837.624

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970

Fülszöveg

Hogyan tükröződik az ország életében végbement történelmi átalakulás a több mint 300 éves Egyetem életében, hogyan egyeztethetők össze a hagyományok és a korszerű követelmények - ezekre a kérdésekre igyekszik feleletet keresni a tanulmánykötet.
Amikor 1945 tavaszán megindult a munka, el kellett tüntetni a háború ütötte sebeket, meg kellett teremteni az oktatás elemi feltételeit. Az újjáépítésnek ebben a szakaszában a segítség különféle formái között külön említést érdemel az MKP által Munkások a tudományért - tudósok a munkásokért néven kezdeményezett társadalmi mozgalom. Ennek az emlékét nem homályosítja el, hogy az elmúlt negyedszázad alatt nemcsak a régi épületek újultak meg, de az Egyetem új épületekkel is bővült.

Tartalom

Nagy Károly rektor előszava5
Az egyetem központi intézményei és társadalmi szervezetei
Egyetemünk 25 éves fejlődése (Horváth Jenő és Izsák Lajos)11
Az egyetemi pártszervezetek (Kirschner Béla és Lengyel István)69
Az egyetemi szakszervezet (Salamon Zoltán)112
Az egyetemi ifjúsági mozgalom (Balogh Andár sés Kisfaludy Gyula)121
Az idegen nyelvi lektorátusok (Oláh József)157
Az egyetemi gyakorlóiskolák (Boksay Zoltánné)160
Az egyetemi kollégiumok (Tóth Gábor)166
Az Egyetemi Könyvtár (Mátrai László)175
Az egyetemi kulturális élet (Papp József)182
Az egyetemi sport és testnevelés (Kutassi László)190
Állam- és jogtudományi kar
Népi demokratikus fejlődés a reformok tükrében (Vigh József)203
Az elméleti tárgyak (Samu Mihály)224
Az államtudományok (Takács Imre)249
A büntetőjogi és büntető eljárásjogi tudományszak (Békés Imre)281
A civilisztikai tudománycsoport (Asztalos László)310
A jogtörténet (Horváth Pál)352
Bölcsészettudományi kar
A Bölcsészettudományi Kar története (Sinkovics István)387
Marxizmus-leninizmus (Simonovits Istvánné és Benedek Emma)438
Esztétika (Nagy Endre)453
Pedagógia és pszichológia (Köte Sándor)456
Magyar nyelv, magyar nyelvtudomány (Bárczi Géza)466
Magyar és világirodalom (Wéber Antal)474
Angol nyelv és irodalom (Kocztur Gizella)483
Német nyelv és irodalom (Mollay Károly)491
Orosz nyelv és irodalom (Bolla Kálmán)499
A szomszéd népek nyelve és irodalma (Nagy Béla)510
Az újlatin népek nyelve és irodalma (Kardos Tibor)518
Történelem (Sinkovics István)526
Ókortudomány (Hahn István)542
Orientalisztika (Czeglédy Károly)554
Az anyagi kultúra néprajza (Tálasi István)570
Folklór (Dömötör Tekla)575
Művészettörténet (Marosi Ernő)578
Régészet (Mócsy András)584
Könyvtárosképzés (Kovács Máté)589
Népművelés (Fodor József és Maróti Andor)603
Természettudományi kar
A Természettudományi Kar létrejötte és fejlődésének fő vonásai613
Matematika620
Fizika632
Kémia646
Biológia673
Geológia693
Földrajz703
Függelék
Az Egyetem vezetése a felszabadulás óta715
Az egyetemi oktatói létszám alakulása720
A hallgatói létszám alakulása721
Egyetemünk tiszteletbeli doktorai a felszabadulás óta722
Aranygyűrűs doktoraink723
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945-1970
Állapot:
3.540 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba