Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.274

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1984. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata/XXXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Megújult formában1
Erdős Péter: A használati érték marxi problémái2
Bede Sándor: A munkaérték-elmélet mint kitüntetett árelmélet6
Szarvas Péter: Felhalmozási folyamataink nemzetközi összehasonlításban17
Csibi László: Az infrastrukturális beruházások fővállalkozásba adásának sajátosságairól29
Parányi György: A vállalati termékszerkezet fejlesztésének műszaki-gazdasági tapasztalatai37
Vita
Vági Ferenc: A mezőgazdaság a hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésben54
Hegedűs András: A nagyvállalatok és a szocialaizmus63
Szemle
Az állami szektor gazdaságpolitikai szerepe Franciaországban71
John B. Hall: Az angol és az amerikai monetarista gazdaságpolitika kilátásai81
Tudományos tájékoztató
Kocsis Károly - Kovács Lajos - Kőrösi István: Marx és korunk kérdései84
Horváth Sándor: Tudományos emlékülés a Közgazdaságtudományi Intézetben Friss István születésének 80. évfordulója tiszteletére104
Szakirodalmi tájékoztató
Szovjet monográfia a magyar politikai és gazdasági életről110
Horváth László - Csath Magdolna: Stratégiai tervezés. Elmélet és gyakorlat114
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata118
Külföldi folyóiratok tartalmából124
2. szám
Tolnai György: A szocialista fejlődés elméletének és gyakorlatának jelentősége a "harmadik világ" előrehaladásában129
Frey Mária: Munkaidőrendszerünk néhány problémája és megoldásuk lehetőségei141
Kővári György - Sziráczki György: Béralku az üzemben155
Z. Farkas Katalin - Pataki Judit: Az áruhiány és a közvélemény168
Vita
Szpirulisz Ildikó: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk néhány kérdése179
Bródy András: Még egyszer a transzformációs feladatról187
Lipécz György: Kritikai észrevételek egy történeti árcentrum-hipotézishez197
Oroszi Sándor: A közömbösségi ár értelmezéséhez205
Mentényi Miklós: Versenyképes-e vagy túl drágán termel a magyar mezőgazdaság?215
Szemle
Sinkovics Alfréd: A téglahiány anatómiája231
Folyóiratszemle238
A cikkek orosz és angol nyelvű rödid tartalmi kivonata246
Külföldi folyóiratok tartalmából253
3. szám
Barta Imre: Az állam gazdaságszervező szerepe a beruházások területén257
Kutas János - Vámos Dóra: Foglalkozási csoportok és a foglalkoztatás269
Fábián Anna: A külgazdasági alkalmazkodóképesség nem gazdasági összetevői281
Dániel Zsuzsa: A lakbérek és a bérlakások iránti kereslet290
Lackó Mária: A hátrány megőrzése (Szabályosságok a kommunális beruházások alakulásában, 1961-1980)305
Vita
Asztalos László György - Bokros Lajos - Surányi György: Reform és pénzügyi intézményrendszer321
Bakos Zsigmond: Megjegyzések Hegedűs András "A nagyvállalatok és a szocializmus" című "gondolataihoz"335
Milánovics Szvetozár: A (nagy-)vállalatok és a szocializmus (Gondolatok Hegedűs András gondolatairól)339
Szemle
Ékes Ildikó: A szolgáltatások nemzetközi összehasonlításának néhány szempontja346
Tudományos tájékoztató
Szemerics György: Tudományos tanácskozás a környezetvédelemről359
Fekete Ferenc: A második spanyol-magyar agrárközgazdasági kollokviumról362
Szakirodalmi tájékoztató
W. Diebold: Nemzetközi iparpolitika366
Folyóiratszemle371
B. Madeuf - C. Ominami: Válság és nemzetközi beruházások
O. Lovcsikova: Az 1920-as évek felhalmozással kapcsolatos szovjet vitái polgári értelmezésének bírálata
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata375
Külföldi folyóiratok tartalmából381
4. szám
Romány Pál: Gazdaságpolitika és regionális fejlesztés385
Szamuely László: A jóléti állam mai kiterjedése és funkciói392
Nagy András: visszapillantás egy jövőbenézésre. A hetvenes évek világkereskedelmének prognózisa és a tények408
Kovács Lajos - Kozma Tamás: Középfokú szakképzés és területi tervezés421
Szabóné Medgyesi Éva: Az ár, az adó és a támogatás hatása a mezőgazdasági vállalatok jövedelmére430
Vita
Palánkai Tibor: Tulajdon, gazdálkodás, szervezeti rendszer440
Láng János: Az abszolut járadék marxi felfogásához455
Zoltán Zoltán: A világpiaci árakhoz igazodó árképzési elv érvényesítésének lehetőségei és korlátai az élelmiszer-gazdaságban463
Krokos János: És a jövedelmezhőségi mutató?473
Nyilas András: A "magyar kifulladási periódusok" avagy a "világgazdasági korszakváltás"476
Major Iván: "Avagy" vagy "és"...?480
Szakirodalmi tájékoztató
Oleg Bogomolov: A szocialista országok a nemzetközi munkamegosztásban483
Gazdasági jelenünk szerves része: a közelmúlt. Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965489
Becsky György: Amerika és a világgazdasági kihívás492
Folyóiratszemle495
Ju. Rubencsik - Ju. K. Makszime: Amikor az előnyös nem kifizetődő
B. Frumkin: A KGST-országok agrár-ipari együttműködése
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata499
Külföldi folyóiratok tartalmából507
5. szám
Simon András: Az árak és a kínálat szerepe a hiányban513
Kőváry György - Timár János: Munkaerő, teljesítmény, ösztönzés528
Turánszky Miklós: A műszaki kutató-fejlesztő tevékenység gazdasági hatékonyságának értékelése535
Kovács István - Márton Ferenc: A kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége546
Enyedi Györgyné: Az agrárpolitika és a differenciálódás553
Aleksandar M. Vacic: Miért tért el a jugosz láv fejlődés a szocialista önigazgatási piacgazdaságtól?570
Katona Emil: Az iparosítás mint az elmaradottságból való kitörés eszköze Fekete-Afrikában583
Vita
Apró Éva: Kollektív felelősség vagy kollektív bűnbak?594
Angyal Ádám: A nagyvállalat szindróma605
Szemle
Meghatározható-e a mezőgazdasági termékek önköltsége?616
Szakirodalmi tájékoztató
Hoch Róbert - Kovács Ilona - Ördög Miklós: Fogyasztás és jövedelem619
Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszer-gazdaságban623
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata629
Külföldi folyóiratok tartalmából637
6. szám
Izikné Hedri Gabriella: A gazdaságfejlesztés mint elsődleges politikai cél: itt és most641
Klézl Róbert: A közlekedés fejlettségéről650
Práger László: Szegény gazdagok és gazdag szegények664
Pető Márton: Az alacsony és a magas jövedelmezőségű iparvállalatokról679
Bagó Eszter: Specializáció és diverzifikáció iparunkban692
Vita
Petschnig Mária: A bankrendszer jegybanki kérdésköréről704
Prugberger Tamás: Gazdasági struktúránk reformjáról714
Papp Sándor: Teljesítmény szerinti keresetdifferenciálás vagy kereset szerinti teljesítménynivellálás?724
Szemle
Szollár Györgyi: Az árváltozások hatása a mezőgazdasági termelés tiszta jövedelmére734
Szakirodalmi tájékoztató
Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság742
Timár Mátyás: Gazdasági egyensúly és pénzügyek745
Kunvári Árpád: A gazdaságfejlesztés irányításának alapkérdései. A gazdálkodási egyensúly feltételeiről748
Folyóiratszemle753
M. Talamona: Az innováció jelentősége és problémái a kis- és középvállalatokban
Karl Georg Zinn: Ciklus, stabilitás és a pénz semlegessége
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata757
Külföldi folyóiratok tartalmából765
7-8. szám
Havasi Ferenc: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1984. április 17-i ülésén)769
Az MSZMP Központi Bizottságának 1984. április 17-i állásfoglalása a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének feladatairól786
Gazdasági reform és társadalmi szerkezet a 80-as évtizedben (Előadások az MTA 144. közgyűlésén)
Bognár József: Elnöki megnyitó797
Huszár István: A gazdasági és a társadalmi kérdések kölcsönhatásai800
Kulcsár Kálmán: A reform és a sz ociálpolitika805
Nyers Rezső: Gazdasági reform és szocialista nemzettudat812
Falusné Szikra Katalin: Az elosztási viszonyok és a reform817
Bognár József: A reform szerepe a szocialista társadalom fejlődésében821
Simai Mihály: A reform külgazdasági összefüggéseiről828
Hagelmayer István: Az állami költségvetés koncepciója az új fázisban836
Román Zoltán: A gazdasági refom és az ipari szervezet845
Hoch Róbert: A reform és a közgazdasági kutatás850
Sipos Aladár: A reform és az élelmiszer-gazdaság854
Erdős Tibor: A beruházási vásárlóerő alakulásának időszerű elméleti problémái859
Várhegyi Éva: A külkereskedelmi mdérleg alakulásának néhány makrogazdasági összetevője a hetvenes évek magyar gazdaságában876
Osman Péter: Gondolatok az innovációs fejlesztés hatékonyságának javításához888
Jándy Géza: "Értékelemzés" a műszaki alkotás folyamatában899
Nyikos László: Egy kihasználatlan lehetőség: az értékelemzés910
Kovács Kálmán - Rott Nándor: Az árak, a bérek és a költségvetési kapcsolatok átrendezésének egyik lehetősége az élelmiszer-gazdaságban919
Csizmadia Magdolna - Ehrlich Éva - Pártos Gyula: Infrastruktúra a "válságos évtizedben"933
Lőrinczné Istvánffy Hajna: Eladósodás, fizetésképtelenség, átütemezés953
Vita
Néhány megjegyzés a marxi transzformációs problémához971
Szemle
Pócs Ervin. A fejlett tőkésországok gazdasága: megélénkülés, ellentmondásokkal978
9. szám
Faluvégi Lajos: Gazdasági hatékonyság - gazdaságirányítás1025
Timár Mátyás: Az anyagi erőforrások áramlásának és a bankrendszer továbbfejlesztésének néhány időszerű kérdése1041
Falusné Szikra Katalin: A munka szerinti elosztás és a reform1047
Malatinszky Istvánné: A teljes foglalkoztatás értelmezésének és megvalósításának néhány problémája hazánkban1059
Postáné Vellai Györgyi - Veliczky József: Gazdasági folyamataink "nyitottságának" statisztikus elemzése1071
Vita
Hoch Róbert: A maxi és a mini (elmélkedés a nagyvállalati vitáról)1084
Szalai Erzsébet: A refomellenség strukturális okai1095
Hegedűs András: Megválaszolásra váró kérdések (Egy vita után)1099
Szemle
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok gazdasága: a megélénkülés okai és lehetőségei1107
Kolacsek András: Idegenforgalmunk néhány időszerű kérdéséről1119
Tudományos tájékoztató
Halm Tamás - Inzelt Annamária - Juhász János - Kovács Lajos: Gazdasági hatékonyság - gazdaságirányítás (A XXIII. közgazdász-vándorgyűlésről)1127
Szakirodalmi tájékoztató
Botos Katalin: Pénz - nemzetközi pénz1139
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1143
Külföldi folyóiratok tartalmából1150
10. szám
Harminc év1153
Sághy Vilmos: A szocialista vállalatok irányításának mechanizmusáról1154
Rév Lajos: Az ipari, építőipari és szolgáltató szövetkezetek gazdálkodásának legújabb tapasztalatai1168
Fehér Alajos: A melioráció hatása a különbözeti földjáradékra1174
Bánky András: Ipari tevékenység a mezőgazdaságban1189
Vita
Kerékgyártó György: Gazdasági kibontakozási lehetőségeink1200
Lázár Erzsébet: A magyar mezőgazdaság versenyképessége1205
Pirityi Ottó: Kételyek egy ár- és bérreformmal szemben1217
Szőnyei Tibor: Viszontválasz válságügyben1222
Köves András: "Implicit szubvenciók" és a KGST-n belüli gazdasági kapcsolatok néhány kérdése1235
Szemle
Szmicsek Sándor: Két év után a vállalati gazdasági munkaközösségről1245
Tudományos tájékoztató
Vita a mezőgazdaság versenyképességéről1257
Szakirodalmi tájékoztató
Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban1259
Folyóiratszemle1261
N. L. Lusina: A kistermelés a szocialista gazdaságban - A Római Klub: feladatok az évszázad végén
L. Sjastad: Pácban a nemzetközi hitel - kinek köszönhetjük?
A szerkesztőség postájából
Marosi János: A bank(ok) alulnézetből1268
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1270
Külföldi folyóiratok tartalmából1278
11. szám
Földes Károly: Külgazdasági tevékenység és szocialista fejlődés1281
Major Iván: Tévhitek az infrastruktúráról1297
Koncz Katalin: Munkaerőrétegek, foglalkoztatási formák és a munkaerőpiac egyensúlya1313
Palcsó Pálné Zám Éva: Termelési viszonyok a szocialista vállalatban1323
Dimény Imre: A műszaki fejlesztés általános tendenciái a mező- és kertgazdaságban1336
Gazdaságtörténeti tendenciák és a világgazdaság jövője (avagy "hat probléma keres egy megoldást")1348
Trevor N. Bottomley: A szövetkezeti világmozgalom és a szövetkezetek szerepe a fejlődő országokban1356
Vita
Bársony Jenő - Siklay István: Néhány gondolat a szocialista vállalkozásról1363
Nagy Frigyes - Kettinger Gyula: A mezőgazdasági kistermelés termékforgalmi sajátosságai1372
Szemle
Iglai Mariann: A diverzifikáció mint az ipari struktúra eleme a tőkésországok közgazdasági irodalmában1380
Tudományos tájékoztató
Magyar-lengyel agrárgazdasági kollokvium1386
Szakirodalmi tájékoztató
Fekete Ferenc - Szénay László - Tomka József: Költség- és jövedelemviszonyok a korszerűsödő mezőgazdaságban1389
Folyóiratszemle1391
Ju. A. Csizsov: Miért állt meg az Egyesült Államokban a munkatermelékenység növekedése?
Bruno Frey: A protekcionizmus politikai gazdaságtana
K. Zimmermann: Az elosztásorientált környezetpolitika kiindulópontja - A válság gyökerei - a megoldás gyökerei
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1397
Külföldi folyóiratok tartalmából1405
12. szám
Szerkesztőségi üdvözlet Bognár József, Nagy Tamás és Szabó Kálmán szerkesztő bizottsági tagoknak1409
Ma Hung: A kínai gazdaság fejlesztésének új stratégiája1410
Égető Emese: A monopólium, a verseny és a szocializmus1422
Botos Katalin - Terták Elemér György: A lízing - eszköz a műszaki fejlődés és a rugalmas gazdálkodás szolgálatában1436
Lévai István: Bajba jutott iparvállalatainkról1451
Vita
Kádár Béla: Gazdasági növekedésünk gyorsításának külgazdasági keretei és feltételei1461
Pálovics Béláné: Mezőgazdaságunk a hatékonyság javításának útján1475
Szemle
Hoffmann Istvánné: A közszükségleti elektronikai cikkek iránti lakossági kereslet várható tendenciái1480
Tudományos tájékoztató
Zsarnóczai Sándor: Hatékonyság és fejlesztési lehetőségek a mai magyar mezőgazdaságban (Németi László doktori védése)1490
Balogh Sándor: Agrárpolitika és szakmai érdekek (A francia-magyar agrárgazdasági kollokviumról)1495
A nemzetgazdasági számlarendszer kidolgozója. A közgazdasági Nobel-díj 1984. évi kitüntetettje: Sir Richard Stone1504
Szakirodalmi tájékoztató
Halm Tamás: A "káosz" szabályai. Lőrincné Istvánffy Hajna: A nemzetközi kölcsöntőke-áramlások és a hitelpiacok1505
Törzsök Éva: Exporthatékonyság és értékesítési utak1507
Folyóiratszemle1511
A. Aganbegjan: Kísérlet és önálló elszámolás
Chantal Euzeby: A társadalombiztosítás finanszírozása
Clausjohann Lindner: A szervezetek demokratizálása és a teljesítménynövekedés
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata1518
Külföldi folyóiratok tartalmából1524
A Közgazdasági Szemle 1984. évi számaiban megjelent írások jegyzéke1529
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem