820.341

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aki legdrágább, aki legszebb...

Százhúsz vers a szerelemről

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 318 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-1958-3
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Az olvasóhoz (Illés Lajos)7
Baudleaire, Charles: Himnusz (Szabó Lőrinc fordítása)10
A gyönyörűség dalainak kezdete. Óegyiptomi szerelmes versek12
Mehem virágok
Szaamu virágok
Taiti virágok (Molnár Imre fordítása)
Szerelmes párbeszéd. Akkád költemény (Rákos Sándor fordítása)15
Énekek éneke (Károli Gáspár fordítása)19
Homérosz: Odüsszeia. Odüsszeusz találkozása Nauszikaával (Devecseri Gábor fordítása)33
Mahábhárata. Szátvitri-epizód (Weöres Sándor fordítása)38
Si King: Asszony-panasz (Weöres Sándor fordítása)43
Szapphó: Úgy tünik nékem.. (Devecseri Gábor fordítása)45
Anakreón: Egy leányhoz (Devecseri Gábor fordítása)46
Catullus, Caius Valerius: Lesbiához47
Éljünk, Lesbia és szeressük egymást... (Szabó Lőrinc fordítása)
Kérded, hány ölelésed kéne nekem... (Babits Mihály fordítása)
Ó de mivé lettem! (Babits Mihály fordítása)
Asszonyt nem tudhat jobban... (Babits Mihály fordítása)
Életem, esküdözöl ma nekem... (Radnóti Miklós fordítása)
Horatius, Quintus Flaccus: Lyidához50
Míg te Lydia... (Radnóti Miklósv
Zárt zsalud sűrű kocogással (Szabó Lőrinc fordítása)
Tibullus, Albius: A béke dicsérete (Kardos László)52
Propertius, Sextus Aurelius: Az örjöngő kedves (Szabó Lőrinc fordítása)55
Ovidius Naso, Publius: Szerelmek56
Nyári dél (Babits Mihály fordítása)
Beszélgetés a cirkuszban (Szabó Lőrinc fordítása)
Zenepalota (Jo-fu)60
Tóparton (Nagy László fordítása)
Búcsú (Kormos István fordítása)
Ce-je dalai (Nagy László fordítása)
Kálidásza: A "Szerelem ékessége" sorozatból (Weöres Sándor fordítása)63
Múszaiosz: Héró sé Lenadrosz 64
Prologosz (Trencsényi Waldapfel Imre fordítása)
A szerelmesek halála (Kárpáthy Csilla fordítása)
Paluosz Szilentariosz: Ráncaid ékesebbek... (Somlyó György fordítása)67
Bassár ibn Burd, Abú Muádzi: Abdához (Tótfalusi István fordítása)68
Ibn Zaidún, Abu'l-Valíd Ahmad: Emlékezése és vágyakozás (Tótfalusi István fordítása)69
Omar Khajjám: Négysorosok (Weöres Sándor fordítása)70
Igor-ének73
Jaroszlavana siralma (Képes Géza fordítása)
Nibelung-ének75
A Tizedik kalandból (Tellér Gyula fordítása)
Troyes, Chretien de: Yvain az oroszlános lovag91
Ivain szerelemre gyullad (Illyés Gyula fordítása)
Rusztaveli, Sota: Tarile, a tigrisbőrős lovag94
Előhang (Weöres Sándor fordítása)
Vogelweide, Walther von der: Vedd e koszorút (Illyés Gyula fordítása)99
Lorris, Guillaume de - Meung, Jean de: A rózsa regénye 102
Lecke lovagoknak (Illyés Gyula fordítása)
A szerelem tünetei (Justus Pá fordítása)
Gottfried von Strassburg: Tirsztán és Isot. 107
A tűzpróba (Weöres Sándor fordítása)
Carmina Burana113
Megszakadt a tél haragja (Csorba Győző fordítása)
Virágoznak mind a fák (Takáts Gyula fordítása)
Mikor édes tavasz szárnyal (Végh György fordítása)
Dante Alighieri: Ámor, ki égi erőd nem kiméled.. (Csorba Győző fordítása)118
Petraca, Francesco: Daloskönyv121
Áldott a nap, a hó, az év...
Arany haja szétszóródott...
Ti szerencsés füvek...
Az élet elfut... (Sárközi György fordítása)
Villon, Francios: Villon éneke szeretőjéhez (Mészöly Dezső fordítása)125
Janus Pannonius: Magdolnához (Weöres Sándor fordítása)127
Navarre, Marguerite de: Isten veled! (Vas István fordítása)128
Ronsard, Pierre de: Azt mondtad, amikor (Rónay György fordítása)130
Balassi Bálint: Kit egy citerás lengyel leányról szerzett 131
Shakespeare,William: Szonettek134
Az vagy nekem...
Ni, hogy kergeti.. (Szabó Lőrinc fordítása)
Donne, John: Elégia vetkőző kedveséhez (Vas István)135
Góngora, Louis de: Júcar fenyvesében (Nagy László fordítása)137
Lope de Vega Carpio, Felix: A szerelem különféle hatásai (Nemes Nagy Ágnes fordítása)141
La Fontaine, Jean de: A szerelmes kurtizán (Babits Mihály fordítása)142
Goethe, Johann Wolfgang von: Charlotte von Steinhez (Vas István fordítása)152
Schiller, Freidrich: A kesztyű (Képes Géza fordítása)154
Burns, Robert: John Anderson, szivem, John (Szabó Lőrinc fordítása)157
Hölderlin, Friedrich: Menon panasza Diotimáért (Radnóti Miklós fordítása)158
Csokonai Vitéz Mihály: A Tihanyi ekhóhoz
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem
Mint a szarvas...
Édes, kínos emlékezet...
Hallottam én...
Byron, George Gordon: Ahogy itt jár-kél (Szabó Lőrinc fordítása)164
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz166
Shelley, Percy Bysse: Szerelem filozófiája (Vas István fordítása)167
Keats, John: Szonett a szabadban (Vas István fordítása)168
Heine, Heinrich: Memento (Babits Mihály fordítása)169
Mickiewicz, Adam: Marylához (Kálnoky Lászlóv170
Puskin, Alekszandr: Jevgenyij Anyegin172
Tatjana levele (Áprily Lajos fordítása)
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz175
Lenau, Nikolaus: A távoli kedveshez (Rónay György fordítása)178
Poe, Edgar Allan: A holló (Tóth Árpád fordítása)181
Musset, Alfred de: Velence (Tóth Árpád fordítása)187
Lermontov, Mihail: Tamára (Lator László fordítása)190
Petőfi Sándor: Szeretlek kedvesem192
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús, őszi szél195
Arany János: Zács Klára197
Vajda János: Utolsó dal, Ginához201
Botev, Hriszto: Első szerelmemhez (Képes Géza fordítása)202
Verlaine, Paul: Érzelmes párbeszéd (Szabó Lőrinc fordítása)204
Rimbaud, Arthur: Regény (Rónay György fordítása)205
Rilke, Rainer Maria: És lelkem, mint egy nő (Nemes Nagy Ágnes fordítása)207
Ady Endre: A Hágár oltára208
Ady Endre: Nézz, drágám, kincseimre211
Babits Mihály: Sugár212
Tóth Árpád: Lélektől lélekig215
Kosztolányi Dezső: Nők217
Karinthy Frigyes: Pitypang219
Somlyó Zoltán: Mária Abariendos221
Juhász Gyula: Szerelem?224
Blok, Alekszandr: Oly ismerős vagy (Lator László fordítása)226
Majakovszkij, Vlagyimir: Lilikének (Szabó Lőrinc fordítása)229
Jeszenyin, Szergej: Elmegyünk egy kicsit (Illyés Gyula fordítása)229
Apollinaire, Guillaune: A Mirabeau hid (Vas István fordítása)231
Leino, Eino: Mint virágokon, úgy lépeget (Képes Géza fordítása)232
Barett-Browning, Elisabeth: Portugál szonettek234
Férfinak én még...
A nagyvilágon...
Nehéz szivem..
Theokritosra gondoltam...
Nem illek hozzád...
S mégis...
Költőm.. (Kardos László fordítása)
Yeats, William Butler: Ha ősz leszel s öreg.. (Szabó Lőrinc fordítása)239
Tagora, Rabindranath: A kertész című kötetből (Áprily Lajos fordítása)240
Ibarbourou, Juanda de: Erős szerelem (Kosztolányi Dezső fordítása)242
Arghezi, Tudor: Mátkaság (Szemlér Ferenc fordítása)244
Nezval, Vitézslav: Szeretők (Károlyi Amy fordítása)245
Gerlady, Paul: Te meg én246
Áradozás
Lámpaernyő
Magyarázkodás
Utóiart (Kosztolányi Dezső fordítása)
Sandburg, Carl: Paula (Keszthelyi Zoltán fordítása)249
Neruda, Pablo: Asszonyi test (Somlyó György fordítása)250
Brecht, Bertolt: Szerelmi dal komisz időkből (Eörsi István fordítása)252
García Lorca, Federico: Gázel a váratlan szerelemről (András László fordítása)253
Éluard, Paul: Szemed íve (Rónay György fordítása)254
Dsida Jenő: Légyott256
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben257
József Attila: Flóra259
Hexaméterek
Rejtelmek
Már két miiliárd
Buzgóság
Szimonov, Konsztantyin: Szeretlek (Tellér Gyula fordítása)262
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga264
Aragon, Louis: Nincs boldog szerelem (Rónay György fordítása)267
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év269
Önvád
A hír
Mindenütt ott vagy
A huszonhatodik év
Weöres Sándor: Canzone272
Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz274
Illyés Gyula: Egymásra lelt...277
Keresztury Dezső: Dunántúli hexameterek. XIII.278
Zelk Zoltán: Tizennégy sor280
Benjámin László: Két évtized282
Csanádi Imre: Szövetség284
Simon István: Várok rád286
Juhász Ferenc: Meggyötört szomorú arcod288
Nagy László: Szerelem emléke292
Thomas, Dylan: Házassági évfordulóra (Károly Amy fordítása)293
Kormos István: Kannibál szerenád294
Parun, Vesna: Te, ki ártatlanlabb kézzel nyúlsz utána.. (Eörsi Istvánv296
Nemes Nagy Ágnes: Szomj299
Jevtusenko, Jevegynij: Az igaz szerelem (Grigássy Éva fordítása)300
Fodor András: Dicséret303
Simonyi Imre: Két változat egy nagyon régi témára305
Váci Mihály: Végül307
Csoóri Sándor: Elengednélek, visszhívnálak308
Ladányi Mihály: Utánad kószálok309
Garai Gábor: Ha a szerelem elhagyott....310
Az antológiában szereplő költőkről és művekről313
A versek fordítói315
Tartalom319
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aki legdrágább, aki legszebb... Aki legdrágább, aki legszebb...
Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Aki legdrágább, aki legszebb... Aki legdrágább, aki legszebb...

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Aki legdrágább, aki legszebb... Aki legdrágább, aki legszebb... Aki legdrágább, aki legszebb...

A borító belső oldala kissé felvált.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba