A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Állattani közlemények 1929-1931. január-december

Journal Trimestriel Publil par la Section de Zoologie de la Société Royale des Sciences Naturelles de Hongrie - A Kir. Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának évnegyedes folyóirata - XXVI. kötet 1-4. szám; XXVII. kötet 1-4. szám; XXVIII. kötet 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a kötetből:

AZ IZÜLETI PORCOKRÓL

Több év előtt az ízületek finomabb szerkezetével, a synovialis hártya endothelioid bélésével, a synovia eredetével, a patások synovialis gödreivel,... Tovább

Tartalom

Huszonhatodik kötet:

EREDETI KÖZLEMÉNYEK
Abonyi Sándor: Eulimnadia civtoriae Brady=Limnadia Sidlopi (Baird) Brady=Cyclestheria Hislopi (Baird)Sars; 1 szövegtáblával 145
Csiki Ernő: Egy fejezet a magyar zoologia történetéből 133
Gelei József: A Balaton állatvilágának néhány különlegessége; 15 szövegábrával 35
Gelei József: A véglények idegrendszere; 30 szövegábrával 164
Örösi Pál Zoltán: Tanulmányok a petéző munkásméhről. I; 2 táblán 12 ábrával 63
Pongrácz Sándor: Jaekel Ottó emlékére 139
Rotarides Mihály: Adatok a csigák helyváltoztatásával kapcsolatos kérdések anatomiai megvilágításához; 12 szövegábrával 10
Szabó-Patay József: A házi méh királynőjének ivarkészüléke; 5 szövegábrával 92
Vásárhelyi István: Adatok két apróemlős életmódjának ismeretéhez 84
Vásárhelyi István: Pusztapó apróemlős faunája 150
Vásárhelyi István: Adatok a háromövű csíkosegér (Sicista loriger trizona Pet.) előfordulásához s életmódjához 153
Wagner János: Biometrikai vizsgálatok a Planorbisok házán; 2 szövegábrával 59
Wagner János: Faunisztikai közlemények 156
Zimmermann Ágoston: Az ízületi porcokról 1
Zimmermann Ágoston: Elnöki beszámoló 129
IRODALOM.
Gelei József: Doflein-Reichenow: Lehrbuch der Protozoenkunde I-II. 104
Gelei József: Selenka-Goldschmidt: Zoologisches Taschenbuch 106
Gaál István: Baloghné Hajós Terézia: Harc az életért 106
Pongrácz Sándor: Maurer, F.: Der Mensch und seune Ahnen 108
Lambrecht Kálmán: Stensiö E. A.: The downronian and devonian Vertebrates of the Spitzbergen 110
Lambrecht Kálmán: Schmidt M.: Die Lebewelt unseres Trias 111
Unger Emil: Lenz, F.: Einführung in die Biologie der Süsswasserseen 112
Unger Emil: Hankó Béla: Rendszeres állattan 112
Soós Lajos: X. Congres international de zoologie 113
Dudich Endre: Kolosváry Gábor: Magyarország kaszáspókjai 114
Fejérváry Géza Gyula: Francé, R. H.: Der Weg zu mir 191
Pongrácz Sándor: Abel, O.: Das biologisch Trägheitsgesetz 192
Varga Lajos: Péterfi, T.: Methodik der wissenschaftlichen 194
Varga Lajos: Mislowitzer, E.: Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von Flüssigkeiten 195
Varga Lajos: Thinemann, A.: Das LEben in Süsswasser 196
Éhik Gyula: Kittenberger, K.: Big game hunting in East Africa 196
Dudich Endre: Lengerken, H.: Lebenserscheinungen der Käfer 197
Wagner János: Kretzoi M.: Felida-tanulmányok 197
Kolosváry Gábor: Válasz Dr. Dudich Endrének a "Magyarország kaszáspókjai" c. dolgozatomra irt kritikai fismertetése tárgyában 198
Dudich Endre: Viszonválasz Dr. Kolosváry Gábornak 201
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE
Báró Fejérváry Géza Gyula: Archivum Balatonicum. Vol. II. 1. 118
Szabó-Patay József: Annales Musei Nationalis Hungarici. Vol. XXV. 120
Soós Lajos: Studia Zoologica. Állattani Tanulmányok 121
Wagner János: Aquila. XXXIV-XXXV. évf. 203
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI
Ábrahám Ambrus: Az Archaeo- és Neolacerlák combmirigyeinek összehasonlító
szövettana 122
Báró Fejérváry Géza Gyula: Charles Doolittle Walcott 123
Gelei József: A Balaton állatvilágának néhány különlegessége 123
Rotarides Mihály: Adatok a csigák helyváltoztatásával kapcsolatos kérdések anatomiai megvilágításához 123
Zimmermann Ágoston: Az ízületi porcokról 123
P. Knézy Gergely: Hazai Dolichopus-fajainak rendszerezése 124
Örösi Pál Zoltán: A petéző munkásméh biologiája 124
Szondy György: Magyarország Helomzyda-legyei 124
Szilády Zoltán: A Német birodalom hazánk és Bulgária Notacanthái 124
Abonyi Sándor: Eulimnadia victoriae Brady=Limnadia Hislopi (Baird) Brday=Cyclestheria Hislopi (Baird) Sars 124
Maier István: Az Ursus spelaeus fogazata 124
Mödlinger Gusztáv: Adatok az Opisthodiscus diplodiscoides Cohn anatomiájához 125
Ábrahám Ambrus: Az Opisthodiscus diplodiscoides idegrendszere 125
Zimmermann Ágoston: A házinyúl bőre és tejmirigyei 126
Szabó-Patay József: A házi méh királynőjének ivarkészüléke 126
Vásárhelyi István: a) Adatok a keleti cickány (Crocidura suaveolens Pall.) életmódjához. b) Adatok a mezei pocok (Microtus arvalis Pall.) életmódjának ismeretéhez 126
Hasskó Sándor: A struc bőre 126
Vasvári Miklós: A bölömbika és a pocgém táplálékáról 127
Wagner János: Biometrikai vizsgálatok Planorbis-házakon 127
Wolsky Sándor: A szárazföldi Isopodák szaglószervei 127
Zimmermann Ágoston: A zsigerek súlyviszonyáról 127
Zimmermann Ágoston: Elnöki beszámoló 204
Ábrahám Ambrus: Intraepitheliális véredények 204
Csiki Ernő: Egy fejezet a magyar állattan történetéből 204
Gáspár János: Örökléstani vizsgálatok 204
Csiki Ernő: Elnöki megnyitó 205
Szalay László: Visszapillantás a Szakosztály utolsó 50 ülésére 206
Gelei József: A véglények idegrendszere 209
Lelkes Zoltán: Járulékos pajzsmirigyek szívburokban 209
Vasvári Miklós: Adatok a magyarországi madarak pontosabb ismeretéhez 209
Vásárhelyi István: Pusztapó apróemlős-faunája 210
Vásárhelyi István: Adatok a Sicista életmódjához és elterjedéséhez 210
Wagner János: Faunisztikai adatok 210
Hasskó Sándor: A kazuár bőrének pigmentációjáról 210
Pongrácz Sándor: Otto Jaekel emlékezete 210
Wagner János: Uj csigák a magyar faunában 210
Zimmermann Ágoston: A tübingai anatomiai kongresszusról 210
Hasskó Sándor: Az oráng-után fogváltása, tejfogazata és állkapcsának lécszerkezete 211
Horváth Géza: A magyar orvosok szerepe Magyarország állatvilágának kikutatásában 211
Zimmermann Ágoston: A tyúk nyirokcsomói 211
Szepessy Tibor: A ló mandibulájának szerkezete 211

Huszonhetedik kötet

EREDETI KÖZLEMÉNYEK
Dudich Endre: Az Aggteleki berlang állatvilágának élelemforrásai. - Die Nahrungsquellen der Tierwelt in der Aggteleker Tropfseinhöhle 62
Gebhardt Antal: Adatok a Coraebus fasciatus Vill. (Bupr.) fejlődéstanához, különös tekintettel a báb kiszíneződésének folyamatára (13 szövegrajzzal). - Daten zur Entwicklungsgeschichte des Coraebus fasciatus Vill. (Col. Bupr.), mit besonderer Berücksichtigung des Ausfärbungprocesses der Puppe. (Mit 13 Textfiguren) 151
Hasskó Sándor: Adatok a struc bőrének szerkezetéhez (4 szövegábrával) - Über den Bau der Strausshaut. (Mit 4 Abbildungen) 35
Hasskó Sándor: Az orang-után fogváltása, tejfogazata és állkapcsának lécszerkezete (10 ábrával) - Der Zahnwechsel, das Milchgebiss und der Unterkiefer-Balkenbau des Orang-Utan. (Mit 10 Textfiguren) 131
Horváth Géza: A magyar orvosok szerepe Magyarország állatvilágának kutatásában - Le role des médicins hongrois dans l'exploration de la faune de Hongrie 1
Klie Walter: Egy új, föld alatt élő Candona-faj (7 szövegábrával) - Eine neue, unterirdisch lebende Art der Ostracodengattung Candona (Mit 8 Abbildingen im Text) 163
Kolosávry Gábor: A szongáriai cselpók párosodása (1 szövegábrával) - Über die Paarung der Trochosa singoriensis. (Mit 1 Textfigur) 143
Kormos Tivadar: Új adatok a püspökfürdői Somlyóhegy preglaciális faunájához. - Beitzägezur Präglazialfauna des Somolyóberges bei Püspökfürdő 40
Soós Tivadar: Két Clausiliida rendszertani helye (3 szövegábrával) - The systematic position of two Clausiliids (With 3 textfigures) 6
Soós Tivadar: A Daubebardia postembryonális fejlődéséről (1 szövegábrával) - Ein Beitrag zur Kenntnis derpostembryonalen Entwichelung von Daudebardia (Mit 1 Textfigur) 85
Szilády Zoltán: Állatföldrajzi területeink kérdéséhez - Zur Frage unserer tiergeographischen Gebeite 125
Varga Lajos: Adatok a Rhinops fertőensis biológiájához (5 szövegábrával) - Beiträge zur Biologie von Rhinops fertőensis (Mit 5 Textfiguren) 17
Vasvári Miklós: Új harkály a magyar faunában - Eun neur Specht in der ungarischen
Fauna 93
Wagner János: Újabb adatok a Milax-fajok ismeretéhez (I. tábla és 4 szövegrajzzal) - Der Burg von Talpa europaea L. und das Nest von Arvicola, scherman Shaw (Mit 4
Textfiguren) 173
Wagner János: Újabb adatok a Dunántúl puhatestű faunájához - Neue Mitteilungen zur Milluskenfauna Ungarns 167
Zimmermann Ágoston: A házinyúl és mezei nyúl szívének összehasonlító anatomiájához (4 szövegábrával) - Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Kaninchenherzens (Mit 4 Abbildungen) 181
IRODALOM
Varga Lajos: Möllendorff, W.: Handbuch der mikroskopischen Anatonie des Menschen 107
Kormos Tivadar: Stehlin, H. G.: Bemerkungen zu der Frage nach der unmittelbaren Ascendenz des Genus Equus 109
Wagner János: Stolmár László: Hazai békáink bőrének szerkezete 111
Wagner János: Lameere, Aug.: Précis de Zoologie 112
Soós Lajos: Szilády Zoltán: A magyar állatvilág multja és jelene 113
Pongrácz Sándor: Abel, O.: Paläobiologie und Stammesgeschichte 191
Soós Lajos: Hentschel, E.: Das Leben des Weltmeeres 193
Soós Lajos: Boon, L.: Crustacea: Stomatopoda and Brachyura 194
Soós Lajos: Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok 194
Éhik Gyula: Zammarano, V. T.: Le colonie Italiane 195
Wagner János: Szemere Zoltán: A Magyarországon előforduló ragadozómadarak meghatározója 196
Éhik Gyula: Horthy Jenő - Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika 196
Soós Lajos: Zimmermann Ágoston: Fejlődéstan 197
Dudich Endre: Zalányi, B.: Morpho-systematische Studien über fossite Muschelkrebse 198
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE
Szalay László: Folia Entomologica Hungarica. I. köt. 4. füzet 114
Soós Lajos: Studia Zoologica. - Állattani tanulmányok. I. köt. 2. füzet 115
Soós Lajos: Annales Musei Nationalis Hungatici. Vol. XXVI. 199
Szalay Lajos: Folia Societatis Entomologicae Hungaticae. II. köt. 1. füz. 200
Soós Lajos: A Magyar Biologiai Kutató Intézet Munkái. III. köt. 1. füz. 201
Zimmermann Ágoston: Dr. Abonyi Sándor 203
báró Fejérváry Géza Gyula: Bolkay 208
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI
Dudich Endre: Mikroszkópi polarizációs vizsgálatok rákokon 116
Báró Fejérváry Géza Gyula: A Maltai szigetcsoport föld és élettörténetéből 116
Soós Lajos: Két Clausiliida rendszertani helye 116
Abonyi Sándor: Az Antz-f. szervek beosztása táblázatának továbbfejlesztéséről 116
Erdős István: A madarak légzsákjairól 117
Janisch Rezső: A házinyúl vérének morfológiája 117
Szalai Tibor: Bionómiai és módszertani vizsgálatok a recens és fosszilis Testudinatákon 117
Varga Lajos: A Rhinops fertőensis biológiája 117
Vasvári Miklós: Új harkály a magyar faunában 117
Zimmermann Ágoston: A házinyúl szemgolyója 117
Kolosváry Gábor: A szongáriai cselőpók párosodása 117
Szilády Zoltán: A hazánk faunájára új Milesia semilucifera nevű légy 117
Vasvári Miklós: A kékcsőrű réce és hazai előfordulásának állatföldrajzi méltatása 118
Zimmermann Ágoston: A vénás rendszerről 118
Kormos Tivadar: Új adatok a püspökfürdői Somlyóhegy preglaciális faunájához 118
Vásárhelyi István: A vakondok vára és a kószapocok fészke 118
Wolsky Sándor: A szárazföldi Isopodák egy új érzékszervéről 118
Wagner János: Új csigák a magyar faunában 118
Wagner János: Malakológiai adatok a Dunántúlról 118
Koppány József: A házi méh gombabetegsége Magyarországon 119
Örösi Pál Zoltán: A petéző munkásméh viaszmirigye 119
Soós Lajos: A Daudebardia postembryonális fejlődéséről 119
Szalay László: Mesterséges tengerviz hatása a víziatkákra 119
Dudich Endre: Az Aggteleki-barlang állatvilágának táplálékforrásai 120
Dudich Endre: A Jaera Nordmanni Rathke, egy új víziászka a magyar faunában 120
Koppány József: A házi méh védekezése a halálfejes lepkével szemben 120
Kovács Gyula: Adatok a madarak előbelének összehasonlító anatomiájához 120
Örösi Pál Zoltán: Egyszerű és gyors festőmódszer a Nosema apis intracelluláris kimutatására 121
Szalai Tibor: A XX. század természettudományi múzeuma 121
Szilády Zoltán: Magyar reliktumok 121
Kelemen György: Fülmegbetegedések házinyúlon és tengeri malacon 123
Zimmermann Ágoston: A házinyúl középbele 123
Lambrecht Kálmán: A Protoplotus Beazforti a szumátriai tertierből 211
Csik Lajos: Uj mutánsnak a chromosomában való lokalizációja a Drosophila melanogasteren 211
Wolsky Sándor: Optikai vizsgálatok a rovarok pontszemének funkciójáról 212
Kormos Tivadar: Új ragadozók a magyar pliocénből 212
Báró Fejérváry Géza Gyula: A Megalania prisca Ow. csigolyáiról 212
Báró Fejérváry Géza Gyula: A Varanidák orr- és szemjátékáról eidonomiai, anatomiai és phylogeniai tekintetben 121
Örösi Pál Zoltán: A méhfullánk mint ovipositor 212
Zimmermann Ágoston: A petevezető összehasonlító anatomiájához 212
Gebhardt Antal: Adatok a Coraebus fasciatus Vill. fejlődéstanához, különös figyelemmel a báb kiszíneződésének folyamatára 213
Klie Walter: Egy új, föld alatt élő kagylósrák-faj (Candona) 213
Lelkes Zoltán: Az embryonális pajzsmirigy szövet szerkezete 213
Wagner János: Anatomiai vizsgálatok Limacidákon 213
Zimmermann Gusztáv: A kanári madár csontvázáról 213
Dudich Endre: A Gammarus mészpáncéljának fejlődése a vedlés után 214
Éhik Gyula: Magyarország madarainak színes táblái 214
Vasvári Miklós: A rövidujjú héja (Astur brevipes Sew) erdélyi előfordulása 214
Vásárhelyi István: Felsőméra emlősfaunája 214
Wagner János: Adatok a Daudebardiák életmódjához 215
Zimmermann Ágoston: A házinyúl szive 215
Báró Fejérváry Géza Gyula: Dr. Bolkay István emlékezete 215
Éhik Gyula: Két új pocokfaj a magyar faunában 215
Kovács Gyula: A szutyak szerkezete 215
Lelkes Zoltán: A hypophysis szöveti szerkezete 216
Mikszáth Gyula: A Börzsönyi-hegység és a Naszál csigafaunájáról 216

Huszonnyolcadik kötet:

EREDETI KÖZLEMÉNYEK
Dudich Endre: A barlangok biologiai kutatásáról - Über die biologische Erforschung der Höhlen 1
Kolosváry Gábor: A tarka vadászó kaszáspók (Zacheus variegatus Lendl) párosodása (2 szövegrajzzal) - Über die Paarung des Zacheus variegatus Lendl. (Mit 2 Textfiguren) 171
Kormos Tivadar: A forestbed-fauna első nyomai Dalmáciában - Die ersten Spuren einer Forestbed-Fauna in Dalmatien 72
Lambrecht Kálmán: Louis Dollo 123
Maier István: A barlangi medve (Ursus spelaeus Ros.) állandó fogazata - Das definitive Gebiss des Höhlenbären (Ursus spelaeus Ros.) 147
Mikszáth Gyula: Adatok a Börzsönyi-hegység és a Nagyszál Mollusca-faunájához - Beiträge zur Molluskenfauna des Börzsöny-Gebirges und des Nagyszálberges 41
Varga Lajos: Katasztófák a Fertő-tó életében (2 szövegrajzzal) - Katastrophale Erscheinungen im Leben des Fertő (Neusiedler-See) (Mit 2 Textfiguren) 132
Vasvári Miklós: A kis héja erdélyi előfordulása (1 szövegábrával) - Das Vorkommen des Zwerghabichts in Siebenvürgen (Mit 1 Textfigur) 91
Vásárhelyi István: Felsőméra emlősfaunája - Die Säugetierfauna von Felsőméra 49
Wagner János: Anatomiai vizsgálatok Limacidákon (5 szövegábrával) - Anatomische Untersuchungen an Limaciden (Mit 5 Figuren) 24
Wagner János: Újabb adatok a Daudebardiák életmódjának ismeretéhez - Neue Beiträge zur Kenntnis von Daudebardia 79
Wolsky Sándor: Az édesvízi ászka (Asellus aquaticus L.) második maxillájának érzékszerveiről (2 ábrával) - The sense organs of the second maxilla of Asellus aquaticus (Wtih 2 textfigures) 35
Zimmermann Ágoston: Az os penisről és az erectióról (4 szövegábrával) - Über das Os penis und über die Erection (Mit 4 Textfiguren) 65
IRODALOM
Dorning Henrik: Lovassy Sándor: Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben 54
Dudich Endre: Kadocsa Gyula: Gazdasági állattan 55
Soós Lajos: Wells, H. G. Huxley Julian és Wells G. Ph.: Az élet csodái 56
Dudich Endre: Maucha Rezső: Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnologiában 57
Soós Lajos: Boone, L.: Crustacea: Anomura 59
Wagner János: Thiele, J.: Handbuch der systematischen Weichtierkunde 59
Wagner János: Mermod. G.: Gastéropodes (Cat. Invertéb. Suisse, fasc. 18) 60
Szalay László: Pax, F. und W. Arndt: Die Rohstoffe des Tierreichs 61
Éhik Gyula: Nassonov, N.: Distribution zoogéographique des moutons sauvages du monde ancien 103
Pongrácz Sándor: Osborn. H. F.: Ursprung und entwickelung des Lebens 108
Szalay László: Molisch, H.: A felkelő nap országában 110
Varga Lajos: Buchner, P.: Tier und Pfanze in Symbiose 111
Varga Lajos: Brehm, V.: Einführung in die Limnologie 112
Wagner János: Germain, L.: Mollusques terrestres et flubiatiles 113
Dudich Endre: Entz Géza és Soós Lajos: Élet a tengerben 114
Kittenberger Kálmán: Széljegyzetek Cholnoky Jenő "Afrika" c. könyvének "C. Állatvilág" fejezetéhez 116
Nagy Jenő: Válasz Szilády Zoltánnak 118
Soós Lajos: Dudich, E.: Systematische und biologische Untersuchungen über die Kalkeinlagerungen des Crustaceenpanzers in polarisiertem Lichte. - Dudich, E.: Die Biologie der aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn 178
Dudich Endre: Zólyomi Bálint: A Bükkhegység környékének Sphagnum-lápjai 181
Dudich Endre: Manninger Rezső és Kotlán Sándor: A szárnyas baromfi fertőző és parasitás betegségei 181
Dudich Endre: Rinne, Fr.: Grenzfragen des Lebens 182
Dudich Endre: Driesch, H.: Das Lebensproblem im Lichte der moderner Forschung 183
Dudich Endre: Fejérváry, G. J.: Nachbemerkungen zu meinem phylogenetisch-mechanistischen Erklärungsversuch der Morphologie des "klassischen"
Menschenfusses 183
Dudich Endre: Méhely Lajos: A rákok ősveséje 184
Dudich Endre: Abel, I. und G. Kyrle: Die Drachenhöhle bei Mixnitz 185
Dudich Endre: Dubois, E.: Die phylogenetische Gehirnzunahme autonome Vervollkommnung der animalen Funktionen 185
Nagy Jenő: Schenk Jakab: A madarak világának tanulmányozása 189
Dudich Endre: Szalai, T.: Bionomische und methodologisch-systematische Untersuchungen an rezenten und fossilen Testudinaten 190
Gelei József: Hartmann, M.: Praktikum der Protozoologie 190
Gelei József: Kükenthal-Matthes: Leitfaden für des zoologische Praktikum 191
Gelei József: Kühn, A.: Grundriss der allgemeinen Zoologie 191
Soós Lajos: Behyna Miklós: Az akvárium berendezése és gondozása 191
Cholnoky Jenő: Válasz Kittenberger Kálmán "széljegyzeteire" 192
Kittenberger Kálmán: Viszonválasz Cholnoky Jenő válaszára 194
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE
Szalay László: Matematikai és Természettudományi Értesítő 195
Soós Lajos: Annales Musei Nationalis Hungarici 199
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI
Zimmermann Ágoston: Dr. Abonyi Sándor emlékezete 63
Dudich Endre: A barlangok biologiai kutatásáról 63
Koller Pius: A fertilitás meghatározása a Drosophila obscurán végzett vizsgálatok
alapján 63
Török János: Adatok a Pacchioni-féle szemecskék összehasonlító enetomiájához 63
Varga Kálmán: Idegrostmérések háziállatokon 63
Vasvári Miklós: Két érdekes színezetű madár bemutatása 63
Szilády Zoltán: A tihanyi félsziget mediterrán állatfajai 63
Wagner János: Vizsgálatok a bécsi múzeum Pulonatáin 64
Wolsky Sándor: Az édesvízi ászka (Asellus aquaticus L.) második állkapcsának
érzékszervei 64
Zimmermann Ágoston: A vakbél összehasonító enetomiájához 64
Kormos Tivadar: Forestbed-fauna Dalmáciából 119
Szilády Zoltán: Ismeretlen ősalakok a Rhagionidák családjából 120
Zimmermann Ágoston: Az os priapi összehasonlító anatómiájához 120
Varga Lajos: A természet kísérletei a Fertő-tóban 120
Dudich Endre: Dr. Maucha Rezső, Winkler Lajos vizvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnologiában c. munkájának ismertetése 120
Éhik Gyula: Az óvilág vadjuhai 120
Kelemen György - Hasskó Sándor: A fóka gégéjének szerkezetéről 120
Koch Nándor: Munkaprogramm 121
Lelkes Zoltán: Adatok a mellékvese szöveti kialakulásához 121
Gelei József: Újabb haladások a véglények idegrendszerének feltárásában 121
Rotarides Mihály: Adatok a csigák izom- és kötőszövetelemeinek ismeretéhez 121
Stiller Jolán: A Tihany környéki Peritrichusok, különös tekintettel az ökologiai
viszonyokra 121
Vasvári Miklós: A középázsiai Falco cherrug saceroides Menzb. első előfordulása hazánkban és Európában 122
Huzella Tivadar: Közös organizációs elvek az alacsonyrendű és magasabbrendű szervezetek histogenezisében 122
Szilády Zoltán: A bolgárok háziállatai 200
Gaál István: Érdekes harmadkori rinocerosz csontlelet Rákoskereszturról 200
Lelkes Zoltán: Vizsgálatok a Langerhans-féle szigetek fejlődéséről 200
Zimmermann Ágoston: A ló makkjának gödreiről 200
Lambrecht Kálmán: Megemlékezés Louis Dollóról 201
Novotny György: A tyúk branchiogen belsőelválasztású mirigyei 201
Vasvári Miklós: A madarak, különösen a búvárok gastrolithjai 201
Vásárhelyi István: A földikutya abaujtornamegyei előfordulása 201
Wagner János: Érdekes Limacidák a bécsi múzeumból 201
Zimmermann Ágoston: A boroszlói anatomiai kongresszus 201
Zimmermann Gusztáv: Az Ackerknecht-féle szervről 201
Gebhardt Antal: Ökologiai és faunisztikai vizsgálatok a Zenoga medencében 201
Kolosváry Gábor: A tarka vadászó kaszáspók (Zacheus variegatus Lendl) párosodása 201
vitéz Varga Lajos: A Haemogregarina Stepanovi Magyarországon 202
Vasvári Miklós: A barna ásóbéka (Pelobates fuscus Laur.) szerepe madaraink táplálkozásában 202
Vasvári Miklós: Tanulmányok a vörösgém (Ardea purpurea L.) táplálkozásáról 202


Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december Állattani közlemények 1929-1931. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
30 pont kapható
Kosárba