A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Iparstatisztikai Értesítő 1954. január-december

A Központi Statisztikai Hivatal Ipari Főosztályának, valamint Beruházási és Építőipari Főosztályának lapja - VI. évfolyam 1-12. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

"Az iparstatisztika legfontosabb feladata a termelés eredményeinek számbavétele. Az ipar munkájának értékelésénél (termelési terv teljesítés, munkatermelékenység,... Tovább

Tartalom

Az Iparstatisztikai Értesítő 1954. évi tartalomjegy
Egyszerűbb beszámolórendszert, megbízhatóbb
statisztikát!
A statisztikai beszámolórendszer
A pártkongresszus útmutatásai alapján a statisztikai munka színvonalának tovább emeléséért! - Prigly Béla:
Öt év után - új év előtt
Termelési és értékesítési statisztika
Héja László: Az új változatlan árak
Halkovics László: A kőolaj- és földgázbányászat termelésének új számbavételi módszere
Dobos László - Nagy József: A sütőipari statisztika néhány kérdése
Kürthy Pál: Az Egységes Termék- és Árjegyzék
Bertalan János: A fő- és alvállalkozói rendszer néhány statisztikai kérdése
Pető Márton: A közszükségleti cikkek, mezőgazdasági gépek, kisgépek termelésének és értékesítésének megfigyelése a gépiparban
Lányi Ferenc: Az új változatlan árrendszerre való áttérés kérdéséhez
Dr. Fügedi Tamás: A konzervipari statisztika szakmai kérdései
Dr. Fülöp Sándor: A termelési volumen mérése textilipari vállalatoknál
Neuschl Károly: Szakmai sajátosságok a húsipari vállalatok termelési statisztikájában
Lányi Ferenc - Gömöri Géza: Az új változatlan árrendszer alkalmazásának egyes kérdései
Dr. Torvaji László: Hozzászólás ,,A termelési volumen mérése textilipari vállalatoknál" című cikkhez
Lányi Ferenc: Hozzászólás ..A termelési volumen mérése textilipari vállalatoknál" című cikkhez
Horváth János: Milyen irányban fejlesszük tovább minőségstatisztikánkat!
László Béla: A termelés számbavételének statisztikai problémái a helyi iparban
Palik József: A közszükségleti cikkek termelésének és értékesítésének megfigyelése a kohó- és gépiparban
Bakó Gyula: A teljes termelés számbavétele a helyi ipar statisztikájában
Herczog György - Orosz László: Minőséget kifejező változatlan árak a szénbányászatban
Perlaki Károly: A vállalati és üzemrészi adatok összefüggésének statisztikai elemzése
Dr. Perecsényi Oszkár - Kiss Imre: Selejt analízis
Erdély Gyula: Eltérések a mérlegbeszámoló és a statisztikai jelentések adatai között a helyi iparban
Lányi Ferenc - Gömöri Géza: Biztosítsuk az adatok összehasonlíthatóságát az új változatlan árrendszerre való áttérésnél!
Völgyi Ferenc: Cipőipari minőségstatisztika
Petró Gyula: Táblázatok a termelés egyedi árakon történő kiszámításához
MUNKAÜGYI ÉS TERMELÉKENYSÉGI STATISZTIKA
Bács György: Néhány szó a „létszámbujtatások" okairól és következményeiről
Adamovits Jenő - Somogyvári Vilmos: A munkabérellenőrzés és bérstatisztika fogyatékosságai
Petró Gyula: Megalapozottabb munkaügyi tervszámokat a folytonosan termelő vállalatoknak!
ANYAGSTATISZTIKA
Az anyagstatisztika 1954. évi beszámolási rendszere
Kozmutza Pál: Anyagstatisztika és forgóeszközcsökkentés
Tőkés Béla: Könnyítsük meg az anyagstatisztikai beszámolójelentés kitöltését!
MŰSZAKI STATISZTIKA
A szerkesztőség üzeni
Gellért Endre: Emeljük gépgyáraink TMK-statisztikájának színvonalát
Önköltségstatisztika
Tüü Lászlóné: Az utókalkuláció egyszerűsítésével a megbízhatóbb önköltség-statisztikáért!
Pesti János: Az alapanyagráfordítás elemzése
Fodor Györgyné: Új módszerek az önköltségcsökkentés tervezésében
Gálos Zsuzsanna: Az egyenértékszámos utókalkuláció és 1965. évi széleskörű alkalmazásának problémái
Beruházási és építőipari statisztika
A beruházások - építkezések 1954. évi statisztikai beszámolórendszere
a termelési érték számbavétele az építőiparban
Kapás Magdolna - Szatmári Jenőné: A lakásépítési statisztika ellenőrzésének tapasztalatai
Feles György: A beruházások - építkezések tervteljesítésének számbavételéről
Fekete István: A béralapellenőrzés egyes kérdései az építőiparban
Szilágyi László: Az üzembehelyezett beruházások értéki számbavételének néhány kérdése
A beruházások - építkezések 1954. évi egyszerűsített statisztikai beszámolórendszere
Dr. Kelényi Imre: A szerkesztőség válaszol a beruházási építkezések műszaki készültségi fokának megállapítása
Rátkai Béla: A vállalati statisztika az építőipari önköltségcsökkentés és operatív vezetés szolgálatában
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium építőipari vállalatainak statisztikai munkájáról
Sölch Frigyes: A beruházási statisztika és a könyvelés összhangjáról
Szabó Katalin: A beruházások 1954. évi éves beszámolójelentéseiről a statisztika vállalaton belüli szerepe
Balogh Ferenc: Az iparvezetés elengedhetetlen feltétele a jól szervezett statisztikai munka
Adorján Attila: A statisztikai munka ügyrendje a Pamutkikészítőgyárban
a vállalati adatszolgáltatások értékelése és ellenőrzési tapasztalatok
Bács György: A vaskohászat statisztikai munkájának alapvető hiányosságai
Pontosan - Pontatlanul!
A hibák nyomában
Harsányi István - Karsány Ferencné: Több körültekintést a gyakorlati munkában!
egyéb statisztikai kérdések
Az 1954. évi iparstatisztikai beszámolójelentések
A helyi ipar 1954. évi beszámolórendszere
Az 1953. évi éves beszámolójelentések
Zsidai József: Villamosenergiamérlegek
Katus Lajos: Az Élelmiszeripari Minisztérium statisztikai munkája
Klimes Lajos - Pető Márton: A Kohó- és Gépipari Minisztérium statisztikai munkájáról
Bene László - Láng Imre: "A magyar statisztikai irodalom története" című kiállítás néhány ipari vonatkozása
A minisztériumi ipar II. félévi beszámolójelentéseiről
Bene László - Láng Imre: „A magyar statisztikai irodalom története című kiállítás néhány ipari vonatkozása (Folytatás)
Az általános iparstatisztikai utasítás szakmai kiegészítései
Flaschner Imre - Káldor Mihály: A statisztikai munka racionalizálásának tapasztalatai a kohó- és gépiparban
A Statisztikai Szemléből
Az 1955. évi iparstatisztikai beszámolási rendszer
Káldor Mihály: A kohó- és gépipar 1955. évi iparstatisztikai utasításairól
Nagy József - Feil Györgyné: Az élelmiszeripari statisztika 1955. évi szakmai utasításai
László Béla: A helyi ipar 1955. évi beszámolórendszere
Oktatás
Könyvviteli vizsgák a statisztikusok felsőfokú levelező tanfolyamán
Rákosi Mátyás tanulmányi verseny iparstatisztikából
Munkaverseny
A minisztériumok statisztikai osztályai közötti
munkaverseny értékelése az 1953. IV. negyedévi feldolgozási munkálatok alapján
Versenyfelhívás
Versenyfelhívás
A minisztériumok statisztikai osztályai között folyó munkaverseny értékelése az 1964. I. negyedévi feldolgozási munkálatok alapján
Versenyértékelés
Pályázatok
A Statisztikai Szemle szerkesztősége pályázati
felhívására beérkezett ipari és beruházási - építőipari tárgyú pályaművekről
A Statisztikai Szemle szerkesztősége által hirdetett pályázat eredménye
Jutalmazások-Büntetések
Kitüntetések
Megrovás
Bűnvádi eljárás hamis tervjelentés miatt
Kitüntetések
Hivatalos közlemények - felhívások
Hivatalos közlemények
Szerkesztőségi közlemény
Értesítés
Engedélyezett beszámolójelentések
Kérdezz! - Felelek
Miről olvassanak iparstatisztikusaink?
Új statisztikai és könyvviteli szakkönyvek
Fontos figyelmeztetés az iparvállalatok statisztikusai részére!
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Iparstatisztikai Értesítő 1954. január-december Iparstatisztikai Értesítő 1954. január-december

Az előzéklapon tulajdonosi pecsét található.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!