A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1988. január-június (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XXXV. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Január
Simon András: A hiány makroökonómiájáról 1
Berend Iván: Növekedési pálya és tőkeigényesség 18
Postáné Vellai Györgyi: Ökonometriai modellek továbbfejlesztése dinamikus
gazdaságpolitikai döntési modellekké 34
Laky Teréz: A szervezeti decentralizáció félmegoldása: az állami kisvállalat 49
Szabó Gábor: Ki állítsa meg a környezet romlását? 64
VITA
Kozma Ferenc: Modellek és realitások 74
Szegvári Iván: Nyitottság, nyitás és átmenet 81
Tanka Endre: Vagyonérdekeltség a földviszonyokban 95
Bársony Jenő: Megjegyzések Tanka Endre „Vagyonérdekeltség a földviszonyokban" című cikkéhez 106
SZEMLE
Mohácsi Kálmán: Torz érdekeltség a takarmánypiacon 108
Tóth József: A revolúciós innováció tudatos alkalmazása 120
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Hannes Androsch: A pénzügyek szerepe a világgazdaság struktúraváltásában... 126
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Huszti Ernő: Antiinflációs útkeresés - monetáris politika és gyakorlat Magyarországon (Radnóti Éva) 133
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 137

Február
Csáki Csaba: Az európai KGST-országok mezőgazdasága a nyolcvanas évtizedben 145
Báger Gusztáv: Tervezési kultúra - politikai kultúra 158
Kardos Tamás: Cserearány-változás és jövedelmek 173
Hovánvi Gábor: Az anyagtakarékosság néhány új összefüggése 188
Bara Zoltán: A munkaerő értéke vagy a munka ára? 199
Bíró Zoltán: Az átalakítás öntudata 208
ESSZÉ
Varga Károly: A kibontakozás gazdaságpszichológiai és
politikai-pszichológiai hátteréről 218
VITA
Paál Beatrix: A közgazdasági termodinamika felé 229
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Pálovics Béláné: Miről vitatkoznak az európai agrárközgazdászok? 236
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Márton János-Újhelyi Tamás: Kilépés a világélelmezési válságból (Mohácsi Kálmán) 245
FOLYÓIRATSZEMLE 248
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 265

Március
Én egy szelíd reformatiót kívánok! (Gondolatok Széchenyi István Stádiumából) 273
Bogdán István: „Becsületesen közlegénykedni 285
Bácskai Vera: Nagykereskedők Pesten a 19. század első felében 292
ESSZÉ
Gazdag László: Utolérési törekvések és elszalasztott esélyek Magyarországon
az elmúlt évszázadban 303
VITA
Friss Péter: Gazdaságunk korszerűsítésének akadályairól 317
Horváth Iván: Hogy a nagy halak is jóllakjanak és a kis halak is gyarapodjanak 325
Némethi Gábor: Bizalomtorzítás 338
Hüttl Antónia: A prognózis torzítása még nem bizalomtorzítás 342
SZEMLE
Kaderják Péter: A természeti környezet és a jólét kérdései a modern polgári
közgazdaságtanban 345
Findrik Mária: Változások és váltások Bulgáriában az 1980-as években 357
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívüli élő szám (A Közgazdasági Szemle bemutatkozása a Kossuth
Klubban) (Tamás Tibor) 370
FOLYÓIRATSZEMLE 384
Pavel Bunyics: A reform és paródiái - Kasim I. Begic: Az adórendszer szociális szerepéről
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 391

Április
Mátyás Antal: Róbert M. Solow hozzájárulása a közgazdaságtudomány fejlődéséhez 401
Domenico Mario Nuti: Pénzügyi innováció a piaci szocializmusban 409
Burgerné Gimes Anna: Eszmefuttatások a magyar mezőgazdaságról 426
Lőrincné Istvánffy Hajna: A valutaleértékelés mint a kiigazítási politika eszköze 436
Balázs Judit: Fekete-Afrika: egy régió általános válsága 450
ESSZÉ
Bródy András: Miért maradunk el technikailag? 457
VITA
Falusné Szikra Katalin: Tulajdon és érdek 466
SZEMLE
Laczkó István: A gazdaságpolitika és a szabályozórendszer sajátos követelményei hegy- és dombvidékeinken 480
Jordán Gyula: A kínai falusi reformok második szakasza 490
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági Munkaközösség
1987. október 19-i és november 23-i üléséről (Radnai Györgv-Szénási Pálné) 504
Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány (Beszámoló Botos Katalin akadémiai
doktori értekezésének védéséről) (Garai Katalin) 509
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Kautz Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon (Orosz Róza) 513
Bársony Jenő: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a szocialista országokban
(Kállay László) 516
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 520

Május

Ripp Géza 529
Ökonosztát '88 (Liska Tibor művének időszerűségéről) 531
Török Ádám: Konszolidációs gazdaságpolitikák nemzetközi tapasztalatai 549
Inotai András: A beruházási folyamatok új vonásai a fejlett piacgazdaságokban 565
Dávid Stark: Vegyesgazdaság a szocialista vállalaton belül 584
VITA
Okruczky Katalin: A határok belül vannak 603
Práger László: További adalékok a nyitottsághoz 609
SZEMLE
Bognár Éva: A kis tételek szerepe tőkés exportunkban 619
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Az agrárfejlődés dilemmáiról: Csáki Csaba székfoglaló előadása (Jónás Anna) 629
A világgazdasági környezet és a magyar gazdaság: tartós és változó irányzatok
(Beszámoló a KOP1NT tudományos ülésszakáról) (Máté Katalin-Munkácsy Gyula-Pásztori Veronika-Sallai Rózsa-Schweitzer Iván-Vince Péter) 632
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
Az élő gazdaság: Kialakulóban egy új közgazdaságtan (Zsolnai László) 644
FOLYÓIRATSZEMLE 649
I. Schmidt - U. Kirscher: A reguláció alacsony hatékonyságának egy lehetséges
magyarázata - A. Pfaller: Versenyképesek-e még a nyugati jóléti államok?
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 654

Június
Révész Gábor: A gazdasági reform eltorzulásának folyamata
Scitovsky Tibor: Az ár, a piac és a verseny kérdőjelei
Szabó Judit: A költségvetési korlát előzetes és folyamatos puhasága 689
Bokros Lajos: Az áru- és pénzviszonyok fejlesztésének feltételei a lakásgazdálkodásban 722
VITA
Asztalos László György: Javaslat a lakásgazdálkodás átalakítására 740
SZEMLE
Lengyel Imre: Alföldi remények és "tanácstalanságok" 749
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Vita a társadalombiztosítási rendszer korszerűsítésének elveiről 762
SZAKIRODALOMI TÁJÉKOZTATÓ 764
FOLYÓIRÍTSZEMLE 770
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 777
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem