808.666

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a kulturális antropológiába

Tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: ELTE-BTK Kulturális Antropológia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 172 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Szógyűjtemény10
Irodalom21
Az antropológiai megközelítés
Az antropológia, mint a tudás egy területe43
Az antropológia részterületei43
Az antropológia megkülönböztető jegyei44
Az antropológiai megtérítés módjai: elmélet, értelmezés és tudomány45
A terepmunka46
A kulturális antropológia szemléletmódjai46
A holisztikus szemléletmód46
Az összehasonlító szemléletmód47
A relativizmus47
Az antropológiai gondolkodás története
A XIX. századi gyökerek48
Az egyvonalú evolúció elmélete50
A diffúzionizmus51
A történeti partikularizmus52
A funkcionalizmus53
A biopszichológiai funkcionalizmus54
A strukturalista funkcionalizmus55
A későbbi evolúciós elméletek56
Az általános evolúció elmélete56
A specifikus evolúció elmélete56
A modern materialista megközelítések57
A történeti materializmus57
A kulturális materializmus58
A modern idealista megközelítések58
Materializmus vs. idealizmus59
A strukturalizmus59
Az interpretív antropológia60
Az etnográfiai kutatás
A terepmunka elemei60
A terepmunka előkészítése61
A terepmunka módszerei62
A résztvevő megfigyelés63
A kérdések feltevése63
A terepmunka gyakorlata64
Egy szélesebb világkép kialakítása64
A terepmunkát végző társadalmi felelőssége64
A kultúra fogalma
Mi a kultúra?65
A kultúra mint életmód65
A kultúra fogalomalkotó felfogása66
A kultúra jellemzői66
A kultúra közös66
A kultúra tanult67
A kultúra szimbólumokon alapszik67
A kultúra integrált67
A biológia szerepe68
A társadalmi-kulturális rendszerek és a genetikai különbségek68
A társadalmi-kulturális rendszerek és az emberiség közös biológiai öröksége70
A nyelv és a kommunikáció
Az emberi nyelv73
Önkényesség73
Produktivitás73
Időbeli és térbeli eltolódás73
A nyelv szerkezeti variációi75
Fonológia75
Nyelvtan: morfológia és szintaxis75
Generatív grammatika76
Szókészlet77
A nyelv és a kultúra78
A kommunikáció etnográfiája80
Gazdasági rendszerek
A gazdasági viselkedés81
A gazdasági rendszerek83
Az adaptáció módjai83
A zsákmányolók (vadászok és gyűjtögetők)84
A zsákmányolás és a társadalmi-kulturális rendszerek85
A korok és nemek szerinti munkamegosztás85
Az évszakok szerinti mobilitás85
Összegyűlés és szétszóródás85
A hordák85
Az eredeti "jóléti" társadalom?87
A háziasítás88
A háziasítás előnyei88
A növénytermesztés89
Az ültetvényes gazdálkodás90
Az intenzív mezőgazdaság91
Az intenzív mezőgazdaság és a társadalmi-kulturális rendszerek92
A pásztorkodás93
A pásztorok megoszlása93
A pásztorkodás előnyei és hátrányai93
Az állattartás és a társadalmi szervezet94
Csere a gazdasági rendszerekben94
Kölcsönösség (reciprocitás)95
Az általánosított reciprocitás95
A kiegyensúlyozott reciprocitás95
A negatív reciprocitás95
Újraelosztás96
A piaci csere96
Családi csoportok: házasság, család, lakóhely
A házasság definíciói és funkciói97
Vérfertőzési tilalmak98
A házasság kultúrák közötti nézőpontból99
Házasodási szabályok99
Hány házastársa lehet valakinek?99
Házassági szövetségek100
Csereformák házasságkötéskor100
Házasság utáni lakóhelyek101
Család és háztartásformák102
A rokonság
A vér szerinti és a házasságkötéssel kialakuló kapcsolatok103
A leszármazás szabályai és a leszármazási csoportok kialakulása104
Az egyágú leszármazás104
A patrilineáris leszármazás105
A matrilineáris leszármazás105
A kettős leszármazás105
Az egyágú leszármazási csoportok típusai105
A patrilineáris leszármazás106
A matrilineáris leszármazás106
A nem egyágú leszármazás107
Az ambilineáris leszármazás107
A bilaterális leszármazás107
A nem egyágú leszármazási csoportok108
Az ambilineáris leszármazási csoportok108
A bilaterális leszármazási csoportok és hálózatok108
A rokonság csoportosítása108
A rokonok csoportosításának alapelvei109
A rokonsági terminológia típusai109
A nemek vizsgálata összehasonlító perspektívában
A nemek szerinti munkamegosztás111
Minták és feltevések112
Az intenzív földművelés és a női munka114
A nők státusza115
Egyetemes alávetettség?115
A nők státuszát befolyásoló tényezők116
Milyen a modern nő státusza?116
A nem rokoni alapon szerveződő csoportok
Az életkor alapján szerveződő csoportok117
A nemi alapon szerveződő csoportosulások119
Az etnikai alapon szerveződő csoportosulások121
Urbanizáció és csoportformálódás123
Az önkéntes társulások123
Az informális társadalmi hálózatok124
Társadalmi rangsor és rétegződés
Az egalitárius társadalmak124
A rangsorra épülő társadalmak125
A rétegzett társadalmak126
Hatalom, vagyon és tekintély127
A társadalmi osztály128
Társadalmi osztályok az Egyesült Államokban128
A kaszt129
A társadalmi rétegződés tanulmányozásának fő irányai129
Funkcionalizmus130
A konfliktus-elmélet130
A politikai rendszerek és a társadalmi ellenőrzés
A politikai rendszerek formái131
A hordák131
A törzsek133
A főnökségek135
Az államszervezetek136
Társadalmi rétegződés136
A centralizált állam136
A természetfeletti
A vallás meghatározása137
A természetfeletti hatalmak: lények és erők138
A mítoszok138
A rítusok139
Cselekvések és rítusok139
Imádságok és felajánlások139
A mágia140
A varázslás140
A boszorkányság140
Miért a vallás?141
A vallás szervezetei141
Individualisztikus kultuszok141
Samanisztikus kultuszok142
Közösségi kultuszok142
Egyházi kultuszok143
A totemizmus143
A megújulási mozgalmak144
A művészetek
Antropológiai perspektívák145
A művészet szimbolikus természete145
A művészet integráló szerepe146
A művészet a kultúra kontextusában147
Festészet és szobrászat148
Stílus és társadalom149
A zene150
A zene fogalmi alapja150
Változatok a kulturális területeken151
A zene és az emberi alkalmazkodás153
A tánc153
Változás a mai világban
Kulturális érintkezés és kulturális változás155
Modernizálódás, "fejlődés" és változás156
Technológia, gazdaság és változás158
Turizmus és változás160
A politikai modernizáció és változás162
Urbanizáció és változások162
Az antropológia feladatai
Az antropológusok mint közvetítők164
Részvétel a közösség mindennapjaiban164
A szakértelem bizonyítás164
A kulturális túlélés165
Fejlődés antropológia: tervezett változás a paraszti közösségekben166
A tervezett változtatások konfliktus-lehetőségei167
Orvosi antropológia: az alkalmazott antropológia egy új területe168
Egészségügyi ellátás168
Mentálhigiénés ellátás170
Az antropológia alkalmazása és az antropológus etikája171

Hollós Marida

Hollós Marida műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hollós Marida könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem