Szakácskönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar tudósok kalandjai

Szerző

Kiadó: Új Palatinus-Könyvesház Kft.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 158 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 24 cm
ISBN: 963-9380-33-4
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Fülszöveg

A közkedvelt Magyar világjárók kalandjai után kötetünk mintegy negyven híres magyar tudós kalandos életét és kimagasló életművét mutatja be. A magyar tudomány kiválóságai, nemzetközileg is elismert alkotói szerepelnek itt: csillagászok, botanikusok, földrajztudósok, nyelvészek, matematikusok, történészek, irodalmárok, szinte a tudomány minden területe képviselve van. Olvashatunk többek között Apáczai Csere Jánosról, Baross Gáborról, Bolyai Farkasról és Jánosról, Brunszvik Terézről, Ipolyi Arnoldról, Irinyi Jánosról, Jedlik Ányosról, Kempelen Farkasról, Kitaibel Pálról, Rómer Flórisról, Semmelweis Ignácról, Tittel Pálról, Toldy Ferencről és Tótfalusi Kis Miklósról.
A kötetet több mint száz kép teszi még gazdagabbá.
A Magyar tudósok kalandjai felnőtt és ifjú olvasóknak egyaránt hasznos és feledhetetlen órákat kínál, s egyben az oktatásban is kitűnően alkalmazható.

Tartalom

Apáczai Csere János8
Az magyar polgári pedagógia úttörője
Descartes filozófiája
A puritanizmus
A Magyar Enciklopédia
Az égi dolgokról
Ballagi Mór12
Szótáríró és nyelvész
A Ballagi család
Emancipáció
Hadelnöki titkár
Újságíró és szerkesztő
A magyar nyelv teljes szótára
Baross Gábor16
A vasminiszter
Árvizek a Tiszán
A Vaskapu szabályozása
Fiume tengeri kikötője
Vasútfejlesztés és a MÁV
A villamos és a HÉV
Bél Mátyás20
A XVIII. század legnagyobb polihisztora
Pietizmus
Iskola Pozsonyban
Notitia
Szomjú ökörnek zavaros víz is jó
A magyarországi halakról és azok halászatáról
Benkő Ferenc24
A nagyenyedi diák
Magyar Mineralógia
Elöljáró beszéd
Néhány ásvány leírása Bankő Ferenc könyvéből
A kővé vált dolgokról
Benkő Ferenc tanári munkássága Nagyenyeden
Magyarország első nyilvános múzeuma
Berzeviczy Gergely28
Az első jelentős magyar közgazda
Magyar jakobinusok
Magas-Tátra
Alkotmánytervezet Napóleon számára
Utazások Nyugaton
A magyarországi parasztok állapotjáról
Bolyai Farkas32
Zaklatott indulás
Tanulmányúton Nyugat-Európában
Újra itthon
A matematikus
Öt szomorújáték
Halljad tervemet
Bolyai János36
Az indulás
Egy új világ
"...ha megdícsérném, magamat dícsérném"
Egy rövid élet alkonya
A XI. axióma
A két Eötvös és a két Bolyai
Born Ignác40
Egy közép-európai polihisztor
A bécsi udvari tanácsos
Born Ignác könyvtára
A Varázsfuvola Sarastrója
A kíméletlen kritikus
Born Ignác és Kempelen Farkas barátsága
A kiadó és tudományszervező
A Societät der Bergbaukunde, a világ első nemzetközi műszaki-tudományos egyesülete
Brunszvik Teréz és Teleki Blanka44
Hölgyek dícsérete
A Brunszvik család
A budai Angyalkert
Beethoven halhatatlan kedvese
Az első nőnevelő intézet
Emancipáció
A rab grófnő
Bugát Pál48
Orvos és nyelvújító
Magyarország főorvosa
Természettudományi szóhalmaz
Élő és holt szavak
A Bugát-féle nyelvújítás bírálata
Dugonics András52
Szépíró és tudós szerzetes
A piaristák rendje
A nagyszombati egyetem
II. József nyelvrendelete és az algebra
Etelka
Az első magyar színtársulat
Magyar példabeszédek és jeles mondások
Tudákosságnak második könyve
Fényes Elek56
Forradalmár magyar statisztikus
A védegylet és az iparpártoló politika
A hazai statisztika kialakulása
Az Országos Statisztikai Hivatal létrehozása
Magyarország leírása
Biztosítás és biztosítók Magyarországon
A pesti Sürgöny munkatársa
Haraszty Ágoston60
A kaliforniai szőlőkultúra atyja
Nemesi testőrség
József nádor
Utazások Észak-Amerikában
Haraszty-falva
Kertművelés Kaliforniában
Halál Nicaraguában
Hatvani István64
Egy 18. századi értelmiségi
Maróthi György nyomában
A Debreceni Kollégium tanára
Filozófiai főműve, az "Introductio"
Az iskolateremtő tudós
A magyar Faust
Horváth Mihály68
Pap és miniszter
A katolikus egyház szolgálatában
A magyar tudományos történetírás megalapozója
A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata
Magyarország történelme
Országgyűlési képviselő és szaktekintély
Magyar Történelmi Társulat
A Kisfaludy Társaság
Hunfalvy János72
Egy német származású igaz magyar
Sokoldalú tudós és tudományszervező
A földrajz első magyar egyetemi professzora
Aki a Magas-Tátra lábaitól indult
A Magyar Földrajzi Társaság
Részletes földrajzi leírások Magyarországról Hunfalvy előtt
Ipolyi Arnold76
"Historikusok mecénása"
Katolikus történetírás a XIX. században
Magyar mitológia
Corvinák
A szlovákok magyar püspöke
A történetírás hasznáról
Régiségtan és műemlékvédelem
Irinyi János80
Feltaláló és vállalkozó
Az Irinyi család nevezetes tagjai
Zajtalanul gyúló gyufa
A magyar kémia fejlődése a XIX. század elején
Meg nem értett kémikus
Gőzhengermalmok Magyarországon
Jedlik Ányos84
A nagy utód emlékezik
Egy természettudós pályájának kezdetén
A szódavíz feltalálása
A tudomány élvonalában
Különböző "forgonyok"
A szellemek ellen
Kempelen Farkas88
Egy sokoldaldú és rejtélyes ember
Bánsági kormánybiztos
A Sakkozó Török
A beszélőgép
A beszélőgép feltalálásának története
Kitaibel Pál92
A természettudományok polihisztora
A Kárpát-medence felmsérése
A magyar botanika úttörője
A tellúr felfedezésének botránya
Kémiai kísérletek
Ásványvizek elemzése
földtudományok
Makó Pál96
Egy tudós jezsuita
A Collegium Theresianum
A felsőbb tudományok
A fizika újabb eredményei
A Ratio Educationis
A bölcsészeti tanszék élén Budán és Pesten
Egy fizikafeladat geometriai megoldása
Maróthi György100
A szenvedélyes könyvgyűjtő
Arithmetica vagy számvetésnek mestersége
A kivonásról vagy Substractioról
Miről ismerhető fel a "Kótákhoz" értő ember?
Pestis Debrecenben
Mikoviny Sámuel104
Tanulóévek itthon és külföldön
A veszedelmes árvizek
Magyarország feltérképezése
A bányászat és kohászat iskolája
Az utolsó évek
A kör négyszögesítése
A térképezés alapelvei
Pápai-Páriz Ferenc108
Az orvostudomány és a bölcsészet doktora
Napnyugati bujdosás
Apafi Mihály fejedelem és a nagyenyedi kollégium
Pax corporis
A Pax corporis gyógynövényeinek hajdani felhasználása
Latin-magyar és magyar-latin szótár
Pethe Ferenc112
Pethe Ferenc - pallérozott mezei gazda
Tudás nélkül eszköz maradsz
Természethistória és mesterségtudomány
Föld
Az elefánt
Fábián József
A babonák ellensége
A szőlész és borász
A babonaság orvoslására
Rómer Flóris116
Bölcseleti doktor
A bencés rend tanára
Teológus a szabadságharcban
Múzeumok és közgyűjtemények megszervezője
A hazai művészettörténet és régészet egyik megalapozója
Szakfolyóiratok létrehozója és szerkesztője
Semmelweis Ignác120
A gyógyító ember
Nyílt levél a szülészet összes tanárához
Levél az Akadémiához
Levél a tudós professzoroknak
Lászlavik Imre útmutatója a szülésznőkhöz
A gyermekágyat fekvő asszonyok diaetájáról
Szepsi Csombor Márton124
Szepsi Csombor Márton, Európa csavargója
Europics varietas
Hollandia beutazása
A dohányzásról
Frölich Dávid, Kopernikusz korai követője
A Medulla
A kalendáriumokról
Vándorlóknak, azaz utazóknak könyvtára
A Tátra megmászásának elsői leírása
Tessedik Sámuel128
Egy haladó pedagógus és agrárszakember
Gyakorlati-gazdasági szorgalmatossági iskola
A korszerű mezőgazdaság tudós kísérletezője
A parasztember Magyarországban
Elemi csapások a XVIII. század végén
Tittel Pál132
A szigorú égi múzsa szolgálatában
Látogatás Uránia európai templomaiban
Újra itthon
Csillag-koronák éjféli barátja
Tittel halálakor
Kisbolygók öve
Az asztronómiáról
Toldy Ferenc136
Az első jelentős hazai irodalomtörténész és kritikus
Az orvosdosktor
A Magyar Tudományos Akadémia mindenese
A magyar költészet története
Irodalmi arcképek
Toldy Ferenc leszármazottai
Tótfalusi Kis Miklós140
Fogarasi tanítóból lett hírneves betűmetsző
A gazdag amszterdami nyomdász
A kolozsvári református kollégiumi nyomda vezetője
A magyar Biblia és a helyesírás
Tótfalusi Kis Miklós Mentsége
Tóth Ágoston144
Hadmérnök és térképész
A magyar térképészet fejlődése a XX. században
Csíkozásos domborzatábrázolás
Tóth Ágoston a szabadságharcról
Térképészeti intézet
Az első nemzetközileg elismert térképészeti kézikönyv
Varga Márton és Katona Mihály148
Varga Márton, a magyar nyelvű természettudomány úttörője
A gyönyörű természet tudománya
Kinizsi Pál, aki kétszer ölt
A csillagos égnek és a Föld golyóbisának az ő tüneményei
Katona Mihály - "a magyar geográfia Humboldja
A Föld és a csillagos ég matematikai leírása
Közönséges természeti földleírás
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar tudósok kalandjai Magyar tudósok kalandjai Magyar tudósok kalandjai Magyar tudósok kalandjai

Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba