859.851

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nyelv II.

A gimnázium II. osztálya számára

Tartalom

A mondat és a szó a közlésben
Nyelvtani rendszerünk néhány tulajdonsága5
A mondat és a mondatfajta10
Hogyan lehet felbontani a mondatot?16
Az alany és az állítmány25
Az ige és az igés mondatforma33
A tárgy és a határozó39
A jelzős szerkezetek48
Az igenevek56
A névmások62
szervetlen mondatrészletek70
Alárendelő viszonyok az összetett mondatokban és az összetett szavakban77
Mellérendelő viszonyok az összetett mondatokban, a szintagmákban és az összetett szavakban85
A szórend93
Hangalak és jelentés
A szóelemek105
A nyelvi jelek alakja és jelentése115
A szavak csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya szerint121
Kétarcú nyelvi jelenségek128
Beszédhangjaink
A magyar nyelv hangállománya139
A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei a magyar nyelvben148
Szöveggyűjtemény
Bárczi Géza: A magyar nyelv jelleme157
Németh László: Ha most lennék fiatal159
Tamási Áron: A havasi mező160
Szabó Árpád: A görög matematika kibontakozása161
Német Lajos: A XIX. század építészete162
Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről!163
O. Nagy Gábor: Nincsen sütnivalója164
Petőfi Sándor: Úti levelek IX.164
Furcsa versértelmezés165
Kosztolányi Dezső: Csacsi rímek166
Déry Tibor: Egy nap hordaléka166
Bisztray Ádám: A lehetne és a van még nem vált ketté167
Főnagy Iván: Költői hangfestés168
Szavak szépségversenye169
Szende Tamás: Néhány hangstatisztikai adat az élőbeszéd vizsgálatából170
Táblázatok
A mondatfajták174
Az igenemek175
A határozók rendszere176
A névmások178
Szervetlen mondatrészletek a mondat szerkesztett részeihez való kapcsolódás szerint179
Az igetövek180
A névszótövek181
Az igen alakrendszere182
Az ikes ragozás184
A főnevek gyakori jelei és ragjai185
A mássalhangzók találkozásának szabályszerűségei és helyesírásuk186
A szófajok gyakorisága a szövegekben188
A névmások gyakorisága a szövegekben189
A szófajok190
Ábrák
A mondatbeli kapcsolatok ábrázolása193
Az összetett mondatbeli viszonyok ábrázolása196
A fontosabb hangszalagállások197
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelv II. Magyar nyelv II. Magyar nyelv II.

A borító elszíneződött, néhány lapon aláhúzás látható.

Állapot:
540 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba