. A hallgatók felvétele 165
4. Beirás 166
5. Leckepénz 166
6. A hallgatók kötelességei 167
7. Vizsgálatok 168
8. Bizonyítvány 168
9. Javító-, pótló- és ismétlővizsgálatok 168
10. Felmentés egyes tárgyak alól 169
11. Fegyelmi szabályok 169
12. A szaktanfolyam házirendje 170
13. A szaktanfolyam tanításterve 170
Általános tanításterv: a) Kötelező tárgyak 170
b) Nem kötelező tárgyak 170
Részletes tanításterv: a) Kötelező tárgyak 171
b) Nem kötelező tárgyak 173
III. Hatóságaink 174
IV. A tanulmányi tanács 174
V. A tanári testület 175
VI A tanárok társadalmi és irodalmi működése 176
VII. A hallgatók névsora 177
VIII. A záróvizsgálat 179
IX. Ösztöndíjaink az 1926-1927. iskolaévben 180
X. A hallgatók segélyző egyesülete 180
XI. Végzett hallgatóink szövetsége 181
XII. Statisztikai adatok az 1926-27. iskolaévben 182
XIII. A földrajzi szertár 183
VII. RÉSZ.
Kereskedelmi Oktatasi Szakkönyvtár.
A) Jelentés könyvbeszerzésekről és adományokról 184
B) A Keresk. Oktatási Szakkönyvtár állományának 1926/27. évi gyarapodása 187
I. Pedagógia. Didaktika. Filozofia 187
II. Szépirodalom. Irodalomtörténet 188
III. Nyelvtudomány 188
IV. Történelem. Földrajz 189
V. Természettudomány 192
VI. Mennyiségi adomány 193
VII. Kézikönyvek. Lexikonok. Szótárak 195
VIII. Szociológia. Közgazdaságtan 195
IX. Könyvvitel. Kereskedelmi levelezés. Irodai munkálatok 199
X. Kereskedelmi jog. Kereskedelmi ismeretek 202
XI. Folyóiratok 204
XII. Különfélék . . 204
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője Budapest Székesfővárosi VIII. Ker. Községi Gróf Széchenyi István Felső Kereskedelmi Fiúiskola (VIII., Vas-utca 9-11.) XIX-ik és Budapest Székesfőváros egyéves kereskedelmi szaktanfolyama középiskolát végzettek számára VI-ik értesítője

A könyv gerince vászonnal pótolt. Pár lap nedvességtől kissé foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
9.480 ,-Ft
47 pont kapható
Kosárba