803.228

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a kulturális antropológiába

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: ELTE-BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 182 oldal
Sorozatcím: Szimbiózis kötetek
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 500 példányban jelent meg. 3. javított kiadás.

Előszó

Valamikor azt tartották, hogy az antropológia a "primitív" népeket tanulmányozza. Ma már nem jellemző, hogy kizárólag vagy elsődlegesen ilyen társadalmakkal foglalkoznának az antropológusok.... Tovább

Tartalom

I. fejezet
AZ ANTROPOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS
Az antropológia, mint a tudás egy részterülete 1
Az antropológia részterületei 1
Az antropológia megkülönböztető jegyei 2
Az antropológiai megértés módjai: elmélet, értelmezés és tudomány 3
A terepmunka 4
A kulturális antropológia szemléletmódjai 4
A holisztikus szemléletmód 5
Az összehasonlító szemléletmód 5
A relativizmus 5
II. fejezet
AZ ANTROPOLÓGIAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE
A 19. századi gyökerek 7
Az egyvonalú evolúció elmélete 9
A diffúzionizmus (1990-1930) 10
A történeti partikularizmus 11
A funkcionalizmus (1920-1950) 13
A biopszichológiai funkcionalizmus 14
A strukturalista funkcionalizmus 14
A későbbi evolúciós elméletek (1940-1960-as évek) 15
Az általános evolúció elmélete 16
A specifikus evolúció elmélete 16
A modern materialista megközelítések 17
A történelmi materializmus 17
A kulturális materializmus 18
A modern idealista megközelítések19
Materializmus vs. idealizmus 19
A strukturalizmus 19
Az interpretív antropológia 20
III. fejezet
AZ ETNOGRÁFIAI KUTATÁS
A terepmunka elemei 21
A terepmunka előkészítése 22
A terepmunka módszerei 23
A résztvevő megfigyelés 23
A kérdések feltevése 24
A terepmunka végzése 24
Egy szélesebb világkép kialakítása 25
A terepmunkát végző társadalmi felelőssége 25
IV. fejezet
A KULTÚRA FOGALMA
Mi a kultúra? 26
A kultúra mint életmód 26
A kultúra fogalomalkotó felfogása 27
A kultúra jellemzői 27
1. A kultúra közös 27
2. A kultúra tanult 28
3. A kultúra szimbólumokon alapszik 29
4. A kultúra integrált 29
A biológia szerepe 29
A társadalmi-kulturális rendszerek és a genetikai
különbségek 30
A társadalmi-kulturális rendszerek és az emberek közös biológiai
öröksége 32
V. fejezet
NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Az emberi nyelv 36
Önkényesség 36
Produktivitás 36
Időbeli és térbeli eltolódás 37
A nyelv szerkezeti variációi 38
Fonológia 38
Nyelvtan: morfológia és szintaxis 39
Generatív grammatika 40
Szókészlet 41
A nyelv és a kultúra 41
A kommunikáció etnográfiája 44
VI. fejezet
GAZDASÁGI RENDSZEREK
A gazdasági viselkedés 46
A gazdasági rendszerek 48
Az adaptáció módjai 48
A zsákmányolók 49
Korok és nemek közötti munkamegosztás 50
Évszakok szerinti mobilitás 50
A horda 50
Az eredeti "jóléti" társadalom? 52
Háziasítás 53
A háziasítás előnyei 53
A növénytermesztés 54
Az ültetvényes gazdálkodás 55
Az intenzív földművelés 57
Az intenzív földművelés és a társadalmi-kulturális rendszerek 57
Az állattartók 58
Csere a gazdasági rendszerekben 60
Reciprocitás 61
Általánosított reciprocitás 61
Kiegyenlített reciprocitás 61
Negatív reciprocitás 62
Újraelosztás 62
Piaci csere 62
VII. fejezet
CSALÁDI CSOPORTOK: HÁZASSÁG, CSALÁD, LAKÓHELY
A házasság definíciói és funkciói 63
Incestus tilalmak 65
A házasság összehasonlító nézőpontból 65
Házasodási szabályok 65
Hány házastársa lehet valakinek? 66
Házassági szövetségek 66
Csereformák a házasságkötéskor 61
Házasság utáni lakóhelyek 68
Család és háztartásformák 69
VIII. fejezet
A ROKONSÁG
A vér szerinti és a házasságkötéssel kialakuló kapcsolatok 71
A leszármazás szabályai és a leszármazási csoportok 72
Az egyágú leszármazás 72
A patrilineáris leszármazás 72
A matrilineáris leszármazás 73
A kettős leszármazás 73
Az egyágú leszármazási csoportok típusai 73
A patrilineáris leszármazási csoportok 74
A matrilineáris leszármazási csoportok 74
A nem egyágú leszármazás 75
Az ambilineáris leszármazás 76
A bilaterális leszármazás 76
A nem egyágú leszármazási csoportok 76
Az ambilineáris leszármazási csoportok 76
A bilaterális leszármazási csoportok és hálózatok 76
A rokonok csoportosítása 77
A rokonok csoportosításának alapelvei 77
A rokonsági terminológiai típusok 78
IX. fejezet
A NEMEK VIZSGÁLATA ÖSSZEHASONLÍTÓ PERSPEKTÍVÁBAN
A nemek szerinti munkamegosztás 81
Minták és feltevések 82
Az intenzív földművelés és a női munka 84
A nők státusza 84
Egyetemes alávetettség? 85
A nők státuszát befolyásoló tényezők 86
Milyen a modern nő státusza? 86
X. fejezet
A NEM ROKONI ALAPON SZERVEZŐDŐ CSOPORTOK
Az életkoron alapuló csoportok 87
Nemi alapon szerveződő csoportosulások 89
Etnikai alapon szerveződő csoportosulások 91
Urbanizáció és csoportformálódás 94
Önkéntes társulások 94
Informális társadalmi hálózatok 94
XI. fejezet
A TÁRSADALMI RANGSOR ÉS A RÉTEGZŐDÉS
Egalitárius társadalmak 95
Rangsorra épülő társadalmak 96
A rétegzett társadalmak 97
Hatalom, vagyon és tekintély 98
A társadalmi osztály 99
Társadalmi osztályok az USA-ban 100
A kaszt 100
A társadalmi rétegződés tanulmányozásának fő irányai 101
Funkcionalizmus 101
Konfliktus-elmélet 102
XII. fejezet
A POLITIKAI RENDSZEREK ÉS A TÁRSADALMI ELLENŐRZÉS
A politikai rendszerek formái 103
Hordák103
Törzsek 105
Főnökségek 107
Államszervezetek 108
Társadalmi rétegződés 109
A központosító állam 109
XIII. fejezet
A TERMÉSZETFELETTI
A vallás meghatározásai 111
Természetfeletti hatalmak: lények és erők 111
Mítoszok 112
Rítusok 112
Cselekvések és rítusok 113
Ima és áldozat 113
Mágia 113
Varázslás 114
Boszorkányság 114
Miért szükséges a vallás? 114
A vallás szervezetei 115
Egyéni kultuszok 115
Sámánisztikus kultuszok 116
Közösségi kultuszok 116
Egyházi kultuszok 117
Megújulási mozgalmak 117
XIV. fejezet
A MŰVÉSZETEK
A művészetek antropológiai nézőpontból 119
A művészet szimbolikus természete 120
A művészet integráló szerepe 121
Művészetek a kultúra kontextusában 122
A festészet és szobrászat 123
Stílus és társadalom 124
A zene 125
A zene fogalmi alapja 125
Változatok a kulturális területeken 126
A zene és az emberi alkalmazkodás 128
A tánc 128
XV. fejezet
VÁLTOZÁS A MAI VILÁGBAN
Kulturális érintkezés és kulturális változás 130
Modernizálódás, "fejlődés" és változás 132
Technológia, gazdaság és változás 134
Turizmus és változás 136
A politikai modernizáció és változás 138
Urbanizáció és változások 138
XVI. fejezet
AZ ANTROPOLÓGIA FELADATAI
Az antropológusok mint közvetítők 141
Részvétel a közösség mindennapjaiban 141
A szakértelem bizonyítása 142
A kulturális túlélés 143
Fejlődés antropológia: tervezett változás a paraszti közösségben 144
Lehetséges konfliktusok a tervezett változásban 145
Orvosi antropológia: az alkalmazott antropológia egy előretörő
területe 146
Az egészségügyi ellátás 147
A mentálhigiéniás ellátás 148
Az antropológia alkalmazása és az antropológus etikája 149
SZÓGYŰJTEMÉNY 153
IRODALOM 159

Hollós Marida

Hollós Marida műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hollós Marida könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem