Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Horváth János, Kiss Zoltán: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek

A könyv adatai

(1 fotó)
24 cm x 18 cm

A könyv címe:

Kisfeszültségű kapcsolókészülékek

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Medek Béla  (Szerkesztő)

Horváth János  (Szerző)

Kiss Zoltán  (Szerző)

Dr. Kövessi Ferenc  (Szerző)

Csízy Tibor  (Szerző)

Knizsek Ferenc  (Szerző)

Nagy Zoltán  (Szerző)

Witzig Andor  (Szerző)

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1961
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 692
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: 666 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 40030.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Előszó

9

Dr. Kövessi Ferenc: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerepe a villamos energiaellátásban

11

Fogalmi elhatárolás

11

A kisfeszültségű kapcsolókészülékek osztályozása

12

A kisfeszültségű kapcsolókészülékek gyakorlatában használt rajzrendszer

14

Az irányítástechnika helyes szóhasználata

16

A kisfeszültségű (váltakozóáramú) elosztórendszer készülékei

17

A nagyfeszültségű elosztás kisfeszültségű kapcsolóberendezése

20

Az egyenáramú elosztórendszer kapcsolókészülékei

20

Az irányítástechnikai kapcsolóberendezések készülékei

21

Felvonóhajtás vezérlőberendezése

21

Folyamatos anyagszállító berendezés központi irányítású útvonalválasztással

27

A világítási elosztás készülékei

33

Knizsek Ferenc: A kisfeszültségű kapcsolókészülékekkel szemben támasztott követelmények a hálózati zárlat, az elosztórendszer, a működési gyakoriság és a biztonság szempontjából

36

Hálózati zárlati jelenségek

36

Zárlati jelenségek

36

Kisfeszültségű berendezések zárlati áramának számítása

42

Az egyenirányítótechnika különleges kérdései

57

Higanygőzegyenirányítók védelme

76

Gyűjtősínrendszer megválasztásának szempontjai

79

Elosztóberendezések készülékei

83

A fogyasztó túlterhelése és a védekezés módja

86

A nagy működési gyakoriság kérdései

91

A villamosérintkezés fizikája

92

Az érintkezési pont véghőmérsékletének meghatározása

94

Az érintkezők felmelegedésének időbeli folyamata

95

A működtető hálózatokon fellépő zárlati áramerősségek értékeinek kiszámítása

96

Az érintkezők tapadása és hegedése

98

Az érintkezők méretezése a diagramok alapján

100

Knizsek Ferenc: A működtetés biztonsága

102

Nagy Zoltán: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek elemei és azok működésének alapjai

105

Szerkezeti elemek

105

Alapelemek

105

Érintkezőszerkezetek alaptípusai

107

Kapcsolási folyamatok

109

Ohmos ellenállást és induktivitást tartalmazó egyenáramú kör bekapcsolása

109

Ohmos ellenállást és kapacitást tartalmazó egyenáramú kör bekapcsolása

111

Ohmos ellenállást és induktivitást tartalmazó váltakozóáramú kör bekapcsolása

113

Ohmos ellenállást és kapacitást tartalmazó váltakozóáramú kör bekapcsolása

113

Kikapcsolási folyamatok

115

A villamos ív

115

Az egyenáramú ív sajaátságai

120

A váltakozóáramú ív sajátságai

122

Megszakítási energia

125

A villamos ív eltolása

127

Villamos érintkezők

129

Az érintkezők melegedése

132

Az érintkezők hegedése

132

Az érintkező visszapattanása (pattogás vagy prell)

134

Az érintkezők fogyása

135

Anyagátvándorlás az érintkezők között

137

Érintkezőkre ható elektrodinamikai erők

137

Készülékelemek melegedése

139

A hőátadás módjai

141

Tekercsek melegedése

144

Működtetési módok

145

Mágneses működtetés

146

Ikerfémes működtetés

157

Horváth János: Indukciós működtetés

163

Időkésleltetéses működtetés

170

Nagy Zoltán: Kapcsolókészülékek anyagai

181

Érintkező anyagok

181

Áramvezető és szerkezeti részek anyagai

183

Szigetelőanyagok

184

Mágneses anyagok

186

Witzig Andor: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek különleges szerkezeti megoldásai

189

A villamos ívoltás módszerei

189

A villamos érintkezők szerkezeti megoldásai

193

Mágnesrendszerek. Tekercsek

197

Kézi hajtások szerkesztési elvei

200

A mechanikus reteszelés elvei

202

Szabadonfutók

205

Nagy Zoltán: A környezet és a technológia hatása a kapcsolókészülékekre

206

Csízy Tibor: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek tokozása

211

Egyszerű védelmet nyújtó lemezburkolatok

213

Tokozás

214

Öntött vas tokozás

215

Nagyelemes lemeztokozás

220

Sújtólégbiztos nyomásálló tokozás

222

Érintésvédelem a tokozott berendezésekben

225

Knizsek Ferenc: Kisfeszültségű készülékek csatlakozása

226

Csatlakozások

226

Csatlakozó vezetékek bekötése

240

Góz E. Lajos, Horváth János, Medek Béla, Nagy Zoltán, Seregi József, Witzig Andor: A jelenleg használt kisfeszültségű kapcsolókészülékek

244

A kisfeszültségű energiaelosztás készülékei

244

Szakaszolók

246

Megszakító-szakaszolók

259

Megszakítók

265

Védelmi készülékek

294

Működtető szerkezetek

308

Sorozatkapcsok

326

A nagyfeszültségű energiaelosztás kisfeszültségű készülékei

332

Működtető-nyugtázó kapcsolók

332

Segédérintkezők

336

Hibajelzőrelé

340

Szinkronozó dugó

343

Gázrelé

344

Rövid áttekintés a szekundervédelem készülékeiről

347

Az egyenáram fejlesztésésnek különleges készülékei

374

Gyorsmegszakítók

375

Cellakapcsolók

387

Villamos hajtások kapcsolókészülékei

388

Főáramköri készülékek

388

A működtetés készülékei

443

Világítási és háztartási berendezések készülékei

559

Kapcsolók

559

Foglalatok

572

Dugós csatlakozók

577

Jelzőlámpa-foglalatok

585

Kiss Zoltán: A kisfeszültségű készülékek felszerelése

589

A szerelés előzményei és előfeltételei

589

A kapcsolókészülékek tartószerkezetei

590

Felerősítő módok

590

Tartófémszerkezetek rozsdavédelme és festése

611

Hajtások szerelése és beállítása

613

Kézi hajtások

616

Gépi hajtások

619

Beállítások

620

Egyéb szerelési kérdések

623

Általános szerelési előírások

623

Feszültség alatti szerelés

625

Előregyártott kisfeszültségű kapcsolóberendezések

626

A szerelési munka kapcsolata a tervezéssel

627

Kiss Zoltán: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek üzembevétele és üzemben tartása

628

Műszaki felülvizsgálat és átvétel

628

Gyakorlati példa az üzembehelyezéshez

633

Üzemvitel

637

Tervszerű megelőző karbantartás. Készülékhibák és javításuk

640

Szakaszolók, késeskapcsolók karbantartása

641

Megszakítók száraz motorvédők karbantartása

642

Olajszigetelésű kapcsolók karbantartása

644

Továbbító segédkapcsolók, relék karbantartása

645

Hajtások karbantartása

645

Áramköri hibák és áthidalásuk

646

Hibakeresési eljárások vezérlőkörökben

648

Witzig Andor: A kisfeszültségű kapcsolókészülékek méréstechnikája

654

Laboratóriumi vizsgálatok

655

Típuspróbák

657

Gondos megtekintés

658

Melegedésvizsgálat

658

A védettség vizsgálata

664

A villamos szilárdság vizsgálata

665

A készülék működésének vizsgálata

667

Korrózióállóság vizsgálata

670

Élettartamvizsgálat

670

Kapcsolóképesség vizsgálat

671

Határáram vizsgálat

672

Darabpróbák

672

Próbatermi vizsgálatok

673

Irodalom

675

Szabványok

679

Tárgymutató

683

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes