837.284

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarok története

A tanuló ifjuság számára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 179 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Öt színes térképpel illusztrált. Tizedik kiadás. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Nemzeti történetírásunk egyik büszkesége Horváth Mihály; az iránta való pietás vitt arra, hogy szívesen teljesítsem a kiadó urak kívánságát, midőn tankönyvének átdolgozására és a jelen tantervhez... Tovább

Tartalom

A magyarok őstörténete, vándorlásaik, honalkotás vezéreik alatt 1-10
Eredetök, legrégibb történeteik. Belső állapotuk, szokásaik, vallásuk. Árpád fejedélemmé választatása. Költözésük mai hazájukba. Az ország elfoglalása s rendezése.
Hadi kalandok. Ágostai csata 955. Gejza
fejedelem 972-997. István fejedelem 997
-1000.
Az Árpád nemzetségből származott királyok korszaka. 1000-1301.
I. FEJEZET.
A kereszténység megalapítása . . . .10-25
I. (Szent) István király országlása 1000 -
1038. Péter 1038-1041. Aba Samu 1041
-44. Péter másodszori kormánylata 1044
-1046. I. Endre 1046-60. I. Béla
1060-63. Salamon 1063-74. Gejza
1074-77. I. (Szent) László 1077-95.
Kálmán 1095-1114.
II. FEJEZET.
A görög befolyás és a királyi hatalom gyengülése
által támasztott viszályok korszaka . .26-35
II. István 1114-1131. II. Béla (a vak)
1131-41. II. Gejza 1141-1161. III.
István. II. László. IV. István 1161-
73. III. Béla 1173--96. Imre és III.
László 1196-1205.11. Endre 1205- 35.
Az aranybulla 1222.
III. Fejezet.
Az ázsiai műveletlen népek betörésének és bevándorlásainak korszaka 36-43
IV. Béla 1235-70. A tatárjárás 1241-43.
V. István 1270-72. IV. Kún László 1272-90.
III. Endre 1290-1301.
A különféle nemzetiségekből választott királyok.
IV. Fejezet.
Az Anjouházból származott királyok korszaka.
1301-1387 44-53
Venczel és Ottó 1301-8. Róbert Károly 1309-42.
Nagy Lajos 1342-82. Törvényei 1351. I. Mária és II. Kis Károly
1382-86.
V. Fejezet.
A török veszély kezdete. Belső viszályok 54-67
Zsigmond 1387-1437. Albert 1438-39.
Ulászló 1440-1444. Hunyady János kormányzósága 1445-52. V. László
1452-1457.
VI. Fejezet.
A nemzet fénykora 68-77
Mátyás 1458-90.
VII. Fejezet.
A nemzeti sülyedés kora a Jagellók alatt 78-86
II. Ulászló 1490-1516. II. Lajos 1516-1526.
Mohácsi vész. 1526.
A Habsburg-házból származott királyok.
VIII. Fejezet.
A török hódítások korszaka 87-122
Szapolyai János és I. Ferdinánd ellenkirályok 1526-40 I. Ferdinánd 1540-65.
Buda elveszése 1541. Miksa 1564-76.
Zrínyi Miklós Szigetvárban 1566. Báthory István erdélyi vajda 1571-1576.
Rudolf 1576-1608. Báthory Zsigmond
1587-1599. A reformáczió. Bocskay
István 1604-1606. A bécsi béke 1606.
II. Mátyás 1608-1619. Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem 1613-19. II. Ferdinánd 1619-1637. Nikolsburgi béke 1621.
III. Ferdinánd 1637-57. I. Rákóczy
György erdélyi fejedelem 1630-1648.
Linczi béke 1645. IV. Ferdinánd megkoronáztatása 1649, és halála 1654. I. Leopold 1657-1705. Szt.-gotthardi csata.
Vasvári béke 1664.
IX. FEJEZET.
A török járom lerázásának s az alkotmány veszedelmének korszaka . . . . 123
Vesselényi, Zrínyi összeesküvése 1667-1671.
Tökölyi felkelése. 1677. Török háború
1683-99. Buda visszavétele 1686.Karaffa,
eperjesi vértörvényszék. A király örökösödése 1687. Zentai csata 1697. Karloviczi
béke 1699. II. Rákóczy Ferencz felkelése
1703-1711. I. József 1705-11. Ónodi
gyűlés 1707. Szatmári béke 1711.
X. FEJEZET.
A nemzet kibékülése az uralkodóházzal . . .
III. Károly 1711-40. Török háború. Temesvár elfoglalása és belgrádi győzelem
1716-17. Passzaroviczi béke 1718. Pragmatica Sanctio 1723. Uj török háború
1737-39. Mária Terézia 1740-1780.
Pozsonyi országgyűlés 1741. Hétéves háború 1756-63. Úrbér rendezése. Bánság
visszacsatolása 1779.
A Lothringen Habsburg-házból származott királyok.
XI. Fejezet.
II. József 1780-90. . . 146
Türelmi rendelet 1781. Német nyelv behozása. Hóra lázadása 1784. Török háború
1787-90.
XII. FEJEZET.
A nemzeti ébredés korszaka
II. Leopold 1790-92. Az alkotmány helyreállítása. I. Ferencz 1792-1835. Martinovics összeesküvése 1794-5. Franczia háborúk 1792-1815. Győri ütközet 1809.
XIII. FEJEZET.
Az alkotmányos kifejlés korszaka . . . . .153-160
A haladás, javitás kezdete. Gróf Széchenyi
István fellépte 1825. V.Ferdinánd 1835-
48. József nádor 1796-1847. 1848-iki
törvények. Minisztérium.
XIV. FEJEZET.
Ferencz József 1848. A forradalom 1848-9.
A kiegyezés és koronázás 1867.
FÜGGELÉK.
Magyarország politikai földrajzának történeti alakulása . .174-179

Horváth Mihály

Horváth Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Horváth Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem