799.123

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mérés-értékelés-osztályozás

Fülszöveg

A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, teljesítményük minél objektívebb mérése és értékelése, minősítésük, osztályozásuk kérdései a külföldi és a hazai pedagógiai szakirodalom egyik legtöbbet vitatott témája az utóbbi években. A sokféle probléma a pedagógiai gyakorlat ezernyi nehézségét tükrözi, egyben a neveléstudomány adósságát is jelzi. A feladatok megoldása érdekében a szocialista országokban is intenzív kutatómunka kezdődött. Néhány országban már tekintélyes számú könyv, egyéb kiadvány és tanulmányok sora jelzi az eddig végzett munka eredményességét. A szakirodalom állandó figyelemmel kísérése és tanulmányozása mellett azonban szükségszerű és hasznos módszer a kutatások, a kísérleti munkák tapasztalatainak személyes tanácskozás útján történő megismertetése, kicserélése. Elősegíti a gyorsabb és szélesebb körű tájékozódást, újszerű szempontokat adhat a további kutatómunka számára, lehetővé teszi a kölcsönös együttműködés feltételeinek megteremtését.

Tartalom

Előszó7
Szarka József: Megnyitó11
Kiss Árpád: A pedagógiai céljainknak megfelelő értékelés neveléstudományi feltételeinek megteremtése13
Nagy Sándor: A tanulók munkájának értékeléséről - általános didaktikai szempontból22
Welker Ottó: Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás korszerűsítése35
Joachim Günther: Iskolai eredményvizsgálatok a szocialista személyiség céltudatos nevelésének és oktatásának szolgálatában45
G. V. Vorob'jev: A tanulmányi előmenetel néhány statisztikai mutatója54
A. M. Matyuskin: Didaktikai standardizált tesztsorozatok lengyelorzsági kidolgozásának problémájához72
Krisztina Kuligowska: Az eredményvizsgálatok szerepe az iskolai munka minőségének megjavításában76
Lénárd Ferenc: Az értékelés és osztályozás pszichológiai szempontjai81
Koczka János: Gondolatok a mérésekkel kapcsolatos nemzetközi irodalomból84
Báthory Zoltán: Egy hazai teljesítménymérés néhány eredménye és egy nemzetközi kutatási program terve88
Zibolen Endre: Iskolai értékelés és felsőoktatás100
Irena Janiszowska: Téjkoztató a Varsói Pedagógiai Intézetnek a tnaulók tanulmányi előmenetelével kapcsolatos kutatásairól108
Kelemen Endre: Értékelési problémák az Iskolatelevízió felhasználása során112
Otto Kegel: A szocialista iskola vizsgarendszerének néhány problémája118
Anna Bodanska-Zarembina: A varsói általános iskolák végzős tanulóinak egységesített teljesítményfelmérése, mint a liceumi és technikumi felvételi vizsgák alapja122
G. Nedev: Az elemi iskolások tudásszintje és olvasási készségük fejlesztése130
T. Vladimirova - M. Janakiev: A tanulók helyesírásának értékelése elágazó programok segítségével134
Bayer István: A feladatlapokkal mért eredmények és az iskolai osztályzatok egybevetése140
Varga Lajos: A fizikai tanulói kísérletezés hatásosságának vizsgálata az általános iskola 6. osztályában150
Kontra György: A téves visszajelentésen alapuló feleletválasztás biológiából161
Futó Józsefné: Teljesítményértékelés biológiából az általános iskolában165
Fazekas György: A reprodukció és a kauzális gondolkodás vizsgálata növényélettanból a gimnáziumok I. osztályában171
Victor András: Teljesítményértékelés biológiából egészségügyi szakközépiskolákban 174
Andrej Prsa: Az iskolai ellenőrzés (tanfelügyelet) egyes jellegzetességei biológiából a Vajdasági Szocialista Atunom Tartomány területén176
Horváth László: Az ének-zenei tudás- és készségszint mérésének módszertani problémái184
Nemes Rudolf: Az értékelés és osztályozás módszerei az ipari jellegű gyakorlati foglalkozáson191
Petrikás Árpád: Adatok a tanulók neveltségi szintjének jellemzésére196
Szofia Avramova: Értékelés és önértékelés az óvodás gyermekek erkölcsi nevelésébne 206
Nagy Jánosné: 14 éves tanulók erkölcsi magatartásának értékelése tanulók-tanárok-szülők által211
Szpaszka Karaivanova: Az erkölcsi tulajdonságokról - A tanulók erkölcsi nevelésének célja és eredményei (V-VIII. oszt.)220
A munkaértekezlet eredményei, - tervek, javaslatok227
Szerzői névmutató249
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mérés-értékelés-osztályozás Mérés-értékelés-osztályozás Mérés-értékelés-osztályozás Mérés-értékelés-osztályozás

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba