864.028

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1981. május-december

A Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztályának kiadványa - XXXI. évfolyam 2-3. szám

Tartalom

Bánkiné Molnár Erzsébet: Bírák és választásuk a Kiskunságban a redemptiotól a szabadságharcig295
Dóka Klára: A vízrajzi szolgálat szervezete (1886-1952)303
Farkas Gábor: A közigazgatási bizottság létrejötte és első ügyrendje313
Gecsényi Lajos: A "Tájékoztató a Magyar Szocialista Munkáspárt archívumai számára" című kiadvány tíz esztendeje (1971-1980)327
Hőgye István: Kazinczy Ferenc ismeretlen levelei, feljegyzései Zemplén vármegye levéltárában331
Kormos László: Horváth Árpád színházi rendező levelei a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban (1917-1918)345
Németh Gábor: Szikszó mezőváros írásbelisége a 17-18. században355
Réfi Oszkó Magdolna: Dégen Imre irathagyatéka az Országos Vízügyi Levéltárban365
Barta László: Raktári tájékoztató táblák a szentesi levéltárban371
Takács Edit: A Csongrád megyei számvevőség iratainak rendezése375
Egyesületi fondok ismertetése
Fehér Mária: A Kecskeméti Katona József Kör (Társaság) iratai (1891-1949)385
Spekner Enikő: A szabadkőműves szervezetek - Comenius páholy391
Fraknói Mária: A Mecsek Egyesület iratai a Baranya megyei Levéltárban397
Cseh Géza: A Szolnoki Művészeti Egyesület iratai (1908-1950)403
Erdődi Gyula: A Janus Pannonius Társaság iratai a Baranya megyei Levéltárban409
Havassy Péter: Adatok a Heves vármegyei egyesületek történetéhez a kiegyezéstől a II. világháború végéig413
Horváth M. Ferenc: A Szentendrei Festők Társasága 1928-1951417
Labádi Lajos: A Csongrád vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulása, működése, iratainak kezelési rendszere (1897-1926)425
Vita
Bogdán István: A levéltári adatszolgáltatás alapvető problémái - és a teendők431
Levéltártörténet
Tóth Róbert: Móricz Zsigmond nekrológja Komáromy Andrásról439
Adattár
H. Boros Vilma: Széchenyi István "Önismeret" c. művének kiadatlan része443
Pandula Attila: Tűzoltó emlékérem Ferenc József korában (1911)461
Schneider Miklós: Latin minimum szójegyzék467
Figyelő
Borsa Iván: Mikrofilmezési alap nemzetközi levéltári jogviták csökkentése érdekében?479
Kanyar József: Tanulmányúton Indiában (1980)507
Varga János: Beszámoló Finnországi utamról (1981)517
Krónika
Gazdag István: Hajdúböszörményben ismét működik a levéltár527
Jároli József: Megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekciója529
Halász Imre: A XIII. Könyvtáros vándorgyűlés levéltári szekciójának kaposvári értekezlete533
Halász Imre: Kazinczy Ferenc emlékkiállítás a sátoraljaújhelyi levéltárban537
Irodalom
Munkásművelődés hajdan és ma (Ism.: Alföldi Vilma)539
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 11. (Ism.: Borosy András)541
Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (Ism.: Degré Alajos)543
Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás I-II. (Ism.: Erdmann Gyula)546
Az üzemtörténetírás kérdései (Ism.: Halmos Károly)549
"Ha majd a szellem napvilága..." Az iskolán kívüli népművelés Hajdú-Bihar megyében 1867-1919. (Ism.: Horváth Lajos)550
Kirschner Béla: A KMP stratégiai irányvonalának alakulása (1919-1921) (Ism.: Izsák Lajos)553
Borsodi Levéltári Évkönyv III. (Ism.: Jároli József)556
Budapest Főváros Levéltára Közleményei 1978. Budapest 1979. 362. p. (Ism.: Kállay István)558
Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit (Ism.: Kállay István)560
Baranyai helytörténetírás 1980. (Ism.: Szederkényi János)562
A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve VI. (Ism.: Vass Előd)564
Dokumentumok Hajdú-Bihar megye tanácsának történetéből 1950-1954. (Ism.: Vass Előd)568
Idegen nyelvű tartalomjegyzékek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem