797.892

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Neveléstörténeti szöveggyűjtemény I.

Kézirat/Magyar Testnevelési Főiskola

Előszó

Az utóbbi évek vitáiban tisztázódott, hogy a neveléstörténet oktatása jelentékeny mértékben hozzájárulhat a leendő tanárok pedagógiai kulturáltságának emeléséhez, s így a neveléstörténet a maga... Tovább

Tartalom

A. Szpirkin: a tudat eredete . 5- 8
Homérosz: Odüsszeia . . 9-10
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok 11-13
Platón: Protagoras 14- 15
Platón: Az állam . 15- 28
Aristoteles: Politika 29- 40
Szent Ágoston Vallomásai . . 41-45
Nursiai Szent Benedek szabályzata 46
Egyházi iskola 47
Gyermeknevelés 48
A szerzetesnek szánt gyermekek nevelése a kolostorban 48- 49
A Gellért legenda 50- 51
A Budai Zsinat határozata a Tanítómesterek alkalmazásáról az
érseki és püspöki székhelyen 52
Janus Pannonius: Dicsőit5 ének mesteréhez, a veronai Guarinohoz 53-55
Francois Rabelais: Gargatua és Pantagruel 56- 62
Erasmus: A gyermekek korai erkölcsi és tudományos nevelése 63- 69
A hagyományos latin iskola és az újabb típusú (anyanyelvű)
városi iskola éles ellentéte 70- 72
Antonio Pessevino jezsuita az erdélyi nemesifjak katonai nevelését szorgalmazza 73
A jezsuiták tanulmányi szabályzatából 74- 79
Tomasso Campanella: A napváros . . . . 80- 84
Comenius: Nagy Oktatástan 85-105
Apáczai Csere János: A magyar Enciklopédia 106-115
A bölcsesség tanulásáról 115-117
Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való
barbár állapotuk okairól 117-122
Bethlen Miklós: Megemlékezés legkedvesebb tanítóiról 123-129
John Locke: Gondolatok a nevelésről 130-138
John Bellers: Javaslatok . 139-147
Helvetius: Az emberről, értelmi képességeiről és neveltetéséről 148-153
Diderot: Megjegyzések Heivetius: A szellemről című könyvéről 154-159
J. J. Rousseau: Emil vagy a nevelésről 160-176
J. J. Rossueau: Vallomások 177
Pestalozzi: Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit 178-182
Nevelés és ipar 182-185
A testnevelésről 185-101
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete 192-199
Az 1777.-i Ratio Educationis 200-207
Tessedik Sámuel: Tizenkét paragrafus a magyar iskolaügyről megszívlelésül a nagytekintetű Iskolai Bizottságnak 208-212
Egy magyarországi Békés megyei szarvasi falusi evangélikus pap élete és nézetei 212-217
Herbait: Pedagógiai előadások vázlata 218-228
Bjelinszkij: Nézetek az orosz irodalomról 229-235
Usinszkij: A nemzeti jelleg a köznevelésben 236-238
Előszó a "Pedagógiai antropológia" I. kötetéhez 238-242
A munka pszichikai és nevelési jelentősége . 243-246
Az erkölcsi hatás mint a nevelés főfeladata 247-248
Robert Owen: Az új erkölcsi világ könyve 249-256
Warga János: Az elemi nevelés alapvonalja 257-259
Széchenyi - Kossuth - Eötvös - Vörösmarty irodalmi vitája
a nevelésügy kérdéséről 260-266
Fáy András: Óramutató (részlet) 267-268
Győry Sándor: A humán .és reál műveltségről . 269-271
Karacs Teréz: Néhány szó a nőnevelésről 272-275
Mentovich Ferenc: Nevelés körüli hiányok 276-279
Táncsics Mihály: Józanész 280-288
Tavasi Lajos: Tanoda és egyház . . . 289-294
Az 1848. évi 19.20. törvénycikkek 295
Eötvös: Felszólalás a képviselőházban 1848. augusztusában
népoktatási törvényjavaslattal kapcsolatban 296-301
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem