932.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Természet és Társadalom 1955. (nem teljes évfolyam)

A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - CXIV. évfolyam 1, 3-5, 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 703 oldal
Sorozatcím: Természet és Társadalom
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal. Hiány: 2, 6. szám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Természettudományi cikkek
Biológia, mezőgazdaság, egészségügy
A biológiai faj fogalma körül kialakult vitáról
Madarász Andor: A budakeszi mykorrhiza-kutatások az Alföld fásításának szolgálatában
A faj és fajkeletkezés kérdéséről folyó vita néhány eredménye és további feladatai
A. Nagy Miklós: A földimogyoró, a délkeleti Alföld új növénye
Putnoky Gyula: A járványos gyermekbénulás elleni küzdelem új lehetőségei
Hatos György: A matyók táplálkozása
Fornosi Ferenc: A poliomyelitisz kutatás aktuális kérdései
A tavasz virágkülönlegességei a Dunántúlon
A tudomány propagandája az idei Mezőgazdasági Kiállításon
Magos László: A vibráció mint ipari ártalom
Nyerges Pálné: Az antibiotikumok alkalmazása a borászatban
Andriska Jolán: Az anya fertőző megbetegedésének hatása a magzatra
Az emberi táplálkozás új forrása: az alga
Az orvostudomány új ága
Madarász Andor: Az ötéves martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet eredményei
Bánlaki Sándor: Csehszlovák és magyar növénynemesítők közös tudományos tanácsülése
I. V. Micsurin
Néhány kísérleti adat és megjegyzés a fajvitához
Növénytermesztés föld nélkül
Beretzk Péter: Tavaszi madarak az utótélben
Túlléphet-e az ember oxigén-pótlás nélkül a 8000 méteres határt?
Vincze Ferenc: Zöldségnemesítés a Kecskeméti Kísérleti Gazdaságban
Alföldi Lajos: A baktériumok pusztítói
Bálint Andor: Szántóföldi növényeink nemesítése
Bánhegyi József: Sz. N. Vinogradszki (1856-1953), a talajmikrobiológia megalapítója
Bárczi Gusztáv: A magyar gyógypedagógia eredményei
Bikov K. M.: A szovjet fiziológusok továbbfejlesztik a pavlovi örökséget
Boros István: Urán az élő szervezetben
Csaba György: Meddig él az emberben az átültetett szerv?
Drexler Miklós: A népbetegségek elleni küzdelmünk 10 éve
Farkas Tibor: A madárvonulás okai
Fjodorovics B. A.-Suvatov Sz. A.: A kazahsztáni szűzföldeken
Gerbner Mátyás: Az agykéregkutatás néhány kérdése
Hahn Géza: Az emberiség faji egysége
Hámori Dezső: A herceghalomi magyar ügető
Heimer Ödön: Pavlov tanítása és a dialektikus materializmus
Jáki Gyula: A szabadságharcos magyar orvosok
Kiszely György: A kékvércsék erdejében
Kontra György: A faj fogalma
Kremjanszkij V. I.: Az általános biológia néhány kérdése a mai nyugati irodalomban
Kulin István: A meteorológia a mindennapi élet szolgálatában
Lelley János: A magyar búza
Lukács László: A mezőgazdasági nagyüzemek jelentősége a mezőgazdaság fejlődése szempontjából
Madarász Andor: Biológiai vizsgálatok nyulakon
Natter-Nád Miksa: A baraboly és a turbolya
Nishivaki Yasushi: Az A- és H-bombák sugármérgezésének vizsgálata Japánban
Odorfer Magdolna: Az ideg- és hormonrendszer
Parhon G. I.: A 18-ik romániai ideggyógyászati, pszichiátriai és idegsebészeti konferencia küszöbén
Schandl József: Leghasznosabb állatunk a szarvasmarha
Sinkovics Józse: A legegyszerűbb élő anyagok
Sipos Gábor: A Malcev-féle új talajművelés lehetőségei hazánkban
Soó Rezső: A botanika világképe a párizsi nemzetközi kongresszuson
Soó Rezső: A növényvilág és a biológiai kutatás Bulgáriában
Soós István: A szőlő- és gyümölcstermesztés rekonstrukciós kérdései
Sterhetz István: A tiszai Sasér
Szabolcs István: A talajhalál
Tarján Róbert-Várdi Pál: A fehérjék sorsa a szervezetben
Ujhelyi Károly: Az oltóanyag: a megelőzés és a gyógyítás korszerű eszköze
Ullman Ágnes: A fehérjeszintézis legújabb eredményei
Vajda Ernő: Vadontermő orchideánk
Váczi Lajos: A mikroorganizmusok rezisztenciájának kialakulása
Fizika, kémia, műszak, földrajz, geológia, csillagászat
Pénzes Antal: A fa mint fémpótló anyag
A fenyőtű ipari és mezőgazdasági felhasználása
Ifj. Bartha Lajos: A gellérthegyi csillagvizsgáló alapításának 140. évfordulója
A Gorup-féle úszó szivattyútelepek (Koczkár Ernő)
A kisbolygók tengelyforgása
Albert Einstein
A legmagasabb televíziós antenna
Szimán Oszkár: A Lick Csillagda 3 méter átmérőjű reflektora
A magyar műszergyártás jelentős eredménye: fénymutatós elektrométer
Madarász Andor: A magyar perionfonal-gyártás tudományos előkészítése
R. Hanák Mária: A molekulaszerkezet elektronmikroszkópos vizsgálata
A IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlés
Svékus Olivér: A nehéz-víz és előállítása
Detre László: A Nemzetközi Csillagászati Unió ülése Dublin-perben
A népi csillagdák Csehszlovákiában
Sinka József: A novák
Pozsonyi Gábor: A panorámafilm
Kessler Hubert: A Tantalbarlang
Madarász Andor: A tihanyi geofizikai megfigyelő állomás
Atomfizikai kutatások a Szovjetunióban
Koczkár Ernő: Atomtechnológia
Vámos Vera: A változó csillagok egy érdekes fajtája
Az "Alcan" -út
Az amerikai "atomtemetők" és veszélyeik
Az Eötvös inga reneszánsza
Az NDK villamosenergia-gazdaságának fejlődése és perspektívái
Balázs Júlia: A Pluto tengelyforgása
Sinka József: Egy jövendő műszer
Berek Oszkár: Elektromos halászat a Velencei-tavon
Elkészült a teljes égi atlasz
Enrico Fermi
Erős felvillanások a Marson
1954-ben felidézett égitestek
66 új város három év alatt Szovjetunióban
Helikopterek az Alpok csúcsain
Zerinváry Szilárd: Hogyan jöttek létre a kisbolygók
Sólyom Ernő: Hozzászólás a decemberi számunkban közölt csillagászati cikkhez
Válóczi László: Huszonöt éves a Turkszib vasút
Készül hazánk eróziós térképe
Két ezredfokra közelítették meg az abszolút fagypontot
Kitűnő új hazai műtrágyák
Kiváló teljesítményű új magyar relék
Lefektették az első transzatlanti telefonkábelt
Megoldódott a "Comet" rejtélye
Mélyhűtött szupravezetők
Szimán Oszkár: Miniatűr fényképezőgépek
Zsadányi Ede: 45-ről 78-ra emelkedett húsz év alatt a milliós városok száma
Nemzetközi Geofizikai Év 1957-58
Nemzetközi Tudományos együttműködés a Déli-sarkvidék feltárására
5000-szer több áramot ad az új szilícium-egyenirányító
Rádióaktív izotópok alkalmazása a technikában
Rendszeres légiforgalom az Északi-sark felett
Szénszállítás csővezetéken - nagy távolságra
Szesz és étolaj vadgesztenyéből
Távfűtés gejzirvízzel Izlandon
Távolbalátás - hosszútávon
Távoli atomrobbantási kísérletek megfigyelése Magyarországon
Televízió az ipari termelés szolgálatában
Tengeralatti szénbányák Nagy-Britanniában
Tengeri személyhajó épült Magyarországon
Budincsevics Andor: Termoelektromos generátorok
Szimán Oszkár: Terv a Föld körül keringő mesterséges Hold készítésére
Kulin György: 11 országban észlelték az égitestet
Koczkár Ernő: Új magyar ásványkutató berendezés
Borsy Károly: Új nyomtatási eljárás: a szitanyomás
Lovas Miklós: Új üstököst fedeztek fel
Üzemzavar egy atomtelepen
Akkuratov V.: Az északi félgömb "négy pólusa"
Almár Iván: A bolygóközi közlekedés
Asboth Oszkár: Az első helikopter
Barna János: Legújabb ásványkincsünk: a bentonit
Detre László: A csillagászat legújabb eredményei
Donáth Éva: Az ércek keletkezése
Erő János: Gyorsító berendezések
Fényes Imre: A hőhalál
Futó József: Dél-Amerika
Gillemot László: A jövő féme: a titán
Góczán László: Szovjet kutatók az Északi-sarkvidéken
Gélisz Ferenc: A Tapolcsi-medence
Grassi Josef: Egy sokoldalú műanyag: a PVC
Haiman György: A nyomdai szedés új útjai
Hevesi Gyula: A műszaki tuodmányok fejlődése a felszabadulás óta
Hoffmann Tibor: Mitől függ a testek szilárdsága?
Horusitzky Ferenc: Budapest területének földtani képe és története
Horváth Árpád: Jedlik Ányos rácsosztógépe
Horváth Árpád: Jedlik Ányos villamosfeszítői - az atomromboló készülékek ősei
Klinger H. H.: A rádiócsillagászat
Koch Ferenc: A magyar földrajztudományok helyzete és feladatai
Koczkár Ernő: Önműködő gépgyárak a Szovjetunióban
Korányi György: Szilárd oldat vagy túlhűtött folyadék?
Králik Iván: Polarográfia
Marx György: Az atom építőkövei
Mérey Imre: A magfizika gyorsító berendezések története a KFKI Atomfizikai Osztályán
Molnár Miklós: A vasbetonépítés újabb eredményei
Nyul Gyula: A nagylengyeli kőolaj
Obláth Richárd: A számfogalom kialakulása
Ozsváth István: A csillagok fizikája
Pál Lénárd: Beszámoló az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatban rendezett genfi nemzetközi értekezletről
Peja Győző: Az ózdi táj
Pécsi Márton: A Dunavölgy magyarországi szakaszának kialakulása
Román Pál: Az elektromágneses tér fizikája
Ruzsa Imre: A logaritmus történetéből
Szimán Oszkár: Tágul-e a világegyetem?
Vadász Elemér: A Magyar Alföld mélyszerkezete
Vagács András: Budapest településföldrajzi vázlata
Zerinváry Szilárd: A Hold felszínének kialakulása
Társadalomtudományi cikkek
Abraham Lincoln
A Liszt-Bartók emlékév tudományos előkészületei
A Magyar Jogász Szövetség hévízi kongresszusa
Tilkovszky Loránt: A magyar történet készülő egyetemi tankönyvének vitája
A szovjet művészettörténeti kutatás jelentős eredménye: "Az orosz művészet Dobai János: története"
Az atomveszély és a béke kilátásai
Az irodalomtörténeti kongresszus
Ásatások a hettita birodalom fővárosában
Kálmán Mária: Beck Judit kiállítása a Kossuth Klubban
Tompa József: Kilencszáz éves az első magyar nyelvemlék
Lenin hagyatékából
Nemzetközi történész kongresszus Rómában
Solymár István: Szarmaták sírja és egykori lakóhelye Hajdúszoboszlón
16 államra tagolják az Indiai Uniót
Thomas Mann 80 éves
Új irodalomtudományi folyóirat
Tőkei Ferenc: Viták az egykori kínai történelem periodizációjáról
Ágoston György: Nevelés és öröklés, nevelés és társadalmi környezet
Ákos Károly: A babona kérdéséhez
Balla Aladárné: 1930. szeptember 1.
Balogh Elemér: Csokonai "A lélek halhatatlanságáról"
Balogh Elemér: Prohászka Ottokár és tudomány
Bikaly Tamás: Az életszínvonal mérése
Bíró Gerd: Van-e fordulat az amerikai külpolitikában?
Bokorszé Szegő Hanna: A kollektív biztonság kérdése
Borsos Béla: Budapest városképének története
Csongor Barnabás: A kínai írás
Deme László: Nyelvjárásaink és a köznyelv
Dobai János: Az ízlés nevelése
Domokos Sámuel: Mihail Sadoveanu
Erdős Péter: Az érték titkának felfedezése
Genthon István: Beck Ö. Fülöp
Geréb László: A jövendő századoknak
Geréb László: Az 1905-ös forradalom a magyar sajtóban
Gergely Ernő: Mocsáry Lajos harca a nemzetiségek jogaiért
Gerő László: Váraink a Balaton körül
Hegedűs Géza: Ízlés és ízlésfejlesztés
Hercegh Géza: A leszerelés
Horváth Tibor: Hangcsou művészete
Kardos Lajos: Freudizmus vagy tudományos lélektan
Kardos László: Alekszej Tolsztoj
Katona Ferenc-Makai Mária: Tyimirjázev világnézetéről
Kerékgyártó Elemér: A földrajzi tényezők szerepe a társadalom életében
Koczkás Sándor: A kommunista költő
Kovatovszky Miklós: Szógyártók és szóirtók
Kovács Endre: A cseh radikális demokraták
Lang Dezső: A Janus-arcú keresztény etika
László Zsigmond: Liszt Ferenc
Litván György: A bögötei reformiskola
Lóránt Endre: Az élet himnusz az emberiség dicséretére
Lutter Tibor: Walt Whitman
Makkai László: Dávid Ferenc és a népi reformáció Magyarországon
Mándl Péter: A szabadpiac szerepe a lakosság ellátásában
Mód Aladár: A marxizmus alkalmazása: tudományos életünk fő kérdése népi demokráciánkban
Geimacher Anna: Fényes Adolf
Pataky Dénesné: Csongrád megye ötvöskincsei
Preisich Gábor: Ízlés az építészetben - Ízlés az utcán
Pulay Gábor: A béke és biztonság nagy műve: az osztrák államszerződés
Radocsay Dénes: Magyarországi reneszánsz festészet
Sándor Vilmos: A 130 éves Magyar Tudományos Akadémia
Szamel Lajos: Hogyan készül a törvény?
Tömöry Márta: Ady Endre és a Galilei Kör
Uray Géza-Vekerdi József: India nyelvei
Vajkai Aurél: A Balaton-mellék néprajzi vázlata
Végvári Lajos: Székely Bertalan
Zádor Anna: Pollack Mihály
Zákonyi Ferenc-Lipták Gábor: Az ismeretlen tihanyi vár
Egyéb
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Természet és Társadalom 1955. (nem teljes évfolyam) Természet és Társadalom 1955. (nem teljes évfolyam) Természet és Társadalom 1955. (nem teljes évfolyam)

Több szám gerince javított. Az 1. szám borítója enyhén sérült.

Állapot:
7.280 Ft
3.640 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba