798.355

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Építőművészet 1978/1-6.

Magyar Építőművészek Szövetségének folyóirata 1978/1-6. szám

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Tervpályázat
Debreceni termálvizek többcélú hasznosítása, tervpályázat, 1977. összeállította: Girardi Kornélné................................. 2
Épületek
Neptun Szálloda, Balatonföld vár. Építész: Márton István (LAKÓTERV)... 13
Hilton Szálloda, Budapest. Építész: Pintér Bé/a (KÖZTI)............. 18
Műemlék-helyreállítás a Hilton Szállón belül. A műemlék-helyreállítás
tervezője: Sedlmayer János (OMF)........................... 28
Társasházak a Gellérthegyen. Építészek: Spiro Éva, Horváth Bertalan (LAKÓTERV) .... 30
Konzum Áruház, Pécs. Építész: Kovách István (SZÖVTERV).......... 34
Üzletház, Vác. Építész: Szabó Z, Máté (KERTI).................... 38
Számítástechnikai Ügyvitelszervező Vállalat székháza, Budapest. Építészek:
Szabó István-Jakab Zoltán (KÖZTI)......................... 42
Műemlék
Református templom műemléki helyreállítása, Csaroda. Építész: Komjáthy
Attila (OMF)........................................... 46
Tanulmány
Dr. Bárdon Alfréd: Az etruszk, a görög és a normann építőművészet Olaszországban...52
Krónika
Preisich Gábor: Major Máté Herder-díjas. A magyar építőművészek nemzetközi megbecsülése ......................................... 55
Kiállítások
Major Máté: André Bíró és Jean-Jacques Fernier budapesti kiállítása ..................56
Timon Kálmán: Magán lakásépítési kiállítás........................ 57
Tanulmány
Kriszt György: A Hilton Szálló Budapest városképében .............. 58
Kritika
Kubinszky Mihály: A budavári Hilton ........................... 62
MÉSZ
Borostyánkői László: Szőke Károly (1900-1977) .................... 64

MÁSODIK SZÁM
Tervpályázat
Horváth László: Szombathelyi Képtár tervpályázat, 1977 ............... 2
Az UIA XIII. Mexikói Kongresszusának főtémája: Építészet és nemzeti fejlődés
Borvendég Béla: Az építészek szerepe a nemzeti fejlődésben ............ 9
1. altéma: Építészet és gazdasági fejlődés
Cementmű, Hejőcsaba (HCM.) Építészek: Bőjthe Tamás (IPARTERV),
Pusztai Éva (SZIKKTI) ......................................... 10
Nyers- és klinkerüzemi épületek, Hejőcsaba. Építész: Pusztai Éva
(SZIKKTI).................................................... 12
Cementüzemi és segédüzemi épületek, Hejőcsaba. Építész: Bőjthe Tamás
(IPARTERV).................................................. 15
2. altéma: Építészet és társadalmi-kulturális fejlődés
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr. Az együttes fő tervezői: Hofer Miklós építész, Horváth Z. Ki Imin statikus, Solymosi Antal épületgépész (KÖZTI).................................... 20
Kispaneles kommunális épületek, Budapest. Vezető építész: Jurcsik
Károly (LAKÓTERV)........................................... 28
3. altéma: Építészet és műszaki fejlődés
Athenaeum Nyomda rotációs mélynyomó üzeme, Budapest. Építész:
Kiss András (KIPTERV)......................................... 36
4. altéma: Építészet és településfejlesztés
Újpalotai lakótelep, Budapest. Beépítési terv: Mester Árpád (BVTV),
Tenke Tibor (TTI). Ismertetés: Sz. Urbanek Szilvia................. 44
5. altéma: Az építészek szerepe a nemzeti fejlődésben
Ref. templom helyreállítása, Rudabánya. Építész: Komjáthy Attila
(OMF). Ismertetés: Erdei Ferenc................................. 48
Művészet
Ivánfyné Balogh Sára: A mexikói Palacio de Bellas Artes (egykori Teatro
Nációnál) magyar díszítőművésze Maróti Géza................... 54
Mohácsi Történelmi Emlékhely. Építész: Vadász György (BVTV)........ 58
Kritika
Kubinszky Mihály: A kőbányai Athenaeum Nyomda.................... 64

HARMADIK SZÁM
Tervpályázat
Kecskemét 2. sz. posta és környékének rendezésére kiírt tervpályázat,
1977. Összeállította: Girardi Kornélné...................... 2
Terv
Cementgyár, Bélapátfalva. Vezető építész: Bőjthe Tamás (IPARTERV) . . 9
Épületek
Déli Pályaudvar, Budapest. Építész: Kővári György (MÁVTI)......... 12
Komjádi Béla sportuszoda, Budapest. Építész: Kelecsényi Zoltán (ALUTERV-FKI)................................. 16
Fedett uszoda, Dunaújváros. Építész: Péchy Imre (MÉLYÉPTERV). Ismertetés: Zsuffa András ........................ . . ......... 20
MASPED raktártelep, Csepel, Szabadkikötő. Építész: Rácz Endre (IPARTERV) ........ 24
Műteremházak, Kecskemét. Építész: Kerényi József (Bács-Kiskun megyei
Tervező Vállalat)....................................... 30
Református kistemplom, Debrecen. Építész: Kálmán Ernő ........... 38
Róm. kat. templom, Hodász nagyközségben. Építész: Csaba László .... 40
A farkasréti „Mindszentek" temploma, Budapest. Építész: Szabó István.
Ismertetés: Hajnóczi Gábor, Emődy Attila............. . ...........44
Szemle
Dr. Brenner jános: A Drezdai Műszaki Egyetem városépítési tanszékéről. 48
Megemlékezések
Kathy Imre: Medgyaszay István. Születésének századik évfordulójára ... 54
Finta József: Kós Károly (1883-1977) ........................ . 57
Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól............. . . ..............58
Beszélgetés Kós Károllyal a kispesti Főtér tervezéséről ........................60
Valentiny Károly; Scultéty János: Szelle Kálmán (1890-1977)..................61
PIerre Vago: Vágó József. Születésének századik évfordulójára................62
Dr. Tóth János: Schmidl Ferenc (1902-1977).............................63
Könyv ............ ............. . ........................... 64

NEGYEDIK SZÁM
Tervpályázat
Miklós Balázs: „Budapesti magánerőből megvalósuló egyedi és telepszerű
többszintes lakóházak" tervpályázata, 1978 ..................... 2
Épületek
Vénkert lakónegyed, Debrecen, Beépítési terv: Boruzs Bernát, Rantal
János (Debreceni Tervező Vállalat)............................. 9
Szalámi üzem és érlelő klímatorony, Szeged. Építész: Tarnai László (Szegedi Tervező Vállalat) ........................................ 12
Takarmánykeverő épület, Mohács. Építész: Ménes János (ÉLTERV) ..... 16
Szárított répaszeletraktár, Mezőhegyes. Építész és szerkezettervező:
Nyilasi Imre (CSOMITERV) ................................... 20
. Fedett piac, Salgótarján. Építész: Roth János (LAKÓTERV) ............ 22
Fehérvári úti piac, Budapest. Építész: Halmos György (ÁÉTV). Ismertetés:
Pázmándi Margit............................................. 28
KISZ Ifjúsági Ház, Edelény. Építész-belsőépítész: Bodonyi Csaba
(ÉSZAKTERV) .............................................. 32
Nógrád megyei Tanács üdülője, Balatonföld vár. Építész: Egyed Tibor
(SOMOGYTERV). Ismertetés: Szigetvári György ................. 38
Munkásszálló, Budapest XXI. Csepel, Kiss János altábornagy utca.
Építész: Hámori Béla (BVTV). Ismertetés: Balázs György.......... 42
Műemlék
Sedlmayr János: A kőszegi Jurisich tér nyugati beépítésének elméleti
rekonstrukciója ............................................. 44
Tanulmány
Barna Gyula - Reimholz Péter: Környezetünk „folyási határa" ........ 48
Szemle
Pusztai László: Az Országos Műemléki Felügyelőség Magyar Építészeti
Múzeumának újabb szerzeményeiről............................ 54
Nagyvilág
Szabados László: Aarne Ervi (1910-1977)............................ 58
MÉSZ
Dr. Brenner János: Granasztói Pál építészről, hetvenedik születésnapja
alkalmából .................................................. 59
Művészet
Petényi Katalin: In memóriám Kovács Margit ................. 60
Horváth László: Mészáros László művészete....................... 62
Kritika
Kubinszky Mihály: A Debrecen vénkerti lakótelep tanulsága.............64

ÖTÖDIK SZÁM
Tervpályázat
Kubinszky Mihály: Sopron város és Lövér csatlakozó csomópontja környékének megoldására és az Egyetem épületállományának bővítésére kiírt
tervpályázat, 1978 ............................................. 2
Állami-Díj, 1978 ....................................................... 13
Ybl Miklós-díj, 1978 ................................................... 13
Épületek
Az újjáépített Várszínház, Budapest. Építész: Kékesi László (KÖZTI). Ismertetés: Kollányi Béla ............................................ 14
Állami Bábszínház, Budapest VI., Népköztársaság útja. Építész: Siklós
Mária (KÖZTI) ............................................... 20
Megyei Tanács Továbbképző Intézete, Nyíregyháza, Sóstó. Építészek: Bán
Ferenc, László Zoltán (NYÍRTERV) .............................. 26
Veszprém megyei MSZMP Oktatási Központ. Építész: Dul Dezső (ÁÉTV).
Ismertetés: Hegyi Lajos ........................................ 32
Síküveggyár, Salgótarján. Építészek: Dr. Kuba Gellért, Simonffy Dénes, Szikra
András. Statikusok: Dr. Harasta Miklós és Andreánszky Imre (BME Ipari
és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék) ..................... 36
Rendelőintézet és gyógyszertár, Leninváros. Építész: V. Csizy Klára (Miskolci Tervező Vállalat)......................................... 42
Családi ház, Budapest HL, Erdőalja út. Építész: Vadász György........... 44
Műemlék
Rom. kat. templom helyreállítása, Tornaszentandrás. Építésztervező:
Sch. Pusztai Ilona (OMF). Ismertetés: Sedlmayr János.............. 46
Krónika
Dr. Rados Jenő: Dr. Kismarty Lechner Jenő születésének századik évfordulójára (1878-1962) .............................................. 52
Pusztai László: Száz éve született Hajós Alfréd (1878-1955)........... 56
Nagyvilág
Timon Kálmán: Diogenész hordója 77................................ 60
MÉSZ
Búcsú Dr. Reischl Antaltól (1916-1978) ............................. 62
Kritika
Kubinszky Mihály: A megelevenedett Rákóczi úti homlokzatok............63

HATODIK SZÁM
Tervpályázat
Szegedi termálvizek többcélú hasznosítására kiírt tervpályázat, 1978.
Összeállította: Girardi Kornélné .............................. 2
Épületek
MÁV-Rákosállomás üzemi épület, Budapest X. Jászberényi út. Építész:
Rácz Endre (IPARTERV) ...................................... 13
BHG Híradástechnikai Vállalat új üzemi épületei, Szekszárd. Építész: Huszti
Pál (Tolna megyei Tanácsi Tervező Vállalat) ...................... 16
Észak- déli METRÓ Kőér utcai járműtelepe, Budapest. Építész: Földesi
Lajos (IPARTERV) ............................................. 18
Gépipari szakközépiskola, Hódmezővásárhely. Építész: Földesi Lajos
(IPARTERV).................................................. 20
Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Budapest II. Csalogány utca. Építész:
Földesi Lajos (IPARTERV) ...................................... 24
SZOT központi iskola bővítése, Budapest II. Tárogató utca. Építész:
Dobozi Miklós (KÖZTI) ........................................ 26
Foghíjbeépítés a Várban, Budapest I. Úri utca. Építész: Horváth Lajos
(KÖZTI). Ismertetés: A. Czétényi Piroska......................... 30
Barcsay Jenő műveinek gyűjteménye, Szentendre, Dumtsa Jenő utca.
Építész: Hofer Miklós (BME Középülettervezési Tanszék). Ismertetés:
Major Máté .................................................. 36
Ravatalozó, Tihany. Építész: Kaszás Károly (BME Középülettervezési
Tanszék). Ismertetés: Dr. Istvánfi Gyula ........................ 42
Műemlék
Óvoda, Hollókő. Építész: Harsányiné Vladár Ágnes (OMF).............. 48
Nagyvilág
„Iskola-sziget" beépítési terve, Darmstadt. Építészek: Lothar és Ingrid Juckel.
Ismertetés: Girardi Kornél ..................................... 54
Művészet
Vadász György: Kései nekrológtöredék - avagy gondolatok a Magyar Építőművészek Szövetsége pincéjének szépítéséről (Balogh István faldíszítményei) ........... 56
Laczkó Pál: Beszélgetés Szatmári Béla építész-grafikussal ............. 58
Kiállítás
Magyart Beck István: Az építészet és az ember (Szegő György és Rajk
László építészek kiállításáról a Fészek Klubban).................. 60
MÉSZ
Vellay István: Mühlbacher István (1917-1978) ....................... 62
Kritika
Kubinszky Mihály: CLASP rendszerű iskola Székesfehérvárott.....63
Könyvek..........64
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem