1.016.653

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Honismeret 1980/3.

A Hazafias Népfront folyóirata - VIII. évfolyam 3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az folyóiratból:

"A III. Országos Úttörő Népművész Szaktáborról
(Csillebérc, 1980. augusztus 15-25.)
Ez évben harmadik alkalommal rendezzük meg az úttörő népművészek országos... Tovább

Előszó

Részlet az folyóiratból:

"A III. Országos Úttörő Népművész Szaktáborról
(Csillebérc, 1980. augusztus 15-25.)
Ez évben harmadik alkalommal rendezzük meg az úttörő népművészek országos szaktáborát a Csillebérci Úttörőtáborban. A nagy érdeklődést mutatja, hogy 130 gyermekközösség (őrs, raj, honismereti szakkör, néptánccsoport, énekkar, zenekar és egyéb, a népművészet valamely ágával foglalkozó közösség) jelezte részvételi szándékát. A pályázatban kiírt feltételeket 117 közösség teljesítette eredményesen, s ezeknek a csoportoknak a képviselőit hívtuk meg a táborba. A csoportok maguk választhatják ki azokat, akik tevékenységükkel a legjobban hozzájárultak a feladat eredményes teljesítéséhez. Általában minden csoport 10 főt, a legjobb csoportok 12 főt küldhetnek el a táborba.
A tábor célkitűzése, hogy a gyerekekkel megismertessük a népi kultúrát, a tárgyi és a szellemi néprajz szoros kapcsolatát. Ezt segíti a tábor legnagyobb rendezvénye: a JELES NAPOK megelevenedése, amikor a gyerekek megismerkednek a jeles napok szokásaival, dalaival, táncaival. A kézműves foglalkozás, a népdal, a tánc, a népi játékok tanulása közben a gyerekek ezeknek a jeles napoknak a megelevenítésére készülnek. Megmutatjuk nekik, hogyan tudják mindennapi tevékenységükben, a mai viszonyok között alkalmazni a népi kultúra hagyományait. Továbbá segítséget szeretnénk adni otthoni munkájukhoz.
A tábor programjára jellemző: hogy tevékenységünk nagy részét a kézműves foglalkozás teszi ki, amelyben minden gyerek aktív cselekvését, részvételét szeretnénk elérni. A gyerekek választhatnak a különböző lehetőségek között (szövés, agyagozás, fafaragás, tojásfestés stb.), ők döntik el, mely kézműves ághoz van nagyobb kedvük, melyikkel szeretnének megismerkedni, addigi ismereteiket elmélyíteni. A kézműves foglalkozást kiegészíti a népdal-, a néptánctanulás, a közös éneklés, táncolás. Minden altábor egyik programja a táncház, ahol népzenei együttesek és néptáncosok segítségével tanulják a tánc alaplépéseit. Nagy gondot fordítunk a népi játékok tanítására,, tanulására. Itt különösen figyelünk arra, hogy a gyerekek a magukkal hozott, általuk gyűjtött játékokat egymásnak átadhassák.
Néhány programpontról részletesebben. A tábor legnagyobb, meghatározó jelentőségű megmozdulására a gyerekek a pályázat kiírása óta készülnek. A JELES NAPOK nevet kapta ez a háromnapos rendezvénysorozat, amelyben csaknem minden ismert, és ismeretlen jeles nap megelevenedik.
Augusztus 20-án rendezzük meg az ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉ-t, amikor vendégül látjuk a szülőket, és a neves vendégeket, a népművészet, és az ezzel foglalkozó tudományágak meghívott képviselőit. Eljönnek továbbá azoknak az üzemeknek, gyáraknak, közösségeknek a küldöttei is, akik munkánkban nagy segítségünkre voltak.
A délutáni program az új kenyér, alkotmányunk évfordulójának ünnepe lesz. A táborban részt vevő népművészek műsorral köszöntik az itt táborozó gyerekeket, a vendégeket, a szülőket. Az ősz a betakarítások ideje. A gazdasági évet lezáró ünnepekre, a cselédfogásra, kerül itt sor. Ezután az évvégi jeles napok következnek: lucázók, regölők járják be a tábort, tudtul adva - nagy-nagy hanggal, sok-sok dallal -, hogy eljött már az esztendő vége. Az új évet köszöntő csoportok, altáborról altáborra haladva hatalmas zenebonával, dallal, tánccal köszöntik az új esztendőt. Majd a Balázs-járás következik, új tanulókat toborozva a falu iskolájába." Vissza

Tartalom

KRÓNIKA
A III. Országos Úttörő Népművész Szaktáborról (Kerekes György)
A szekszárdi Úttörő Honismereti Módszertani Központ (Bíró Mártonné)
A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége Honismereti Szekciójának tevékenységéről (Mándics Mihály)
Eredményes honismereti vetélkedő a debreceni üzemekben (Dr. Szamosújvári Sándor)
A Hazafias Népfront Vaja Nagyközségi Bizottságának honismereti tevékenysége (Molnár Mátyás)
Tájmúzeum Vörösmarton (Urbán Aladár)
A badacsonyi Szegedy Róza ház (Nagy Miklós)
A III. Országos Népzenei Tábor (Király Györgyi)
Tanácskozás a községi krónikaírásról Szerencsen (Petercsák Tivadar)
Gerencsér Sebestyén emlékkiállítás (Moldován László)
ÉVFORDULÓINK
Útkeresők az 1930-as válság idején (Dr. Bernát István beszélgetése dr. Fábián Dániellel József Attiláról és Hódmezővásárhelyről)
Pillantás a Hármas kis tükörbe (Molnár Imre)
Egy vitéz magyar az amerikai függetlenségi harcban (Dr. Zachar József)
Emlékezés Munkácsi Bernátra (Lánczos Zoltán)
Szinnyei Józsefre emlékezünk (Dr. Szénássy Zoltán)
A szatmárököritói tűzvész (Madarász László)
A deszki dobolási könyv (Tóth Sándor)
TERMÉS
Festett famennyezetek Krasznán (Móser Zoltán)
Fogfájósok szószólója (Szikora András)
A baranyai bányászkolóniák (Zóka László)
VÁLTOZÓ HAZÁNK
Dunaújváros első évei (Dr. Hetényi István) 44
HONISMERETI OLVASÓKÖNYV
Aki megelőzte korát (Vörösmarty Géza) 49
Szoboszló hajdú város részvétele a Thököly-felkelésben (Dr. Geönczy József) 52
Széchy Mária és Eperjes (Dr. Dobay Sándor) 54
KÖNYVESPOLC
Kecskés László: Komáromi mesterségek (Szombathy Viktor)
Herbárium (Szabó László Gy.)
Kocsér története (Gazdag István)
Halász Péter - Tóthné Loós Gyöngyi: Egy termelőszövetkezet harminc éve
(Szenti Tibor) 59
Szita László: Munkásmozgalmi emlékhelyek Pécsett (Krisztián Béla) 60
Sárréti hősköltemény. Péter András Emlékkönyv (Szilágyi Ferenc) 60
Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke (Bárth János) 61
Újváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák (Fehér Anikó) 62
PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT! PÁLYÁZAT!
Az 1979. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredmény jegyzéke (összeállította: Fejős Zoltán) 63
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓK (a mellékleten)
Útmutató nyelvjárási témájú pályamunka készítéséhez
MUNKATÁRSAINK
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem