837.857

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az intézeti nevelés pszichológiai kérdései

Előszó

Az ország csecsemőotthonaiban szerzett tapasztalatok szerint a csecsemőotthonokban nevelkedő gyerekek nem elsősorban értelmi fejlettségük, beszédfejlettségük és szokásrendszerük fejlettsége alapján... Tovább

Tartalom

A konferencia programja 1
Palk Judit: A csecsemőotthonban nevelkedő gyermekek személyiségének sajátosságai. /Elkerülhető-e az intézeti ártalom?/ 5
Lénárd Ferenc: Az állami gondozottak nevelésének .. pszichológiai feltételeiről 8
Murányi Kovács Endréné: Az intézetben nevelkedő ...
3-18 éves korú gyermekek személyiségének sajátosságai. /Elkerülhető-e az intézeti ártalom? 9
Pataki Ferenc: A makarenkói modell és a nevelőotthoni nevelés pszichológiai alaphelyzete 13
Szegal Borisz: A családon kivüli nevelés modelljei: pszichológiai elemzés 15
I. SZEKCIÓ
Bábolnay Tamásné: Az általános iskolát elhagyó gyermekek személyiségének jellemzői, pályaválasztási orientációjuk megbizhatósága 19
Cseke Csilla: A József Attila óvodásotthonban folyó korrekciós foglalkozások 21
Farkasinszky Teréz: Az állami gondozott gyermekek mentálhigiénés problémáinak elemzése a Szegedi Ifjúsági Ideggondozó és Lélektani Intézet tapasztalatai alapján 24
Fejes Ferenc: A nevelőotthoni környezet kedvezőtlen hatása a gyermekek pszichés és szomatikus fejlődésére 25
Pritzlaufné Faluhelyi Kornélia: A nevelőotthonba kerülő általános iskoláskorú gyerekek iskolaéretlenségének foka 26
Kálló Éva: A tesztelés veszélyei a csecsemőotthonban élő gyerekek fejlettségének megitélésében 27
Kóti János: Az intézeti nevelés előzményeinek fővárosi tapasztalatai 28
Labádi József: Nevelőotthoni tapasztalatok a gyermekszinjátszás személyiségfejlesztő hatásával kapcsolatban 30
Mecseki Lajosné: A nevelőotthoni ártalmak megnyilvánulási formái 31
Mészáros Ágnes: A csecsemőotthonokból az óvodás otthonokba kerülő gyermekek fejlettsége, érettsége . 32
Osoháné Hazai Kriszta: Csecsemőotthonban nevelkedő gyerekek kapcsolata a külvilággal 33
Rehus Gyuláné: Állami gondozott gyermekek mindennapjának tartalmas megszervezése óvodás otthonokban . 34
Siklósi Nándorné: Az óvodás otthonból az általános iskolába kerülő gyermekek iskolaérettségi foka 36
Schütz János: A Vas megyei Kállai Éva Óvoda- és Nevelőotthonban végzett iskolaérettségi vizsgálatok tapasztalatai 37
II. SZEKCIÓ
Pritzlauf Lajos: A gyermekotthoni nevelők továbbképzésének szervezeti-formája és módszere intézetünkben 41
Horváth Marcell - Szabó Ágnes: A csecsemőgondozónők és gondozottaik: kapcsolatának tudatos alakítása. csecsemőotthonunkban 42
Keszthelyi Istvánné: A nevelőotthon működésének elemzése, a nevelőotthoni környezet kialakítása 43
Kossuthi Lászlóné: A gyermekotthon vezetésének pszichológiai problémái; a gyermekotthon vezetőjének a nevelő és gyermekközösséghez való viszonya, felelőssége az intézeti légkör kialakításában 45
Mikus Gyula: A gyermekekkel való bánásmód pszichológiai és pedagógiai elvei és gyakorlata 46
Muraközy Ferencné - Tarcsi Mária: A gyermekek aktivitására épülő nevelői magatartás csecsemőotthonban 48
Németh Ilona: Milyen tartalmat, módszert és szervezeti formát javasol a gyermekotthoni nevelők képzésére, továbbképzésére? 49
Szász Pálné: A csoportnevelő helyzete az Oktatási Minisztérium 4 sz. Leánynevelő Intézetében.
A nevelőintézeti "nevelővé válás" lehetőségei. 51
Szegal Borisz - Zakariás Istvánné: A gondozónői alkalmasság pszichológiai vizsgálata 52
Tasnádi Ottó Ferenc: Az ifjúsági otthon nevelési lehetőségei, eredményei a társadalmi azonosulás területén 53
III. SZEKCIÓ
Bácskai Lajos: Húsz állami gondozott gyermek helyzetének tapasztalatai 57
Bőhm József: A patronáló szocialista brigádok hatása a nevelőotthoni gyermekek személyiségének alakulására 58
Farkas Andrásné: A munkára nevelés feltételei, rendszere, személyiség- és közösségformáló lehetőségei és eredményei /nehézségei/ Vas megyében 60
Horváth László: A munkára nevelés feltételei, rendszere, személyiség- és közösségformáló lehetősége és eredményei /nehézségei/ 61
Kovalcsik Antal: Mi neheziti a gyermekközösség életét? 62
Peterdi Ede: A munkára nevelés feltételei, rendszere, személyiség- és közösségformáló lehetőségei és eredményei /nehézségei/ 64
Sütő János: A közösségben végzett termelőmunka szerepe a személyiség fejlődésében 66
Tardos Anna: A tanulás és a tanítás módszerei a csecsemőotthonban 68
Tóth László: Az együttnevelkedő gyermekek kapcsolatai egymással 69
IV. SZEKCIÓ
Alexyné Abonyi Ágnes: Örökbeadás - Örökbefogadás 73
Andorka Sándor: A pártfogó és utógondozó felügyelet rendszerének eredményei, problémái, hiányzó láncszemei 74
Dobos László: Állami gondozott gyermekek utógondozása, a társadalmi rehabilitáció lehetőségei 76
Földesi Jenőné: A családon kivüli nevelés modelljei. 78
Hantos Vilmos: A neurotikus otthonok és fél-zárt jellegű intézmények miért nem váltották be az ezekhez a modellekhez fűződő elképzeléseket? 79
Hegyi István: Mit tehetnek a tanácsok az állami gondozás javitása érdekében? 80
Kádár Józsefné: A pártfogó felügyelet jelenlegi rendszerének eredményei, problémái, hiányzó láncszemei . 82
Kiss Józsefné - Nyiri Ferenc: A családgondozás helye, szerepe, lehetőségei nevelőotthonban 84
Kutrovácz Dezső: Lehet-e otthon a gyermekotthon? 86
Markovics Tibor: Nevelőotthoni gyermekek külső iskolába való kijárásának tapasztalatai 87
Németh János: A nevelőotthoni gyermekek külső iskolába járásának tapasztalatai Veszprém megyében 89
Puskás Mátyás: Lehet-e otthon a gyermekotthon? 91
Salusinszkyné Káldor Kinga: A csecsemők családba való kihelyezésének kérdése 93
Takács Jánosné: A nevelőotthoni gyermekek külső iskolába való kijárásának tapasztalatai94
Tálosi Ferencné: A jelenlegi intézményrendszer mennyiben felel meg az optimális eredmények elérhetősége szempontjából 96
Tóth Attiláné: Hogyan készitjük elő a gyermekek intézeti elhelyezését pedagógiailag, pszichológiailag? 99
Vági Gyula: A gyermekek hányódásának és az intézetek otthonosságának összefüggései a jelenlegi nevelőotthoni rendszerrel 101
II. SZEKCIÓ
Baksa Gyuláné -Tarsovios Ágnes - Pethő Ágnes: A csecsemőkorukban intézetben nevelkedett gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának tapasztalatai 105
Hubay Ferenc - Hubay Ferencné: A csecsemőkortól intézetben nevelkedő gyermekek későbbi beilleszkedése. 106
Hámor Emőné: A csecsemőkoruktól intézetben nevelkedő gyermekek későbbi fejlődéibe és beilleszkedése 107
Megyesi Lajosné: A volt állami gondozottak nevelésének problémái a családban és az iskolában 108
Micsinai Béla: Az állami gondozásból kikerült fiatalok helytállásának vagy kudarcainak mutatói, illetve okozói 110
Pethő Ágnes - Nagy Ibolya: Az intézeti neveltetés ismétlődése azonos családon belül 111
Puskás Sándor: A családmodell hiányának kihatása a saját családalapitásban a tartósan intézetben /nevelőotthonban/ nevelkedett állami gondozottak esetében. /Törekvések és tapasztalatok Vas megyében/. 112
Pöldesi Klára: Az intézményes gyermek- és ifjúságvédelem helyzete, a továbbfejlesztés lehetősége ... 113
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem