864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1979. január-augusztus

A Kulturális Minisztérium Levéltári Osztályának kiadványa - XXIX. évfolyam 1-2. szám

Tartalom

Lekli Béla: A lenini levéltári dekrétum5
Erdős Ferenc: A sárbogárdi járás főszolgabírájának tevékenysége az őszirózsás forradalom idején11
Sárközi Zoltán: Gazdasági szakemberek a polgári demokratikus forradalom oldalán21
Farkas Gábor: A székesfehérvári Munkás- és Katonatanács által kiküldött Hatos Direktórium megalakulása és működése25
Ambrus Béla: A Magyarországi Tanácsköztársaság pénzverése35
Bariska István: A Tanácsköztársaság iratai és helyi szervezetei Kőszegen65
Leblancné Kelemen Mária: Adatok a pásztói munkástanács működéséhez81
Szili Ferenc: A Mezőgazdasági Ipari Részvénytársaság Somogy megyei vállalatainak szocializálása 1919-ben89
Hőgye István: Zempléni pedagógusok a Tanácsköztársaság szolgálatában99
Andrássy Antal: A Tanácsköztársaság funkcionáriusai ellen folytatott megtorlás. Büntetőperek Somogyban 1919-1920109
Kovács Kálmán: A Magyarországi Tanácsköztársasági visszhangja kilenc európai tőkésország sajtójában119
Müller Veronika: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom, valamint a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából készült reprodukciógyűjtemény iratjegyzéke149
Erdmann Gyula: Az iratkezelés jelenlegi helyzete az országos hatáskörű szerveknél163
Gál Judit: A sajtópolitika irányítása a Teleki-kormány idején 1939-1941181
Heiszler Vilmos: A fényképek közgyűjteményi kezelésének kérdései201
Kállay István: Úriszéki iratok az Országos Levéltárban215
T. Mérey Klára: Az ipar története a kapitalizmus idején egy Duna menti kistájban (Paks-Mohács között)225
Sasvári Matild: A mezőgazdasági szakoktatás történetére vonatkozó források a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium irataiban259
Soós László: A Nemzeti Munkavédelmi Szervezet létrehozása és tevékenységének első évei 1921-1926277
Vadász Géza: Fejér megye törvényszékének iratai 1790-1848293
Levéltártörténet
Bogdán István: Az Országos Levéltár Könyvtárának száz esztendeje 1875-1974301
Tóth Róbert: Adalékok a régi Országos Levéltár történetéhez319
Adattár
Erdődy Ferenc: Rákóczi Erzsébet két levele337
Figyelő
Fábiánné Kiss Erzsébet: A levéltárosképzés problémái néhány európai országban343
Komjáthy Miklós: Finnországban349
Irodalom
Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke (Ism.: Bariska István)371
A magyar népi demokrácia története 1944-1962 (Ism.: Föglein Gizella)373
Molnár Pál: Száz éves a Salgótarjáni Kohász Művelődési Központ (Ism.: Föglein Gizella)377
Sándorfalva története és népélete (Ism.: Jároli József)378
Révész T. Mihály: A sajtópolitika egyes kérdései Magyarországon a kiegyezés után (Ism.: Kállay István)382
A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve IV. (Ism.: Leblancné Kelemen Mária)384
A termelőszövetkezeti mozgalom kutatásának módszertani kérdései (Ism.: Schneider Miklós)387
Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve I. (Ism.: Schneider Miklós)389
"A művelődésügy földreformja..." (Ism.: Szili Ferenc)392
Fejér megyei történeti évkönyv 11 (Ism.: Várnai Tamás)393
Krónika
Bernáth Zoltán - Pecze Ferenc: A munkajogi intézmények helye az oktató- és kutatómunkában397
Idegen nyelvű tartalmi kivonatok401
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem