1.046.466

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-05-1677-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés5
Az irodalmi népiesség kezdetei21
Faludi. A XVIII. század csendje, lassú fejlődés a hagyomány szellemében. hirtelen gyorsulás a század végén. Bessenyei. őskeresés. Faludi, mint a hagyományos magyar irány kiválsztott őse. Érdeklődése a népnyelv formakincsei iránt. Dallamformái és verselése, rokokó-ízlése. pásztorversei, mint a rokokó-népiesség mintái. műfaji magyarsága, versmondattana, a réginek felfrissítője, a formahagyomány művésze 23
Dugonics és a népszerűek. A hagyomány s a XVIII. századvégi hazafias líra, Dugonics hagyománykultusza, Etelka, az ősi magyar élet rekonstruálása, e célra a köznép hagyományainak felhasználálsa. népi és régi összekeverése. Faludi elrégiesítése35
Faludi nyomában. Révai körül43
Külföldi előzmények. Montaigne, Rousseau, Precy, Herder45
Révai felhívása. Ráth Mátyás és Révai hirdetménye a Magyar Hírmondóban. A hírdetmény elvi jelentőséeg, helye a korszak irodalmi törekvései közt. Sándor István hozzászólása...49
Énekszerzők. A Faludi-féle ének-műfaj művelői, e magyaros daltípus viszonylagos népiessége. Révai, Orczy, Ányos, Kreskay, Virág Benedek, Péteri Takáts József, Endrődy János, Nagy János, Szentjóbi, Fáy András, Berzsenyi, Himfy, Terhes Sámuel, Kováts József, Fazekas Mihály, Csokonai, Pálóczi Horváth Ádám, az Ó és új, mintegy ötödfélszáz énekek. Összefoglalás56
A gyűjtés megindulása. Kéziratos énekgyüjtemények a XVIII. század végéről s a XIX. század elejéről. Mészáros Ignác Csallóközi ódái és Énekei, Kreskay Imre gyűjteménye, szíveket újító bokréta, Sárospataki kéziratok, Cantus, Szirmay Antal, Nyomtatott gyűjtemény, a Váczi énekes gyűjtemény. A ponyva. Virág Benedek érdeklődése a népdal és a népszokások iránt. A népmese iránti érdeklődés gyér nyomai. A nyelvkincs gyűjtése92
Kazinczy álláspontja106
A magyar népdal bevonulása az irodalomba109
Kultsár István s a népdalközlések megindulása. Kultsár felhívása népdalok gyűjtésére. A népdal elnevezés. Az igazi és mű-népdal összekeverése. egy példa: Orosz Ádám dala. A Cserebogár, sárga cserebogár első feltűnése111
Az elmélet fejlődése. A Tudományos Gyüjteménybeli hozzászólások, Kölcsey értekezése. N. Apáthi Kiss Sámuel. Bajza elmélete a művészi népdalról. Toldy felfogása120
Népköltészeti gyűjtemények. Gaal György, gr, Mailáth János mesegyűjtése. A Handbuch népdalai. Bowring magyar anthológiája. Jankovich Miklós és a korszak kéziratos gyűjteményei. A Sárospataki Dalok Gyűjteménye132
A szerb népköltészet hatása. A források. Az érdeklődés története. A szerbus manier meghonosítása, Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty szerepe. Hedvig, Vörösmarty hatása. A szerb modorú népiesség jelentősége142
Népdalköltők. A dallam fontossága. a népies dal kedvezőbb kilátásai a németes daltípussal szemben. Az irodalmi népdal mint népies helyzetdal. Vitkovics Mihály, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály149
Petőfi felé217
A népies érdeklődés kitágulása. A Dugonics féle kezdemény folytatása. Az érdeklődés tárgyai: népnyelv és tájszólások, népszokások, népélet, magyar tánc, magyar zene, népzene, magyar versritmus, magyar tájak: Tátra, Balaton, Alföld. Az érdeklődés kitágulásának első következménye: a népi alakok az irodalomban219
Érdeklődés a népköltészet elbeszélő műfajai iránt. A késedelem okai. Népmese-közlések: Szemere Pálné, gr. Mailáth János meséi a Muzárionban, fogadtatásuk. Mese, monda, rege összekeverése a műköltészetben. A gyűjtés fontosságának felismerése, Pulszky Ferenc249
Népdalgyűjtemények. Népi dal és műnépdal elkeveredése. Kriza János vállalkozása, Gáspár János és Rokonföldi gyűjtése. K. Csapó Dániel Dalfüzérkéje a Nemzeti Dalai és Marsai. Az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság gyűjtése. Erdélyi János: Népdalok és mondák256
A népiesség elméleti irodalma. Toldy Ferenc ismertető cikkei. Ifj. Szabó József: Néhány szó a népdalokról. A Kisfaludy-Társaság 1841-iki jutalomtétele. a névtelen pályaművek, Müller Godofréd pályanyertes felelete. Szontagh Gusztáv különvéleménye. Erdélyi János székfoglaló értekezése a Kisfaludy-Társaságban. Visszapillantás273
Újabb népdalköltők. A népdal-műfaj nagy divatja. A mű-népdal átlaga. Népies gyermek - irodalom. Czuczor Gergely, Szakál Lajos, Erdélyi János, Kriza János, Szentiváni Mihály. Visszapillantás288
A népiesség történeti jelentősége353
Név- és tárgymutató372
Énekek és dalok mutatója380
Utószó a második kiadáshoz387

Horváth János

Horváth János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Horváth János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig
Állapot:
2.940 Ft
1.470 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig

A kötés megnyílt.

Állapot:
2.940 Ft
2.050 ,-Ft 30
31 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
2.940 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba