864.250

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez I-II.

Iratok a Borsod-Abaúj Zemplén megyei leváltárból

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Auschwitz Alapítvány-Holocaust Dokumentációs Központ
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 153 oldal
Sorozatcím: Holocaust Magyarországon
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

Sajátos körülmények között kerül sor Magyarország 19 megyéjének levéltáraiból származó, ezúttal először publikált dokumentumokból összeállított sorozat kiadására.
Országszerte gyászünnepségeken... Tovább

Tartalom

I. füzet
Előszó 6
A Borsod-Abaúj megyei zsidóság történetéből 12
Dokumentumok 19
A Társadalmi Egyesületek Szövetségének levele a zsidók hajtincs-hordásának eltiltásával kapcsolatban 19
Miskolc tiszti főorvosának levele a zsidók hajviseletéről 20
Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának rendkívüli közgyűlési állásfoglalása ebben a témában 21
Távirat Borsod megye alispánjához a képviselőválasztói jog korlátozásával kapcsolatban 23
Borsod vármegye alispánjának válasza /statisztikai jelentés/ 24
Miskolc polgármestere az 1939. IV. tc. földbirtokpolitikai rendelkezéseinek
végrehajtásáról 25
A Földművelési Miniszter Miskolc polgármesterének a zsidó földbirtokok átengedéséről 29
Az edelényi járás főszolgabírójának jelentése az iparjogosítvánnyal rendelkezdők faji megosztásáról 32
Borsod vármegye alispánja a zsidó iparűzők arányszámának megállapításáról 34
A Kiskereskedők és Kisiparosok Egyesületének kérése a zsidó bazárárusok ügyében 35
Miskolc polgármestere az öt holdnál kisebb zsidó ingatlanok kötelező átengedéséről 36
Borsod vármegye alispánja kiosztja az öt holdon aluli "zsidó ingatlanokat" 37
Pataky Rudolf bornagykereskedő levele zsidó felszerelés kiutalása tárgyában 39
A mezőcsáti főszolgabíró zsidó felszerelés kiutalásáról 40
Miskolc polgármesterének utasítása felkezeti anyakönyv bevezetéséről 41
A Magy. Kir. 7. honvédhadtest kormánybiztosa tiltakozik, hogy zsidó tulajdonban lévő gépjárműveken hordják ki az újságokat 44
Borsod vármegye alispánja a zsidó egyesületeket feloszlatja 45
A zsidók összeírása és létszámának bejelentése járásonként 47
Az alispán jelentése a Közellátási Hivatalnak a zsidók létszámáról a megyében 52
A miskolci zsidó tanács elnöke kéri a polgármestert vonják be a tízezer zsidó lakost érintő intézkedések emberségek megoldásába 52
Jelentések Miskolc polgármesterének a zsidó szerzők írásműveiről 53
Rákos Arnold zeneiskolai igazgató a zsidó könyvek beszolgáltatásáról 54
Bank Sándor iskolaigazgató a zsidó könyvekről 55
Az edelényi járás főszolgabírójától a járás zsidófajú egyénei rézére gettó felállításáról 56
Miskolc polgármestere a MÁV telepet jelöli ki gettónak 65
A nemesbikki körjegyzőség bejelenti, hogy az orvosok és a gyógyszerészek eltávolítása miatt a község orvos nélkül marad 66
Borsod megyei kimutatás a zsidó tulajdonban lévő ipari üzemekről és szabadipart űző zsidókról 67
Az edelényi járás főszolgabírája a zsidó kézben lévő gyárakról és szabad iparokról 69
A Miskolci Ipartestület a város ellátása érdekében kéri a Kereskedelmi és Iparkamarától néhány üzlet meghagyását 70
A putnoki járási jegyző a kerületi Kereskedelmi és Iparkamarától a zsidó üzletekhez vállalati vezetők kinevezését kéri 71
Miskolc főszolgabírája zsidó tulajdonban volt üzemhez vállalati vezetőt rendel ki /Hejőcsaba - cement és mészművek/ 72
Miskolc polgármestere "zsidó vállalathoz" a zsidó üzlettulajdonos költségére vállalati vezetőt rendel ki 73
A zsidóvagyonhoz kinevezett gondnokok közül többen lemondtak kinevezésükről 75
Miskolc város árvaszéke "távollévő zsidók" vagyontárgyaihoz gondnokot nevez ki 75
A M.kir. VII. honvédhadtest bútorokat és felszerelési tárgyakat ingyen oszt ki 76
Borsod vármegye alispánjától a zsidók vagyonának leltározásáról 77
A miskolci járásbíróság holttányilvánítási ügyben döntés módosítása 79
Csendőrök felelősségre vonása a Népbíróság előtt 81
A Miskolci Népbíróság felmentő ítélete 82
Rendőr, aki a gettóból ingóságokat tulajdonított el 84
Irodalom 89

II. füzet
A Zemplén megyei zsidóság történetéből 6
Dokumentumok 12
A cékei körjegyző jelentése menekülni készülő zsidó családról 12
A falvak közhangulata, ellátottsága romlott a zsidó üzletek megszüntetése miatt 13
Kimutatás a sátoraljaújhelyi járásban lévő zsidó tulajdonú ipari üzemekről 17
Közgyűlési határozat a "zsidófürt" levágatásáról 18
Alispáni utasítás zsidóknak lengyelországi kiutasításáról 19
Szlovákiából átszökött zsidók letartóztatása Borsiban 20
Sátoraljaújhelyen zsidó tulajdonú szálloda és vendéglő kényszerátadásáról készült jegyzőkönyv 20
Lőwy Jutka szlovákiai illetőségű menekült elhelyezése nagyanyjánál Sárospatakon 22
A sátoraljaújhelyi zsidó kórház áthelyezése 23
Az öt holdnál kisebb tokaji zsidó tulajdonú ingatlanok állami tulajdonba vétele és új igénylőknek történő átadása 24
A bodrogzsadányi zsidó tulajdonú ingatanok bérbeadása 27
Alispáni és rendőrkapitányi határozat arról, hogy Halász Jenő nem tekinthető zsidónak 28
A zsidótörvények miatt Sátoraljaújhelyen akadozik az egészségügyi ellátás 29
Pályázat sárospataki zsidó tulajdonú szőlőingatlanra 31
A zsidó származásúaktól a fegyvertartás megvonása 31
A sátoraljaújhelyi járás főszolgabírájának utasításai zsidó birtokok kezelésére 32
A szerencsi járás községeiben a zsidóktól átvett készpénzek és ingatlanok értékelése 33
Polgármesteri jelentés és kimutatás a Sátoraljaújhelyen működött zsidó egyesületekről 34
Alispáni utasítás a sárgacsillag viselésének ellenőrzéséről 36
Tisztiorvosi és alispáni jelentések az újhelyi zsidókórházban és gettóban uralkodó egészségügyi állapotokról 36
A Zemplén megyei gettók zsúfoltsága miatt fertőző betegségek szaporodtak el 37
Sárossy Sámuel tarcali lakos zsidó ingatlant igényel a tulajdonos Közjóléti
Szövetkezettől 39
Kimutatások, jelentések 1944. május 4.-július 10. között zsidó tulajdonosoktól elvett írógépekről, kerékpárokról 40
Zsidó tulajdonú szikvízgyár igénylése Sátoraljaújhelyen 41
Sátoraljaújhelyen szervezetek zsidóktól elvett árdiókat kapnak 42
Tolcsvai zsidó birtokok szétosztásáról készült határozatok 42
Dr. Nemes Géza szerencsei cukorgyári igazgatót internálták zsidó szakemberek foglalkoztatása miatt 45
Hadműveleti Kormánybiztos elrendeli a zsidó ingóságok értékesítését a hadsereg részére 47
Zsidó ingóságok visszaadása a deportálásból visszatért tulajdonosoknak Szentesen 48
Spitzer Miklós erdőbényei zsidó vagyonok sorsáról panaszt tesz a Zemplén megyei főispánnál 49
Főispáni jelentés a Zemplén megyei zsidóellenes hangulatról 51
Kimutatás a Budapesti Népgondozó Hivatal rendelete értelmében a deportáltak visszatértéről Sárospatakra 56
Zemplén vármegye Árvaszékének kimutatása a távollévőkről 57
Irodalom 63
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem