798.378

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Formatori Iuris Publici

Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára/Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii

Fülszöveg

Kilényi Géza alapvetően közjogász, a szó klasszikus értelmében, hiszen ezen belül nem szűkíti le gondolkodását egy-két területre, hanem minden esetben a közjog legalapvetőbb kérdései foglalkoztatták és foglalkoztatják ma is. Kodifikátori, tudományos és tudományszervezői, oktatói, szakmai közéleti tevékenységét, mindennek elismerését tükrözi jelen kötet, az abban felvonuló szerzők sora és közzétett művek színvonalassága. Jobban aligha lehetne-megemlékezni egy kerek - hetvenedik - évfordulóról. Az Ünnepelt személye, aktivitása pedig arról biztosít bennünket, hogy még sok átadni való tapasztalat, tanulmány van a tarsolyában és még számos közjogi kihívás vár megoldásra, vár tudására.
Amikor születésnapja, évfordulója alkalmából e kötettel köszöntjük, nem kívánhatunk - a jó egészségen és nyugodalmas életen kívül - egyebet, mint hogy mindezen tudásnak továbbra is részesei lehessünk.
Bándi Gyula dékán

Tartalom

Köszöntő 9
Ádám Antal:
A jogi alapértékekről 11
Balogh Zsolt:
Az értelmezés hatalma - szociális jogok az alkotmányban 25
Bándi Gyula:
Fogalmak és az EU környezetjog 39
Bánvéry Gábor:
Néhány gondolat a választottbírók összeférhetetlenségéről 53
Beck Károly:
Az ügyészi törvényességi felügyelet egyes kérdései a Ket. hatályba
lépése után 59
Bihari Mihály:
Alkotmányozás a rendszerváltásban 69
Burián László:
A közlekedési balesetekre alkalmazandó jog 93
Dudás Ferenc:
Néhány gondolat a közigazgatás versenyképességéről 107
Gerencsér Balázs:
Összehasonlító kutatások jogfejlesztő céllal 125
Hajas Barnabás:
Egy hatásköri vita margójára 141
Halász Zsolt:
A középtávú pénzügyi terv szerepe az EU költségvetési rendszerében 153
Halustyik Anna:
A szabályozás egy különös területe 161
Holló András:
A bírói jog, mint az alkotmányvédelem tárgya 175
Horváth Pál:
A fejlett Nyugat példáját keresők szerepe a hazai polgári átalakulás
eszmerendszerében 185
Ivancsics Imre:
Döntések a közigazgatási hatósági eljárásban 195
Jobbágyi Gábor:
Az orvos polgári jogi felelőssége 207
Juhász Albin:
Gondolatok a központi közigazgatás szponzorálásáról 217
Kiss László:
A magyar jogállamról és jogállamiságról 225
Kondorosi Ferenc:
Az alapjogok hierarchiája 233
Kovács Péter:
Jus gentium ante portas vei intra muros 249
Kukorelli István:
Frakciók a magyar parlamenti jogban 259
Kuminetz Géza:
A Katolikus Egyház tanítása és jogalkotása a vallásszabadság jogáról 281
Lomnici Zoltán:
Gondolatok az Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulásáról 305
Miskolczi Bodnár Péter:
Mentesülés mentesítés nélkül 313
Petrétei József:
A köztársasági elnök megbízatásának megszűnése 329
Pintér Edit:
A határokon átnyúló európai együttműködési csoportosulás 341
Radnay József:
Felső korhatár szabályozása a munkavégzéssel kapcsolatban 353
Salamon László:
A kizárólagos törvényhozási tárgyak 361
Sallós István:
A személyiség polgári jogi védelmének néhány kérdése 369
Sárközy Tamás:
Közhasznú társaság a közjog és a magánjog határán 379
Schanda Balázs:
Néhány alkotmányjogi kérdés az egyházak működésének anyagi
feltételeivel kapcsolatban 387
Somogyvári István:
Az alkotmányozás két évtizede 399
Szabó István:
A szövetségi elnök jogállása Ausztriában 421
Szabó Marcel:
Az aláírt Európai Alkotmányos Szerződés jogi relevanciája 433
Takács Albert:
Az emberi méltóság elve a filozófiában és az alkotmányjogban 443
Tamás András:
Közjogi mítoszok 463
Tersztyánszkyné Vasadi Éva:
A magyar Alkotmánybíróság pénzügyi tárgyú döntései 477
Tilk Péter:
Az alkotmánybírák megválasztására vonatkozó szabályozás lehetséges
átalakításának problematikája 487
Tóth Mihály:
Az orvosi műhibák büntetőjogi megítélésének néhány újabb aspektusa 503
Trócsányi László:
Az összehasonlító alkotmányjog aktualitása 515
Varga Csaba:
Jogmegújítás alkotmánybíráskodás útján? 525
Varga Zs. András:
A közigazgatási jog alkotmányos alapjai 547
Vókó György:
A büntetőjog eszköztára és érvényesülése a bűnözéssel szemben 565
Vörös Imre:
A tartós jogviszonyok: közüzemi szerződések és verseny az
energiajogban 577
Wetzel Tamás:
A letelepedés jogintézményének története és jövője 581
Zlinszky János:
Tudjátok-e, mi a haza? 597
Bibliográfia 605
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem