A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet

In memoriam József Attila

Tartalom

József Attila: Április 11. (In. József Attila Összes versei. Bp., Akadémiai, 1984)7
József Attila: Curriculum vitae (In: József Attila Összes versei. Bp. Akadémiai, 1984)8
József Attila: Öngyilkosság? (In. József Attila Összes versei. Bp., Akadémiai, 1984)12
József Eta: Emlékezések közös gyermekkorunkról (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.)15
Beney Zsuzsa: A két anya. Részletek (In: Beney Zsuzsa: A gondolat metaforái. Bp. Argumentum 1999)24
Galamb Ödön: Makói évek (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.)30
Espersit Mária: József Attiláról (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.)37
"én, József Attila, itt vagyok" (Bevezető)
Juhász Gyula: Előszó (In: József Attila: Szépség koldusa, 1922)43
Hont Ferenc: József Attila44
Galamb Ödön: József Attila új verskötete45
Ignotus: Vers és verselés47
Németh Andor: Józse Attila48
Hont Ferenc: Szeged-Budapest-Párizs. Részlet (In: József attila Emlékkönyv, Bp. Szépirodalmi, 1957.)55
Sarló Sándor: A vöröscsontú költő (In: József Attila Emlékkönyv. Bp. Szépirodalmi, 1957.)67
Tverdota György: A József Attila-i tiszta költészet. Részlet (In: Tverdota György: József Attila. Bp., Korona, 1999.)71
Szabolcsi Miklós: A szerelem kezdete (In: Szabolcsi Miklós: "Kemény a menny". Bp., Akadémiai, 1992)76
Vágó Márta: Búcsúzás (In: Vágó Márta, József Attila. Bp., Szépirodalmi, 1978.)83
Németh Andor: Éhségek hetyke poétája88
Németh László: Nincsen anyám, se apám (sic!)92
Lakatos Péter Pál: József Attila: Nincsen apám, se anyám95
Az istenek halnak, az ember él102
Tverdota György: Konfliktus Babitscsal és a Baumgartner-díj. Részlet (In: Tverdota György: A komor föltámadás titka. Bp., Pannonica, 1998)103
"Ruhát kaptam és könyvet adtam a parasztnak és a munkásnak." (Végül)
Fábián Dániel: József Attila a Bartha Miklós Társaságban (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957)113
Jancsó Béla: Fábián Dániel és József Attila: Ki a faluba119
Haraszti Sándor: Magyar eszerek121
Andrásfi Gyula: Szemináriumvezető: József Attila: (In: József Attila Emlékkönyv, Bp., Szépirodalmi, 1957.)122
Féja Géza: Szélkakas költők127
A magyar proletárirodalom pletformtervezete. Részlet130
Gergely Sándor: József Attila új versei131
Dsida Jenő: Döntsd a tőkét, ne siránkozz134
Fenyő László: Döntsd a tőkét, ne siránkozz137
Danzinger Ferenc: József Attila, a szocializmus költője140
Tamás Aladár: A munkásmozgalomban. Részlet (In: József Attila Emlékkönyv. Bp. Szépirodalmi, 1957)145
Illyés Gyula: Külvárosi éj155
Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj158
A Társadalmi Szemle József Attiláról161
Németh Andor: Miniatűrök. Részlet161
Nagy Lajos: József Attiláról163
Téglás Ferenc: Az egységfront körül167
Szabolcsi Miklós: A Szovjet Írókongresszus ügye (1934. július). Részlet (In: Szabolcsi Miklós: Kész a leltár. Bp., Akadémiai, 1998.)174
Garai János: Ha a költő jobbra tér...179
N. Horváth Béla: Két költőről. Illyés Gyula és József Attila kapcsolatának történetéhez (In: N. Horváth Béla: A hetedik. Bp., Pannonica, 1999.)180
Ignotus Pál: Óda és Eszmélet193
Szántó Judit: Óda. Részlet (In: Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. Bp., Argumentum, 1997.)200
Nemes Nagy Ágnes: Eszmélet (In: Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság. Bp., Magv204
Fülöp Ernő: József Attila költészete208
Füst Milán: József Attiláról218
Halász Gábor: Új verseskönyvekről. Részletek221
József Attila levele Halász Gábornak (In: J. A. vál. levelezése. Bp., Akadémiai, 1978.)226
Bálint György: József Attila versei226
Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival229
"Akit szívedbe rejtesz/Öld, vagy csóköld meg azt!" (Amit szívedbe rejtesz)
Cserépfalvi Imre: Találkozás és búcsú (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.)237
Vas István: József Attila. Részlet (In. Vas István: Nehéz szerelem. A félbeszakadt nyomozás. Bp., Szépirodalmi, 1983.)242
Remenyik Zsigmond: Nagyon fáj252
Bálint György: József Attila: Nagyon fáj258
Ignotus Pál: Nagyon fáj258
Szőke György: A szabad asszociációtól a költeményig. Részlet (In: "Miért is fáj ma is". Szerk.: Horváth I. és Tverdota Gy. Bp., Balassi-Közgazdasági és Jogi, 1992.)260
Ignotus Pál: A lapcím születése. Részlet (In. József Atilla és a Szép Szó. Bp., Lapkiadó Vállalat, 1987.)267
Vágó Márta: A tiltott vers (In: Vágó Márta: József Attila, Bp., Szépirodalmi, 1978.)270
Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Részlet (In: Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Bp., Szépirodalmi, 1987.)275
Beney Zsuzsa: Flóra (In: Beney Zsuzsa: A gondolat metafóriái. Bp., Argumentum, 1999.)281
József Attila levele Kozmutza Flórának (In: Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Bp., Szépirodalmi, 1987.)289
József Jolán: A halál (In: József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi, 1957.)289
József Attila költő borzalmas öngyilkossága300
Fodor András: Hogyan halt meg József Attila? (In: Fodor András: Szó, zene, kép. Bp., Magvető, 1983.)303
"Éltem - és ebbe más is belehalt már." (Kész a leltár)
Illyés Gyula: József Attila311
Déry Tibor: József Attila312
Remenyik Zsigmond: Költő és valóság318
Móricz Zsigmond: Nagyon fáj323
Hatvany Bertalan: Attila329
Ignotus Pál: Költő és a halál333
Bak Róbert dr.: József Attila betegsége341
Cs. Szabó László: Ultima Verba349
Németh Andor: Emlékek farkasvermében352
Bálint György: A fájdalom zsenije357
Halász Gábor: József Attila360
Kodolányi János: József Attiláról366
Méliusz József: Hogyan halt meg József Attila édesapja372
Schöplin Aladár: Asszonyok költőkre emlékeznek376
Szabolcsi Gábor: Az ismeretlen József Attila380
Veres Péter: József Attila382
Gáspár Zoltán: Gyászbeszéd József Attila pesti temetésén391
Márai Sándor: Tegnap és ma392
Tamás Attila: Csak részben elrendezett gondolatok a József Attila-líra utóéletéről (In: Tanulmányok József Attiláról. Szerk.: Kabdebó L. Bp., Anonymus, 2001)394
Juhász Ferenc: Sóhaj (In: József Attila: Hazám. Vál. kötet előszava. Csernus Tibor ill. Bp., Szépirodalmi, 1956.)404
Nagy László: József Attila! (In: Nagy László: Versek és versfordítások. Bp., Magvető, 1975.)406
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Eszmélet Eszmélet Eszmélet

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba