A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1984. január-június (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata/XXXI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 767 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonataival.

Tartalom

1. szám
Megújult formában1
Erdős Péter: A használati érték marxi problémái2
Bede Sándor: A munkaérték-elmélet mint kitüntetett árelmélet6
Szarvas Péter: Felhalmozási folyamataink nemzetközi összehasonlításban17
Csibi László: Az infrastrukturális beruházások fővállalkozásba adásának sajátosságairól29
Parányi György: A vállalati termékszerkezet fejlesztésének műszaki-gazdasági tapasztalatai37
Vita
Vági Ferenc: A mezőgazdaság a hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésben54
Hegedűs András: A nagyvállalatok és a szocialaizmus63
Szemle
Az állami szektor gazdaságpolitikai szerepe Franciaországban71
John B. Hall: Az angol és az amerikai monetarista gazdaságpolitika kilátásai81
Tudományos tájékoztató
Kocsis Károly - Kovács Lajos - Kőrösi István: Marx és korunk kérdései84
Horváth Sándor: Tudományos emlékülés a Közgazdaságtudományi Intézetben Friss István születésének 80. évfordulója tiszteletére104
Szakirodalmi tájékoztató
Szovjet monográfia a magyar politikai és gazdasági életről110
Horváth László - Csath Magdolna: Stratégiai tervezés. Elmélet és gyakorlat114
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata118
Külföldi folyóiratok tartalmából124
2. szám
Tolnai György: A szocialista fejlődés elméletének és gyakorlatának jelentősége a "harmadik világ" előrehaladásában129
Frey Mária: Munkaidőrendszerünk néhány problémája és megoldásuk lehetőségei141
Kővári György - Sziráczki György: Béralku az üzemben155
Z. Farkas Katalin - Pataki Judit: Az áruhiány és a közvélemény168
Vita
Szpirulisz Ildikó: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk néhány kérdése179
Bródy András: Még egyszer a transzformációs feladatról187
Lipécz György: Kritikai észrevételek egy történeti árcentrum-hipotézishez197
Oroszi Sándor: A közömbösségi ár értelmezéséhez205
Mentényi Miklós: Versenyképes-e vagy túl drágán termel a magyar mezőgazdaság?215
Szemle
Sinkovics Alfréd: A téglahiány anatómiája231
Folyóiratszemle238
A cikkek orosz és angol nyelvű rödid tartalmi kivonata246
Külföldi folyóiratok tartalmából253
3. szám
Barta Imre: Az állam gazdaságszervező szerepe a beruházások területén257
Kutas János - Vámos Dóra: Foglalkozási csoportok és a foglalkoztatás269
Fábián Anna: A külgazdasági alkalmazkodóképesség nem gazdasági összetevői281
Dániel Zsuzsa: A lakbérek és a bérlakások iránti kereslet290
Lackó Mária: A hátrány megőrzése (Szabályosságok a kommunális beruházások alakulásában, 1961-1980)305
Vita
Asztalos László György - Bokros Lajos - Surányi György: Reform és pénzügyi intézményrendszer321
Bakos Zsigmond: Megjegyzések Hegedűs András "A nagyvállalatok és a szocializmus" című "gondolataihoz"335
Milánovics Szvetozár: A (nagy-)vállalatok és a szocializmus (Gondolatok Hegedűs András gondolatairól)339
Szemle
Ékes Ildikó: A szolgáltatások nemzetközi összehasonlításának néhány szempontja346
Tudományos tájékoztató
Szemerics György: Tudományos tanácskozás a környezetvédelemről359
Fekete Ferenc: A második spanyol-magyar agrárközgazdasági kollokviumról362
Szakirodalmi tájékoztató
W. Diebold: Nemzetközi iparpolitika366
Folyóiratszemle371
B. Madeuf - C. Ominami: Válság és nemzetközi beruházások
O. Lovcsikova: Az 1920-as évek felhalmozással kapcsolatos szovjet vitái polgári értelmezésének bírálata
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata375
Külföldi folyóiratok tartalmából381
4. szám
Romány Pál: Gazdaságpolitika és regionális fejlesztés385
Szamuely László: A jóléti állam mai kiterjedése és funkciói392
Nagy András: visszapillantás egy jövőbenézésre. A hetvenes évek világkereskedelmének prognózisa és a tények408
Kovács Lajos - Kozma Tamás: Középfokú szakképzés és területi tervezés421
Szabóné Medgyesi Éva: Az ár, az adó és a támogatás hatása a mezőgazdasági vállalatok jövedelmére430
Vita
Palánkai Tibor: Tulajdon, gazdálkodás, szervezeti rendszer440
Láng János: Az abszolut járadék marxi felfogásához455
Zoltán Zoltán: A világpiaci árakhoz igazodó árképzési elv érvényesítésének lehetőségei és korlátai az élelmiszer-gazdaságban463
Krokos János: És a jövedelmezhőségi mutató?473
Nyilas András: A "magyar kifulladási periódusok" avagy a "világgazdasági korszakváltás"476
Major Iván: "Avagy" vagy "és"...?480
Szakirodalmi tájékoztató
Oleg Bogomolov: A szocialista országok a nemzetközi munkamegosztásban483
Gazdasági jelenünk szerves része: a közelmúlt. Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965489
Becsky György: Amerika és a világgazdasági kihívás492
Folyóiratszemle495
Ju. Rubencsik - Ju. K. Makszime: Amikor az előnyös nem kifizetődő
B. Frumkin: A KGST-országok agrár-ipari együttműködése
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata499
Külföldi folyóiratok tartalmából507
5. szám
Simon András: Az árak és a kínálat szerepe a hiányban513
Kőváry György - Timár János: Munkaerő, teljesítmény, ösztönzés528
Turánszky Miklós: A műszaki kutató-fejlesztő tevékenység gazdasági hatékonyságának értékelése535
Kovács István - Márton Ferenc: A kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége546
Enyedi Györgyné: Az agrárpolitika és a differenciálódás553
Aleksandar M. Vacic: Miért tért el a jugosz láv fejlődés a szocialista önigazgatási piacgazdaságtól?570
Katona Emil: Az iparosítás mint az elmaradottságból való kitörés eszköze Fekete-Afrikában583
Vita
Apró Éva: Kollektív felelősség vagy kollektív bűnbak?594
Angyal Ádám: A nagyvállalat szindróma605
Szemle
Meghatározható-e a mezőgazdasági termékek önköltsége?616
Szakirodalmi tájékoztató
Hoch Róbert - Kovács Ilona - Ördög Miklós: Fogyasztás és jövedelem619
Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszer-gazdaságban623
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata629
Külföldi folyóiratok tartalmából637
6. szám
Izikné Hedri Gabriella: A gazdaságfejlesztés mint elsődleges politikai cél: itt és most641
Klézl Róbert: A közlekedés fejlettségéről650
Práger László: Szegény gazdagok és gazdag szegények664
Pető Márton: Az alacsony és a magas jövedelmezőségű iparvállalatokról679
Bagó Eszter: Specializáció és diverzifikáció iparunkban692
Vita
Petschnig Mária: A bankrendszer jegybanki kérdésköréről704
Prugberger Tamás: Gazdasági struktúránk reformjáról714
Papp Sándor: Teljesítmény szerinti keresetdifferenciálás vagy kereset szerinti teljesítménynivellálás?724
Szemle
Szollár Györgyi: Az árváltozások hatása a mezőgazdasági termelés tiszta jövedelmére734
Szakirodalmi tájékoztató
Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság742
Timár Mátyás: Gazdasági egyensúly és pénzügyek745
Kunvári Árpád: A gazdaságfejlesztés irányításának alapkérdései. A gazdálkodási egyensúly feltételeiről748
Folyóiratszemle753
M. Talamona: Az innováció jelentősége és problémái a kis- és középvállalatokban
Karl Georg Zinn: Ciklus, stabilitás és a pénz semlegessége
A cikkek orosz és angol nyelvű rövid tartalmi kivonata757
Külföldi folyóiratok tartalmából765
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem