1.038.344

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Horatius ódái és epódusai I-II.

I.: Ódák és epódusok/II.: Satirák és epistulák

Szerző
Fordító

Kiadó: "Studium" Könyvesbolt
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 506 oldal
Sorozatcím: Horatius költeményei
Kötetszám: 1-2
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két kötet egy könyvben. Csengery János átültetésében. Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat nyomása, Szeged.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A római lyrikus triász (Catullus, Tibullus, Propertius) és a görög tragikus triász (Aeschylos, Sophokles, Euripidcs) átültetése után azt gondoltam, hogy, ha a jó Isten erőt ad hozzá, semmivel sem... Tovább

Előszó

A római lyrikus triász (Catullus, Tibullus, Propertius) és a görög tragikus triász (Aeschylos, Sophokles, Euripidcs) átültetése után azt gondoltam, hogy, ha a jó Isten erőt ad hozzá, semmivel sem tehetek irodalmunknak nagyobb szolgálatot, mint ha azt a római költőt ültetem át irodalmunkba, akinél egy idegen költő sem tett nagyobb hatást költészetünk fejlődésére, s akinek költészete nemhogy vesztett volna varázsából, hanem a mai viszonyok közt mind értékesebbé és korszerűbbé válik. Ez a római költő: Horatius.
Annak a kornak, melyben élt, meglepően sok érintkező pontja van a mienkkel. A polgárháborúk, belviszályok borzalmas dúlásai után akkor is regeneráló, építő munkára volt szükség, s ebből a munkából Horatius derakasan kivette a maga részét. Költészete hatalmával lankadatlanúl küzdött, hogy feltámassza a veszni indult régi, római erkölcsöket, élessze a lankadó önérzetet s megtanítsa nemzetét, hogy egy élei nem sok a hazáért. Hazaszeretetre és vallásosságra buzdította az önzésbe és hitetlenségbe merült kort.
Ez a Horatius mindeddig nem volt a magyar irodalomba úgy átültetve, hogy világirodalmi és erkölcsi hivatását nálunk is elvégezhette volna. Miért?
Én a műfordítás elvi kérdéseinek fejtegetése helyett inkább a műfordítás gyakorlatával kívántam igazolni azt az álláspontomat, melyen sem az úgy nev. „alakhű", sem az eredeti alaktól eltérő fordítás mellett nem törtem pálcát, mert az átültetendő mű természetéhez és az átültető céljához képest mind a kettőt jogosultnak tartom, egyes esetekben azonban hol az egyiknek, hol a másiknak adok elsőséget. Vissza

Tartalom

I. kötet
Horatius költeményei
I. Ódák és epódusok II
Horatius ódái és epódusai - - - - III
Előszó - - - - - - _ _ _ _ _ __VII
Horatius (élet és jellemrajz) - XI
Az ódák első könyve - - - - _ _ _ _ _ __1
1. Prologus - - - - - _ _ __3
2. Megmentőnk a vészben _ - _ - 3
3. A Vergiliust vivő hajóhoz - - - _ - _ 7
4. Tavaszi dal - - - - - - _ _ _ __9
5. A hajótörött hálája - - - - - 11
6. Az én Múzsám _ 12
7. Ubi bene, ibi patria - - - - - - - 13
8. A turbékoló harcfi - - - __ - _ 14
9. Téli dal - - - _ - 15
10. Hymnus Mercuriushoz- - - - - ___ 15
11. Élj az idővel - - - 17
12. Hymnus Augustushoz - - - - - - - - 18
15. Féltés - - - - - - 21
14. Az állam hajójához - - - - - __ - 22
15. Nereus Parishoz - - - _____ 25
16. Megkövetés - - - - - - - - __ 25
17. Meghivás - - - - - - - - - - 26
18. Okkal-móddal - _ - - 27
19. Kegyelem, Vénus! - - - - - - - - 29
20. Meghivó - - - - - - - - - - - 50
21. Apollo és Diana dicsérete - - - _ _ 31
22. A Múzsa kegyelme _ - - - _ - - - 32
23. A félénk őzike - - - - - - -- - - 33
24. Quintilius Varus halálakor 34
25. Levélhullás - - - - - - - - - 35
26. Egy dalt Lamiámnak - - - - - - - - 36
27. Víg cimborák körében - - - - - - - 37
28. Archytas- - - - - - -- - - - 58
29. Lehetséges-e? - - - - - - - - - 40
30. Fohász Vénushoz- - - - - - _- - 41
31. Templomavatáskor - - - - - - - - 42
32. Lantomhoz - - - - - - - - - 45
53. Vigasztalás Tibullushoz - - -- - - - 44
34. Magába-szállás - - - - - _ - - 45
35. Fortuna istenasszonyhoz - - - - - - 46
36. Numida mcgjöttekor - - - - - - - - 48
57. Nunc est bibendum- - - - - - - - 49
58. Pompa nélkül!- - - - - - - - - 51
Az ódák második könyve 55
1. Nagy feladat - - 57
2. Igaz életüdv 59
3. Élj az idővel! 60
4. Csak szeresd! - - - - - 61
5. Türelem! - - - 62
6. A nyugalom réve - - - 63
7. Isten hozott! - - - - - 63
8. A csapodár Barinéhez - - - - -64
9. Vigasztalás - - - - - - - 65
10. Az arany középút - - - - - - - - 66
11. Félre a gonddall- - - - - - - 67
12. Az én dalom - - - - - - - - - 68
13. A kidőlt fa--------- - 70
14. Elmegyünk, elmegyünk! - - - - - - - 72
15. A fényűző kor - - - - - - - - - 73
16. Nyugalmat! - - - - - - _ 74
17. Híven a sírig!- - - - - - - - - 76
18. Megelégedés! - - - - - - - - - 78
19. Bacchus hatalma - - - - - - - - - 80
20. Halhatatlanság - - - - - - - - - 82
Az ódák harmadik könyve - - - - - - - - - 83
1. A boldogság titka - - - - - - - - 85
2. A haza minden előtti- - - - - - - - 87
3. Az ország talpköve - - - - - - - - 89
4. A múzsa áldása - - - - - - - - - 92
5. Regulus - - - - - - - - - - 95
6. Istenfélelem - - - - - - - - - - 97
7. Hűséget a hűnek! - - - - ____ 99
8. Az agglegény ünnepe- - - - - _ _ _ 101
9. Múlt, jelen, jövő -- - ---__ 103
10. Lyce kapuja előtt- - - - - _ - __ 105
11. Mercurius, ihless! - - - - - - - - 106
12. Oh a leány sorsai - - - - - - - 108
13. Forrás-avatás - - - - - 109
14. Örömünnep - - - - - 110
15. Egy kacér anyóhoz- - - 111
16. Az arany hatalma- - - - - 112
17. Őszi dal - - - - - - 114
18. Faunus ünnepére - - - - 115
19. Igyunk, barátim! - - - - 116
20. Egyenetlen küzdelem - - - 118
21. A boroskorsóhoz - 119
22. Avatás - - 120
23. A szegény asszony áldozatja 121
24. A kor bűnei - - - - 122
25. Dithyrambus - - - - - 125
26. Leszerelés - - - - - - - 126
27. Búcsúszó Galateához - - - - - - 127
28. Neptunus ünnepén - - - - 131
29. Jövel, Maecenas! - - - - 132
30. „Aere perennius" - - - - - 135
Az ódák negyedik könyve - - - - 137
1. Vénushoz - - - - - - - - - 139
2. Dircei hattyú, matinusi méh - - -- - 142
3. Melpomenéhez - - - - - - - - - 145
4. Sast nemzenek a sasok - - - - - - - 146
5. A haza szemefénye - - - - - - - - 149
6. Előhang a Százados Énekhez - - - - - 151
7. Kikeletkor - - 153
8. A dal hatalma - - - - - - - - - 155
9. A dal halhatatlan- - - - - - - - - 157
10. Egy szép fiúhoz 159
11. Maecenás születése napján 160
12. Mulassunk! 162
13. Mivé lettél? - - - - 163
14. A harcok diadalmas ura - 154
15. Augustus, a békeszerző - - - 155
Carmen Saeculare - - - -- - - - - - - 169
Horatius epódusai 175
1. Nem válunk el! 177
2. A falusi élet dicsérete 179
3. A gyilkos lakoma - - - - - - - - 182
4. A felkapaszkodott- - 183
5. Canidia boszorkánykonyhájában -- - -- 184
6. A gyáva támadó - - - - - - - - - 188
7. Zord idő --------- - 189
9. Az actiumi győzelem hirére _ - - - _- 190
10. Jó útat! -------- 192
13. Vigasz a borban - - - - - - - - - 193
14. Mentség - - - - - - - - 194
15. Neaera esküje - - - - - - - 195
16. A római néphez -- - - - - - - 196
17. Vezeklés - - - - - - - - 198
Magyarázó jegyzetek - - - - - - - 201
Jegyzetek az ódák első könyvéhez - - - 203
Jegyzetek az ódák második könyvéhez- - - 207
Jegyzetek az ódák harmadik könyvéhez - - 209
Jegyzetek az ódák negyedik könyvéhez - - 214
Jegyzetek a Carmen Saecularéhoz - - - 217
Jegyzetek az epódusokhoz - - - - - 218
Az ódákban és epódusokban előforduló tulajdonnevek betűrendes magyarázata 221

II. kötet
Horatius költeményei
II. Satirák és Epistulák - -3
Tájékoztatásul - - - - -5
A satirák első könyve - - - -7
1. Elégedetlen világ - - -9
3. Szálka és - gerenda 15
4. A satira védelmé - - 23
5. A brundisiumi út - -31
6. A szabados fia - - 37
7. A pörlekedők - -44
8. Priapus beszél - - 47
9. A tolakodó - - -49
10. Lucilius - - - 53
A satirák második könyve - -59
1. Tanácskérés - - 61
2. Mértékletes élet - - 67
4. A szakácsművészet titkai 74
5. Az örökségszerzés szabályai 79
6. Város és falu - - 86
8. Nasidienus lakomája 92
Az epistulák első könyve - 99
1. Uj életirány - -101
2. Homerus - - -107
3. Julius Florushoz -111
4. Albius Tibullushoz -114
5. Meghívás Torquatushoz -115
6. A boldog élet útja - - -117
7. „Egy kis független nyugalmat 121
8. Rossz napokban - - -127
9. Ajánló levél Tiberiushoz -128
10. Falusi élet - - - -129
11. A világlátó - - - -132
12. Vigasztalás - - - -134
13. Kisérő levél - - - -136
14. A költő és majorosa -138
15. Más vidékre - - -141
16. Az igaz erkölcs - - - - - - - - 144
17. A nagyok kegyének megszerzése - - - - - 149
18. A nagyok kegyének megtartása -- - - - - 153
19. Utánzók és kritikusok- - - - - - - - 160
20. Útnak indítás előtt - - - - - - --- 163
Az epistulák második könyve - - - - - - - - 165
1. A római költészetről - - - - - - - 167
2. Búcsú a költészettől - - - - - - - - 182
3. A költészetről. De arte poetica. Levél a Pisókhoz - 193
Magyarázó jegyzetek a satirákhoz és epistulákhoz - - - 221
Jegyzetek a satirák első könyvéhez - - - - - 223
Jegyzetek a satirák második könyvéhez - - - - 227
Jegyzetek az epistulák első könyvéhez- - - - - 229
Jegyzetek az epistulák második könyvéhez - - - 235
A satirákban és epistulákban előforduló tulajdonnevek betűrendes magyarázata 237
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II.

Könyvtári könyv volt. A kötetek címlapján és előlapján tulajdonosi bejegyzés, néhány oldalán aláhúzás található. Pár lap sarka kissé sérült.

Állapot:
5.400 Ft
2.700 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II. Horatius ódái és epódusai I-II.

A borító kopott, élei kissé sérültek. Az előzéklapok és néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
5.400 ,-Ft
43 pont kapható
Kosárba
konyv