865.438

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Módszertani közlemények 1991/1-5.

31. évfolyam 1-5. szám - Az általános iskolai tanítók és tanárok számára

Szerző

Kiadó: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 308 oldal
Sorozatcím: Módszertani Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

1. SZÁM
DOBCSÁNYI FERENC: Emlékezés a 30 éves Módszertani Közleményekre 1
SZÖVÉNYI ZSOLT: Pedagógusképzés és rendszerváltás 7
HORVÁTH LAJOS: Gyermekszerveződéseink dilemmáiról 11
KISS JULIANNA: Együtt könnyebb 17
TAKÁCS GÁBOR: Gondolatok, példák a differenciált képességfejlesztésről 21
TANTERVEINK NYOMÁBAN
HEGEDŰS KATALIN: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak, II. rész 30
MŰHELY
BRAUN ANNA: A házi olvasmányok feldolgozásának segítése 42
DR. KISS SÁNDOR: Egy teszt a matematikai tehetségek kiválasztásához 45
AGÁRDY SÁNDOR: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára 50
SZEMLE
KARLOVITZ JÁNOS: Kiáltvány a gyermekekért 53
DR. OLÁH JÁNOS: Beke György: Régi erdélyi skólák 53
DR. FENYVESI ISTVÁN: Nyelv, dal és kultúra 55
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONA: Micheller Magdolna szerkesztésében: Fejezetek
a pedagógusképzés történetéből 55
DR. KOCSIS JÓZSEF - DR. GÁSPÁR LÁSZLÓ: Rövid tájékoztató iskolakísérleteink helyzetéről 56
2. SZÁM
DR. KELEMEN ELEMÉR: Pedagógiai kultúra, könyvtár 57
DR. FÖLDES CSABA: Nyelvoktatás, nyelvtanárképzés (Nyugat-) Európában 60
DR. KLEIN SÁNDOR: Logikai játék minden korosztálynak 66
VIDÁNÉ DR. NAGY EMESE: Gyermekvédelemről a pedagógusok körében végzett vizsgálat nyomán 71
DR. BÁRDOSSY ILDIKÓ: Projektek az oktatásban: osztálykirándulás mint projekttéma 75
DR. BÓRA FERENC: A megbeszélés módszerének négy típusa 78
TANCZERNÉ JAKUS EMŐKE: A tanulók olvasási szokásainak vizsgálata az általános iskola 4-5. osztályában 85
TANTERVEINK NYOMÁBAN
HEGEDŰS KATALIN: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak III. rész 92
MŰHELY
DR. SZERÉNYI MÁRIA: Latintanítás egy általános iskola 4. osztályában 103
H. TÓTH ISTVÁN: Olvasásfejlesztés - irodalomtanítás - könyvtárhasználat 105
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONA: Nehéz történelemtanárnak lenni 107
ÖRÖKSÉG
DR. TÓTH LAJOS: Oktatási reformgondolatok Tessedik Sámuel fő művében 109
SZEMLE
DR. KARLOVITZ JÁNOS: Tankönyvelméleti tanácskozások 113
DR. FARKAS KATALIN: Dobai Attila: Egy intézmény kálváriája 115
DR. OLÁH JÁNOS: Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon 117
A Tanítók 26. Nyári Akadémiája 120
3. SZÁM
FALUDI SZILÁRD: A tantervelmélet forrásai 121
DR. LENGYEL ZSOLT: A nyelvi kreativitás egy aspektusa 128
ZENTAI MÁRIA: Egy rajztagozatos osztály munkájáról 132
SMIDÉLIUSZ ZSUZSA - DR. ZÁTONYI SÁNDOR: Koordinációs lehetőségek az általános
iskolai fizika és kémia között 136
UNGVÁRI JÁNOSNÉ: A környezeti nevelés megújításának szükségessége és lehetőségei az
általános iskolában 142
TANTERVEINK NYOMÁBAN
HEGEDŰS KATALIN: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak, IV. rész 148
MŰHELY
CSAPÓ IMRÉNÉ: A zenei és képzőművészeti alkotások bemutatása és a gyerekek gyűjtőmunkája egy tanítási óra keretében 161
DR. PACSAI IMRE: Az individuális tanulói tevékenység formálása programozott nyelvi
anyaggal 165
TAKÁCS GÁBOR: Tehetséggondozás KöMaL szakkörön 168
ÖRÖKSÉG
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONA: Zákány József, a debreceni iskolakultúra nagy
egyénisége 176
SZEMLE
Híradás a tanító- és tanárképzés műhelyéből
BALÁZSI ZOLTÁNNÉ: Az „Olvasásismeret - Olvasószolgálat" tantárgy szemináriumi foglalkozásain alkalmazott módszereim 179
PETŐ ILDIKÓ: A „Gyógypedagógia" szakkollégium gyakorlati képzésének szervezése a tapasztalatok alapján 183
DR. PAJOR ENIKŐ: Referensz kérdés, vagy csak érdekes téma? 185
4. SZÁM
TAKÁCS GÁBOR: Gondolatok a differenciált matematikatanítás szükségességéről, lehetőségéről 189
SZALÓKY BÉLÁNÉ: Nyílt nap a napköziben 194
OLÁH ANDREA: Megátkozott nemzedék 199
DR. MAGASSY LÁSZLÓ: Pedagógiai program készítése az általános iskolában 202
DR. BÓRA FERENC: Motiváló hatás a beszélgetés módszerében 207
TANTERVEINK NYOMÁBAN
HEGEDŰS KATALIN: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak 212
MŰHELY
DR. BENE KÁLMÁN: A szövegváltozatok szerepe az általános iskolai verselemzésben 225
HORVÁTH IMRÉNÉ: Csoportmunka tanítási órán 227
PÉTER ETELKA: Motivációk osztályfőnöki órákon - a család témakörben - Gordon
módszereinek és a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával 241
ÖRÖKSÉG
DR. OLÁH JÁNOS: Kisparti János, a pedagógus 238
SZEMLE
Híradás a tanárképzés műhelyéből
DR. LACZIK MÁRIA - DR. RÉPÁSI GYÖRGYNÉ - DR. SZÉKELY GÁBOR: Válság vagy minőségi megújulás? 243
DR. FARKAS KATALIN: Lothar J. Seiwert: Az időgazdálkodás ABC-je 246
SZOLNOKY KÁLMÁN: Visszhang 247
FÖLDES CSABA: Német-magyar nyelvészeti szakkifejezések szótára 248
5. SZÁM
DR. CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR: Hittanári szak a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 249
DR. ORMÁNDI JÁNOS: Tehetséggondozás a szabadsáv és a sávos órák keretei között 253
DR. SZELÉNDI GÁBOR: A neveléstörténeti, iskolatörténeti kutatások néhány kérdéséről 259
SZOLNOKY KÁLMÁN: Missing Link a pedagógiában 262
DR. CSAJKA IMRE: Adalékok az alsó tagozatos testneveléstanítás ellenőrzéséhez és értékeléséhez 264
TANTERVEINK NYOMÁBAN
HEGEDŰS KATALIN: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak VI., befejező rész 269
MŰHELY
TAMASKOVICS ISTVÁN: Számítástechnika-informatika az általános iskola alsó tagozatán 280
DR. BENE KÁLMÁN: Útban Kölcsey: Huszt című epigrammájához 282
TAKÁCS GÁBOR: Legalább - legfeljebb az alapfokú matematika tanításában 284
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONA: A sport és az iskola 288
ÖRÖKSÉG
DR. ORMÁNDI JÁNOS: Széchenyi születésének 200. évfordulóján 290
SZABADY JÓZSEFNÉ DR. BÉKÉSI MAGDOLNA: Szántóné Ladányi Mária, a neves szegedi énekmester 291
SZEMLE
DR. SUPPNÉ DR. TARNAY GYÖRGYI: Új oktatási segédletek az általános iskola 1-4.
osztálya számára 295
FARKAS OLGA: Az iskola humanizálása és Schneller István pedagógiája 297
DR. OLÁH JÁNOS: Adamikné Jászó Anna szerk.: A magyar olvasástanítás története 300
DR. GYÖRKE ZOLTÁN: Vöő Gabriella: Igaz ember igazat szól 302
DR. BERECZKI SÁNDOR: Németh Mária - Vajthó Erik szerk.: Kísérletező, fejlesztő iskolák 304
DR. FÖLDES CSABA: A német mint anyanyelv Magyarországon 305
DR. DOBCSÁNYI FERENC: Ajánló sorok egy testvérlapról 307
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Módszertani közlemények 1991/1-5. Módszertani közlemények 1991/1-5. Módszertani közlemények 1991/1-5. Módszertani közlemények 1991/1-5.

Egy szám borítójának gerince enyhén sérült.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba