A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2004/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXVIII./LII./kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
"A Balaton napjainkig folyamatosan meglevő, egységesen összefüggő vízfelülete 6-8 ezer éve alakulhatott ki, vagyis a tó nemcsak geológiai, hanem limnológiai értelemben is igen... Tovább

Tartalom

Értekezések

Varga György: A Balaton vízháztartásának a közelmúlt években tapasztalt szésőségei 1
Hanga Csaba: A Balaton partvonal-szabályozása 11
Juhász Ágoston: Településeket, létesítményeket veszélyeztető tömegmozgások a balatoni magaspartok mentén 19
Michalkó Gábor-Vizi István: A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata 31
Burján Balázs: Földrengések okozta üledékdeformációs szerkezetek (szeizmitek) a Kistarcsa környéki pliocén kavicsösszletben 43
Kiss Attila: Monor város környezetvédelmi problémái 57
Pappné Vancsó Judit: Az ökológiai lábnyom: a fenntartható fejlődés mérőeszköze 73
Galgóczy Zsolt: Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén 89
Mattányi Zsolt: Tájhasználati változások a XVIII. század végétől napjainkig az Ipoly alsó
folyása mentén 105
Kókai Sándor: Nyíregyháza társadalmi-gazdasági fejlődése 1960-tól napjainkig 113

Kisebb közlemények
Bihari Árpád-Dezső Zoltán-Szabó Szilárd: A talajerózió vizsgálata radioizotóp-nyomjelzéses technikával egy bükkaljai szántóterületen 127
Horváth Béla: Gubányi Károly (1867-1935) mérnök-geográfus a XIX. századi Kínában 134
Szeidowitz Győző-Leél-Össy Szabolcs-Surányi Gergely: Egykori földrengések felismerése cseppkövek segítségével 140

Szemle
Pinczés Zoltán: Nagybánya 147
Pajtőkné Tari Ilona: Gondolkodás a földrajzon keresztül 157

Vita
Hevesi Attila: Válasz Vojnits András „A kör közepén állva..című írására 163

Krónika
Magyar Földrajzi Konferencia 2004 - Kiss Tímea-Horváth Gergely 167
Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) 30. kongresszusáról - Kiss Éva 168
A „VAHAVA"-program és a 2. Debreceni Disputa - Horváth Gergely 169
Ismeretbővítés felsőfokon - 12 éves a Bolyai Nyári Akadémia -Ambrus Tünde 172
Tagtársaink kitüntetései 174
A 75 éves Marosi Sándor akadémikus köszöntése - Papp Sándor 174
Dr. Berényi István 70 éves - Tiner Tibor 175
Dr. Frisnyák Sándor 70 éves - Boros László 176
Domonkos Béla szobrászművész 70 éves - Kubassek János 178
Major Miklós 70 éves - Berényi István 178
Frank-Dieter Grimm (1936-2003) - Dövényi Zoltán 179
Emlékezés Markos Györgyre, az iskolateremtő geográfusra halálának 100. évfordulóján - Bernát Tivadar 180
A Magyar Földrajzi Múzeum életéből - Csermely Mária-Mácsai Anetta 182
Teleki Pál szobrának felavatása 183

Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 57. vándorgyűléséről és 128. közgyűléséről 185
Kelet-Zala földrajzi értékei - Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 2004. évi vándorgyűlésének belföldi tanulmányútjáról - Gyuricza László 187
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 57. vándorgyűlését követő toscanai tanulmányútról - Kesselyák Péter 189
Főtitkári jelentés (beteijesztette dr. Nemerkényi Antal a Magyar Földrajzi Társaság 128.
közgyűlésén) 193
A Felügyelő Bizottság jelentése - Kiss Edit Éva 195
Számviteli beszámoló a 2003. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelő Bizottság részére - Katona József né 196
Kitüntetések a 128. közgyűlésén 197
Ifjúsági szakirodalmi nívódíj 200

Irodalom
Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban. Etnikai és felekezeti terek,
kontaktzónák elemzési lehetőségei - Pete József 201
Kristó Gyula: Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon - Kiss Andrea 202
Konkolyné Gyúró Éva: Környezettervezés - Kerényi Attila 203
Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás - Kovács András Donát : 205
Néma Sándor: Győr vármegye települései 18-19. századi kéziratos térképeken -
Papp-Váry Árpád 207
Kubassek János (szerk.): A Kárpát-medence természeti értékei - Szilassi Péter 208
Kubassek János: Tájfunok Tajvan földjén - Karancsi Zoltán 209
Pál Ágnes (szerk): Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából -
Golobics Pál-Merza Péter 210
Kókai Sándor (szerk.): Természettudományi Közlemények 4. - Komarek Levente 212
Géczi Róbert-Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén - Horváth
Gergely 213
Joseph P. Stoltman-John Lidstone-LisaM. DeChano: Atermészeti katasztrófák nemzetközi
kilátásai - fellépésük, enyhítésük és következményeik - Horváth Gergely 215
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2004/1-4. Földrajzi Közlemények 2004/1-4. Földrajzi Közlemények 2004/1-4. Földrajzi Közlemények 2004/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba