A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Fizikai Folyóirat III. kötet 1-6. füzet

A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának fizikai közleményei

Tartalom

1. FÜZET
Náray Zsolt: A katódérzékenységeloszlás meghatározása fotomultipliernél 1
Bardócz Árpád: Elektronikus vezérlésű spektroszkópiai nagyfeszültségű szikrafényforrás
széles tartományban változtatható szikragyakorisággal 13
Pál Lénárd: Maghasadási vizsgálatoknál fellépő valószínűségszámítási kérdéséről . . 31
Horváth János: Közelítő módszer a sajátfüggvények meghatározására 43
Pauncz Rezső: Egy új kvantum-kémiai közelítő módszer teljesítőképességének vizsgálata 47
Jánossy Lajos-Nagy Kázmér: A kvantummechanikai Einstein paradoxon egy következménye 61
Budó Ágoston-Kovács István: Vizsgálatok a molekula energiaállapotán . . 67
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
V. V. Antonov Romanovszkij: Poralakú lumineszkáló anyagok abszorpciós tényezőjének
meghatározása 87
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
L. de Broglie Az anyagi pont dinamikája és a geometriai optika közötti párhuzamról 103
2. FÜZET
Román Pál: A vákuum-polarizáció néhány hatásának fenomenologikus tárgyalása . .115
Gergely György: Sávszélességi problémák relaxációs jelenségek vizsgálatánál 125
Medveczky László és Bujdosó Ernő. Sötétlátóterű mikroszkóp-megvilágítás gyors neutronok fotoemulziós energiaméréshez 129
Varsányi Ferenc és Bardócz Árpád: Lemeztartó mozgatószerkezet spektrográfhoz . .137
Marx György és Szamosi Géza: Nukleon mozgása skaláris mezontérben 141
Náray Zsolt: Analógia-számológép lineáris egyenletrendszerek megoldására . . . .157
Jánossy Lajos és Náray Zsolt: Dekadikus fénycsökkentö berendezés 171
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
P. E. Hodgson . Elemi részecskék 181
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
H. A. Lorentz: A fénysebességnél kisebb, tetszőleges sebességgel mozgó rendszerben
fellépő elektromágneses jelenségek 191
KÖNYVISMERTETÉS
V. Vekszler, L. Grosev és B. Iszajev: Sugárzások vizsgálata ionizációs módszerekkel
(Fenyves Ervin) 211
Roland Eötvös: Gesammelte Arbeiten (Renner János) 212
G.I. Szkanavi: A dielektrikumok fizikája (Gyenge terek tartománya) (Nagy Elemér) .214
Faragó-Pócza: Elektronfizika (Guba Ferenc) 216
J. C. Slater: Mikrohullámú elektronika (Tari László) 217
E. V. Spolszkij: Atomfizika I. |Keszthelyi Lajos) 218
A. Ahijezer-I. Pomerancsuk 1 Fejezetek az elméleti magfizika köréből (Mráz József) . 220
LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ
Dezső Lóránt: Néhány adat a csillagászat hazai történetéből 223
3. FÜZET
Bardócz Árpád: Egyetemes beállíthatóságú szaggatott ívgerjesztő spektroszkópiai célokra
elektronikus vezérléssel 227
Ádám András és Varga Péter: Fotonok számlálása elektronsokszorozóval . . . . . 249
Jánossy Lajos és Kiss Dezső : GM-csövek megszólalási valószínűségének mérése . . 257
Berencz Ferenc: Egy új eljárás a H2 molekula kötési energiájának meghatározására . 265
Berencz Ferenc: Megjegyzések az abszorpciós görbék analíziséhez . . 271
Horváth Márton, Dézsi Zoltán és Szalay Sándor: Vizsgálatok a kryptonnak levegőből
üzemi kinyerése alkalmával feldúsuló radioaktív szennyeződésére vonatkozólag 279
Marx György: Az elektron és a nukleonok saját momentuma a Dirac-elméletben . . 291
Nagy László: A Rossi-görbe vizsgálata nagy ólomvastagságnál 307
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
Leopold Infeld: A klasszikus elektrodinamika legújabb fejlődése 317
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
Albert A. Michelson és Edward W. Morley: A Föld és az éther relatív mozgásáról . 329
H. A. Lorentz: Michelson interferenciakísérlete 341
4. FÜZET
Jánossy Lajos: Az elektronsokszorozó statisztikájáról 345
Tarján Imre és Újhelyi Sándor: Antracén egykristályok előállítása 363
Györgyi Géza: Fénykvantumok dielektrikumban 369
Rozsnyai Balázs: Megjegyzés az atommagok héjszerkezete és sűrűségeloszlása közötti
összefüggésről 377
Dési Sándor és Náray Zsolt: Egyes lefutású polár oszcilloszkóp millimikroszekundum
időtartamok mérésére 383
Keszthelyi Lajos: y-sugarak számlálása scintillációs számlálóval 393
A LABORATÓRIUMBÓL
Nagy János: Távpipettázó készülék radioaktív és más fertőző folyadékok pipettázására 407
Tarján Imre és Voszka Rudolf: Megjegyzések elektromos kályhák hőmérsékletszabályozásához . . 411
Csikai Gyula Kisméretű villanó (Flash) lámpa 417
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
N. P. Bogacsev és /. P. Vzorov: 660 MeV energiájú protonok rugalmas szóródása
protonokon 423
V. P. Dzselepov és Ju. M. Kazarinov: 380 MeV energiájú neutronok rugalmas szóródása
protonokon 427
V. P. Dzselepov, B. M. Golovin és V. /. Szatarov: 300 MeV energiájú neutronok rugalmas szóródása neutronokon 433
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
Novobátzky Károly: A relativitás elméletének ötven éves jubileuma 439
A. Einstein: A mozgó testek elektrodinamikájáról 441
5-6. FÜZET
Horváth János: Megjegyzések a bilokális terek elméletéhez 467
Mérey Imre A KFKI atomfizikai osztályának 800 kV-os kaszkádgenerátora 689
Pásztor Endre, Siegler Jánosné: KFKI atomfizikai osztályának 800 kV-os részecskegyorsító berendezése 497
Náray Zsolt: Vizsgálatok fényérzékeny elektronsokszorozók sötétáramának csökkentésére
Erő János: Vizsgálatok rádiófrekvenciás ionforráson 515
Tamás Gyula és Tarnóczy Tamás: Hártyák áteresztő képességének megváltozása ultrahang hatására 529
A LABORATÓRIUMBÓL
Voszka Rudolf: Laboratóriumi feszültségszabályozó 553
Fáthy Ferenc: Mozgófénykép készítése mikroszkópon keresztül 557
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
E. Schatzman: A grafitrészecskék okozta interstelláris fénypolarizációról 561
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
Emil Cohn: Mozgó rendszerek elektrodinamikájáról I. 571
Emil Cohn: Mozgó rendszerek elektrodinamikájáról II. 579
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem