Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.084

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin

Fogalmak, ismeretek/Tételek, bizonyítások/Eljárások

Szerző
Lektor

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 373 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-650-388-5
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

A halmazelmélet alapjai
Halmazok egyenlősége17
Részhalmazok17
Valódi részhalmazok18
Halmazok számossága18
Halmazok uniója19
Halmazok metszete19
Halmazok különbsége20
Kiegészítő (komplementer) halmaz20
Halmazok jelölése20
Halmazok direkt szorzata21
A matematikai logika alapjai, fogalmak
Állítás, kijelentés22
Mi a konjukció22
Mi a diszjunkció23
Mi a negáció23
A számfogalom, fogalmak
A természetes számok24
Alapműveletek természetes számok körében24
Osztó25
Prímszám25
Relatív prímek25
Többszörös26
A számelmélet alaptétele26
A legnagyobb közös osztó26
A legkisebb közös többszörös27
A számfogalom kiterjesztésének szükségessége27
A permanencia elve28
A negatív számok28
Az egész számok halmaza29
A racionális számok halmaza29
Az irracionális számok halmaza30
Az irracionális számok tizedestört alakja30
A valós számok halmaza31
A valós számok és a számegyenes31
Összadás és szorzás a valós számkörben32
A tizes számrendszer32
A kettes számrendszer33
A számok abszolútértéke33
A számok normálalakja34
Algebra, fogalmak
Azonosság34
Az egyenlet34
Az egyenlőtlenség35
Logikai függvény35
Az egyenletek ekvivelanciája35
Ekvivalens átalakítások36
A hamis gyök37
A gyökvesztés37
A polinom37
Az algebrai tört38
A másodfokú egyenlet diszkriminánsa38
A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja38
A hatványfogalom egész kitevőkre39
A négyzetgyök39
Az n-edik gyök40
A racionális kitevőjű hatványok40
A számok számtani közepe41
A számok mértani közepe41
A logarimus42
Az exponenciális egyenlet42
A logaritmikus egyenlet43
Függvények, fogalmak
A függvény fogalma, megadásának módjai43
Az értelmezési tartomány44
Az értékkészlet44
Az egyértelmű leképzés45
Kölcsönös egyértelmű leképezés45
Monoton növekedés46
Monoton fogyás46
A függvény páratlansága47
A függvény párossága47
Szélsőérték, szélsőértékhely48
A függvény zérushelye48
A függvény korlátossága49
Periodikusság49
Inverz függvények50
Az inverz függvény ábrázolása50
Konstans függvény51
Az egyenes arányosság51
A fordított arányosság52
Az elsőfokú függvények52
Az abszolútérték függények53
A másodfokú függvények53
A sinus függvény54
A cosinus függvény55
A tangens függvény56
A cotangens függvény57
Az exponenciális függvény58
A logaritmikus függvény58
A négyzetgyök függvény59
A számsorozat59
A számtani sorozat60
A mértani sorozat60
A mértani sor61
Elemi geometria, fogalmak
Szögfelező a síkban és a térben61
A szakaszfelező merőleges és sík62
Kör, körvonal, körlap62
Gömb, gömbfelület, gömtest63
Látószögalakzat63
Thalész-kör64
A parabola64
Az ellipszis65
A hiperbola65
A transzformációk, mint függvények66
A transzformációk invariáns és fix alakzatai66
Tükrözés egyenesre67
Tükrözés síkra67
A tengelyes szimmetria68
A középpontos tükrözés68
Az eltolás69
A pont körüli elforgatás69
Az egyenes körüli elforgatás70
Két síkidom egybevágósága70
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok71
Síkszimmetrikus testek72
Egybevágósági transzformációk72
Középpontosan szimmetrikus alakzatok72
A háromszög oldalfelező merőlegesei73
A háromszög szögfelezői73
A háromszög magasságvonalai és magasságpontja74
A háromszög súlyvonalai és súlypontja74
A háromszög nevezetes körei75
A szög ívmértéke75
A kör érintője76
A parabola érintője76
A középponti szögek77
A kerületi szögek77
Látószögek78
A paralelogramma78
A rombusz79
A négyzet79
A téglalap79
A deltoid80
A trapéz80
A középvonalak81
Érintőnégyszögek81
Húrnégyszögek81
A síknégyszögek osztályozása82
Szabályos sokszögek83
Hasáb83
Henger84
Paraleleipedon84
Téglatest85
Kocka85
Négyzetes oszlop85
Kúp86
Gúla86
Csonkagúla87
Csonkakúp87
Középpontos hasonlóság és tulajdonságai88
Hasonlóság88
A háromszögek egybevágóságának alapesetei89
A háromszögek hasonlóságának alapesetei89
Térelemek és kölcsönös helyzetük90
A tétel és megfordítása90
Pont és egyenes távolsága91
Pont és sík távolsága91
Párhuzamos egyenesek távolsága92
Párhuzamos síkok távolsága92
Kitérő egyenesek távolsága93
Kitérő egyenesek hajlásszöge93
Egyenes és sík hajlásszöge94
Két sík hajlásszöge94
Geometriai számítások, fogalmak
A vektor, vektorok egyenlősége95
Bázisvektorok, a vektorok koordinátái95
Egységvektor, helyvektor96
A vektor koordinátái96
Vektorok összeadása97
Vektorok különbsége97
Vektor szorzása skalárral, tulajdonságai98
A vektor abszolútértéke98
Két vektor skalárszorzata, ez mikor 0?99
A terület fogalma99
A térfogat fogalma100
A körcikk területe100
A körszelet területe101
A vonal egyenlete101
Az egyenes iránytangense101
Hegyesszögek szögfüggvényei102
Tetszőleges szög sinusa és cosinusa103
Tetszőleges szög tangense és cotangense104
A halmazelmélet alapjai, tételek és bizonyítások
A halmazok úniója kommutatív107
A halmazok úniója asszociatív108
A halmazok metszetképzése kommutatív109
A halmazok metszetképzése asszociatív110
A matematikai logika alapjai
A konjunkció kommutatív művelet115
A konjunkció asszociatív művelet116
A diszjunkció kommutatív művelet117
A diszjunkció asszociatív művelet118
A konjunkció negációja119
A számfogalom, tételek és bizonyítások
A racionális számok tizedestört alakja111
A gyökvonás kivezet a racionális számok halmazából112
Algebra, tételek és bizonyítások
Két tag négyzetének különbsége113
Szorzat hatványa114
A tört hatványa115
Hatvány hatványa116
Egyenlő alapú hatványok szorzata117
Egyenlő alapú hatványok hányadosa118
A szorzat négyzetgyöke119
A hányados négyzetgyöke120
A szorzat n-edik gyöke121
A hányados n-edik gyöke122
Az n-edik gyök hatványa123
A másodfokú egyenlet megoldóképlete124
A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja126
Gyökök és együtthatók közti összefüggések127
A számtani és mértani közép összehasonlítása128
A szorzat logaritmusa130
A hányados logaritmusa131
A hatvány logaritmusa132
Áttérés más alapú logaritmusra133
Függvények, tételek és bizonyítások
A számtani sorozat n-edik eleme134
A számtani sorozat első n tagjának összege135
A mértani sorozat n-edik eleme136
A mértani sorozat első n elemének összege137
Az első n négyzetszám összege138
A mértani sor q kisebb mint 1 esetén konvergens139
Elemi geometria, tételek és bizonyítások
A háromszög belső szögeinek összege140
A háromszög külső szögeinek összege141
A sokszög belső és külső szögeinek összege142
A háromszög oldala és szemközti szöge143
A mellékszögek szögfelezői144
A háromszög belső szögfelezői145
A háromszög oldalfelező merőlegesei146
A háromszög magasságvonalai147
A háromszög súlyvonalai148
Thalész tétel149
Az érintőnégyszög tétele151
Az érintőnégyszög tétel megfordítása152
A húrnégyszög tétele154
A húrnégyszög tétel megfordítása155
A paralelogramma középpontosan szimmetrikus156
A paralelogramma középvonala158
A háromszög középvonala159
A trapéz középvonala160
A középponti szögek és a körív aránya161
A középponti szögek és a körcikk területe162
A középponti és kerületi szögek tétele164
A látószög tétele163
A háromszögek egybevágóságának alapesetei166
A párhuzamos szelők tétele168
A párhuzamos szelők tételének megfordítása169
A középpontos hasonlóság tulajdonságai170
A háromszögek hasonlóságának alapesetei172
A négyszögek hasonlósága174
A gúla alappal párhuzamos síkmetszetei175
Befogótételek177
A magasságtétel178
A kör érintője és szelőjére vonatkozó tétel179
A háromszög belső szögfelezője és a metszett oldal (szögfelezőtétel)171
Pitagorasz tétele180
Pitagorasz tételének megfordítása181
Geometriai számítások, tételek és bizonyítások
A vektorösszeg harmadikkal való szorzása182
A vektorműveletek koordinátákkal183
A skalárszorzat mikor nulla?184
Két vektor skalárszorzatának koordinátái185
Vektorösszeg számmal szorzása disztributív186
A pótszöges összefüggések188
Szögfüggvények pitagoraszi összefüggése189
A negatív szögek szögfüggvényei190
A háromszög trigonometrikus területképletei187
A síkidom merőleges vetületének területe150
A háromszög köré írt kör sugara, oldala és szemközti szöge közti összefüggés191
A szinusz tétel192
A koszinusz tétel193
Addíciós tételek195
A sin alfa plusz-mínusz béta196
A sin alfa plusz-mínusz béta és cos alfa plusz-mínusz béta197
A tg alfa plusz-mínusz béta198
Kétszeres szögek szögfüggvényei199
A hasonló háromszögek és sokszögek területének aránya200
A hasonló gúlák térfogatának aránya176
A hasáb térfogata201
A henger térfogata203
A gúla térfogata204
A kúp térfogata206
A csonkagúla térfogata207
A csonkakúp felszíne208
A csonkakúp térfogata209
A gömb térfogata210
A gömb felszíne211
Két pont távolsága koordinátáiból212
A szakasz felezőpontjának koordinátái213
A szakasz harmadolópontjainak koordinátái214
A háromszög súlypontjának koordinátái215
A szakasz osztópontjainak koordinátái216
Az egyenes irányvektoros egyenlete217
Az egyenes normálvektoros egyenlete218
Az egyenes iránytényezős egyenlete219
Az egyenes és a kétismeretlenes elsőfokú egyenlet220
Vektorok párhuzamossága és merőleges vektorok221
Az egyenes párhuzamosságának és merőlegességének feltétele222
A kör egyenlete223
A kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet224
A parabola csúcsponti egyenlete225
A parabola és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet227
Az ellipszis középponti egyenlete228
A hiperbola középponti egyenlete229
A matematikai logika alapjai, tételek és bizonyítások
A konjunkció művelet kommutatív230
A konjunkció asszociatív művelet229
A diszjunkció művelek kommutatív232
A diszjunkció művelet asszociatív233
A konjunkció negációja234
A halmazelmélet alapjai, eljárások
Halmazok ábázolása Venn diagrammon237
Teljes indukció238
Halmazok megadása különféle jelölésekkel239
Véges halmaz részhalmazainak száma240
A számfogalom, eljárások
Természetes számok felbontása prímtényezőkre241
A számok felírása kettes számrendszerben242
A számok legnagyobb közös osztójának kiszámítása243
A számok legkisebb közös többszörösének kiszámítása244
Algebra, eljárások
Műveletek egész kifejezésekkel245
Műveletek törtkifejezésekkel246
Törtkifejezések értelmezési tartományának meghatározása247
Négyzetgyökös kifejezések értelmezési tartományának meghatározása248
A logaritmikus kifejezések értelmezési tartományának meghatározása249
A lineáris egyenletek grafikus megoldása250
A lineáris egyenletek algebrai megoldása251
A lineáris egyenlőtlenségek grafikus megoldása252
A lineáris egyenlőtlenségek algebrai megoldása254
A lineáris kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása255
A lineáris kétismeretlenes egyenletrendszerek algebrai megoldása256
A másodfokú egyenletek megoldása257
A másodfokúra vezető egyenletek megoldása258
Törtes egyenletre vezető szöveges feladatok259
Egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok260
Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok261
Törtes egyenlőtlenségek megoldása262
Négyzetgyökös egyenletek megoldása263
Exponcenciális egyenletek megoldása264
Logaritmikus egyenletek megoldása265
Abszolútértékes egyenletek megoldása266
A nevező gyöktelenítése268
Kivitel a gyökjel alól és bevitel a gyökjel alá269
Számok n-edik gyökének kiszámítása270
Számok normálalakjának felírása271
Függvények, eljárások
Függvények ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben272
Az abszolútérték függvény ábrázolása és jellemzése273
A négyzetgyök függvény ábrázolása és jellemzése274
A másodfokú függvények transzformálása275
A másodfokú egyenletek grafikus megoldása276
A másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása278
Szélsőérték feladatok megoldása másodfokú fügvényekkel279
A szinusz függvény ábrázolása és jellemzése280
A koszinusz függvény ábrázolása és jellemzése281
A tangens függvény ábrázolása és jellemzése282
A kotangens függvény ábrázolása és jellemzése283
Trigonometrikus függvények transzformációi286
Függvénytranszformációk: x és y irányú eltolás284
Függvénytranszformációk: x és y irányú tükrözések285
Függvénytranszformációk: x és y irányú nyújtások288
A transzformációk egymásutánja289
Az exponenciális függvény ábrázolása és jellemzése290
A logaritmikus függvény ábrázolása és jellemzése291
Elemi geometria, eljárások
A parabola ponjainak szerkesztése292
Az ellipszis ponjainak szerkesztése293
A hiperbola ponjainak szerkesztése294
A számhalmazok ábrázolása számegyenesen295
A ponthalmazok jellemzése a síkon, rendezett számpárokkal296
A tengelyes tükrözés végrehajtása297
A középpontos tükrözés végrehajtása299
Az eltolás végrehajtása300
Az elforgatás végrehajtása301
Külső pontból körhöz érintő szerkesztése302
Két kör közös külső érintőinek szerkesztése303
Két kör közös belső érintőinek szerkesztése305
Középpontos nagyítás és kicsinyítés307
Szakasz adott arányú felbontása308
Adott szöghöz látókörív szerkesztése309
Diszkusszió310
Geometriai számítások, eljárások
Vektorok felbontása összetevőkre311
A vektor abszolútértéke koordinátáiból312
Hogyan mérünk szöget?313
Nevezetes szögek szögfüggvényértékei315
Nevezetes szögek szögfüggvényértékeinek táblázata316
Trigonometrikus egyenletek megoldása318
A derékszögű háromszög trigonometriája314
Az általános háromszög trigonometriája320
A háromszög területének kiszámítása321
A négyszög területének kiszámítása322
A sokszög területének kiszámítása323
A kör részeinek területe325
A hasáb térfogatának és felszínének kiszámítása327
A henger térfogatának és felszínének kiszámítása329
A gúla térfogatának és felszínének kiszámítása330
A forgáskúp térfogatának és felszínének kiszámítása331
A csonkagúla térfogatának és felszínének kiszámítása332
A csonkakúp térfogatának és felszínének kiszámítása333
A gömb térfogatának és felszínének kiszámítása334
Az egyenes egyenlete két pontja alapján335
Az egyenes egyenlete adott pontja és irányvektora alapján336
Az egyenes egyenlete adott pontja és irányszöge alapján337
Az egyenes egyenlete adott pontja és normálvektora alapján338
Az egyenes jellemzői az egyenlete alapján339
Az egyenesek metszéspontja340
A kör egyenletének felírása341
A kör és egyenes metszéspontjának kiszámítása342
Két kör metszéspontjának kiszámítása344
A kört érintő egyenes egyenlete345
A kör adatai az egyenletéből346
A parabola adatai az egyenletéből347
A parabolát érintő egyenes egyenlete348
Tárgymutató349
Útmutató első gimnazistáknak362
Útmutató másodikos gimnazistáknak363
Útmutató harmadikos gimnazistáknak364
Útmutató negyedikes gimnazistáknak365
Útmutató elsős szakközépiskolásoknak366
Útmutató másodikos szakközépiskolásoknak367
Útmutató harmadikos szakközépiskolásoknak368
Útmutató negyedikes szakközépiskolásoknak369
Tartalomjegyzék A "zöld könyv" szerinti sorrendben370

Horváth János

Horváth János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Horváth János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin Matematikai vizsgakövetelmények érettségin, egyetemi és főiskolai felvételin

A borító enyhén kopott, töredezett, a borító, a lapélek és néhány lap foltos. A kötés megtört.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba