865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar jogtörténet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 438 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-138-3

Előszó

1873-ban tette közzé Wenzel Gusztáv "Magyarország jogtörténetének rövid vázlata" című munkáját, amit azóta sem követett hasonló. A jogtörténész professzor művében a magyar jogélet fejlődésének... Tovább

Tartalom

Előszó9
Jogfejlődés és jogtörténet
Jog, jogrendszer, jogágak a magyar jogfejlődésben13
A jog történet korszakai13
A jogforrások22
Jogtanítás, jogtudomány36
A magyar jogtudó értelmiség a 18. századig38
Abszolutisztikus reformkísérletek - Természetjog41
A magyar reformkor és a pandektisztika43
A magyar jogtudomány az I. világháború után47
A jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása49
A jogtörténet politizáló korszaka49
Az önálló katedrák kialakulása52
Törés a 20. század közepén; egy új generáció56
Irodalom60
A magyar magánjog története
Magánjogi jellegű intézmények az árpád-házi királyok korában65
Szabadok és szolgák66
A földbirtok68
Ingó és ingatlan javak70
Szerződések70
Öröklés71
A rendi Magyarország magánjoga73
Bevezetés73
Személyi jog75
Dologi jog80
Kötelmi jog89
Örökjog94
Jog és jogérvényesítés100
Család és házasság az 1848 előtti magyar jogban102
A család102
A házasság103
A gyámság110
A gondnokság111
A magyar polgári magánjog történeti alapjai (1848-1945)111
Általános fogalmak111
Személyi jog125
Dologi jog130
Kötelmi jog138
Öröklési jog147
A magyar kereskedelmi jog története149
A kereskedelmi jog149
A kereskedelmi társaságok157
A csődjog története169
Az értékpapírok története172
A polgári házasság, család, gyámság és gondnokság184
A család184
A polgári házasság185
Az 1894:31. tc. a házassági jogról186
Gyámság189
Gondnokság190
A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jgora az 1959. évi IV. törvényig192
Bevezetés: a polgári jog átalakulása192
Tulajdonjog197
Kötelmi jog201
Öröklési jog202
A szocialista családjog fejlődése az 1952. évi IV. törvényig203
A család203
A házasság203
A gyámság204
A gondnokság205
Irodalom206
A magyar büntetőjog története
A büntetőjogi intézmények története a kezdetektől a polgári átalakulásig217
Alapfogalmak217
A magyar büntetőjog fejlődésének korszakai222
A középkori büntetőjog keretei234
Büntetések végrehajtása a feudalizmusban255
A büntetőjog és a büntetések végrehajtása255
A középkori büntetés-végrehajtás általános vonásai256
A büntetések végrehajtásának gyakorlata258
A polgári büntetőjog története266
Az első büntetőtörvény-javaslatok266
Az 1843. évi javaslat271
Az átmenet kora (1844-1878)276
A Csemegi-kódex (1878:5. tc.)281
A kihágási büntető törvénykönyv (1879:40. tc.)292
A büntetőnovellák295
A polgári kori büntetés-végrehajtás306
Történeti előzmények306
A magyar börtönügy jogszabályi keretei312
A büntetés-végrehajtás feltételei318
Rabsegélyezés322
A büntetőjog alakulása a szovjet típusú államban325
A büntető jogalkotás325
Az anyagi büntetőjog a bírói gyakorlatban332
A büntetések végrehajtása a II. világháborút követő évtizedekben335
Börtönügy a koalíciós korszakban335
A sztálini büntetőpolitika a büntetés-végrehajtásban337
A "szocialista" büntetés-végrehajtás alapjai338
Irodalom341
A perjogok története
A magyar feudális perjog vázlata351
Eljárási rendszerek351
Perszemélyek356
Az eljárás dinamikája360
A polgári kori magyar perjog vázlata367
Jogszabályi háttér367
A vegyes eljárási rendszer alapelvei369
A per személyei371
Az eljárás dinamikája376
Az eljárásjogok alakulása a II. világháborút követően383
A népi demokrácia büntető igazságszolgáltatásától a proletárdiktatúra büntető perrendtartásáig (1945-1954)384
A polgári eljárásjog szovjet modellje Magyarországon (1945-1954)395
Irodalom401
Név- és tárgymutató407
Jogszabálymutató431
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet

A borító enyhén sérült, kissé kopott, a lapélek és néhány lap foltos. Több lapon színes szövegkiemelés, aláhúzás, bejegyzés jelölés található.

Állapot: Sérült
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba