863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar alkotmánytörténet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 433 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-238-X
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz9
Előszó11
A magyarság politikai szerveződése az államalapítás előtt
A nemzetségi szervezet kora15
A társadalmi szerveződés kezdetei15
A társadalom alapegységei16
A fegyveres demokrácia kora (törzsi és törzsszövetségi korszak)20
A katonai demokrácia20
Politikai szervek a magyar társadalomban a honfoglalás előtt23
Kalandozások26
A honfoglalás27
A kettős honfoglalás elmélete28
Az állami szerveződés kezdetei29
A megtelepedés29
Az uruszág29
Irodalom32
Feudális állammodellek Magyarországon
A történeti keretek: megkésettség, periféria, modernizáció37
A megkésettség tényezői37
A megkésettség következményei39
Modernizációs törekvések41
A patrimoniális monarchia42
A patrimoniális monarchia fogalma42
A magyar patrimoniális állam43
A patrimoniális állam működése44
A rendi-képviseleti monarchia48
A patrimoniális monarchia felbomlása48
A rendek és a rendiség50
A rendi-képviseleti monarchia szervezete52
Az abszolút monarchia57
Az abszolút monarchia kialakulása és lényege58
A Habsburg-abszolutizmus esélyei61
A felvilágosult abszolutizmus63
Az abszolutizmus államának működése64
Speciális állammodellek a feudális korszak fejlődésében66
Az Erdélyi Fejedelemség66
A kuruc ellenállás államai68
Horvát-Szlavónország államisága73
Irodalom76
A feudális állam szervei
Az államfő81
A király83
A hatalom legitimációja; a szentkorona-eszme85
A hatalom megszerzése: trónbetöltés87
A koronázás87
A koronázási jelvények88
A király helyettesítése. Kormányzó, helytartó89
Az erdélyi fejedelem92
A vezérlő fejedelem93
Az országgyűlés95
Az országgyűlés az államgépezetben95
A magyar országgyűlés előzményei95
Az országgyűlési képviselet95
Az országgyűlés szervezete98
Az országgyűlések tanácskozásai99
A központi közigazgatás szervei106
A királyi tanács107
Országos és udvari méltóságok113
A szakkormányzat szervei, dikasztériumok118
A vármegyék és a kiváltságos kerületek125
A királyi vármegyék és az udvarszervezet125
Nemesi vármegyék129
Kiváltságos kerületek134
Székek, kiváltságolt és nemes községek136
Katonai határőrvidékek138
Szabad királyi városok és a bányavárosok140
A középkori városok140
A szabad királyi városok142
A bányavárosok147
Mezővárosok, uradalmak, falvak148
Mezővárosok148
Uradalmak, földesúri hatalom149
Falvak, községek152
Parasztvármegyék155
Erdély közigazgatása156
A hódoltsági igazgatás157
Az igazságszolgáltatás szervei157
Törvénykezési szervek171
Ügyvédek171
Az ügyészségi intézmény175
Közhitelességi szervezet175
Földkönyv178
Az egyház180
Az egyházjog180
Egyházszervezet181
Az állam és az egyház viszonya181
Az állam és egyház viszonyát szabályozó "állami egyházjog"186
Irodalom186
Polgári állammodellek a magyar alkotmánytörténetben
A polgári átalakulás Magyarországon195
Az átmenet kora195
Az alkotmányos forradalom202
Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya)204
Az alkotmányreform204
Az áprilisi alkotmány205
A polgári szabadságjogok alapvetése206
A szabadságharc kormányforma-kísérletei210
Felemás polgárosodás - a neoabszolutizmus évei211
Az elveszített szuverenitás211
Az "alkotmányfejlődés" jellemzői212
A törvényhozó és végrehajtó hatalom a neoabszolutizmus államában214
A parlamentáris monarchia217
A dualista állam alkotmánya217
A jogfolytonosság konstrukciója233
A polgári demokratikus köztársaság246
Az első polgári demokratikus kísérlet (1918 köztársasága)246
A második polgári demokratikus kísérlet (1944-1949)249
Irodalom255
A magyar polgári állam szervei
Az országgyűlés263
A képviselet tartalmának változásai263
A népképviseleti választójog266
A parlament hatásköre278
A törvényhozás szervezete és működése285
Az állami ellenőrzés szervezete287
Az államfő296
A király298
A kormányzó298
A köztársasági elnök301
A közigazgatás307
A közigazgatás fogalma317
A közigazgatási jog317
A közigazgatás fejlődésének tendenciái319
A közigazgatás szervei327
A magyar polgári közigazgatás korszakai328
A kormány és a kormányzati szervek333
A területi önkormányzat szervei339
A testületi önkormányzatok348
Néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok349
Nemzeti bizottságok és vármegyék350
A közigazgatási bíráskodás351
A törvénykezés szervei353
Bíróságok353
Ügyészi szervezet358
Ügyvédség360
Közjegyzőség362
Telekkönyv363
Irodalom363
Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben
A szovjet típusú diktatúra első kísérlete: A Tanácsköztársaság (1919)373
Az alkotmányfejlődés jellegzetességei a Tanácsköztársaság időszakában373
A Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmánya374
A Tanácsköztársaság végleges alkotmánya375
A diktatúra központi szervei376
A tanácsok379
A nyilas diktatúra (1944)381
Magyarország német megszállása381
Szálasi Ferenc hatalomátvétele382
A hungarista állam szervezete382
A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon (1945-1956)385
A szovjet típusú diktatúra385
Magyarország a szovjet érdekszférában386
Az alkotmány és alkotmányosság Magyarországon387
A bolsevik típusú párt393
A Magyar Népköztársaság szervei395
Irodalom402
Név- és tárgymutató405
Jogszabálymutató425
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem