803.869

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés a kulturális antropológiába

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: ELTE-BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 177 oldal
Sorozatcím: Szimbiózis kötetek
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 1000 példányban jelent meg. 2. javított kiadás.

Előszó

Valamikor azt tartották, hogy az antropológia a "primitív" népeket tanulmányozza. Ma már nem jellemző, hogy kizárólag vagy elsődlegesen ilyen társadalmakkal foglalkoznának az antropológusok.... Tovább

Tartalom

I. fejezet
AZ ANTROPOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS
Az antropológia, mint a tudás egy részterülete 1
Az antropológia részterületei 1
Az antropológia megkülönböztető jegyei 2
Az antropológiai megértés módjai: elmélet, értelmezés és tudomány .. 3
A terepmunka 4
A kulturális antropológia szemléletmódjai 4
A holisztikus szemléletmód 4
Az összehasonlító szemléletmód 5
A relativizmus 5
II. fejezet
AZ ANTROPOLÓGIAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE
A 19. századi gyökerek 7
Az egyvonalú evolúció elmélete 9
A diffúzionizmus (1990-1930) 10
A történeti partikularizmus 11
A funkcionalizmus (1920-1950)... 13
A biopszichológiai funkcionalizmus 13
A strukturalista funkcionalizmus 14
A későbbi evolúciós elméletek (1940-1960-as évek) 15
Az általános evolúció elmélete 15
A specifikus evolúció elmélete 16
A modern materialista megközelítések 17
A történelmi materializmus 17
A kulturális materializmus 18
A modern idealista megközelítések 18
Materializmus vs. idealizmus 18
A strukturalizmus 19
Az interpretív antropológia 19
III. fejezet
AZ ETNOGRÁFIAI KUTATÁS
A terepmunka elemei 21
A terepmunka előkészítése 22
A terepmunka módszerei 23
A résztvevő megfigyelés 23
A kérdések feltevése 24
A terepmunka végzése 24
Egy szélesebb világkép kialakítása 25
A terepmunkát végző társadalmi felelőssége 25
IV. fejezet
A KULTÚRA FOGALMA
Mi a kultúra? 26
A kultúra mint életmód 26
A kultúra fogalomalkotó felfogása 27
A kultúra jellemzői 27
1. A kultúra közös 27
2. A kultúra tanult 28
3. A kultúra szimbólumokon alapszik 29
4. A kultúra integrált 29
A biológia szerepe 29
A társadalmi-kulturális rendszerek és a genetikai különbségek 30
A társadalmi-kulturális rendszerek és az emberiség közös biológiai öröksége . 32
V. fejezet
NYELV ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ
Az emberi nyelv 36
Önkényesség 36
Produktivitás 36
Időbeli és térbeli eltolódás 36
A nyelv szerkezeti variációi 38
Fonológia 38
Nyelvtan: morfológia és szintaxis 38
Generatív grammatika 40
Szókészlet 40
A nyelv és a kultúra 41
A kommunikáció etnográfiája 43
VI. Fejezet
GAZDASÁGI RENDSZEREK
A gazdasági viselkedés 46
A gazdasági rendszerek 48
Az adaptáció módjai 48
A zsákmányolók 49
Korok és nemek közötti munkamegosztás 50
Évszakok szerinti mobilitás 50
A horda 51
Az eredeti "jóléti" társadalom? 52
Háziasítás 53
A háziasítás előnyei 53
A növénytermesztés 54
Az ültetvényes gazdálkodás 55
Az intenzív földművelés 57
Az intenzív földművelés és a társadalmi-kulturális rendszerek 57
Az állattartók 58
Csere a gazdasági rendszerekben 60
Reciprocitás 61
Általánosított reciprocitás 61
Kiegyensúlyozott reciprocitás 61
Negatív reciprocitás 61
Újraelosztás 62
Piaci csere 62
VII. fejezet
CSALÁDI CSOPORTOK: HÁZASSÁG, CSALÁD, LAKÓHELY
A házasság definíciói és funkciói 63
Incestus tilalmak 65
A házasság összehasonlító nézőpontból 65
Házasodási szabályok 65
Hány házastársa lehet valakinek? 66
Házassági szövetségek 66
Csereformák házasságkötéskor 67
Házasság utáni lakóhelyek 68
Család és háztartásformák 69
VIII. fejezet
A ROKONSÁG
A vér szerinti és a házasságkötéssel kialakuló kapcsolatok 71
A leszármazás szabályai és a leszármazási csoportok 72
Az egyágú leszármazás 72
A patrilineáris leszármazás 72
A matrilineáris leszármazás 73
A kettős leszármazás 73
Az egyágú leszármazási csoportok típusai 73
A patrilineáris leszármazási csoportok 74
A matrilineáris leszármazási csoportok 74
A nem egyágú leszármazás 75
Az ambilineáris leszármazás 75
A bilaterális leszármazás 76
A nem egyágú leszármazási csoportok 76
Az ambilineáris leszármazási csoportok 76
A bilaterális leszármazási csoportok és hálózatok 76
A rokonok csoportosítása 77
A rokonok csoportosításának alapelvei 77
A rokonsági terminológia típusai 78
IX. Fejezet
A NEMEK VIZSGÁLATA ÖSSZEHASONLÍTÓ PERSPEKTÍVÁBAN
A nemek szerinti munkamegosztás 80
Minták és feltevések 81
Az intenzív földművelés és a női munka 83
A nők státusza 83
Egyetemes alávetettség? 84
A nők státuszát befolyásoló tényezők 85
Milyen a modern nő státusza? 85
XI. Fejeztet
A NEM ROKONI ALAPON SZERVEZŐDŐ CSOPORTOK
Az életkoron alapuló csoportok 86
Nemi alapon szerveződő csoportosulások 88
Etnikai alapon szerveződő csoportosulások 90
Urbanizáció és csoportformálódás 92
Önkéntes társulások 92
Informális társadalmi hálózatok 93
XI. Fejezet
A TÁRSADALMI RANGSOR ÉS A RÉTEGZŐDÉS
Egalitárius társadalmak 94
Rangsorra épülő társadalmak 95
A rétegzett társadalmak 96
Hatalom, vagyon és tekintély 97
A társadalmi osztály 98
Társadalmi osztályok az USA-ban 99
A kaszt 99
A társadalmi rétegződés tanulmányozásának fő irányai 100
Funkcionalizmus 100
Konfliktus-elmélet 101
XII. Fejezet
A POLITIKAI RENDSZEREK ÉS A TÁRSADALMI ELLENŐRZÉS
A politikai rendszerek formái 102
Hordák 102
Törzsek 104
Főnökségek 106
Államszervezetek 107
Társadalmi rétegződés 108
A központosító állam 108
XIII. Fejezet
A TERMÉSZETFELETTI
A vallás meghatározása 110
Természetfeletti hatalmak: lények és erők 110
Mítoszok 111
Rítusok 111
Cselekvések és rítusok 112
Ima és áldozat 112
Mágia 112
Varázslás 113
Boszorkányság 113
Miért szükséges a vallás? 113
A vallás szervezetei 114
Egyéni kultuszok 114
Sámánisztikus kultuszok 115
Közösségi kultuszok 115
Egyházi kultuszok 116
Megújulási mozgalmak 116
XIV. Fejezet
A MŰVÉSZETEK
A művészetek antropológiai nézőpontból 118
A művészet szimbolikus természete 119
A művészet integráló szerepe 120
A művészet a kultúra kontextusában 121
A festészet és a szobrászat 122
Stílus és társadalom 122
A zene 124
A zene fogalmi alapja 124
Változatok a kulturális területeken 125
A zene és az emberi alkalmazkodás 127
A tánc 127
XV. Fejezet
VÁLTOZÁS A MAI VILÁGBAN
Kulturális érintkezés és kulturális változás 129
Modernizálódás, "fejlődés" és változás 131
Technológia, gazdaság és változás 133
Turizmus és változás 135
A politikai modernizáció és változás 137
Urbanizáció és változások 137
XVI. Fejezet
AZ ANTROPOLÓGIA FELADATAI
Az antropológusok, mint közvetítők 139
Részvétel a közösség mindennapjaiban 139
A szakértelem bizonyítása 140
A kulturális túlélés 141
Fejlődés antropológia: tervezett változás a paraszti közösségekben ... 142
Lehetséges konfliktusok a tervezett változásban 142
Orvosi antropológia: az alkalmazott antropológia egy új területe 144
Egészségügyi ellátás 144
Mentálhigénés ellátás 146
Az antropológia alkalmazása és az antropológus etikája 147
SZÓGYŰJTEMÉNY 149
IRODALOM 154

Hollós Marida

Hollós Marida műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hollós Marida könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem