1.042.573

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Holmi 1993. január-december

V. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Mihent az Irók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés. Ezt keresném én, azért garázdálkodom néhol irásomba. Tudom hogy a ki tzáfolni akarna, igyekezne hozzám szeb magyarsággal beszélleni, mint én szoktam. Harmadik jönne, ki mind kettönket felül kivánna haladni. A nemzet mulatná vélünk, magát, s nevetne mikor mi egy másnak elötte bosszúságokat mondanánk, de a tudomány, magyarság azonba épülne.
Bessenyei György: A holmi, 1779

Tartalom

1. SZÁM
Várady Szabolcs: Dióhéj • 3
Egy nem valóhoz • 3
Amit a vers akar • 4
Petri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent • 5
Sár • 6
Kornis Mihály: Napkönyv (II) • 7
Gergely Ágnes: Tarokk • 19
Domokos Mátyás: A gyötrelem ellen
(Nemes Nagy Ágnes emlékezete) • 19
Nemes Nagy Ágnes: Irodalmi szénaboglya • 28
Iowa, 1979 (Részletek) • 32
Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Örley Istvánról • 43
Kántor Péter: A farmer felesége • 50
Pálfalvi Lajos: A telhetetlenség fogalmához • 52
Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Telhetetlenség (Részletek)
(Pálfalvi Lajos fordítása) • 54
Pór Péter: Két pillanat a bécsi színpadon
(Király Edit fordítása) • 69
Imre Flóra: Némely filológiai megjegyzések • 79
Három allegorikus alak • 80
Ronsard keres egy jó kis fogadót • 81
Boros Gábor: Az utak elválnak:
Descartes, Spinoza, Pascal • 81
Bogoly József Ágoston: Zalai Béla kiadatlan esszétöredéke a halálról
„Encomium Mortis" • 98
Mesterházi Mónika: Olaszország, éjszaka • 102
Penzum •103
Villányi László: Postás kisasszonyok • 103
Gipszben • 104
Léderer Pál: A kísérletezés korlátai • 104
Magyar László András: Tudós majom • 121
Bálint Tibor: A te szemeid galambok a te fátylad mögött • 122
Orbán Ottó: Paolo és Francesca a kárhozottak közt • 128
Csukás István: Elegyes költemények
A Múzsa noszogat • 129
F. Gy. unokája írta • 130
Balladácska • 130
Ez a csöpögős orrú ősz • 130
Járom a piacot • 130
A vers már túl van minden forradalmon • 131
FIGYELŐ
Horányi Márta: Csak egy személy
(Petri György versei a szerző előadásában) • 132
Fogarassy Miklós: Tegnapután (Lengyel Péter: Holnapelőtt.
Krasznahorkai László: Az urgai fogoly) • 135
Bán Zoltán András: Könyvmoly. Szívsoha
(Krasznahorkai László: Az urgai fogoly) • 139
Bikácsy Gergely: Léha író, ledér könyv
(Vaszary Gábor: Monpti) • 141
Radnóti Sándor: Egy nagy tudomány frusztrációja
(Németh Lajos: Törvény és kétely) • 143
Dolinszky Miklós: A Közép és a középszer
(Carl Heinrich Graun: Der Tod Jesu) • 148
Pető Iván: Ajánlott irodalom, sokaknak
(Vági Gábor: Magunk, uraim) • 149
2. SZÁM
Rakovszky Zsuzsa: Egy nő a kórteremből • 159
Komis Mihály: Napkönyv (III) • 160
Utassy József: Távozom az Édenkertből • 171
Utad végén • 172
Térey János: Túlutazni Varsót • 172
Mándy Iván: Sötét délután • 173
Rába György: Nagytakarítás • 178
A közelítő • 178
Török Gábor: Sámuel Beckett és a „Godot" • 179
Nagy Gabriella: Ritmus és rítus
(Sámuel Beckett: Léptek) • 191
Ivan Bunyin: Fiatalság és öregség
(Verő Léna fordítása) • 197
Vladimir Nabokov: Terra Incognita
(Heil Tamás fordítása) • 200
Francesco M. Cataluccio: Milyen nemű vagy, szívem pillangója?
(Gabriella Tucci fordítása) • 205
Ross Károly: Futás éji mezőn • 206
Oravecz Imre: Szajla
Cigaretta • 212
Uncle George • 213
Korompay H. János: A polémikus korszakváltása:
Bajza búcsúja a szépirodalomtól • 214
Horváth Ferenc: A kegyesz és a pincekirályné • 221
Lövey: Pygmalion • 227
Határ Győző: Régi szép idők • 236
Richárd Rorty: Heidegger, Kundéra és Dickens
(Barabás András fordítása) • 238
Fehér Ferenc: Regény és száműzetés
(Csáki Judit fordítása) • 252
Balassa Péter: A fal és az üveg • 262
Takács Zsuzsa: A zöld bársonyfotel • 267
Takáts Gyula: Egy fügefát rajzoltak • 268
Sajó László: Az út végén • 269
FIGYELŐ
Bikácsy Gergely: „Ne félj, édes méz" (Szép Ernő:
Szegény, grófnővel álmodott) • 270
Kun Árpád: Mit jelent az, hogy „hómókus"?
(Szép Ernő: Kispanasz) • 274
Vörös István: Sem vörös, sem fekete
(Kemény István:
Témák a Rokokó-filmből) • 277
Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle
(Faludy György, Háy Gyula, Márai Sándor,
Polcz Alaine, Szász Béla, Szentkuthy Miklós,
Vas István munkáiról) • 280
Kováts Albert: Az akvarell (A Szépművészeti Múzeum
kiállításáról) • 288
Wehner Tibor: Agyő (Budapesti szoborbúcsúztató) • 291
György Péter: A pest-budai high tech
(Finta József, Csizmár Gyula, Zalaváry Lajos, Virág Csaba, Marillai Árpád épületeiről) • 295
3. SZÁM
Petri György: Interjúrészlet • 311
Epitáfium • 312
Credit card • 312
Hamvasztás • 313
Utálok várni • 313
El nem küldött levél • 314
Most éppen itten • 315
Komis Mihály: Napkönyv (IV) • 315
Mándy Iván: A Puhakalapos • 328
Vörös István: Levél a jelenbeliekhez • 331
Olajfa • 332
Perneczky Géza: A rejtőzködő Csontváry • 332
Kántor Péter: És mégis • 353
Vers a gyűjtőknek • 353
Majoros Sándor: A tengeri kígyó • 354
Székely Magda: Régi freskó • 364
A megpihenés • 364
Tandori Dezső: Múzeumok között • 365
Tarján Tamás: Matt, három lépésben • 372
Czilczer Olga: Egy testté, lélekké • 387
Lengőhinta • 387
Méhes Károly: És a te lelkeddel • 388
Pacskovszki Zsolt: Megsebzett ösztön • 395
Marchall György: Szeretnék tovább élni • 398
Sebestyén Mihály: Ifjabb Heltai Gáspár könyvet ajándékoz
a jezsuitáknak • 399
Balla Zsófia: Alba • 407
Spirál • 407
Olajcsere • 408
Halasi Zoltán: A Halál ellensége • 409
Elias Canetti: A szemjáték (Részletek)
(Halasi Zoltán fordítása) • 411
Simonyi Imre: Kocsma „A Nagyvilághoz" • 424
Én (azaz: S. L költő és utazó) • 424
Luca Anna: Képzavar • 425
Orbán Ottó: Életünk földközelben • 426
Ifjú és öreg férfi • 428
FIGYELŐ
Beney Zsuzsa: Labirintusból labirintusba
(Beney Zsuzsa: Versek a labirintusból.
Kommentár labirintusból
írott verseihez) • 429
Bán Zoltán András: Könyvmoly. Babérból töviskoszorú
(Hajnóczy Péter:
Összegyűjtött munkái) • 434
Bacsó Béla: Schelling művészetbölcselete -
kései filozófiája felől
(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling:
A művészet filozófiája) • 438
Csűrös Miklós-Kicsi Sándor András: Két bírálat egy könyvről
(Horváth Iván: A vers) • 443
Újvárosi Emese: Filozófus a hotelkonyhán
(George Orwell: Down and Out in Paris and London) • 458
Retkes Attila: Erkel Ferenc: Zongoraművek • 461
Zalatnai Katalin: Négykezes szerzői átiratok
(Bartók Béla: A csodálatos mandarin.
Arnold Schönberg:
1. kamaraszimfónia) • 463
4. SZÁM
Csukás István: Mi akadályoz,
hogy ezt a verset megírjam? • 467
A lábam is költő, a hasam is költő? • 467
Lehunyom a szemem: álmodok • 468
Ágh István: Vörösmarty-apokrif • 468
Arany János-apokrif • 469
Marcel Proust: Húsvéti szünidő
(Lóránt Zsuzsa fordítása) • 470
Szentkuthy Miklós: Csoda és játékosság
az angol irodalomban • 473
Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal (IX) (Részlet) • 479
Rába György: Szirének, kortársaim • 487
„Ha későn, ha csonkán" • 488
Még, még • 489
Kornis Mihály: Napkönyv (V) • 489
Kun Árpád: Esőkönyv (Részlet) • 501
Győri László: Ki emlékszik? • 514
A szent együgyűség • 515
Reuven Tsur: A fuvola, a malac és a kakukk • 515
Somlyó György: A fordítás „prae"-jéről
és „posf'-járól (I) • 529
Rossner Roberto: Poe-Mallarmé-villanella • 538
Czesiaw Milosz: Bogáncskóró, csalán... • 539
Távolabbi tájak
(Gömöri György fordításai) • 540
Tóth Krisztina: A megfoghatatlanról • 542
Imreh András: Miért szeretem azt a házat? • 542
Állatkert • 544
Simon Balázs: A férj • 544
Dalos György: Vége a keleti viccnek? • 545
Marsall László: Az átváltozás kísértete ma • 553
Színe és visszája • 554
Illyés Gyuláné: A Semmi közelít • 555
FIGYELŐ
Babarczy Eszter: A délutáni alvó
(Mándy Iván: Huzatban) • 584
Csuhai István: Munkák és napok
(Lengyel Péter: Holnapelőtt) • 586
Bán Zoltán András: Könyvmoly. A publicista drámája
(Eörsi István: A szerző szeretné,
ha a Pofa feje és a csomó
emlékeztetne egymásra) • 589
Korompay H.János: „Nec verbo verbum..."
(Charles Baudelaire: A Rossz virágai.
Fordította Tornai József) • 595
Steiger Kornél: Aristotelés: „Metaphysica",
görögül és magyarul • 599
Boros János: Voltaire - heretikus olvasatban
(Voltaire válogatott filozófiai írásai) • 604
Csorba János: A síkság elefántja (Dr. Székács István:
Pszichoanalízis és természettudomány) • 612
Csörsz Rumén István: „Azt hittem, hogy jókedvem van"
(Vízöntő: Gitania express) • 614
Libisch Károly: Csodák pedig nincsenek
(Dudás Lajos kazettája és lemeze) • 617
A HOLMI postájából • 619
5. SZÁM
Székely János: Hiánytalan • 627
Bertók László: Mint az eget tartja a nap • 627
A koponyám csúcsáig ér • 628
Kardos G. György: Ripacsok • 628
Imre Flóra: Csak nézni • 641
Hatkor így ősszel • 641
Mondattan • 642
Kornis Mihály: Napkönyv (VI) • 643
Takács Zsuzsa: Előérzet • 661
Két tárgy • 661
Beteljesedés • 662
Kontler László: Köztársaság és utópia • 662
Sumonyi Zoltán: Senkiföldjén • 674
Somlyó György: A fordítás „prae"-jéről
és „postájáról (II) • 675
Mihai Eminescu: Archaeus (.Asztalos Ildikó fordítása) • 682
Szabálytalan gondolatok John Cage művészetéről
(Kocsis Zoltán és Rácz Zoltán
beszélgetése) • 689
Szauer Ágoston: Műhely • 694
Partok • 694
Vajda Mihály: A tudós, az esszéista és a filozófus • 695
Mesterházi Mónika: történet nincs. • 714
Milyen idő • 714
Kalmár Melinda: A politika poétikája • 715
Baka István: Sztyepan Pehotnij versesfüzetéből
Szentpéterváron újra • 730
FIGYELŐ
Pór Judit-Vörös István: Két bírálat egy könyvről
(Baka István: Farkasok órája) • 733
Rába György: Olvastam egy verset.
A vesztett illúziók művészete
(Rakovszky Zsuzsa:
Egy nő a kórteremből) • 739
Tóth Sára: Görbe tükör
(Spiró György: A Jövevény) • 742
Bán Zoltán András: Egy újabb fogadtatás
(Imre Kertész: Kaddisch
für ein nicht geborenes Kind) • 748
Hárs Endre: Sic transit glória mundi
(Garaczi László: Nincs alvás!) • 750
Hegedűs Géza: A dramaturg mint történetíró
(Czímer József: Közjáték) • 752
Ludassy Mária: Fehér Ferenc:
A megfagyott forradalom • 753
Kronstein Gábor: Nemzettudat - módszer által homályosan
(Csepeli György:
Nemzet által homályosan) • 757
Kováts Albert: Ez is akvarell
(Nemzetközi akvarellkiállítás) • 764
A HOLMI postájából • 767
6. SZÁM
Tandori Dezső: Szakadj ki • 771
Szpérónak, párizsi • 772
Semmi magyarázat • 773
Jegyzetek, elsősorban
a versek elmondhatóságához • 773
Petri György: A lírai én meg amit zárójelbe tett • 775
Nádasdy Adám: Tanúvallomás • 776
Háztűznézőben • 776
Akadozó este, belgákkal • 777
Szántó Piroska: Akt • 777
Gergely Ágnes: Apu • 784
Szuly Gyula: Foga neki se maradt • 785
Az őrbódé még ugyanaz • 786
Dávidházi Péter: Teve, menyét, cethal • 787
Kornis Mihály: Napkönyv (VII) • 797
Mészöly Dezső: Levél Petőfinek - 1956 decemberében • 809
Foszló emlék • 810
Exitus • 810
Gábor György: „A hatalom mutatja meg az embert" • 811
Deák Ágnes: Bibó István politikatudományi előadásai
a szegedi egyetemen - 1946-47 • 818
Nagy Endre: Az úri középosztálytól
a polgári radikalizmusig (Horváth Barna
levele Jászi Oszkárhoz) • 827
Engel Pál: Vázlat Szűcs Jenőről • 833
Komoróczy Géza: Szűcs Jenő egyetem nélküli tanár • 838
Péter László: A nemzeti közösség és múltja
(Rakovszky Zsuzsa fordítása) • 841
Vörös István: Fogadtatás • 850
Juhász Anikó: Őrjárat • 850
Lukácsy Sándor: A templomrabló imádsága • 851
Villányi László: Bolond • 869
Korszerűtlen • 870
Marno János: (fonográfia) • 870
(pikareszk) • 871
(expoézis) • 871
(kertmozi) • 872
(echográfia) • 872
(fej és írás) • 873
FIGYELŐ
Radics Viktória: Vers akt (Marno János: a cselekmény -
isten ha egyszer lábra kap) • 874
Ambrus Judit: Négy illusztráció Keresztury Tibor
„Félterpeszben" című kötetéhez) • 883
Hajdú Gergely: Fiatalság, aggodalom
(Solymosi Bálint: A műnéger.
Schein Gábor: Szavak emlékezete.
Simon Balázs:
Minerva baglyát faggatom mégis) • 890
Miskolczy Ambrus: „A távoli barát"
(E. M. Cioran-Constantin Noica:
L'Ami lointain. Paris-Bucarest) • 894
Radnóti Sándor: A test kifejezőképessége
(Tim Marlow: Schiele) • 898
A HOLMI postájából • 906
7. SZÁM
Vas István: Vallomás a történelemről • 911
Petii György: „Ötven felé" • 917
Opciók • 919
Naptár • 920
Tallár Ferenc: Az igazságról
és az értelmes beszédről • 920
Majoros Sándor: A vértócsa • 927
Kántor Péter: Jég-öröm • 932
Schweitzer Pál: Tonio Kröger utolsó szerelme • 934
Thomas Mann: Napló (Részletek)
(Schweitzer Pál fordítása) • 937
Nemes Nagy Ágnes: Thomas Mann mint álarc • 955
Franz Richter: Nádas Péter méltatása
(Király Edit fordítása) • 959
Lossonczy Tamás: A képzőművészet helyzete
és állapota • 962
Zádor Anna: Egy elfelejtett folyóirat • 966
Somlyó György: A megnevezhetetlenekről • 970
Csak ők értik (?) • 972
Rába György: René Guy Cadou • 973
René Guy Cadou: Óda Szergej Jeszenyinhez • 974
A gyermekkor csodái • 977
Téli szoba (Rába György fordításai) • 978
Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal (X) (Részlet) • 979
Hermann Hesse: A henyélés művészete
(Nagy Nóra fordítása) • 990
Imreh András: Hommage • 994
írás után • 995
Magyar László András: A varkocsvágó • 995
Komis Mihály: Napkönyv (VIII) • 1002
Orbán Ottó: Bellman szelleme
a kapuban várja Csatlós Jánost • 1015
FIGYELŐ
Dávidházi Péter: Révben a gálya
(Kertész Imre: Gályanapló) • 1017
Szegedy-Maszák Mihály: A regény, amint újraolvassa önmagát
(Esterházy Péter: „Termelési regény"-ének
újraolvasása) • 1021
Horkay Hörcher Ferenc: Házy Eszter és a káosz
(Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő
pillantása) • 1022
Bán Zoltán András: Könyvmoly. Egy alig ismert remekmű
(Kodolányi János:
Boldog békeidők) • 1025
Nagy Sz. Péter: Polgári örökségünk
(Zsolt Béla: A végzetes toll) #1031
Talpasi Tamás: Üzenet a bárhoni magyar olvasónak
és főkép Ferdinándy Mihálynak
(Ferdinándy Mihály: Baklovagok) • 1034
Pál József: Előkép és beteljesülés az irodalomban
(Tibor Fabiny:
The Lion and the Lamb) • 1037
Harmat Pál: Gének piros-fehér-zöldben (Czeizel Endre:
A magyarság genetikája) • 1038
Radnóti Sándor: Az amnézia munkája
(Róbert Harris: Führer-nap) • 1041
Dolinszky Miklós: Lingva és natio (Esterházy Péter:
Harmónia Caelestis) • 1042
Gángó Gábor: Beccaria Magyarországon • 1045
8. SZÁM
Mándy Iván: A mozdulat • 1059
Orbán Ottó: Horatiushoz • 1062
Petii György: Lassan • 1063
Határ Győző: Szemfedél • 1064
Mr Funeral Director • 1064
Sírkertben • 1066
Komoróczy Géza: Apák és fiúk • 1066
Sanford Pinsker: Isaac Bashevis Singer
(Rakovszky Zsuzsa fordítása) • 1070
Kemény István: El • 1076
Kőrizs Imre: Poste restante • 1077
Piis manibus E. K. • 1078
Lövey: A ház • 1079
Luca Anna: Szépség • 1089
Lassan formát ölt • 1089
Egri Péter: Érték és vihar: Shelley, Turner és Chopin • 1090
Szegedi Katalin: Közös kincseink • 1096
Oravecz Imre: Szajla
Zalavári • 1102
Kálnay Adél: Az utolsó tél • 1103
Imre Flóra: Önarckép • 1107
Hát így, uram • 1108
Társalgás •1108
Tatjána levele (tizenöt évvel öregebben) • 1109
Csíki László: A kősivatag szöglete • 1109
Jerzy Stempowski: A Dnyeszter völgyében
(Pálfalvi Lajos fordítása) •1111
Bakos András: A Hajó • 1121
Payer Imre: Az Rt. egy alkonyon Pesten túlra • 1121
Békés Pál: A harlemi zongorista
és a brandenburgi lócsiszár • 1122
Vladimír Nabokov: Az utas (Bratka László fordítása) • 1129
Takács Zsuzsa: Érintés • 1133
Halála óráján • 1133
FIGYELŐ
Báthori Csaba: Rítus és szabadság
(Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye) •1134
Szilágyi Márton: Baka István jelenései
(Baka István: Farkasok órája) • 1137
Bán Zoltán András: Könyvmoly. A savanyítóban
(Tar Sándor: A te országod) • 1141
Márton László: A személyiség kicsiny szigetei
(Darvasi László: A portugálok.
Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe) • 1144
Csűrös Miklós: Új szemszögből a mindig új Aranyról
(Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk) • 1147
Újvárosi Emese: Az élet nem jesiva (Isaac Bashevis Singer:
The Family Moskat) •1151
Pálfalvi Lajos: Egy keletlengyel emigráns
a „sztyeppei Hellász"-ról
(Jerzy Stempowski: W dolinie Dniestru i inne
eseje ukrainskie. Listy o Ukrainie) • 1155
S. Nemes Ilona: Bohumil Hrabal székei
(Bohumil Hrabal: Házimurik) • 1157
Voszka Éva: Tiszta Amerika? (Almási Miklós:
Léghajó Manhattan felett) • 1158
Bihari Péter: M. Kir. miniszterelnökök tragédiái
(Pritz Pál szerk.: Bárdossy László
a népbíróság előtt. Kállay Miklós:
Magyarország miniszterelnöke voltam.
Romsics Ignác: Bethlen István) •1161
Kálmán C. György: A szamizdat Beszélő
(Beszélő, összkiadás I-III.) • 1166
Argejó Éva: A pimasz halacska csodálatos élete avagy
így írtok ti (Magyar Narancs, 1989-) • 1170
Retkes Attila: Claudio Monteverdi: Madrigálok • 1180
H Kocsis Zoltán: Távolodunk Bartóktól? (Bartók Béla: Cantata
profana - A fából faragott királyfi) • 1182
9. SZÁM
Rába György: Hogyan csaljuk a világot? • 1207
Két dialógus • 1207
Szembenézés • 1208
Az öreg szomszéd • 1209
Záróra: kiegyezés • 1209
Határ Győző: Agyra járó emberiség • 1210
Élet-halál • 1213
A karkasszban (3) • 1214
Utassy József: Leng az ég, reng a föld • 1217
Akit lilára vert átkom • 1218
Horváth Elemér: személyazonossági • 1219
búcsú a piros mókustól • 1219
mérföldkő • 1219
Mándy Iván: A Puhakalapos visszanéz • 1220
Kányádi Sándor: Négy riadt sorocska • 1223
Váratlan sárga • 1223
Tojáshéj-fölirat • 1224
Orbán Ottó: Erkélyemről a kilátás • 1225
Boris Maruna: Ars poetica II • 1226
Marx halott (Csordás Gábor fordításai) • 1227
Italo Calvino: A Jaguár-Nap alatt
(Szénási Ferenc fordítása) • 1228
Hans Róbert Jauss: Egy posztmodern esztétika
védelmében (Király Edit fordítása) • 1239
Jürgen Habermas: Irodalom-e a filozófia és a tudomány?
(Király Edit fordítása) • 1259
Vörös István: Vízparton • 1271
A csapda és lakója • 1271
Tóth Krisztina: Domborzat és vízrajz • 1272
A késő délutáni órákról • 1273
Sajó László: Oeuvre • 1274
Szentkuthy Miklós: Nagy regénytöredék (I) • 1275
FIGYELŐ
Angyalosi Gergely: A költő hét bordája (Kálnoky László:
Összegyűjtött versek) • 1284
Farkas János László: A szellem berendezése (Hozzászólás
a József Attila-komplexumhoz) • 1289
Ifjabb Janser Frigyes-Bodor Béla: Két bírálat egy könyvről
(„Miért fáj ma is" - Az ismeretlen
József Attila. Szerkesztette Horváth Iván
és Tverdota György) • 1297
Bazsányi Sándor-Fogarassy Miklós: Két bírálat egy könyvről
(Márton László: Átkelés az üvegen) • 1303
Forgách András: Egy író kibújik a kritikusból
(Pályi András: Egy ember
kibújik a bőréből) • 1315
Kocziszky Éva: A sorsesemény mint bűn (Tengelyi László:
A bűn mint sorsesemény) • 1319
Főidényi F László: Az érzékek purgatóriuma:
Rudolf Schwarzkogler (1940-1969) • 1322
Laki Péter: Az újonnan felfedezett Liszt Ferenc
(Négy új Liszt-lemez. Hungaroton HCD 31 396.
Hungaroton HCD 31 525.
Quintana QUI 903 024.
Hungaroton HCD 31 203) • 1326
Libisch Károly: Ima (Yochk'o Seffer: Neffesh-Music) • 1329
Sőrés Zsolt: A túlélés muzsikája
(Róbert Wyatt: Rock Bottom) • 1331
Levelek egy ifjú költőhöz
(A szerkesztők megjegyzése.
Rainer Maria Rilke levele. Bertók László,
Kántor Péter, Karátson Endre,
Takáts Gyula levelei) • 1335
10. SZÁM
Bertók László: Mennyire szégyellte, ha félt • 1351
Mennyi csont és bőr egy helyen • 1351
Én tudom, hogy a számon át • 1352
Ha csak azt, hogy egy év alatt • 1352
Takács Zsuzsa: Két vers
A nagy halott • 1353
Arcod, amelyre írva • 1353
Szentkuthy Miklós: Nagy regénytöredék (II) • 1354
Terey János: Mädchenlied • 1362
Színtiszta marhahús • 1362
Gömöri György: Sylvia Plathról, több megközelítésben • 1363
Sylvia Plath: Metaforák • 1367
Határvonal • 1367
Szilfa (Gömöri György fordításai) • 1368
Sylvia Plath leveleiből (Gömöri György fordításai) • 1369
Rainer M. János: Nagy Imre önéletírása elé • 1374
Nagy Imre: Viharos emberöltő (Részletek) • 1376
Két dokumentum, 1956-1957 (Közzéteszi Standeisky Éva) • 1389
Spira György: A forradalom két felvonása között • 1395
Békés Csaba: Demokratikus eszmék és nagyhatalmi
érdekek • 1402
Tischler János: „...A szörnyű magyar dráma még
nem ért véget..." • 1409
Oravecz Imre: Szajla
Törek • 1416
Szuly Gyula: 1992. október • 1417
Czigány Lóránt: Három együgyű történet • 1418
Somlyó György: Hommage á Kavafisz 1-2 • 1420
Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal (XI) (Részlet) • 1422
Csengery Kristóf: Elhagyott kert • 1433
Borbély Szilárd: Az énvers • 1435
Én félem azt • 1435
A kézírásomban • 1436
Halasi Zoltán: A világosság harmata I 1436
Johann Peter Hebel: A rajnai házibarát kincsesládikója
(Részletek) (Halasi Zoltán fordítása) • 1439
Kovács András Ferenc: Füst-fantázia • 1454
Én, Scardanelli • 1455
FIGYELŐ
Danyi Magdolna: Sziveri János költészetéről I 1456
Ambrus Judit: Lehetett volna úgy, (Térey János:
A természetes arrogancia) • 1461
Csepregi Márta: „Válogatok vers javábul,
gyönyörű dalokat gyújtok"
(A „Kalevala" magyar fordításairól) • 1463
Mohai V Lajos: A megalázottak iskolája
(Mirko Kovac: Égbéli jegyespár) • 1469
Tamás Ferenc: Horror gyermekeknek
(Roald Dahl: Szofi és a HABÓ) • 1473
Dévény István: Nyolcvan évvel a „Teremtő fejlődés" után
(Henri Bergson: Teremtő fejlődés) • 1476
Radnóti Sándor: Levágta-e a saját farkát
Rudolf Schwarzkogler? (Vitairat) • 1482
Levelek egy ifjú költőhöz
(Szabó Magda, Orbán Ottó, Ágh István,
Horváth Elemér, Nagy Gáspár levelei) • 1489
11. SZÁM
Karnis Mihály: Napkönyv (IX) • 1503
Lator László: Éretlen szerelem • 1515
Marcel Proust: Szodoma és Gomorra (Részlet)
(Bognár Róbert fordítása) • 1517
Karátson Endre: Gyergyai Albert - tegnap és ma
(Tóth Krisztina fordítása) • 1535
Rába György: így láttam Gyergyait 1 1540
Simonyi Imre: Szálfa • 1545
Borravaló • 1546
Anyám N° 1-N° 2 • 1546
Szentkuthy Miklós: Nagy regénytöredék (III) • 1547
Friedrich Judit: Két világ határán
(Christopher Marlowe, 1564-1593) • 1560
Sulyák István: Rejtélyek Marlowe életében és halálában •
Orbán Ottó: Mit ír az ember, ha badar?
Egy klasszikus pletyka • 1573
Hol/mi illik? • 1574
Ami a holt-tengeri tekercsekről
lemaradt • 1574
Hazám, hazám... • 1574
Csukás István: Rassz-versek és gén-dalok • 1574
Tőzsér Árpád: Amelyben Franz Xavér Kappus kapitány
aranyerét megoperálják, de a kapitány
ennek ellenére sem fogadja meg
Rainer Maria Rilke úr tanácsát:
nem mond le az iróniáról • 1576
Amelyben Kappus kapitány mégiscsak
önmagába mélyed, s megvizsgálja
a mélységeket, ahonnét élete fakad • 1577
Az előbbiek visszavonása • 1578
Dávidházi Péter: Egy szelíd filológus észrevétlen hősiessége
(In memóriám Kiss József) • 1578
Tandon Dezső: Am Hof • 1590
FIGYELŐ
Tóth Sára: Csattanós történetek
(Békés Pál: A bogárnak mindegy) • 1595
Gelencsér Gábor: Filmfejfák (Biró Y vette: Profán mitológia.
Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy.
Kovács András Bálint: Metropolis. Párizs.
Kovács István: Robogás a nyárba. F.I.L.M.
Szerkesztette Peternák Miklós.
Sándor Tibor: Őrségváltás) • 1598
Fehér Ferenc: Az „általános szűkösség" szocializmusa
(Bence György-Kis János-Márkus György:
Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?
Kornai János: A szocialista rendszer -
A kommunizmus politikai gazdaságtana
(Törzsök Judit fordítása) • 1603
Uhrman Iván: „Nem nőttek az égig" (Jankóvics Marcell:
A fa mitológiája) • 1619
Főidényi F. László: A testet felszabadító bécsi akcionizmus
(Válasz Radnóti Sándornak) • 1626
Levelek egy ifjú költőhöz
(Határ Győző, Ferencz Győző, Takács Zsuzsa,
Fodor András levelei) • 1635
12. SZÁM
Kurtág György: Ligeti Györgyről (Petri György fordítása) • 1647
Peskó Zoltán: Vivace minaccioso
(Szegzárdy-Csengery Klára fordítása) • 1655
Rába György: A szilvásgombócok rejtélye • 1661
Kísérlet párbeszédre • 1661
Közbeszólás egy életírásba • 1662
Lakatos István: Végvidék • 1662
A közelítő tél • 1664
Radics Viktória: Füstgombolyag (In memóriám
Ariadna Efron • 1665
Ariadna Efron levelei Borisz Paszternaknak
(Pór Judit fordítása) • 1670
Joszif Brodszkij: Nagyezsda Mandelstam
(Szőke Katalin fordítása) • 1680
Mihail Kuzmin: Édes meghalni • 1685
Valerij Brjuszov: Magány • 1686
Vjacseszlav Ivanov: December • 1687
Alekszandr Blok: Ha már a rozsdás berkenyének...
(Baka István fordításai) • 1688
Litván György: Forgács Palkó • 1689
Forgács Pál: Születésnapi vers mamámnak,
a Szűz Máriához • 1692
Egy másik Évához • 1692
Vízi vers • 1693
Hét hexameter • 1693
Komis Mihály: Napkönyv (X) • 1694
Parti Nagy Lajos: napkardigán • 1703
Neumer Katalin: A leopárd és a fájdalom • 1704
Sumonyi Zoltán: Selinunte, Selinunte! • 1716
Imre Flóra: Ronsard számot vet életével • 1716
Eurüdiké • 1717
Ronsard halott • 1718
A színész monológja • 1718
Vörös István: Szabadban • 1719
Hajnali torzó • 1719
Egér, kutya, csirke • 1720
Szakács Eszter: Homokos lábadig • 1720
Verítékemmel itattam • 1721
Koponya égboltom • 1721
Kapecz Zsuzsa: A néma gyerek • 1722
Réz Pál: A Serpolette rejtélye • 1724
FIGYELŐ
Szegedy-Maszák Mihály-Bán Zoltán András-Farkas János László: Három bírálat egy könyvről
((Mik Géza: Buda) • 1728
Nagy Gabriella: Az Okinavai Guvat (Krasznahorkai László:
A Théseus-általános) • 1751
Kukorelly Endre: Nem-Konrad (Németh Gábor:
A Semmi Könyvéből) • 1754
Bodor Béla: Zarathustra, harmadszor (Nagy Atilla Kristóf:
Valaki beszél) • 1755
Tarjányi Eszter: A bonctan bonctana (Nagy Atilla Kristóf:
Szellemi bonctan) • 1761
Kronslein Gábor: Az illedelmes mítosz (Róbert Silverberg:
Lord Valentine kastélya) • 1765
Weiss János: A politikum rekonstrukciója
(Oskar Negt-Alexander Kluge:
MaBverháltnisse des Politischen) • 1769
Somlai Péter: Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában • 1774
Csorba János: A tudattalan és akiknek nem kell
(Botond Ágnes: Pszichohistória
avagy a lélek történetiségének tudománya) • 1777
Levelek egy ifjú költőhöz
(Tandori Dezső, Hegedűs Géza,
Marsall László levelei) • 1779
A HOLMI postájából • 1785
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem