A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Építésügyi évkönyv 1978

Előszó

Az 1978. évi népgazdasági terv - az V. ötéves terv céljaira, valamint az állami és társadalmi testületek határozataira alapozva - fontos feladatként jelölte meg a társadalmi termelés... Tovább

Tartalom


I. AZ ÉPÍTÉSÜGY 1978. ÉVI FŐ CÉLKITŰZÉSEI
Az építésügyi 1978. évi fő célkitűzései 7
II. ÉPÍTÉSÜGYI NEMZETKÖZI HELYZETKÉP
Építésügyi nemzetközi helyzetkép 19
Építésügyi helyzetkép a KGST-tagországaiban 20
Rövid áttekintés a tőkés országok építési tevékenységéről 32
III. BERUHÁZÁSI POLITIKA
Beruházási politika 39
IV. MŰSZAKI FEJLESZTÉS, TUDOMÁNYOS KUTATÁS, SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Műszaki fejlesztés, tudományos kutatás 57
A termelőerők emberi oldalának fejlődése 57
Az építés gépesítésének fejlődése 60
Anyagok, szerkezetek, technológiák fejlődése 65
Az építőanyag- és szerkezetgyártóipar műszaki fejlődése 70
Tudományos kutatás 72
Építési kísérletezés 74
Iparjogvédelem, újítómozgalom fejlődése 76
Munkavédelem 77
Számítástechnika 79
Az alkalmazásfejlesztés 1978. évi eredményei 79
A számítógépek felhasználásának gyakorlati eredményei 85
A szakemberképzés és továbbképzés eredményei 89
A technikai bázis fejlesztése 89
V. MŰSZAKI TERVEZÉS
A műszaki tervezés gazdasági fejlődése 97
A teljesítmény alakulása és az igények kielégítése 97
A kivitelezési tervek készítésének főbb jellemzői 99
Munkaerőhelyzet 100
A műszaki tervezés hatékonysága és az átlagkeresetek 101
A nyereség és az érdekeltségi alapok alakulása 102

VI. AZ ÉPÍTŐIPAR GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE
Az építőipar gazdasági fejlődése 107
Az építőipari termelés és az igények alakulása 107
Lakásépítés, átadott egyéb fontosabb létesítmények 112
Létszámhelyzet és munkaerőgazdálkodás 115
Műszaki színvonal és állóeszközfejlesztés 118
A kivitelezés hatékonysága és az átlagkeresetek 121
A nyereség és az érdekeltségi alapok alakulása 123
Eszközgazdálkodás, finanszírozás 125
VII. AZ ÉPÍTŐANYAG- ÉS SZERKEZETGYÁRTÓIPAR GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE
Az építőanyag- és szerkezetgyártóipar gazdasági fejlődése 129
A termelés és értékesítés alakulása 129
Az energia felhasználása és struktúrájának változása 135
Külkereskedelmi forgalom 136
Az árszint alakulása 138
Létszámhélyzet és munkaerőgazdálkodás 139
Munkatermelékenység 141
Átlagbér, átlagkereset 142
Állóeszköz-fejlesztés 143
A nyereség és az érdekeltségi alapok alakulása 145
Eszközgazdálkodás, finanszírozás 147
A szerkezetgyártó vállalatok fejlődése 149
VIII. KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK
Árszabályozás 155
Építőanyagipari árak 155
Építőipari árak 156
Az 1980. évi árrendezés előkészítése 159
Jövedelemszabályozás 163
Vállalati nyereség 164
Érdekeltségi alapok 169
Beruházásszabályozás 173
Bérszabályozás 180
A bér és a személyi jövedelmek alakulása 183
Ágazatok közötti bérarányok 186
Termékforgalmazás 187
Anyagellátás 190
Ellenőrzés 193
Minisztériumi ellenőrzés 193
Vállalaton belüli ellenőrzés 198
IX. IGAZGATÁS, MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS
Építésügyi igazgatás 203
A kőműves és ács kisiparosok tevékenységének szabályozása 203
A magánerőből történő építkezéseken házilagosan is elvégezhető építési munkák körét megállapító szabályok 203
Körzetesítés a Balaton környékén 205
Műszaki szabályozás 211
Nemzetközi műszaki szabályozás 212
Hazai építésügyi műszaki szabályozás 212
Állami szabványok 213
Műszaki irányelvek 217
Műszaki előírások 218
Levegőtisztaság-védelem 219
A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályok végrehajtása és gondozása 219
Termelési munka 220
Az ellenőrző mérőhálózat működésének továbbfejlesztése 221
Az ipari háttér fejlesztése 222
Műszaki szabályozás 223
Oktatás és propaganda 224
Nemzetközi kapcsolatok 226
X. TERÜLETFEJLESZTÉS, TERÜLETRENDEZÉS
Területfejlesztés 229
Területfejlesztési javaslatok — regionális tervezés 229
Kutatás 232
A területfejlesztés végrehajtása 234
Területrendezés 235
Városrendezési tervezés 23
Területelőkészítés 237
Szabályozás 239
Környezetvédelem 240
Kutatas 241
XI. MŰEMLÉKVÉDELEM
Műemlékvédelem 245
Műemlékpolitika 250
Műemléki hatósági tevékenység 251
Műemléki helyreállítások 254
Gyűjtemények
254
XII. LAKÁSPOLITIKA, KOMMUNÁLIS GAZDÁLKODÁS
Lakáspolitika 257
Lakásmegszűnés 261
A lakásépítés minőségi mutatói 262
Az egyes lakásépítési formákban épült lakások adatai és a lakáshoz jutás pénzügyi feltételei 263
A lakásépítés munkáltatói támogatása 268
A lakásépítés műszaki-gazdasági háttere 269
A lakásigények kielégítése 272
A lakásellátással összefüggő egyéb tevékenység 272
Lakáshelyzetünk nemzetközi összehasonlításban 272
A távolabbi perspektíva 273
A kommunális szolgáltatások fejlődése és az ellátó szervek gazdálkodása 275
A tanácsi költségvetés kommunális kiadásai 275
A kommunális ellátás szervezeti rendszere 279
A szolgáltatások teljesítményértéke 279
Állóeszköz-ellátottság 280
Jövedelmezőség 282
Vállalati alapok 283
Létszám- és bérgazdálkodás- 284
Kutatás, műszaki fejlesztés 291
A kommunális ellátás eredményei 292
Lakások és lakóépületek fenntartása 292
XIII. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Nemzetközi együttműködés 305
Multilaterális együttműködés 309
Bilaterális együttműködés 315
Az építésügyi nemzetközi együttműködés 1978. évi eseménynaptára 325
XIV. SZAKMAI KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
Szakmai képzés, továbbképzés 331
A fizikai dolgozók képzése és továbbképzése 331
Nem fizikai állományú dolgozók képzése és továbbképzése 334
XV. SZAKMAI TÁRSADALMI SZERVEK
Építőipari Tudományos Egyesület 343
Az Egyesület 1978. évi fő célkitűzései 343
Az Egyesület 1978. évi tevékenysége 343
Folyóiratok 349
Az Egyesület kapcsolatrendszere 350
Magyar Építőművészek Szövetsége 351
A Szövetség tisztújító közgyűlése 351
A Szövetség 1978. évi tevékenysége 356
Magyar Urbanisztikai Társaság 360
A Társaság vezető szerveinek tevékenysége 360
Szervezési feladatok 362
Nemzetközi kapcsolatok 363
Hazai kapcsolatok bővítése 354
Rendezvények 305
Információ és propaganda 357
Szilikátipari Tudományos Egyesület 368
Az Egyesület 1978. évi fő célkitűzései és azok végrehajtása 368
A Szakosztályok és Bizottságok tevékenysége 371
Az Egyesület központi bizottságainak tevékenysége 377
XVI. ESEMÉNYNAPTÁR
A miniszteri értekezlet tárgyalta 385
Személyzeti munka 385
Beruházás 389
Műszaki fejlesztés 390
Nemzetközi kapcsolatok 392
Területfejlesztés 394
Tervmunka 396
Ellenőrzés 397
Vállalatok beszámoltatása 398
Díjak és kitüntetések 402
Szervezeti változások 425
Az 1978-ban befejezett fontosabb beruházások 431
Az 1978. évi tervpályázatok 436
A tájékoztatás hazai és nemzetközi eseményei 439
Az építésügyi sajtótájékoztatás eseményei 439
Építésügyi propaganda 445
Hazai építésügyi kiállítások 445
Külföldön rendezett kiállítások 448
Műszaki filmgyártás, filmszemle 449
XVII. FÜGGELÉK
457
Építőipar 457
Műszaki tervezés 480
Építőanyagipar 484
Kommunális szolgáltatás 508
1978. évi jogszabálymutató 517
Törvények 517
Törvényerejű rendeletek 519
A Minisztertanács rendeletei 522
Minisztertanácsi határozatok 528
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter rendeletei 529
Miniszteri és főhatósági rendeletek 531
Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium közleményei 542
XVIII. BIBLIOGRÁFIA
Építéspolitika 549
Építésgazdaság 559
Ágazati irányítás 567
Műszaki és távlati fejlesztés. Tudományos kutatás 568
Ágazati információ. Műszaki propaganda. Tájékoztatók 582
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Építésügyi évkönyv 1978 Építésügyi évkönyv 1978 Építésügyi évkönyv 1978

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.900 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba